Sünəni-Əbu Davud

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Sünəni-Əbu Davud
سنن أبي داود.jpg
Müəllif(lər) Əbu Davud
Orijinalın dili ərəbcə

Sünəni-Əbu Davud (ərəb. سُنن أبي داود‎‎). Əhli Sünnənin hədis ədəbiyyatında ən güvənilən hədis kitabları olaraq qəbul edilən altı kitabın (Kutubi Siddənin) üçüncüsüdür.

Müəllifi Əbu Davuddur. Bu əsər də müəllifinə nisbətlə Sünəni-Əbu Davud olaraq anılır.

Haqqında[redaktə | əsas redaktə]

Müəllif[redaktə | əsas redaktə]

Əbu Davud Məhəmməd ibn Süleyman İshaq ibn əl-Əzdi əs-Sicistani, h.q. 202-ci ildə Sicistanda doğulmuşdur. İlk təhsilindən sonra Nişapur, Kufə, Xorasan, Ərəbistan, Mesopotomiya, İran, Suriya və Misir kimi yerlərə səfər etmiş və elmini daha da artırmışdır. H.q. 275-ci ildə (M. 888) Bəsrədə vəfat etmişdir.

Əsər[redaktə | əsas redaktə]

Kitab cildlərə bölünür (Cildlərin sayı nəşr edildiyi zamana, məkana və nəşriyyata görə dəyişir). Hər cilddə kitablar və hər kitabda da bablar var. Hər kitabda , kitaba uyğun bablar və hər babda da mövzuya uyğun hədislər vardır. Ümumilikdə isə müəllif kitaba 5274 hədis[1][2] yığmışdır.

Əsərə daxil olan kitablar

 1. 1
 2. Namaz (251 bab) (391-1160. hədis)
 3. İstisqa namazı (Yağış istəmək) (11 bab) (1161-1197. hədis)
 4. Səfər namazı (20 bab) (1198-1249. hədis)
 5. Nafilə namazı (27 bab) (1250-1369. hədis)
 6. Vitr (32 bab) (1416-1555. hədis)
 7. 10
 8. Həcc (97 bab) (1721-2045. hədis)
 9. 15)Cihad (170 bab) (2477-2787. hədis)
 10. 20)
 11. 25)
 12. 30)
 13. 35)
 14. 40)Ədəb (169 bab) (4773-5274. hədis)

Şərhləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Əbu Suleyman Həməd ibn Məhəmməd ibn İbrahim əl-Xəttabi, “Məalimus-sünən”.
 2. Hafiz Cələləddin əs-Süyuti, “Mirqatus-suud alə sünən Əbu Davud”.
 3. Əbul-Həsən Məhəmməd ibn Əbdül-Hadi əs-Sindi, “Fəthul-Vədud alə sünən Əbu Davud”.
 4. Şəhabəddin Əhməd ibn İbrahim əl-Məqdisi, “Ucələtul-alim min kitabil-məalim”.
 5. əl-Munziri, “əl-Addul-məvrud fi həvaşi Əbi Davud”.
 6. Məhəmməd Şəmsul-Haqq əl-Azimabadi, “Əvnul məbud fi şərhi sünən Əbu Davud”.
 7. Məhəmməd Şəmsul-Haqq əl-Azimabadi, “Ğayətul-məqsud fi şərh Sünən Əbi Davud”.

Nəşrləri[redaktə | əsas redaktə]

Kitab Anar İsrafilov, Arif Hacıyev, Qabil Şükürov, Tural Hacıyev və Rəşad Hümbətov tərəfindən ərəb dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunub və nəşr olunub :

Kitab türk dilinə tərcümə olunub və nəşr olunub :

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Sünəni Əbu Davud (türkçə)

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]