Səadət Əliyeva

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Azərbaycan Universitetinin rektoru

Səadət ƏliyevaAzərbaycan Universitetinin rektoru[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Səadət Namiq qızı Əliyeva 1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur[1]

1993-2001-ci illərdə Nəsirəddin Tusi adına ingilisdilli gimnaziyada təhsil almışdır.

2004-cü ildə Binəqədi rayonu 144 nömrəli məktəbi bitirmişdir.

İngilis, alman və rus dillərini bilir.

Ailəlidir, üç övladı var.

Təhsil, elmi dərəcə və elmi adları[redaktə | əsas redaktə]

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün tədqiqat işini yekunlaşdırmışdır.

2011-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin magistratura pilləsini Dilşünaslıq (İngilis dili) ixtisası üzrə fərqlənmə ilə bitirmişdir.

2008-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin bakalavriat pilləsini Filologiya (İngilis dili müəllimi) ixtisası üzrə fərqlənmə ilə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Əmək fəaliyyətinə 2008-ci ildə Azərbaycan Universitetində başlamışdır.[1]

2008-2009-cu illər arasında Xarici dillər kafedrasında laborant, 2009-2017-ci illər arasında müəllim vəzifəsində işləmişdir.

2017-ci ildən baş müəllimdir.

13 mart 2017-ci ildən Azərbaycan Universitetinin rektorudur[1].

Tədqiqat sahəsi[redaktə | əsas redaktə]

Tədqiqat sahəsi Britaniya uşaq ədəbiyyatıdır.

Nəşrlər[redaktə | əsas redaktə]

Kitablar[redaktə | əsas redaktə]

Britaniya uşaq ədəbiyyatı (Ş.Xəlilli ilə birlikdə), Dərs vəsaiti, Bakı, 2018. 435 s.

Məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

“Britaniya uşaq ədəbiyyatının bəzi “qızıl” dövrü və istiqamətlərinin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə dair”, Filologiya məsələləri jurnalı. Bakı: AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 2018, № 7. s.241 – 250

“Artistic reflection of real life in Roald Dahl’s works”, Azərbaycan alqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Bakı:Azərbaycan Universiteti. 14-15 may 2018. s.185- 191

“Milli mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalı idi”, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü və hakimiyyətə qayıdışının 24-cü ildönümünə həsr olunmuş V beynəlxalq Elmi Konfransın materialı.Şamaxı, 23 iyun 2017, s.8-10

“Britaniya uşaq ədəbiyyatının təşəkkülü və inkişafının bəzi aspektlərinə dair”, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2017, № 2 (102). s.302-304

“Gizli həqiqətlər və ingilis uşaq şeirindən seçmələrin Azərbaycan dilinə tərcüməsi”, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2017, № 1 (101). s.431-435

“Britaniya uşaq nağılları və onların Azərbaycan dilinə tərcüməsinin bəzi məsələləri”, Beynəlxalq Uşaq ədəbiyyatı Simpoziumu. Bakı, 21-23 aprel 2016. s.181-186

“Дэвид Алмонд – создатель жанра магического реализма в Британской детской литературе (на примере повестей «Скеллиг» и «Малъчик, который плавал с пиранъями»)”, Elmi xəbərlər. Bakı: Azərbaycan Dillər Universiteti, 2015, №62. s.320-325

“İngilis uşaq ədəbiyyatında Çarlz Dikkens mərhələsi”, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı. Materiallar. Bakı 17-18 aprel 2015. s.1067-1068

“Формирование и пути развития Британской детской литературы (на материале произведений Чарльза Диккенса, Вильямя Теккерея и Льюиса Кэролла)”, The Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics (10th February, 2015). Austria. Vienna. “East-West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. s.37-43

“Британские литературные сказки ХХ века и их переводы на азербайджанский язык”, Актуальные вопросы, проблемы и перспективы развития гуманитарных наук в современном информационном пространстве: националъные и интернационалъные аспекты. Збирник науковых працъ (за материалами VIII Международный научно-практическая конференция 1 травия 2014 року). Лугансък: вид – во СНУ iъ. В.Даля, 2014. s.17-19

“Luis Keroll yaradıcılığı və şəxsiyyət”, Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransı. Materiallar. Bakı, 18-19 aprel 2014. s.386-387

“İngilis–Amerikan uşaq ədəbiyyatına nəzər”, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı Slavyan Universiteti, Mart 2013, №3. s.138-143

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. 1 2 3 4 Azərbaycan Universitetinin rəsmi veb səhifəsi http://www.au.edu.az/upload-files/menu/cv/rehberlik/seadet_eliyeva_rektor_cv.pdf