Səyadulla Kərimli

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Səyadulla Kərimli
Səyadulla Xudaverdi oğlu Kərimli
Səyadulla Kərimli.jpg
Doğum tarixi (72 yaş)
Doğum yeri Zenqaran, Yardımlı
Azərbaycan Azərbaycan SSR
Vətəndaşlığı
Təhsili
Fəaliyyəti yazıçı

Kərimli Səyadulla Xudaverdi oğlu — yazıçı-publisist, tənqidçi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Səyadulla Kərimli 1948-cı il iyulun 1-də Yardımlı rayonunun Zenqaran kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 1966-cı ildə Yardımlıdakı M.F. Axundov adına 1 saylı orta məktəbdə bitirmişdir. 1967-1969-cu illərdə Sovet ordusu sıralarında xidmət etmişdir. 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Yardımlı rayonundakı Hamarkənd kənd orta məktəbində müəllimlikdən başlamışdır. 1976-1977-ci illərdə həmin məktəbdə tədris işləri üzrə direktor müavini işləmişdir. 1977-ci ildə Bakı şəhərinə köçmüş, bir il Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində müxbir, 1978-1981-ci illərdə "Azərnəşr"də redaktor, böyük redaktor, 1982-1990-cı illərdə "Zəka" jurnalında məsul katib, 1991-2005-ci illərdə "Zəka" jurnalında baş redaktor, 2006-2008-ci illərdə "Respublika" qəzetində redaktor, 2008-2009-cu illərdə isə "Lider" TV-nin Dublyaj redaksiyasında redaktor vəzifələrində çalışmışdır.

Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında həmişə mühüm fəaliyyəti olub. Fəxri adlara, fəxri fərmanlara, müxtəlif mükafatlara layiq görülüb. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin (1981), Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvüdür (1992). "Qızıl qələm" mükafatı laureatıdır (1995). Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

Yaradıcılığı[redaktə | əsas redaktə]

S.Kərimli yaradıcılığa şeirlə başlayıb. Orta məktəbdə oxuyarkən "Zakir" adlı iki hissəli pyes yazmışdır. İlk mətbu əsəri 1977-ci ildə "Azərbaycan müəllimi" qəzetində dərc olunan "Nənə xalı toxuyur" adlı şeirdir. Sonrakı illərdə o müntəzəm olaraq dövri mətbuatda ədəbi-bədii və publisistik yazılarla cıxış etmişdir. S. Kərimlinin yaradıcılığında bədii-publisistik əsərlərlə yanaşı, tədqiqat xarakterli yazılar da paralel şəkildə davam etdirilmişdir. Onun 1980-1985-ci illərdə respublikamızın müxtəlif guşəsində yaşayıb-yaradan ədiblərin, xüsusilə də gənc yazarların yeni kitabları haqqında fikir söyləməsi, bu kitablardaki yazıları zəmanəyə xidmət baxımından saf-çürük etməsi diqqəti daha çox cəlb edir. S.Kərimli uzun illər Azərbaycan mətbuat salnaməsində özünə layiqli yer tutan "Zəka" (əvvəllər "Kitablar aləmində" adı ilə nəşr olunub) jurnalının rəhbəri olmuş (1982-2005), jurnalda daha çox tariximizin, ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin qaranlıq, kölgəli səhifələrinin açılmasına kömək edə biləcək materialların dərcinə çalışmışdır. S.Kərimli həm də uşaqlar üçün şeirlər yazır. Bu şeirlər Sovet məkanından bəri müxtəlif zamanlarda, müxtəlif qəzet və jurnallarda, ayrı-ayrı almanaxlarda dərc olunmuşdur.(Bax: "Göyərçin" jurnalı, 1986, nömrə-4, "Ömrü verməyin bada..." kitabı, Bakı, 1998, "Dağların söz xəzinəsi" (ədəbi almanax), Bakı, 2007 və s.). O, həmçinin, bir neçə kitabın tərtibçi-müəllifidir: "Qeybdən gələn səslər", Yazıçı, 1990, "Məhəmməd Peyğəmbər(s.ə.s), 1998, 2009, "Bitməyən ömür" (2004), "Əbədiyaşar insan" (2004) və s. Kiçik yaşlı məktəblilər üçün həm əlifba, həm də sinifdənxaric oxu materialı kimi nəzərdə tutulan "Balalara hədiyyə" adlı kitab hazırda çapa hazırlanır. Eyni zamanda, o, dünyasını vaxtsız dəyişmiş mərhum yazıçı Afaq Cavadovanın (Afaq Nəbiqızı) xatirəsinə ithaf etdiyi "Maral arvadın gəlini" romanının üzərində işləyir. S.Kərimli dövri mətbuatda dərc olunmuş 150-dən çox oçerk, elmi-publisistik, dini və s. yazıların müəllifidir.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

  1. Ömrü verməyin bada... (şeirlər). Bakı: Zəka, 1998, 68 səh.
  2. Məhəmməd Peyğəmbər(s.ə.s.). 40 sual-cavab (tərtibçi-müəllif kimi). Bakı: Şirvannəşr, 1998, 72 səh.
  3. Yeraltı səltənət (həmmüəllif). Bakı: Gənclik, 1990, 62 səh.
  4. Bitməyən ömür (tərtibçi-müəllif kimi). Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004, 140 səh.
  5. Əbədiyaşar insan (tərtibçi-müəllif kimi). Bakı: Təhsil, 2004, 128 səh.
  6. Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s.). Bakı: Adiloğlu, 2009, 120 səh.
  7. Məhəmməd Peyğəmbər(s.ə.s.) (təkrar nəşr). Bakı: Qanun, 2009, 120 səh.
  8. TAP-tapmaca (uşaqlar üçün şeirlər). Bakı: Qanun, 2013.

Haqqında yazılanlar[redaktə | əsas redaktə]

  • Teymur Əhmədov, Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə), ensiklopedik məlumat kitabı, "Nurlar", 2011.
  • Tapdıq Əlibəyli, "Sən ki bələd bu dünyaya...","Poetik buta", "Elm və təhsil" nəşriyyatı,2013,səh.71-80.