Sabir Mirzəyev (riyaziyyatçı)

Vikipediya, azad ensiklopediya
(Sabir Mirzəyev (professor) səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search


Sabir Mirzəyev
Sabir Sultan oğlu Mirzəyev
Sabir Mirzeyev.jpg
Doğum tarixi (74 yaş)
Doğum yeri Ərkivan, Masallı rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Uşağı Cəlal Mirzəyev
Elm sahəsi riyaziyyat
Elmi dərəcəsi fizika-riyaziyyat elmlər doktoru (1975)
Elmi adı professor (1994)
İş yeri Bakı Dövlət Universiteti
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsi
Mükafatları Əməkdar müəllim, 3-cü dərəcəli Əmək Ordeni

Sabir Mirzəyev (tam adı: Mirzəyev Sabir Sultan oğlu; 23 sentyabr 1948, Masallı, Azərbaycan SSR, SSRİ) — fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (1975), professor (1994).

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Sabir Mirzəyev 1948-ci il sentyabrın 23-də Azərbaycanın Masallı rayonunun Ərkivan kəndində anadan olub. 1956–1966-cı illərdə Masallı rayonunun Bədirli kənd orta məktəbində oxuyub. 1966–1971-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin təhsil alıb. 1978-cü ildən BDU-da çalışır. 74 elmi məqalənin, 10 dərslik və 11 dərs vəsaitin müəllifidir. 18 elmlər namizədi və 6 elmlər doktoru yetişdirmişdir.

Ailəlidir, üç övladı var.

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

2015-ci ildən Riyazi analiz kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır, BDU

1994- h/h , professor, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1978–1993, dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Həmçinin 1974-h/h kimi AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Funksional analiz şöbəsinin baş elmi işçisidir.

İnstitutun nəzdindəki Dissertasiya şurasının Elmi Tematik seminarının sədridir. Onun rəhbərliyi ilə bir çox riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktorları və elmlər doktorları öz dissertasiyalarını müdafiə etmişdirlər.

Mükafatları[redaktə | mənbəni redaktə et]

2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən "Əməkdar müəllim" fəxri adı ilə təltif edilmişdir.

2009-cu ildə Kiyev şəhərində keçirilən akademik M.M. Boqolyubovun 100 illiyinə həsr edilmiş Ukrayna riyaziyyatçıları konqresində riyaziyyat sahəsində əldə etdiyi yüksək elmi nəticələrə görə Boqolyubov adına medalla təltif olunmuşdur.

2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 3-cü dərəcəli "Əmək Ordeni" ilə təltif edilmişdir.

Tədqiqat sahəsi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Operator diferensial tənliklərin həll olunma məsələləri, Aralıq törəmə operatorların normalaların qiymətləndirilməsi, Öz-özünə qoşma olmayan operator dəstələrin məxsusi və qoşma elementlərinin tamlığı, Eleptiklik xüsusi törəməli diferensial tənliklər, mexanikanın bəzi məsələləri.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslar[redaktə | mənbəni redaktə et]

1978, S.Banax adına riyaziyyat məktəbin iştirakçısı 1993, Türkiyə-Azərbaycan riyaziyyatçılarının Beynəlxalq konfransı 1980–1995, Moskva Energetika İnstitutunda diferensial tənliklər seminarının iştirakçısı 1980–1995, Kievdə Riyaziyyat İnstitutun seminarlarında Petrovski adına seminarlarda Moskvada B.M. Levitanın 100 illiyinə konfransı 2011, Москва, 100-летнему юбилею академика И.Г.Петровского 2014, Sadonisin 70 illik konfransı 2015, the 5th international confrance on control and optimization with industrial 2015, Azerb.-Turkey-Ukr International conference

History of Science” beynəlxalq elmi-nəzəri araşdırmalar jurnalının 3-cü sayından jurnalın “Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri” üzrə redaksiya heyətinin üzvüdür.

Seçilmiş əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. О регулярной разрешимости одной краевой задачи в весовых пространствах.-Вестник БГУ, Серия Физико-Математических наук, №4, 2006
 2. On solvability of boundary value problem for operator differential equastions of the second order with discontinuous coefficient.An International Jurnal of Applied and Compulational Mathematics.Baku, v.5 , №2, p. 191–200
 3. Initial boundary value problems for a class of third order operator-differential equastions with variable coefficients.-Transaction of NAS of Azerbaijan, series of physical-technical and mathematical sciensees, v.XXVI, №4, 2006, p. 153–164
 4. On solvability of one boundary value problem for operator-differential equastions of the second order with discontinuous coefficient.-Transactions of NAS of Azerbaijan, series of physical-technical and mathematical sciensees, v.XXIV, №1, 2004, p., 153–164
 5. О регулярной разрешимости краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений четвертого порядка.-Вестник БГУ,серия Физико-математических наук,№2,2004,стр.31–35
 6. Об условиях корректной разрешимости краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений.-ДАН СССР, т.273, № 2,1983,стр.292–295
 7. О кратной полноте корневых векторов полиномиальных операторных пучков,отвечающих краевым задачам на полуоси.-Функциональный анализ,Москва,т.17,вып. 2, 1983, стр. 84–85
 8. On the existence of qeneralized solution of the fourth order on the boundary value problem for operator-differential equastions of the fourth order on the seqment.
 9. On the norms of operator of interediate derivatives.- Transaction of NAS of Azerbaijan, series of physical-technical and mathematical sciensees, v.XXIII, №1, 2003, p. 157–164
 10. On solvability of on boundary-value problem for operator differential equations of the second order with discontinuous coefficient. An International Journal of Appl. and Comp. Math., 2006, v. 5, №2, p. 191–200, İF-0,66310
 11. On a boundary value problem for second order operator differential equations with discontinuous coefficient.Proceedings of NAS of Azerb., v. XXY (XXXIII), 2006,p. 75–84
 12. Identical boundary value problems for a class of third. order operator-differential equations with variable coefficients.Transactions NAS of Azerb., v. XXVI, №4, 2006, p. 153–164
 13. О регулярной разрешимости одной краевой задачи в весовых пространствах. Вестник Бакинского Университета, сер. физ.-матем. наук, 2006, №3, стр.39–49.
 14. О разрешимости операторно- дифференциальных уравнении в частных производных четвертого порядка в гильбертовом пространства.Вестник Бакинского Университета, сер. физ.-матем. наук, 2006, №4, стр.5–12.
 15. On completeness of elementary solutions of fourth order operator-differential equation in a finite segment. Transactions NAS of Azerb.,v.XXIII, №4, 2008, pp. 73– 83.
 16. On an initial boundary-value problem for operator-differential equations of third order in Hilbert space. Proceedings of NAS of Azerb., 2008, XXIX, pp. 129–136
 17. О полноте элементарных решений одного класса дифференциальных уравнений второго порядка с операторными коэффициентами. "Математические заметки" , 2009. т.86, №5,c.796–800, İF-0,285.
 18. On a regular solvability of one boundary-value problem for the second order operator -differential equations. Journal of the Institute of science and technology of Erciyes University, vol. 25, № 1–2, 2009 p. 354–373, TRA.SCİ siyahısı.
 19. О нормах операторов промежуточных производных в абстрактных пространствах. Вестник Бакинского Университета, серия физ.-мат. наук, №3, 2009, с.40–44.
 20. О полноте системы элементар- ных решений одного класса операторно-дифференциального уравнения на конечном отрезке.Доклады РАН, 2010, т.431, №4, с.454–456, İF-0,235.
 21. О решениях одного класса опера- торно-дифференциальных урав- нений второго порядка в класса голоморфных вектор-функций.Украинский математический журнал, 2010, т.62, №6,с. 801–813.
 22. О полноте элементарных реше- ний одного класса операторно — дифференциальных уравнений второго порядка.Сибирский матем.жур.,2010, т.5,№4, с.815–828.
 23. К теории разрешимости краевых задач для одного класса операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка.Функциональный анализ и его приложения,2010, т.44, №3,IF- 0,289.
 24. On the estimation of the Norms of Intermediate Derivatives in some Abstract Spaces. Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry 2010, v.6, № 1, p. 73–83, (c. Xarkov).
 25. О полноте элементарных решений одного класса операторно-дифференциальных уравнений второго порядка.Сибирский математический журнал, 2010, т, 51,№ 4,стр. 815–828 (г.Новосибирск).
 26. О полноте системы элементарных решений одного класса операторно-дифференциальных уравнения на конечном отрезке.Доклады Академии Наук России 2010,т.431, № 4, стр.454–456.
 27. О решении одного класса оператора дифференциальных уравнений второго полрядка в классе голоморфных вектор-функций.Украинский математический журнал, 2010,т.62,стр.801–813.
 28. К теории разрешимости краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка.Функциональный анализ и его приложения, 2010, т.44, №:3,стр.63–65.
 29. On the estimation of the Norms of Intermediate Derivatives in some Abstract Spaces.Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry 2010, v.6, № 1, p. 73–83, (c. Xarkov).
 30. О полноте элементарных решений одного класса операторно-дифференциальных уравнений второго порядка.Сибирский математический журнал, 2010, т, 51,№ 4,стр. 815–828 (г.Новосибирск).
 31. О полноте системы элементарных решений одного класса операторно-дифференциальных уравнения на конечном отрезке.Доклады Академии НаукРоссии,2010, т.431,№4, стр.454–456.
 32. О разрешимости операторно-дифференциальных уравнений в пространстве голоморфных вектор-функций.Тезисы докладов, посвященные 90-летию проф. В.Э.Лянце,стр.161, (г.Львов).
 33. О полноте элементарных решений одного класса операторно-дифференциальных уравнений второго порядка.Тезисы докладов, посвященные 90-летию проф. В.Э.Лянце,стр.142, (г.Львов).
 34. On completeness of the system of eigen and adjoint vectors of quadratic operator bandles.Transactions of NASA,v.XXXI,1,Baku,2011,p. 97–106.
 35. О нормах операторов промежуточных производных в пространстве гладких вектор-функций и их приложения.Доклады НАНА, том LXVII, №3,.стр. 9–14, 2011.
 36. On the boundary value problem for the operator differential equation of the third order. The 4-th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS), Baku, Azerbaijan, 1–3 July, 2011, p. 250.
 37. Об одной оценке нормы операторов промежуточных производных.Материалы Международной конференции, посвященной 100-летному юбилею академика З.И.Халилова, 12.01.2011–14.01 2011, Баку-2011, с.250,251.
 38. О решении одного класса оператора дифференциальных уравнений второго полрядка в классе голоморфных вектор-функций. Украинский математический журнал, т.63, № 3, 2011, стр. 416–420, (г.Киев).
 39. On normal solvability of boundary value problems for operator-differential equations on semi-axis in weight space. Taiwanese journal of mathematics, v.15, № 4, 2011, p. 1637–1650.
 40. О некоторых краевых задач для одного класса операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка. Материалы Межд.Конференции, "Дифференциальные уравнения и смежные вопросы",посвящен. 100-летнему юбилею академика И.Г.Петровского, Москва, 2011, стр.243,244.
 41. Некоторые краевые задачи для одного класса операторно-дифференциальных уравнений четвертого порядка. Материалы Межд.Конференции, посвящен. памяти проф.А.Г.Костюченко,Уфа, 2011,стр.59

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Elmi Tematik Seminar üzvlərinin siyahısı

Mirzəyev Sabir Sultanağa oğlu

Mirzəyev Sabir Sultanağa oğlu