Seyran Vəliyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Seyran Vəliyev
Doğum tarixi 16 dekabr 1950(1950-12-16)[1]
Doğum yeri
Vəfat tarixi 1 avqust 2013(2013-08-01)[1] (62 yaşında)
Vəfat yeri
Vətəndaşlığı
Atası Süleyman Vəliyev
Elm sahələri coğrafiya, Paleocoğrafiya
Elmi dərəcələri
Təhsili
Üzvlüyü

Seyran Süleyman oğlu Vəliyev (16 dekabr 1950[1], Bodaybo, İrkutsk vilayəti1 avqust 2013[1], Bakı) — Azərbaycan alimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Akademik H. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun baş elmi işçisi, coğrafiya elmləri doktoru.

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Seyran Vəliyev 1950-ci il dekabrın 16-da Rusiya Federasiyasının İrkutsk vilayətində yazıçı Süleyman Vəliyevin ailəsində anadan olmuşdur. 1955-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçmüşdür. 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin coğrafiya fakültəsini bitirmişdir.

S. Vəliyev Azərbaycan ərazisinin Dördüncü dövrdəki paleocoğrafi şəraiti, Xəzər dənizinin Dördüncü dövrdəki paleocoğrafi və paleoekoloji şəraiti, Azıx mağarasında paleolit insanların məskunlaşması, Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdləri, Azərbaycan ərazisinin Dördüncü dövrdəki iqlim dəyişmələri haqqında geniş tədqiqat işləri aparmışdır.

Bütün bu tədqiqatların nəticəsi olaraq 1994-cü ildə "Son pleystosen və Holosendə Azərbaycan və ona bitişik ərazilərin paleocoğrafiyası" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1996-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.

Görkəmli alim 600-dən çox məqalənin, "Qədimdən qədim" kitabının müəllifidir. O, müxtəlif beynəlxalq elmi konfrans və simpoziumlarda məruzələrlə çıxış etmişdir. Əsərləri Rusiya, Baltikyanı ölkələrdə və Gürcüstanda nəşr olunmuşdur.

Seyran Vəliyev ömrünün 63-cü ilində 1 avqust 2013-cü ildə vəfat etmişdir[2].

Biblioqrafiya[redaktə | mənbəni redaktə et]

Siyahıda əsas elmi və publisistik məqalələr və əsərlər göstərilib:

 1. Qafqaz Albaniyasını kəşfi. Elm və həyat. № 3. Bakı. 1976. s. 21–22.
 2. Xəzər haqqında deyirlər (bir mubahisənın tarixindən). Elm və həyat. № 3. Bakı, 1977. S. 30–31.
 3. Колебания уровня Каспийского моря в историческое время. Известия АН Азербайджанской ССР. Серия наук о Земле, № 5, Баку, 1980. С. 33–38 (в соавторстве с А. Мамедовым)
 4. История низовьев Куры с Араксом в историческое время (по данным древних авторов). Матер. XII научн. конф. молодых ученых Института географии АН Азерб. ССР. Баку, 1981. С. 60–65
 5. Herodot və Bakı. Elm və həyat. № 3. Bakı, 1981. S. 37–38
 6. Некоторые проблемы истории Каспия в голоцене. Изв. АН Азерб. ССР. Сер. наук о Земле. № 1, Баку, 1982. С. 54–56.
 7. Ptolemey Baki haqqında. Elm və həyat. № 4. Bakı, 1982. S. 26–28
 8. О походах урартов на территорию Азербайджана. Изв. АН Азерб. ССР. Сер. истор., филос. и права. № 1. Баку, 1983. С. 29–32
 9. Древний, древний Азербайджан (Историко-географические очерки) Arxivləşdirilib 2015-07-07 at the Wayback Machine. Изд-во Гянджлик, Баку, 1983. 148с.
 10. О максимальном уровне Каспийского моря в XIII–XIV веках (по данным археологических раскопок последних лет). Всесоюзная конф. "Достижения советской археологии в XI пятилетке". Баку, 1985.
 11. К вопросу об аридизации климата Азербайджана (по депрессии снеговой границы). Материалы XIII научной конференции молодых ученых Института географии АН Азерб. ССР. Баку, 1985. С. 12–14. В соавторстве с М. Б. Сулеймановым
 12. Природа Азербайджана по сведениям средневековых географов и путешественников. Изв. АН Азерб. ССР. Сер. наук о Земле. № 3. Баку, 1985. С. 118–121. В соавторстве с А. Т. Ахвердиевым и Э. Т. Мамедовой.
 13. Палеогеография территории Азербайджанской ССР в голоцене. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук. Баку, 1986. 27с.
 14. Tarix/Qedim, Qedim Azerbaycan.pdf Древний, древний Азербайджан (Историко-географические очерки) [ölü keçid]. Изд-во Гянджлик, Баку, 1987. 173с.
 15. К вопросу о локализации стран "Географической поэмы" священной книги зороастрийцев "Авеста". Матер. II научно-теоретической конференции, посвященной проблемам азербайджанской ономастики. Баку, 1988. С.235–236.
 16. Климат Азербайджана в историческом прошлом (по сведениям письменных источников). Изв. АН Азерб. ССР. Сер. наук о Земле. № 6. Баку, 1988. С. 59–64.
 17. Где находился Баку во время Абд ар-Рашид ал-Бакуви. Страницы истории Баку и Апшерона. Баку, 1990. С. 24–25.
 18. Взаимоотношения человека и природы в палеолите на территории Азербайджана. Матер. Всесоюзного совещания "Человек и природа в древнекаменном веке (палеолит-мезолит)". Ахалкалаки, 1990. В соавторстве с А. В. Мамедов, Б. Д. Алескеров, Е. Н. Тагиева, Р. М. Атакишиев, А. И. Алиев.
 19. Климат Азербайджана в позднем плейстоцене. Изв. АН Азерб. ССР. Сер. наук о Земле. № 3–4. Баку, 1991. С. 35–38. В соавторстве с А. В. Мамедовым и Е. Н. Тагиевой.
 20. К вопросу о времени возникновения города Баку. Проблемы древней и средневековой истории Азербайджана (к 850-летию Низами). Баку, 1992. С. 109–112.
 21. Итоги исследования костных остатков из средневековых слоев Бакинской крепости. Azərbaycanda arxeologiya və etnografiya elmlərin nəticələrinə həsr olunmuş elmi konfrans mater. Баку, 1992. С. 134–135.
 22. Xəzər dənizin səviyyəsinin dəyişməsinin ritmliliyi. Xəzər dənizin müasir problemlərinə həsr olunmuş məruzələri. Bakı, 1993. S. 42–43.
 23. Роль географического фактора в развитии обществ древнего Азербайджана. Культура и этнос. Сборник статей, посвященный памяти Л. Н. Гумилева. Баку, 1995. С. 17–24.
 24. Палеогеография Восточного Закавказья и сопредельных областей в позднем плейстоцене и голоцене. Автореферат на соискание ученой степени доктора географических наук. Баку, 1994. 42с.
 25. Qədimdən qədim Azərbaycanım (tarixi-coğrafi oçerklər). Azərnəşr. Bakı, 1995. 112s.
 26. Baku’s Maiden Tower. Legendary Monument of Mystery. Azerbaijan internatio-nal. Summer, volume 4.2. 1996. P. 30–32.
 27. Периодичность изменения уровня Каспийского моря в историческое время/ Докл. АН Азербайджана. Т. 53, № 1. Баку, 1997. С. 112–116. В соавторстве с В. Квачидзе.
 28. Eneolit və tünc əsrində Qarabağ düzənliyinin bitki örtüyü (palinoloji dəlillərə əsasən). Azərb. EA Xəbərlər. Yer elmləri. № 3. Bakı, 1998. S. 89–94. В соавторстве с Е. Н. Тагиевой и Р. М. Атакишиевым.
 29. Изменение уровня Каспийского моря в позднем плейстоцене и голоцене. Azərbaycan paleonlogi-ya çəmiyyətinin toplusu. № 3. Баку, 1999. С. 137–146. В соавторстве с А. В. Мамедовым.
 30. К вопросу о возрасте древнейших культурных слоев Азыхской пещерной стоянки. // Доклад АН Азербайджана. 1999. № 3–4. C. 222–226. В соавторстве с М. М. Мансуровым.
 31. О маршруте "странствований" М. Ю. Лермонтова по Азербайджану. Русский язык и литература в Азербайджане. № 2. Баку, 2000. С. 22–24.
 32. Перемещение береговых линий рек и морей и "кочующие" города Азербайджана. Международная конференция "Археология и этнография Кавказа". Баку, 2000. С. 147–149. В соавторстве с В. А. Квачидзе.
 33. Хронология климатических изменений в голоцене и их влияние на хозяйственную деятельность древнего населения Восточного Закавказья. Вестник Бакинского университета. Сер. естественных наук. № 1. Баку, 2000. С. 206–209. В соавторстве с М. А. Мусеибов, Б. Д. Алескеров, Е. Н. Тагиева, Р. М. Атакишиев.
 34. Древности Апшерона. Azərbaycan arxeoloqi-yasi. № 1–2. Баку, 2000. С. 39–46
 35. О названиях Каспийского моря и их происхождении. Изв. НАНА. Науки о Земле. № 2. Баку, 2002. С. 38–43
 36. İqlim dəyişmələri və Xəzər dənizin səviyyəsi. Azərbaycan Dəniz Akademiyasının elmi əsərləri. № 3. Баку, 2005. С. 12–14. В соавторстве с А. С. Алиевым.
 37. На дне Бакинской бухты Arxivləşdirilib 2015-07-07 at the Wayback Machine. Журнал "EQO" № 3. Баку, 2009. С.36–39
 38. Башни Абшерона — первые мечети. Баку столица ислам-ской культуры. Тезисы международной конф. 9–10 ноября. Баку, 2009. С. 64–65.
 39. Нардаранский пир Arxivləşdirilib 2015-07-06 at the Wayback Machine. Bona Mente, № 8. Bakı, 2010. S. 36–42.
 40. Зороастризм и Азербайджан. Yol, № 5. Баку, 2010. С.6–8
 41. Как звали архитектора, воздвигнувшего в Баку Дворец Ширваншахов? AA. Almania-Azərbaycan Əlagələndirmə və İnformasiya Jurnalı. Yanvar. Bakı, 2011. S. 71–74.
 42. Дири-Баба. Bona Mente, № 1. Баку, 2011. С. 10–13.
 43. Перемещение городов Азербайджана в средние века. Ağsu şəhəri orta əsrər-də. Tarixi-arxeoloji araşdırma. Bakı, 2011. S. 31–41.
 44. Чыраггала. Bona Mente, № 3, Bakı, 2011. S. 54–56.
 45. Походы римлян в Кавказскую Албанию. Yol, № 2. Баку, 2011. С. 30–31.
 46. Башенные мавзолеи Ширвана. Bona Mente. № 5. Баку, 2011. С. 26–32.
 47. Потепление или похолодание. Изв. Русского географического общества. Т. 143. № 1. Санкт-Петербург, 2011. С. 81–88. В соавторстве с А. С. Мамедовым и Е. Н. Тагиевой.
 48. Изменчивый Каспий. Yol. № 6. Баку, 2011. С. 14–17.
 49. Сыныг-гала Arxivləşdirilib 2015-07-15 at the Wayback Machine. Yol. Баку, 2013.

Filmoqrafiya[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]