Vidadi Musayev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Vidadi Musayev
Vidadi Həsən oğlu Musayev
Vidadi Musayev 1.png
Doğum tarixi
Doğum yeri Nərimanlı, Basarkeçər rayonu, Ermənistan SSR, SSRİ
Vəfat tarixi (69 yaşında)
Vəfat yeri Bakı, Azərbaycan
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Atası Həsən
Elm sahəsi texniki elmlər
Elmi dərəcəsi professor
Təhsili Azərbaycan Politexnik İnstitutu
Mükafatları "Tərəqqi" medalı

Vidadi Musayev (Vidadi Həsən oğlu Musayev; d. 5 dekabr 1948, Nərimanlı, Göyçə mahalı, Qərbi Azərbaycan - ö. 14 noyabr 2018 Bakı) — Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, Azərbaycan Texniki Universitetinin “Kompyuter sistemləri və şəbəkələri” kafedrasının müdiri, texniki elmlər doktoru, professor.[1]

Həyat[redaktə | əsas redaktə]

1948-ci il dekabr ayının 5-də Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Nərimanlı kəndində anadan olmuşdur.

1971-1973-cü illərdə Sovet Ordusu sıralarında zabit kimi xidmət etmişdir.

Təhsili[redaktə | əsas redaktə]

 • 1971-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin (keçmiş Ç.İldrım adına Azərbaycan Politexnik institutu) Avtomatika və Hesablama Texnikası fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Paylanmış parametrli mürəkkəb idarəetmə sistemlərində dinamiki proseslərin tədqiqi, “Bulud” texnologiyaları infrastrukturunun işlənməsi.

 • 1974-1983-cü illərdə ETLİNeftkimyaavtomat elm-istehsalat birliyində kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, 1983-cü ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin “İnformatika və kompüter texnikası” kafedrasının dossenti
 • 2000-2007-ci illərdə həmin universitetdə prorektor
 • 2007-ci ildən “Kompyuter sistemləri və şəbəkələri” kafedrasının müdiri işləyir.[1]

AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu nəzdində dissertasiya şurasının, BDU nəzdində Riyaziyyat İnstitutunun dissertasiya şurası seminarının, “AzTU-nun Elmi əsərləri” elimi-texniki və AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun “İnformasiya Texnologiyaları Problemləri” elmi-texniki jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür. Mütəmadi olaraq doktorluq və fəlsəfə doktoru dissertasiya işlərinə apponentlik edir.

200-dək elmi işlərin, o cümlədən 10 dərslik və dərs vəsaitinin, bir neçə metodiki vəsaitlərin, dörd monoqrafiyanın (onlardan biri Almaniyada nəşr edilmişdir) müəllifidir.

Vidadi Musayevin rəhbərliyi ilə kafedrada “Paylanmış parametrli mürəkkəb sistemlərin identifikasiyası və idarə edilməsi” mövzusunda dövlət büdcəli ETİ iş yerinə yetirilir.

İxtisas qrupunun tələbələrini cəlb etməklə kafedrada prof. H.Ə.Məmmədovun və V.Musayevin rəhbərliyi altında “AzTU-nun qlobal informasiya şəbəkəsi” mövzusunda xüsusi layihə işlənmişdir. Layihənin məqsədi müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının nailiyyətlərindən istifadə etməklə kompüterdə AzTU-nun kompüter şəbəkəsinin ümumi konfiqurasiyasının qurulması, videoroliklərin hazırlanması və tədris prosesində istifadə etmək üçün CD-disklərin hazırlanmasıdır. Bu kimi işlərin və elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri bakalavr və magistr dissertasiya işlərinin yerinə yetirilməsində istifadə olunur (videoroliklər və şəkillər).[1]

Təltif və mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

2011-ci ildə Azərbaycanda mühəndis kadrların hazırlanmasında və texniki elmlərin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.

Elmi məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 • В.Г. Мусаев Об одном подходе к решению обратных и псевдообратных задач в сложных системах с распределенными параметрами. Системные технологии, Системные моделирования технологических процессов, Днепропетровск, 2(37), 2005,с.57-63
 • В.Г. Мусаев Идентификация и управления сложными системами с распределенными параметрами. AzTU-nun elmi əsərləri,Bakı 2005,№2,s.6-13
 • В.Г. Мусаев Расчетные модели гидродинамических процессов с регулирующими объектами системы. Mexanika-Maşınqayırma, Bakı,2005, №1,s.47-51
 • В.Г. Мусаев Численная расчетная модель переходных процессов в системах с распределенными параметрами в произвольной точке системы. AzTU-nunElmi əsərləri, FundamentalElmlərseriyası, Bakı, 2005,№2,jildIV(14),s.48-52
 • В.Г. Мусаев Структурное моделирование динамических процессов в системах с иерархической структурой управления. Техника, 2005,№2,с.20-28
 • Г.А.Мамедов, В.Г. Мусаев Приближенная расчетная модель переходных процессов в системах с распределенными параметрами в произвольной точке. Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi məjmuələri, Bakı,2005, jild 7, №3,s.38-45
 • В.Г. Мусаев Моделирование технологических ситуаций в системах с распределенными параметрами с распределенными базами данных. Системные технологии, Системные моделирования технологических процессов, Днепропетровск, 3(38), 2005,с.89-95
 • Г.А Мамедов, К.Э.Рустамов, В.Г.Мусаев Системно-структурный анализ нестационарных процессов в сложных магистральных нефтепроводах. AzTu-nun Elmi əsərləri, Bakı, 2005,№4,s.3-12
 • Г.А Мамедов, К.Э.Рустамов, В.Г.Мусаев Структурный анализ динамических процессов в системах с иерархической структурой управления. Изв.НАН Азерб., серия физико-технических и математических наук, том XXVI, №2, 2006, стр. 108-113
 • Г.А Мамедов, В.Г. Мусаев Некоторые вопросы управления магистральными нефтепроводами. Азярбайъан Нефт Тясяррцфаты,2006,№2,с.67-76
 • В.Г.Мусаев Структурный анализ динамических процессов в магистральных нефтепроводах. Изв.НАН Азерб., серия физико-технических и математических наук, №3,2006, стр.77-82
 • Г.А Мамедов, В.Г. Мусаев Совмещение дискретного метода и системно-структурного анализа в задачах сложных динамических системах с распределенными параметрами. Вестник машиностроения (г.Москва), №7, 2007, с.12-16
 • В.Г. Мусаев Структурный анализ динамических процессов в магистральных нефтепроводах. Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», Уфа, 2007, 9с., http://www.ogbus.ru/authors/Musaev_1.pdf[ölü keçid]
 • В.Г. Мусаев Динамические процессы в магистральных нефтепроводах как система с распределенными параметрами. Информационные технологии моделирования и управления, №3(37),2007, с.370-376
 • Г.А.Мамедов, В.Г.Мусаев, С.Я.Мамедова Решения динамических задач в сложной информационной вычислительной системе с иерархической структурой управления. Международная научно-техническая конференция «Проблемы современной радио-техники, электроники и связи», Баку, 4-6 июня 2007г
 • Г.А.Мамедов, К.Э.Рустамов В.Г. Мусаев Структурный подход к решениям динамических процессов в магистральных трубопроводных системах. BeynəlxalqseminarPROMITHEAS-2 TheEU-BSEC «Xəzərreqionunu Avropa Birliyiilə birləşdirənenerjidəhlizininsosial-iqtisadiamilləri», Bakı.11 aprel, 2007
 • В.Г. Мусаев Применение дискретного метода и системно-структурного анализа к решениям динамических задач в магистральных трубопроводных системах. Вестник машиностроения, (г.Москва), №10, 2007,с.29-33
 • Г.А.Мамедов, В.Г. Мусаев, С.Я.Мамедова Моделирование динамических процессов в сложной информационной вычислительной системе с иерархической структурой управления. IIBeynəlxalqkonfrans, «Elmvə təhsildə informasiya-komunikasiya texnologiyalarının tətbiqi», (məqalələr), IIkitab,Bakı: QafqazUniversiteti, 2007, s.341-347
 • Г.А Мамедов, К.Э.Рустамов, В.Г.Мусаев Структурный анализ динамических процессов в системах с иерархической структурой управления. Изв.НАН Азерб., серия физико-технических и математических наук, том XXVI, №2, 2006, стр. 108-113
 • Г.А Мамедов, В.Г. Мусаев Некоторые вопросы управления магистральными нефтепроводами. Нефтяное Хозяйство Азербайджана, Баку, 2006,№2,с.67-76
 • В.Г.Мусаев Структурный анализ динамических процессов в магистральных нефтепроводах. Изв.НАН Азерб., серия физико-технических и математических наук, №3,2006, стр.77-82
 • Г.А Мамедов, В.Г. Мусаев Совмещение дискретного метода и системно-структурного анализа в задачах сложных динамических системах с распределенными параметрами. Вестник машиностроения (г.Москва), №7, 2007, с.12-16
 • В.Г. Мусаев Структурный анализ динамических процессов в магистральных нефтепроводах. Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», Уфа, 2007, 9с., http://www.ogbus.ru/authors/Musaev_1.pdf[ölü keçid]
 • В.Г. Мусаев Динамические процессы в магистральных нефтепроводах как система с распределенными параметрами. Информационные технологии моделирования и управления, Воронеж, №3(37),2007, с.370-376
 • Г.А.Мамедов, В.Г.Мусаев, С.Я.Мамедова Решения динамических задач в сложной информационной вычислительной системе с иерархической структурой управления. Международная научно-техническая конференция «Проблемы современной радио-техники, электроники и связи», Баку, 4-6 июня 2007г
 • Г.А.Мамедов, К.Э.Рустамов В.Г. Мусаев Структурный подход к решениям динамических процессов в магистральных трубопроводных системах. Международный Семинар (PROMITHEAS-2 TheEUB¬SECEnergyand ClimatePolicy Network), , Баку, 11 апреля, 2007
 • В.Г. Мусаев Применение дискретного метода и системно-структурного анализа к решениям динамических задач в магистральных трубопроводных системах. Вестник машиностроения, (г.Москва), №10, 2007,с.29-33
 • Г.А.Мамедов, В.Г. Мусаев, С.Я.Мамедова Моделирование динамических процессов в сложной информационной вычислительной системе с иерархической структурой управления. Вторая Международная конференция «Применение информационно-коммуникационных технологий в науке и образования», книга вторая, Баку, 2007, с.341-347
 • V.H.Musayev, E.A.Balıyev Kompyuter şəbəkələri fənnindən laboratoriya işlərinə dair meto¬di-ki göstəriş AzTu-nun Elmi-metodiki Şu¬ra¬sının 25 iyun 2009-cu il ta¬rixli qərarı ilə nəşr olun-muş¬dur, protokol №4), AzTu, Bakı, 2009,140s.
 • V.H.Musayev, Kompyuter və şəbəkələrin periferiya qurğuları. Fərdi kompüterlərin inkişafı tarixi və keş yaddaş (I kitab), Dərslik AR Təhsil Nazirliyinin 10.11.2009 su il tarixli 1258 saylı əmri ilə (proto¬kol №35) təsdiq edilmişdir, AzTU, Bakı, 2009
 • V.H.Musayev, N.E.Hüseynov, K.Ə.Əbilov Kompyuterin arxitekturası Dərs vəs AR Təhsil Nazirliyinin 10.11.2009 su il tarixli 1258 saylı əmri ilə (protokol №35) təsdiq edilmişdir, AzTU Bakı, 2009, 265s
 • V.H.Musayev, İ.R.Şükürova və başq.İnformatika fənn proqramı Nəqliyyat, Metalurgiya, Ma-şın¬qayırma, Texnoloji maşın¬lar fakultələt üçünAR Təhsil Nazirliyinin 06.01.2009-cu il tarixli 1258 saylı əmri ilə (pro¬tokol №01) təsdiq edilmişdir, AzTU Bakı, 2009.
 • V.H.Musayev, Kompyuter və şəbəkələrin periferi¬ya qurğuları (II kitab) AR Təhsil Nazirliyinin 10.11.2009 su il tarixli 1258 saylı əmri ilə (prot¬o¬kol №35) təsdiq edilmişdir, AzTU, Bakı, 2009, 157s.
 • V.H.Musayev E.A.Balıyev və başq. Kompyuter şəbəkələri fən¬nin¬dən laboratoriya işlərinə dair metodiki göstəriş Meto-diki göst AzTu-nun Elmi-metodiki Şurasının 25 iyun 2009-cu il tarixli qərarı ilə nəşr olunmuşdur, protokol №4, AzTu, Bakı, 2009
 • V.H.Musayev N.E.Hüseynov, K.Ə.Əbilov About one approach to the decis¬tion of environmentalproblems in diffucult systems with hierar¬chical structure of management (Об од¬ном подходе к решению зколо¬ги¬ческих проблем в слож¬ных системах с иерар¬хи-ческой струк¬турой управ¬ле¬ния). PCI”2010. The thirid international con¬fe¬rence ”Problems of Cybemen¬tics and informatics” Septem¬ber 6-9. 2010. Baku.
 • В.Г.Мусаев, Н.Е.Гусейнов Анализ недостатков совре¬мен¬ных систем обнаружения компью¬¬¬терных атак AzTU-nun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsildə və elmdə innovasiya texnologi¬yaları Respublika elmi-texniki конфрансынын materialları, Bakı, 2010
 • V.H.Musayev N.E.Hüseynov, S.Kərimli Kompyuter sistemləri və şəbəkələri kafedrasının internet səhifəsi vasi¬təsi ilə məsafədən təhsilin təşkili. Elektron Hökmət Azərbay¬can¬da: Nailiyyətlər və Perspek¬tiv¬lər. 26-28 aprel. 2010. s.183-186.
 • В.Г.Мусаев, Н.Е.Гусейнов Анализ услуг операторов связи для создания корпоративных сетей. Научные труды АзТУБаку, 2010.
 • В.Г.Мусаев, Н.Е.Гусейнов, К.А.Aбилов Разработка пакета прикладных программ в сложных инфор¬ма¬ционных вычислительных сис¬темах. Международная конфе¬рен¬ция, Тбилиси, 4-6 ноября, 2010г.
 • V.H.Musayev. İnformatika və Информасийа Тех¬нолоэийалары: Problemləri və pers-pektivləri AzTU-nun Elmi əsərləri (Tex¬niki elmləri) №4, 2010, s.6-11.
 • В.Г.Мусаев, Н.Е.Гусейнов Анализ недостатков совре¬мен¬ных систем обнаружения компью¬¬терных атак. AzTU-nun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş «Təhsildə və Elmdə innovasiya texnologi¬ya¬ları» Respublika Elmi-praktiki konfransı, Bakı, 21-23 noyabr, 2011
 • В.Г.Мусаев, Н.Е.Гусейнов, К.А.Абилов Об одном подходе к органи¬за¬ции дистанционного образо¬ва¬ния. AzTU-nun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş «Təhsildə və Elmdə innovasiya texnologi¬yaları» Respublika Elmi-prak¬tiki konfransı, Bakı, 21-23 noyabr, 2011
 • В.Г.Мусаев, К.А.Абилов, Е.Б.Имамалиев Кибербезопасностъ и компъю¬тер¬ные сети. AzTU-nun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş «Təhsildə və Elmdə innovasiya texnologi¬ya¬ları» Respublika Elmi-prak¬tiki konfransı, Bakı, 21-23 noyabr, 2011
 • V.H.Musayev Н.Е.Гусейнов, К.А.Абилов Исследование времени дос¬тав¬ки информационных ресурсов в ин¬формационных системах. Müasir informasiya və kommu¬nikasiya tex¬nologiyalarının inki¬şaf perspek¬tiv¬ləri. Beynəlxalq elmi-texniki kon¬fransın materialları, 22-24 sentyabr, 2011, Bakı, s.198-203
 • V.H.Musayev K.Ə.Əbilov, İ.B. İmaməliyev Web-səhifə və məsafədən təhsil AzTU-nun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsilda və elm¬də innovasiya texno¬loği¬yaları” Respublika Elmi-Prak¬tiki kon¬fransı 21-23 noyabr. 2011.
 • В.Г.Мусаев, Н.Е.Гусейнов, С.С.Сафаралиева Сжатия информационных дан¬ных с помощью вейвлет пре¬об¬разования AzTU-nun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsilda və elmdə innovasiya texnolo¬ği¬yaları” Respublika Elmi-Prak¬tiki konfransı 21-23 noyabr. 2011
 • В.Г.Мусаев, Н.Е.Гусейнов, К.А.Абилов Оптимизация времени дос¬тавки информационных ресур¬сов в сложных информации¬онных вы¬чис¬лительных сис¬темах «Наука и современность-2011», Сборник материалов, XIII Международной науч¬но-практической конферен¬ции, часть 2, Новосибирск, 15 ноября 2011г., с. 225-229
 • V.H.Musayev, Əbilov K.Ə., İmaməliyev E.B. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının tədris prosesində tətbiqi. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları, 2-çi Respublika konfransı, 2012, SDU
 • В.Г.Мусаев, И.И.Алибейли Применение Web-технологий для построения бухгалтерских программ. Avtomatikanın müasir probltmləri, Respublika konfransı, 21-25 dekabr, 2012, АзТУ
 • В.Г.Мусаев, Ш.Б.Гурбанов, Э.Б.Имамалиев Облачные технологии EVERNOTE Avtomatikanın müasir probltmləri, Respublika konfransı, 21-25 dekabr, 2012, АзТУ
 • В.Г.Мусаев, М.М,Сейидова Э.Б Имамалиев Об одном подходе к раз¬ра¬ботке пакета прикладных про㬬рамм в системах управ¬ле¬ния с распре¬деленными пара¬метрами Avtomatikanın müasir probltmləri, Respublika konfransı, 21-25 dekabr, 2012, АзТУ
 • В.Г.Мусаев, Н.Е.Гусейнов О проблемах безопасности в вир¬туальных средах Международная конферен¬ция. «В мире научных от¬кры¬¬тий», г.Тагонрог, РФ, 2013г.
 • В.Г.Мусаев, Об одном подходе реше¬ние ди¬на¬мических задач в слож¬ной ин¬формаци-онной вычис¬лительной системе с иерар¬хи¬ческой струк¬турой управления Академический журнал За¬падной Сибири №4(47), том 9, 2013, (Материалы 3-ей науч-но-прак¬тической конферен¬ции, «Естест¬вен¬ные нау¬ки: Дос¬тиже¬ния нового века», 24-26 августа 2013г.) (РИНЦ)
 • В.Г.Мусаев, Н.Е.Гусейнов, К.А.Абилов Структурный анализ дина¬ми¬ческих процессов в магис¬траль¬ных нефтепроводах Информационные техноло¬гии моделирования и уп¬-равления. Воронеж, №6(71) 2011, с.667-674
 • В.Г.Мусаев, Структурное моделирование и анализ динамических про¬цессов в полубесконечном магистраль¬¬¬¬ном трубопроводе с из¬вест¬¬¬ным законом нагне¬тания Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», Уфа, 2013. №2. с. 322-333. URL:http://www.ogbus.ru/authors/Musaev/Musaev_2.pdf
 • В.Г.Мусаев, Идентификация и управление сложными системами с распре¬де¬ленными парамет¬рами (на при¬мере магис¬тральных нефте¬проводов) Информационные технологии моделирования и управления. Воронеж, №3(81), 2013, с.268-277
 • В.Г.Мусаев, Э.Б.Имамалиев Н.Э.Гусейнов Дискретный метод и системно-структурный анализ дина¬ми¬чес¬¬ких задач в магистральных тру¬бопроводах с измене-нием дав¬ления в начале и расхода в конце Научные работы Винницкого Национального Технического Университета, вып.2, 2013г. Винница, Украина (Проин-декс¬ирована в Россий¬ском индексе научного цити¬рования РИНЦ)
 • В.Г.Мусаев, Разработка расчетных мо¬делей переходных про¬цессов в систе¬мах с рас-пре¬деленными пара¬мет¬¬ра¬ми с регул謬рую¬щ謬ми объ¬ек¬тами систе¬мы Журнал Информационные Техно¬логии и Компью¬тер¬ная инженерия, №2, Украина, 2013, 18 стр.
 • V.H.Musayev, M.A.İsmayılov K.Ə.Əbilov İnformatika (Mühazirə, məşğələ, laboratoriya). Ali məktəblər üxün dərslik AR Təhsil Nazirliyinin 27.01.2011ci il tarixli 190 saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. Бакы, 2013, 560s.
 • Мусаев В.Г. Динамические процессы в сложных системах с распределенными параметрами. LAPLAMBERT Academic Publishing., Германия 2014, 127с.
 • V.H.Musayev, M.M.Qəmbərov, G.T.Qəmbərova, Ş.X.Əliyeva İnformasiya təhlükəsizliyi və kompüter şəbəkələri. Bakı, Sabah, 2015,193s.
 • Musayev V.H., Huseynov N.E. Analysis of the Operation of the Systems with Distributed Parameters with the Adjusting System Objects/ International Transaction of Elektrikal and Computer Engineers System, Vol. 3, No.1, 2015, pp. 30–33
 • Musayev V.H., Huseynov N.E.Qasımov Z.A. Computational models to study the impact of setting options pf adjusting device on dynamic Processes. Published in International Journal of Current Research, Impact and Indexing Journal, Volume7, Issue 12, Page no. 24084-24089, December, 2015.
 • V.H.Musayev, M.M.Qənbərov, Ş.X.Əliyeva Kom¬pyuter təhlükəsizliyinin aparat proqram vasitələri Bakı 2016, 201 səh. Dərs vəsaiti .[1]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. 1 2 3 4 "Musayev Vidadi Həsən oğlu". 2018-11-09 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-11-14.