Xanmurad Abdullayev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Xanmurad Abdullayev
Xanmurad Xanbala oğlu Abdullayev
Doğum tarixi (62 yaş)
Doğum yeri Hacıqaib, Quba rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi riyaziyyat
Elmi dərəcəsi texnika üzrə fəlsəfə doktoru
İş yeri AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti

Xanmurad Xanbala oğlu Abdullayev — texnika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda.[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Xanmurad Xanbala oğlu Abdullayev 9 mart 1959-cı ildə Hacıqaib, Quba rayonunun anadan olmuşdur.[2]

Əmək və elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərlərin sayı[redaktə | əsas redaktə]

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: -
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 12
 • Respublikada çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 10
 • Konfrans məruzələri və tezislər sayı: 6
 • Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: yoxdur

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Proqramın idarəetmə qrafı üzərində seçilmiş yolların testləşdirilməsi üçün test nümunlərinin generasiyası üzrə effektiv alqoritmlər hazırlamışdır.[1]
 2. Proqramların testdən keçirilməsi məqsədilə testlərin generasiyası üçün hazırlanmış məqsədyönlü metod [2]
 3. Qeyri xətti sistem tənliklərin və bərabərsizliklərin həlli üçün evristik alqoritmlərin hazırlanması
 4. Proqramın idarəetmə qrafı üzərindəki yolların simvollar üzərində yerinə yetirilməsinin denatasion və operasion semantikalarının yaradılması
 5. Testləşdirmə sisteminin idarə olunması üçün dilin yaradılması

Əsas elmi əsərlərinin adları[2][redaktə | əsas redaktə]

 1. "Метод автоматизированной генерации тестовых данных", Рига, Тез. докл. Всесоюзной Конференции "Тестирование, верификация и отладка", Том 1, 1986.
 2. "Отладка программ путем их целенаправленного тестирования и верификации", Киев, "Проблемы разработки и внедрения программного обеспечения ЭВМ и систем", Киев: ИК АН УССР, 1988.
 3. "Применение символьного выполнения для обеспечения структурной корректности программ"? Киев, Тез. докл. VIII Всесоюзного семинара Параллельное программирование и высокопроизводительные структуры (Алушта, 26-30 сентября 1988 г.). ИК АН УССР. 1988.
 4. "ТЕСТОР-ФОРТРАН-система тестирования заранее заданных путей управляющего графа программы", Киев, Журнал УСиМ, №5, 1990.
 5. "Комбинированный подход к тестированию программ", Винница, Материалы IIМеждународной Конференции "Интернет-Образование-Наука-2000", Винницкий ГТУ, Винница, 10-12 октября 2000.
 6. "О безопасности передачи данных в распределенных информационных сетях", Известия НАНА сер. Физ.техн. и мат. наук, т.ХХI, "Информатика и проблемы управле­ния", 2001, №2, с.21-25.
 7. "Методы тестирования объектно- ориентированных программ", Баку, Вестник Бакинского Университета, Физико-математические науки, серия №1, 2002.
 8. "Автоматизированная генерация тестовых данных для некоторого класса программных единиц", Воронеж, "Прикладные проблемы образовательной деятельности", Межвузовский сборник научных трудов, выпуск 8 - Воронеж: Центрально черноземное книжное издательство, 2002.
 9. "The Object-oriented Testing Strategy in the System TESTER-OOL", Vinnitsia, Ukraine, "Proceedings of the Third International Conference Intemet-Education-Science" (IES-2002), 8-12 October 2002, Vinnitsia-Ukraine, Vol.2.
 10. "Эвристические алгоритмы целенаправленного поиска тестовых данных для проверки программ", Баку, Труды Республиканской научной конференции "Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий" (Баку, 28-30апреля 2003 года), Том 1, 2003.
 11. "Эффективные алгоритмы поиска тестовых данных для проверки программ", Воронеж, Сборник трудов по итогам VIII Международной открытой научной конференции "Современные проблемы информатизации в технике и технологиях", выпуск 8, Центрально-Черноземное книжное издательство, Воронеж-2003.
 12. "Structural Testing Principles of Object-Oriented Programs", Romania, "Advances in Electrical and Computer Engineering", University of Suchava, Vol.3, No.9. 2003.
 13. "Семантический подход к символьному выполнению путей в С++ программе: денотационная семантика", Воронеж, Международный сборник трудов "Системы управления и информационные технологии", Выпуск 10.-Воронеж: Изд- во "Научная книга", декабрь, 2003.
 14. "Эффективные алгоритмы поиска тестовых данных для проверки программ", Материалы 8-й Республиканской конференции «Современные проблемы информатизации, техники и технологий», 8 издание, Воронеж, Россия, 2003.
 15. "Символьное выполнение путей в С++ программах", Воронеж, Сб. трудов "Современные проблемы информатизации в системах моделирования, программирования и телекоммуникациях", Выпуск 9,- Воронеж: Изд-во "Научная книга", 2004.
 16. "Sığortaolunanların fərdi uçot sistemində ikili hesabların müəyyən edilməsi metodu", "AMEA-nın xəbərləri" jurnalı, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası: İnformatika və idarərtmə, XXXIII cild, No.6, 2013.
 17. "Müasir informasiya sistemlərinin yaradılması və tətbiqi prosesinin bəzi aspektləri", "AMEA-nın xəbərləri" jurnalı, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası: İnformatika və idarərtmə, XXXIII cild, No.6, 2013.

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Kitablar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]