Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi Bakı Dövlət Universitetinin ən müasir fakültələrindən biridir.

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi 1972-ci ildə Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərliyinin birinci dövründə onun şəxsi göstərişi ilə yaradılmışdır. Fakültənin ilk dekanı dos. Mustafa Alı oğlu Vəliyev (1972-1989) olmuşdur. Hazırda fakültə dekanı AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Məhəmməd Fərman oğlu Mehdiyevdir. Fakültədə elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan 80 əməkdaşdan 53-ü elmlər namizədi, dosent, 19-u isə elmlər doktoru, professordur. Professorlardan ikisi – Qasımov Mirabbas Göycə oğlu və Allahverdiyev Cəlal Eyvaz oğlu AMEA-nın həqiqi üzvü (akademik), dördü – Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu, Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu, Hacıyev Asəf Hacı oğlu və Hüseynov Rauf Vəli oğlu AMEA-nın müxbir üzvüdür. Akademik Məcid Rəsulov Lətif oğlu fakültə yarandığı gündən Riyazi fizika tənlikləri kafedrasına rəhbərlik etmiş və elmi kadrların yetişdirilməsində böyük xidmətlər göstərmişdir. Fakültənin əsas elmi-tədqiqat istiqamətləri aşağıdakılardır: operator diferensial tənliklər və onlarla bağlı spektral məsələlər; diferensial operatorların spektral təhlilinin düz və tərs məsələləri; riyazi fizika məsələlərinin təqribi həll üsulları və onların yığılma məsələləri; adi diferensial tənliklərin spektral nəzəriyyəsi; xüsusi törəməli xətti və qeyri-xətti diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin öyrənilməsi; kompüter şəbəkələrində tətbiqi proseslərin qarşılıqlı əlaqəsinin nəzəri və praktiki məsələləri; diskret və kəsilməz dinamik sistemlərin və ardıcıllıq maşınlarının analizi və sintezi; diskret optimallaşdırma, optimal idarəetmə və oyunlar nəzəriyyəsi; qeyri-xətti sistemlərin optimal identifikasiyası; funksional analizin bəzi modelləri və üsulları; bütöv mühit mexanikasının riyazi məsələləri; iqtisadi və sosial proseslərin sistemli analizi. Fakültədə 1281 nəfər bakalavr, 70 magistrant, 30 aspirant (onlardan biri Türkiyə Respublikasının, 18-i isə İran İslam Respublikasının vətəndaşıdır) və 4 dissertant var.

Fakültədə 11 kafedra, 46 elmi-tədqiqat laboratoriyası, 1 kitabxana, 1 konfrans salonu, 3 kompüter zalı fəaliyyət göstərir. Təhsil Azərbaycan, rus və ingilis dillərində aparılır.

Kafedraları[redaktə | əsas redaktə]

  • 1. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma
  • 2. Riyazi iqtisadiyyat və ekoloji sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi
  • 3. İqtisadi informatika
  • 4. İnformatika
  • 5. Tətbiqi riyaziyyat
  • 6. Optimallaşdırma və optimal idarəetmə
  • 7. Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi
  • 8. Riyazi Kibernetika
  • 9. Tətbiqi analizin riyazi üsulları
  • 10. Riyazi fizika tənlikləri

Bakalavr ixtisasları[redaktə | əsas redaktə]

Magistratura ixtisasları[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Bakı Dövlət Universitetinin tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin rəsmi internet səhifəsi