Firudin Səməndərov

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Firudin Səməndərov
Firudin Yusif oğlu Səməndərov
Firudin Səməndərov.jpg
Doğum tarixi 12 yanvar 1939 (1939-01-12) (80 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Molday
Elm sahəsi hüquq
Elmi dərəcəsi professor
İş yeri Bakı Dövlət Universitetinun rektoru 1992-1993[1]

Firudin Yusif oğlu SəməndarovBakı Dövlət Universitetinin rektoru (1992-1993), hüquq elmləri doktoru, professor[2].

Firudin Yusif oğlu Səməndarov 1939-cu il aprelin 12-də Azərbaycan respublikasının Saatlı rayonunun Molday kəndində,əkinçi ailəsində anadan olmuşdur. 1948-1958-ci illərdə S.Vurğun adına Saatlı qəsəbə orta məktəbində oxumuş, oranı medalla bitirmişdir. 1958-1961-ci illərdə ordu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur. Prof. F.Y.Səməndərov ailəlidir.

Təhsili və elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuş, Lenin təqaüdü ilə oxumuşdur. 1966-cı ildə təhsilini başa vurduqdan sonra ADU-ni bitirib Cinayət hüququ kafedrasında aspirant saxlanılmışdır. 1970-ci ildə “Qətl cinayətlərini doğuran halların və davranış motivinin cəza təyininə təsiri” mövzüsunda namizadlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1969-cu ildən ADU-in Cinayət hüququ kafedrasında müəllim, dosent vəzifələrində çalışmış, 1997-ci ildən həmin kafedranın professorudur. F.Y.Səməndərov 1985-1989-cu illərdə ADU-nun hüquq fakültəsinin dekanı, 1992-1993-cü illərdə BDU-nun rektoru olmuşdur, 1995-ci ildə ”Cinayət hüquqi şüur və cinayət hüquq yaradıcılığı” mövzüsunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1995-ci ildən BDU-nun Cinayət hüququ və Kriminalogiya Kafedrasının müdiridir.

Əmək fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Prof. F.Y.Səməndərov 1988-1992-ci illərdə respublikamızın müstəqilliyi uğrunda gedən milli istiqlal hərəkətində fəal iştirak etmişdir. 1993-cü ildən bitərəfdir, heç bir siyasi partiyaya mənsub deyildir. Prof. F.Y.Səməndərov məsuldar elmi yaradıcılıqla məşğuldur. İndiyə kimi 10-dan artıq dərslik, dərs vəsaiti və monoqrafiyanın müəllifidir. Müxtəlif elmi nəşrlərdə 60-dan artıq elmi məqaləsi, respublikanın dövri mətbuatinda dövrümüzün aktual problemlərinə həsr edilmiş çox saylı məqalələri çap olunmuşdur. Onun yazdığı iri həcimli (46 çap vərəqi) “Cinayət hüququ. Ümumi hissə” Dərsliyi 2002-ci ildə Respublika Kitabsevərlər Cəmiyyətinin mükafatına layiq görülmüş, hazırda Respublikada ən mükəmməl dərslik sayılır, 2009-cu ildə həmin dərslik 4-cü dəfə nəşr edilmişdir. Prof. F.Y.Səməndərovun iştiraki və redaktorluğu ilə ilk dəfə milli dildə hazırlanan “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası” cinayət hüququ sahəsində məşğul olaq tədqiqatçıların və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin stolüstü kitabına çevrilmişdir. Cinayət qanunun həm Ümumi, həmdə Xüsusi hissəsini əhatə edən bu kommentariya cinayət qanununun praktikada düzgün tədbiq edilməsi işinə xidmət edir. Geyd edilən kommentariya indiyə kimi 6 dəfə nəşr eləmişdir. Prof. F.Y.Səməndərov 1995-ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Hüquqi islahatlar komissiyasının üzvüdür, eyni zamanda Respublika Ali Məhkəməsi yanında Elmi Məsləhətlər şürasının, Respublika Prokurorluğu yanında Elmi-metodik Şuranın üzvüdür, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin hüquq üzrə Elmi-Metodiki Şurasının sədridir. Azərbaycan Respublikasının hazırda qüvvədə olan 1999-cu il Cinayət Məcəlləsinin müasir tələblər və beynəlxalq standartlar səviyyəsində hazırlanmasında geniş istifadə edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun və Respublika Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarlarının hazırlanmasında, qanunun mübahisəli məqamlarının aydınlaşdırılmasında prof. F.Y.Səməndərov ekspert kimi yaxından iştirak edir. Prof. F.Y.Səməndərov hazırda qüvvədə olan Azərbaycan Respublikasının Təhsil haqqında Qanununun hazırlanmasında iştirak tmişdir. Prof. F.Y.Səməndərovun elmi kadrların hazırlanmasında xüsusi xidmətləri vardır. İndiyə kimi 3 elmlər doktoru və 35 elmlər namizədi hazırlamışdır. O, BDU-nun hüquq fakültəsinin “Cinayət hüququ və Kriminalogiya, cəza-icra hüququ”, “Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası” ixtisasları üzrə hüquq elmləri namizədi adı verən Müdafiə Şurasının 3 il sədri olmuşdur.

TƏDQIQAT SAHƏSI[redaktə | əsas redaktə]

Cinayət hüququ

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ[redaktə | əsas redaktə]

Səməndərov F.Y., İmanlı M.N. Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi: tarixi və bu günü. Bakı, 2008. Səməndərov F.Y. Cinayət hüququnda cəzanın sosial psixoloji problemləri. Monoqrafiya. Bakı, 1999. Səməndərov F.Y. Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər. Tövsif məsələləri. Monoqrafiya. Bakı, 1997. Səməndərov F.Y. Hüquqi şüur və cinayət hüquq yaradıcılığı. Monoqrafiya. Bakı, 1996. Səməndərov F.Y. Cinayətin subyektiv cəhəti. Monoqrafiya. Bakı, 1989.

KİTABLAR[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası (prof. F.Y.Səməndərov redaktəsi ilə). Bakı, 2009 (2001-2008). Səməndərov F.Y. Cinayət hüququ. Ümumi hissə. Dərslik. Bakı, 2009 (1999, 2002, 2007). Səməndərov F.Y. Cinayət hüququnda cəzanın nəzəri problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı, 2009. Səməndərov F.Y. Kriminologiya. Ümumi hissə. Dərs vəsaiti. Bakı, 2003. Səməndərov F.Y., Kərimli A.H. Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər. Dərs vəsaiti. Bakı, 2009.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI[redaktə | əsas redaktə]

Prof. F.Y.Səməndərov Moskva, Minsk, Aşqabad və digər şəhərlərdə keçirilmiş beynəlxalq və regional elmi konfranslarda iştirak etmişdir.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Quliyev C.M [Şərti məhkum etmənin anlayışı və hüquqi təbiəti. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri]. Elmi məqalələr məcmuəsi. 7-ci buraxılış. AMEA FSHTİ, Bakı: Səda, 2004.
  2. Tanınmış alim və pedaqoqun yubileyi qeyd edilmişdir — respublica-news.az saytı

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]