Xədicə

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
İslam haqda məlumat
Muhammadwives.png
Ümmül Möminin
Hz.Məhəmmədin zövcələri

Xədicə binti Xuveylid

Sudə

Aişə

Həfsə

Zeynəb binti Xozəymə

Ümmü Sələmə binti Əbu Ümeyyə

Zeynəb binti Cəhş

Cüveyriyyə

Rayhanə binti Zeyd

Səfiyyə binti Həyi

Rəmlə binti Əbu Süfyan

Mariya

Meymunə

Xədicə binti Xüveylid - Məhəmmədin ilk və sağlığında tək həyat yoldaşı. Fatimənin anası.

Həyatı[redaktə]

İslamı ilk qəbul edən qadın. Həzrət Xədicənin atası Xuveyləd ibni Əsəd, anası Fatimə binti Zaidədir. Həzrət Xədisə (s) 68 il besətdən əvvəl dünyaya gəlmişdir. 40 yaşında ikən Məhəmməd peyğəmbərlə ailə qurdu. Həzrət

Xədicənin övladları[redaktə]

Tarixçilər onun övladları barəsində ixtilaf etmişlər. Ən məşhur nəzərə əsasən o həzrətin 6 övladı olmuşdur. Haşim və Abdulla (bu iki övladına Tahir və Təyyib də deyilirmiş). Rüqəyyə, Zeynəb, Ümmü Kulsum və Fatimə. Rüqəyyə qızların ən böyüyü idi. Xədicənin oğlanları peyğəmbərin besətindən sonra vəfat etdilər.

Xədicə cahiliyyət dövründə[redaktə]

Həzrət Xədicə cavanlığında ticarət karvanları təşkil edərək ticarətlə məşğul olurdu. O öz ticarətində digər tacirlərlə fərqli olaraq boş pul toplamaqdan çəkinrdi. Tarixçilər onu ağıllı və uzaqgörən bir qadın olduğunu yazmışlar. Həzrət Xədicə (s) Məkkə şəhərinin ən varlılarından hesab edilirdi. Amma buna baxmayaraq heç vaxt fəqirlərə əl tutmaq ona çətin gəlmirdi. Onun evi imkansız insanların ümid yerinə çevrilmişdi. O səxavət, iffəti, uzaqgörənliyi ilə camaat arasında şöhrət tapmışdı. Hətta ona Qüreyş xanımlarının xanımı ləqəbi də verilmişdi və bu ounun nə qədərdə böyük şəxsiyyətli olduğunu göstərir.

Həzrət Xədicə ilk qadındır ki, İslam dinini qəbul edərək Peyğəmbərə iman gətirdi və o həzrətlə birlikdə ilk dəfə olaraq namaz qıldı. Tarixçilər Peyğəmbərin xanımlarının birinin dilindən belə nəql etmişlər:

Mən həmişə peyğəmbərin Xədicəyə olan məhəbbətindən heyrətlənirdim. Peyğəmbər onu çox yad edir və bir qoyun kəsən zaman onun ətindən Xədicənin dostlarına da göndərədi.Günlərin birində peyğəmbər yenədə Xədicəni yad edir və onu tərifləyirdi ki mən dedim:O qoca bir qadın idi Allah ondan yaxşısını sənə əta etmişdir.Peyğəmbər qəzəblənib buyurdu:Xeyir! Heçdə elə deyil, heç vaxt ondan yaxşısı mənə nəsib olmamışdır. Xədicə camaat küfr içində olan zaman iman gətirib öz sərvətini ən çətin şəraitdə mənim ixtiyarımda qoydu və Allah taala ondan övladlar nəsib etdi ki başqa xanımlarımdan nəsib etməmişdir.

Həzrət Xədicənin xüsusiyytələri[redaktə]

Həzrət Xədicə islamın ən böyük şəxsiyyətlərindən sayılır. Elə Peyğəmbər kimi şəxsin zöcəsi olmaq onun üşün həm dünya həmdə axirətdə ən böyük fəxrdir.İslamın zühurundan öncə ona Tahirə və Mübarəkə də deyirdilər.O öz sərvətini dinin genişlənməsində sərf etdi və dinin dirçəlişində onun maddi cəhətdən böyük rolu olmuşdur.O öz imanı və ali xüsusiyyətləri ilə elə bir məqama çatmışdı ki Peyğəmbər (s) onun barəsində buyurmuşdur: Behişt xanımlarının ən üstünü dörddür: Xüveylidin qızı Xədicə, Xədicənin qızı Fatimə (s), İmranın qızı Məryəm (s) və Məzahimin qızı Asiyə (s). Xədicə elə bir qadın idi ki Peyğəmbər (s) onunla təsəlli tapırdı. Müşriklər peyğəmbəri əziyyət edirdi. O həzrət Xədicənin yanına gəlir və onun görən ki qəlbinə sevinc gəlir və onunla təsəlli tapırdı.Böyük tarixçilərdən olan Zəhəbi onun barəsində belə demişdir: Həzrət Xədicənin fəzilətləri xeyli çoxdur. O ağıllı, iffətli və behişt xanımlarından idi.Peyğəmbər(s) dəfələrlə onu tərifləyir və onu digər xanımlara üstün tutardı.Peyğəmbər(s) Xədicəni çox sevirdi və və onun ehtiramını saxlayır bə bəzi işlərdə isə onunla məsləhətləşirdi.Həzrət

Xədicənin fəaliyyətləri[redaktə]

Həzrət Xədicə (s) peyğəmbərlə 24 il həyat sürdü.Bu müddətdə həm peyğəmbər (s) və həmdə islam dini üçün çoxlu işlər gördü.O öz sərvət və atifəsilə peyğəmbəri himayət edirdi. Peyğəmbərlə evləndikdən sonra bütün sərvətini ona bağışladı.Ona görə də peyğəmbər (s) onun barəsində belə buyurmuşdur:xədicənin sərvəti kimi heç bir sərvət mənimçün faydalı deyildir.

Həzrət Xədicənin cənnətdəki məqamı[redaktə]

Peyğəmbər (s) ona buyurardı: behiştdə elə bir evin vardır ki, orada heç vaxt əziyyət görməyəcəksən. İmam Sadi (ə) buyurmuşdur. Xədicə dünyasını dəyişəndə Fatimə az yaşlı bir uşaq idi, ona görədə çox ağlayır və anasını istəyirdi. Peyğəmbər (s) isə onun bu işinə görə qəmgin olur və onu sakitləşdirməkdən ötrü bir yol axtarırdı. Həzrət Cəbrəil nazil olub ərz elədi: Ya Məhəmməd Fatiməyə salam çatdır və de ki anan cənnətdə Asiyə və Məryəmin kənarında əyləşmişdir. Fatimə bundan sonra daha sakitləşdi.

Həzrət Xədicənin vəsiyyəti[redaktə]

Həzrət Xədicə hicrətdən üç il öncə xəstələndi.Peyğəmbər (s) onun yanına gəlib buyurdu:Ey Xədicə bilirsənmi ki Allah taala səni cənnətdə də mənim zövcəm qərar vermişdir!?Sonra Xədicə vəsiyyətini belə başladı.Ya rəsuləllah məni bağışla.Peyğəmbər (s) buyurdu:mən heç vaxt səni səhlənkar görmədim və sən var gücünlə çalışdın və bütün sərvətini Allah yolunda xərclədin.

Sonra Xədicə ərz elədi:Ya Rasuləllah bu qızdan (Fatimədən) muğayat olun. Məbada kimsə onu əziyyət etsin onun üzünə şillə vursun. Üçüncü vəsiyyətimi isə sənə deməyə utanıram Fatiməyə deyəcəyəm. Sonra peyğəmbər çölə çıxdı və Xədicə Fatiməyə dedi ki:Ey Fatmiə ey gözümün nuru! Atan peyğəmbərə de ki mən qəbirdən qorxuram məni vəhy nazil olan zaman çiynində olan əbasına büküb dəfn etsin. Fatimə də bunu atası peyğəmbərə çatdırdı. Peyğəmbər (s) də onun xahişini yerinə yetirdi. Həzrət Xədicə (s) 65 yaşında ikən besətin 10-cu ilininin Ramazan ayında Şobi Əbu Talib deyilən yerdə dünyasını dəyişdi. Həzrət Xədicənin qəbri Məkkə şəhərində və Həcun deyilən yerdədir.

Xarici keçidlər[redaktə]

Həzrət Xədicə