Şaiq İbrahimov

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Picto infobox character.png
Şaiq İbrahimov
Şaiq Rəhim oğlu İbrahimov
Fotoqrafiya
Doğum tarixi 3 yanvar 1951 (1951-01-03) (68 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan SSR, Bakı
Elm sahəsi zoologiya, parazitologiya
İş yeri AMEA Zoologiya İnstitutu
Elmi dərəcəsi biologiya elmləri doktoru
Elmi adı Professor
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universiteti(indikiBakı Dövlət Universiteti)
Mükafatları AMEA-nın fəxri fərmanı

Şaiq Rəhim oğlu İbrahimovAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun "Su heyvanları şöbəsi"nin müdiri, biologiya elmləri doktoru, professor.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Şaiq Rəhim oğlu İbrahimov 1 mart 1951-ci il Bakı şəhərində anadan olub. 1967 - ci ildə Bakı şəhəri 190 saylı orta məktəbi, 1972 – ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) biologiya fakültəsini bitirmişdir. 1973 - cü ildə AMEA Zoologiya İnstitutunun aspirantı olmuş, 1977 - ci ildə “Lənkəran təbii vilayəti su hövzələri balıqlarının parazitləri” mövzusunda namizədlik,1991 -ci ildə “Xəzər dənizi balıqlarının parazitləri (növ tərkibi, ekologiyası, faunasının mənşəyi və formalaşması” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2010-cu ildə professor elmi adını almışdır. AMEA Zoologiya İnstitutu nəzdindəki D.01.071 Dissertasiya Şurasının üzvü, Müxtəlif universitetlərdə,o cümlədən xaricdə) zoologiya, ekologiya, parazitologiya, tibbi biologiya və genetika fənlərindən mühazirələr (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) mühazirələr oxumuşdur. Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının biologiya və kənd təsərrufatı elmləri üzrə ekspert şurasının üzvü olmuşdur.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi fəaliyyətinin ilk dövrlərində 1973-cü ildə Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitunda baş laborant, 1973-cü ildə aspirant, 1976-cı ildə kiçik elmi işçi, 1981-ci ildə böyük elmi işçi, 1988-ci ildə yaradıcı qrup rəhbəri, 1992-ci ildə laboratoriya müdiri və 2012-ci ildə şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır. Ş.İbrahimov hələ tələbə olarkən, 1970-ci ildən elmi tədqiqatlara başlamış, Azərbaycanın daxili su hövzələrində və Xəzər dənizinin bütün akvatoriyasında yaşayan balıqların biologiyasını, parazit və xəstəliklərini öyrənmişdir. Onun apardığı tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycanın daxili sularında 324 növ, Xəzər dənizində isə 357 növ parazitin ixtioparazitin olduğu müəyyən edilmişdir. O, balıqların parazit faunasının ətraflı morfoloji, sistematik, ekoloji və zoocoğrafi təhlilini, epizootoloji və epidemioloji qiymətləndirilməsini həyata keçirmişdir. Ş.İbrahimov ixtiologiya və parazitologiya sahələrində nəzəri elmi araşdırmaları ilə yanaşı nəzəri və tətbiqi ekologiya üzrə də uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstərir. O,Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitunda elmi fəaliyyəti ilə bərabər YUNESKO-nun, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, Asiya İnkişaf Bankının ətraf mühit məsələləri üzrə expertidir, 10 il ərzində Böyük Britanıyanın ekologiya sahəsində fəaliyyət göstərən AETC şirkətinin rəsmi baş elmi məsləhətçisi olmuşdur.Ş.İbrahimov öz əsərlərində qlobal istiləçmə ilə bağlı bioloji tədqiqatlar qarşısında duran vəzifələri açıqlamış, Azərbaycanda biosfer rezervatların yaradılması perspektivlərini ilk dəfə olaraq təhlil etmiş, 2003-cü ildə YUNESKO-nun patronajlığı ilə Hirkan bisfer rezervatı pilot layihəsinin müəllifi olmuş, 2004-cü ildəAvropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının sifarişi ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ekoloji audit (Mpro südçülük şirkətinin müəssisələrində) həyata keçirmişdir.O, hal-hazıra qədər BP, ARDNŞ, Total, URS və başqa şirkətlərin sifarışı ilə irimiqyaslı ekoloji layihələrin icrasında iştirak edir.

Elmi kadrların yetişdirilməsi üzrə fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Ş.İbrahimovun elmi rəhbərliyi iləbiologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 9 dissertasiya və elmi məsləhətçiliyi iləbiologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 1 dissertasiya müvəffəqiyyətlə müdafiə edilmişdir.

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Ş.İbrahimov 1978-ci ildən başlayaraq bioloji fənlərdən müxtəlif ali məktəblərdə, o cümlədən İtaliyanın məşhur “La Sapiensa” (Roma) Unversitetində – parazitologiyadan (ingilis dilində), Azərbaycan Tibb Unversitetində – tibbi biologiya və genetikadan (ingilis və rus dillərində), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Unversitetində – zoologiya və ekologiyadan (Azərbaycan dilində) mühazirələr oxumuşdur.

Təhsili[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Dövlət Universitetində təhsil alıb.

Elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanın daxili su hövzələrində və Xəzər dənizində yaşayan balıqların parazitlərinin faunasının ekoloji, zoocoğrafi və epizootoloji təhlili. Xəzərin hidrofaunasının mənşəyinin aşkara çıxarılması və formalaşması prosesinin nəzəri rekonstruksiyası.

Təltif və mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

AMEA fəxri fərmanları.

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ибрагимов Ш.Р. Экология и зоогеография паразитов рыб водоемов Ленкоранской природной области. / Микаилов Т.К.// Баку:Элм. 1980. 115 с.
 2. Ибрагимов Ш.Р. Паразиты рыб Каспийского моря (эколого-географический анализ, эпизоотологическая и эпидемиологическая оценка)//Баку:Элм. 2012. 400 с
 3. Ibrahimov Sh.R. Medical zoology. /Najafov J.A., Shakaraliyeva Y.V. // Baku:Muellim, 2008, 132 p.
 4. Ibrahimov Sh.R. The circulation ways of fish parasites in the Azerbaijan water bodies.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. İbrahimov Ş.R. Mingəçevir su anbarında Kür külməsinin böyüməsinə dair. /Məmmədova S.M., // Azərbayjan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, biologiya elmləri seriyası. 1972. N.1. S.43-47.
 2. Ибрагимов Ш.Р. К фауне нематод рыб реки Ленкоранчай. // Матер. науч. конф. аспирантов АН Азерб.ССР. Баку. Елм. 1975. С.63.
 3. İbrahimov Ş.R. Lənkəran çaylarının balıqlarının parazitfaunasının epizootoloci vəziyyəti. // Kənd təsərrüfatı üzrə mə’lumat. Baytarlıq. AzETEMİ. 1976. N.3. 4 s.
 4. Ибрагимов Ш.Р. Простейшие рыб р.Ленкоранчай. // Изв. АН Азер.ССР, сер.биол.наук. 1976. N.2. С.79-81.
 5. Ибрагимов Ш.Р. BothriocephalusgowkongensisYeh, 1955 (Cestoda, Pseudophyllidea) у рыб р.Ленкоранчай. // Изв. АН Азерб.ССР, сер. биол. наук. 1976. N.5. C.84-86.
 6. Ибрагимов Ш.Р. Краткий экологический и зоогеографический анализ паразитофауны рыб некоторых водоемов Ленкоранской природной области. // Матер. науч. конф. аспирантов АН Азерб.ССР. Баку. Елм. 1976. С.174-179.
 7. Ибрагимов Ш.Р. Трематоды рыб р.Ленкоранчай. // Докл. АН Азерб. ССР. 1976. Т.32. N.6. С.54-56.
 8. Ибрагимов Ш.Р. Паразитические простейшие рыб рек Ленкоранской природной области (Талыша). / Микаилов Т.К. // Матер. II Всесоюз. съезда протозоологов. Ч.I, общая протозоология. Киев. Наукова думка. 1976. С.94-95.
 9. Ibragimov Sh.R. Tree new species of Gyrodactylus (Monogenoidea) from Varicorhinus capoeta gracilis (Keyserling) from river Lenkoranka. / Ergens R. // Folia parasitologyca (Praha). 1976. Vol.23. N.2. P.179-182.
 10. Ибрагимов Ш.Р. Моногенеи рыб некоторых водоемов Ленкоранской природной области. // Исследования по гельминтологии в Азербайджане (Матер.науч. сессии). Баку. Елм. 1977. С.42-43.
 11. Ибрагимов Ш.Р. Новый вид миксоспоридий рода Myxobolus из усача реки Ленкоранчай (Аз.ССР). // Паразитология. 1977. Т.11. N.6. С.537-538.
 12. Ибрагимов Ш.Р. О специфичности моногеней рода Dactylogyrus (Diesing, 1850) c храмуль (Varicorhinus) и усачей (Barbus). / Микаилов Т.К. // Исследования моногеней в СССР. (Матер.Всесоюз. симпоз. по моногенеям). Л. 1977. С.62-65.
 13. Ibragimov Sh.R. Tore Asia elements in the composition of fish parasites in the freshwater reservoirs of Azerbaijan. / Mikailov T.K. // The first Mediterranean conference on parasitology. Summaries. Ismir, Turkey, October 5-10 1977. P.129-130.
 14. Ibragimov Sh.R. History of formation of fish parasitofauna in the basins of Kura-Persian section of the Caspian district within the limits of the Soviet Union. / Mikailov T.K. // Asian congress of parasitology. Abstract. 23-26 February 1978. Bombay. P.204.
 15. Ибрагимов Ш.Р. Экологический анализ паразитов рыб Нахичеванского водохранилища. /Агаева Н.Б.// I Всесоюз. съезд паразитоценологов. Тез.докл. Ч.I. (Полтава, сентябрь 1978). Киев. Наукова думка. 1978. С.3-4.
 16. Ибрагимов Ш.Р. Переднеазиатские элементы в составе паразитов рыб водоемов Азербайджана. / Микаилов Т.К. // Матер. V Всесоюз. конф. по проблемам рыбного хозяйства. Фрунзе. 1978. С.483-485.
 17. Ибрагимов Ш.Р. Паразито-хозяинные отношения в водных биоценозах Азербайджана. /Микаилов Т.К.// Исследования по гельминтологии в Азербайджане. Баку. 1979. С.35-41.
 18. Ibragimov Sh.R. New species of the genus Gyrodactylus (Monogenoidea) from Noemachilus angorae lenkoranensis. /Ergens R. // Folia parasitologyca (Praha). 1979. Vol.26. P.79-80.
 19. Ибрагимов Ш.Р. Экология и зоогеография паразитов рыб водоемов Ленкоранской природной области. / Микаилов Т.К.// Баку. Элм. 1980. 115 с.
 20. Ибрагимов Ш.Р. Экологические особенности паразитов рыб Дивичинского лимана Каспийского моря. / Микаилов Т.К. // IX Конф. Украинского паразитологического общества. Тез.докл. Ч.3. Киев. Наукова думка. 1980. С.74-75.
 21. Ibragimov Sh.R. The effect of salinity of water on some parasitic crustaceans on fishes. /Mikailov T.K. // Symposium on medical and veterinary acaroentomology. Papers. Polish parasitologycal society. Gdansk. 1980. p. 37.
 22. Ибрагимов Ш.Р. Паразитофауна рыб Ловаинского и Рвоинского водохранилищ. // Биология озер и водохранилищ Азербайджана. Баку. Элм. 1980. С.101-115.
 23. Ибрагимов Ш.Р. Итоги и перспективы изучения паразитов водных животных в Азербайджане. /Mikailov T.K. // Гельминтозы человека, животных, растений и меры борьбы с ними. Тез.докл. конф. Всесоюз. общества гельминтологов АН СССР (Москва, 27-29 января 1981 г.). М. 1981. С.114-116.
 24. Ибрагимов Ш.Р. Сравнительный анализ паразитов рыб пресноводных водоемов Каспийского побережья Азербайджана. /Mikailov T.K. // Матер. Второй Закавказ. конф. по паразитолгии. (28-30 ноября 1979 г., Ереван). Ереван. Изд. АН Арм.ССР. 1981. 160-161 с.
 25. Ибрагимов Ш.Р. Общая характеристика паразитоценоза животных Дивичинского лимана. / Mikailov T.K., Мехралиев А.А., Алиханов Ш.Г. // Матер. третьей Закавказ. конф. по паразитологии. (21-23 октября 1981 г., г.Баку). Баку. Элм. 1981. С.34-35.
 26. Ибрагимов Ш.Р. Перспективы изучения паразитов рыб Каспийского моря. / Микаилов Т.К.,Бунятова К.И.// Там же. С.34-35.
 27. Ибрагимов Ш.Р. История формирования паразитофауны рыб Дивичинского лимана Каспийского моря. /Микаилов Т.К. // Тез.докл. сипоз. гидропаразитологов при IV съезде гидробиологического общества. - Киев. - Наукова думка. - 1981. - С.28-30.
 28. Ибрагимов Ш.Р. Экологический анализ цестод рыб водоемов Азербайджана в связи с изменениями в условиях обитания. / Микаилов Т.К., Агаева Н.Б., Казиева Н.Ш. // Известия АН Азерб.ССР, сер. биол. наук. 1981. Вып.3. С.59-64.
 29. Ибрагимов Ш.Р. Зоогеографический анализ паразитических простейших рыб водоемов Азербайджана. / Микаилов Т.К. // Современные проблемы протозоологии. Мат. к третьему съезду ВОПР. 1982. с.229.
 30. Ibragimov Sh.R. The effect of salinity on some parasitic crustaceans on fishes. / Mikailov T.K. // Wiadomosci parazytologiczne. 1982. T.28. NR 1-2. P.197-198.
 31. Ибрагимов Ш.Р. Сезонные изменения зараженности ленкоранского гольца паразитами. /Микаилов Т.К. // Паразитологические исследования в Азербайджане. Баку. Элм. 1982. С.43-55.
 32. Ibragimov Sh.R. Effect of water salinity on parasitic crustaceans on fishes. /Mikailov T.K. // Folia parasitologyca (Praha). 1982. Vol.29. N.3. P.231-232.
 33. Ибрагимов Ш.Р. Опыт комплексных паразитологических исследований в Дивичинском лимане. / Микаилов Т.К. // II Всесоюз. съезд паразитоценологов. Тез.докл. Киев. Наукова думка. 1983. С.220-221.
 34. Ибрагимов Ш.Р. Паразитические простейшие рыб Дивичинского лимана. / Микаилов Т.К. // Протозоологические исследования в Азербайджане. Баку. Элм. 1983. С.35-37.
 35. Ибрагимов Ш.Р. Гельминты рыб Дивичинского лимана Каспийского моря. / Микаилов Т.К., Алиев Г.Г. // Гельминты сельскохозяйственных и охотничье-промысловых животных. М. Наука. 1984. С.37-47.
 36. Ибрагимов Ш.Р. Эпизоотическое и эпидемиологическое значение паразитов осетровых и сельдевых рыб у азербайджанского побережья Каспия. // Исследования по гельминтологии в Азербайджане. Баку. Элм. 1984. С.39-41.
 37. Ибрагимов Ш.Р. Гельминтофауна щуки и окуня в Малом Кызылагачском заливе. /Агаева Н.Б. // Исследования по гельминтологии в Азербайджане. Баку. Элм. 1984. С.41-44.
 38. Ибрагимов Ш.Р. Зоогеографический анализ кровепаразитов рыб Малого Кызылагачкого залива и Дивичинского лимана Каспийского моря. / Гусейнов М.А. // III Всесоюз. совещ. по паразитам и болезням рыб. Л., 1985. Наука. С.54-55.
 39. Ибрагимов Ш.Р. К паразитофауне осетровых рыб Каспийского моря. // Известия АН Азерб.ССР, сер. биол. наук. 1985. N.2. С.47-51.
 40. Ибрагимов Ш.Р. Паразитофауна красноперки в Малом Кызылагачском заливе Каспийского моря. / Агаева Н.Б. // Матер. IV Закавказ. конф. по паразитологии. (12-14 июня 1984 г.). Тбилиси. Мецниереба. 1985. С.269-270.
 41. Ибрагимов Ш.Р. Особенности заражения осетровых рыб Каспийского моря скребнями Corynosomastrumosum (Rud., 1802). // Там же. С.286-287.
 42. Ибрагимов Ш.Р. Особенности паразитофауны гибрида воблы и леща в Каспийском море. // Х конфер. Украин. общ.паразитологов. Мат. конф. Ч.I. Киев. Наукова думка. 1986. С.234.
 43. Ибрагимов Ш.Р. Происхождение протистофауны рыб Каспийского моря. // Современные проблемы протозоологии. Тез.докл. и сообщ. Четвертого съезда Всесоюз. об-ва протозоологов. Л. 1987. С.201.
 44. Ибрагимов Ш.Р. Особенности паразитофауны рыб, акклиматизированных в Каспийском море. /Сеидли Я.М. // Пятая Закавказ. конф. по паразитологии. Тез.докл. (18-20 мая 1987 г.). Ереван. Изд. АН Арм.ССР. 1987. С.93-94.
 45. Ибрагимов Ш.Р. Паразитические простейшие рыб Малого Кызылагачского залива Каспийского моря. // Докл. АН Азерб.ССР. 1987. Т.43. N.12. С.64-67.
 46. Ибрагимов Ш.Р. Эколого-географический анализ паразитофауны кутума в Каспийском море. // Инст. зоол. АН Азерб.ССР, Баку, 1987. 10 с. Библиогр. 18 назв. Рус. (Рукопись деп. в ВИНИТИ ) 03.04.87, N 2408-В87).
 47. Ибрагимов Ш.Р. Формирование паразитофауны кефалей в Каспийском море. // Инст. зоол. АН Азерб.ССР, Баку, 1987. 14 с. Библиогр. 24 назв. Рус. (Рукопись деп. в ВИНИТИ ) 03.04.87, N 2407-В87).
 48. Ибрагимов Ш.Р. История формирования паразитофауны рыб Каспийского моря. // Паразитология и патология морских организмов. Тез.докл. IV Всесоюз. симпоз. 21-23 апреля 1987 г. Калининград. 1987. С.78-79.
 49. Ибрагимов Ш.Р. Моногенеи рыб Малого Кызылагачского залива Каспийского моря. // Изв. АН Азерб.ССР, сер. биол. наук. 1987. N.3. С.54-62.
 50. Ибрагимов Ш.Р. Зоогеографический анализ паразитофауны сельдевых рыб Каспийского моря. // Докл. АН Азерб.ССР. 1987. N.2. С.68-71.
 51. Ибрагимов Ш.Р., Ветчанин В.И. Паразитофауна бражниковских сельдей на юго-востоке Каспийского моря. // Изв. АН Туркмен.ССР. 1988. N.1. С.43-46.
 52. Ибрагимов Ш.Р. Новый вид миксоспоридий из желчного пузыря каспийской иглы-рыбы. // Паразитология. 1988. Т.22. N.3. С.246-247.
 53. Ибрагимов Ш.Р. Закономерности распределения паразитов рыб по глубинным зонам Каспийского моря. // Всесоюз. конф. по морской биологии. Севастополь, октябрь 1988 г. Тез.докл. Ч.2. Киев. 1988. С.60-61.
 54. Ибрагимов Ш.Р. Особенности заражения сельдевых Каспийского моря трематодой Pseupentagrammasymmetricum (Chulkova, 1939). // Болезни и паразиты рыб в тепловодном хозяйстве. Душанбе. Дониш. 1988. С.187-190.
 55. Ибрагимов Ш.Р. Паразитофауна рыб Туркменского залива Каспийского моря. // Изв. АН Туркмен.ССР, сер. биол. наук. 1988. N.2. С.51-55.
 56. Ибрагимов Ш.Р. Фауна паразитов рыб Красноводского залива Каспийского моря. // Всесоюз. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. Тез.докл. Ч.IV. Опыт кадастровой характеристики, материалы к кадастру по беспозвоночным животным. Уфа. 1989. С.307-308.
 57. Ibrahimov Sh.R. The ecologycal-geographical characterictics of the parasitic crustacea of the Caspian Sea fish. /Mikailov T.K. // IV Symposium on medical and veterinary acaroentomology. Papers. Gdansk. 18-20 September 1989. P.26.
 58. Ибрагимов Ш.Р. Псевдотрахелиастоз осетровых рыб Каспийского моря. // Тезисы докладов научной конференции: "Профилактика, диагностика и меры борьбы с инфекционными и незаразными заболеваниями сельскохозяйственных животных, птиц, пчел и рыб при интенсивном ведении хозяйства. Баку. 1989. С.131-132.
 59. Ибрагимов Ш.Р. Эколого-географический анализ паразитофауны туркменской воблы в Каспийском море. // Изв. АН Туркмен.ССР. 1989. Вып.4. С.71-73.
 60. Ибрагимов Ш.Р. Скребни рыб Каспийского моря. // Изв. АН Азерб.ССР, сер. биол. наук. 1989. N.6. С.66-69.
 61. Ибрагимов Ш.Р. Сравнительно-экологический анализ паразитофауны рыб Большого Кызылагачского и Малого Кызылагачского заливов Южного Каспия. / Сеидли Я.М. // IX Всесоюз. совещ. по паразитам и болезням рыб. Тез.докл. Л. 1990. С.49-50.
 62. Ибрагимов Ш.Р. Закономерности циркуляции гельминтов рыб в Каспийском море. // Исследования по гельминтологии в Азербайджане. Баку. Элм. 1990. С.24-30.
 63. Ибрагимов Ш.Р. Экологические особенности паразитофауны рыб водохранилищ Азербайджана. / Микаилов Т.К., Агаева Н.Б. // Исследования по гельминтологии в Азербайджане. Баку. Элм. 1990. С.71-73.
 64. Ибрагимов Ш.Р. Изменения паразитофауны рыб Каспийского моря за длительный период наблюдений. // Первая международная конференция по проблемам Каспийского моря. Баку. Элм. 1991. С.39-40.
 65. Ибрагимов Ш.Р. Экологическая характеристика паразитофауны рыб Каспийского моря. // Там же. С.40-41.
 66. Ibrahimov Sh.R. The ecologycal-geographical characteristics of the parasitic Crustacea of the Caspian Sea fishes. /Mikailov T.K. // Wiadomosci parazytologizne. 1991. T.37(1). P.151-153.
 67. Ибрагимов Ш.Р. Сравнительное исследование белкового спектра тканей осетровых рыб и их паразитов. / Бунятова К.И., Микаилов Т.К. // Институт зоологии АН Азербайджана. Баку. 1992. (Рукопись депонирована в ВИНИТИ. 10.07.92.No.2226-В92). 39 с.
 68. Ибрагимов Ш.Р. Сезонные изменения зараженности ленкоранской храмули паразитами. /Микаилов Т.К., Мехтиева Э.Д. // Институт зоологии АН Азербайджана. Баку. 1992. (Рукопись депонирована в ВИНИТИ. 10.07.92.No.2228-В92). 20 с.
 69. Ибрагимов Ш.Р. Происхождение паразитофауны храмули в водоемах Азербайджана. /Мехтиева Э.Д. // Изв. Пед. ун-та., сер.естеств. наук. No 1. 1992. С.188-195.
 70. Ибрагимов Ш.Р., Насиров А.М. Микроморфорлогические изменения тканей осетровых в участках непосредственного контакта с паразитами. / Бунятова К.И. // Институт зоологии АН Азербайджана. Баку. 1992. (Рукопись депонирована в ВИНИТИ. 10.07.92.No.2229-В92). 10 с.
 71. Ибрагимов Ш.Р. Эколого-географический анализ паразитофауны рыб Красноводского залива Каспийского моря. // Институт зоологии АН Азербайджана. Баку. 1992. (Рукопись депонирована в ВИНИТИ. 10.07.92.No.2230-В92). 18 с.
 72. Ибрагимов Ш.Р. О факторах, определяющих заражение рыб Каспийского моря миксоспоридиями. // Цитология. 1992. Т.34. No.4. (Всесоюз. съезд протозоологов, Витебск, сентябрь, 1992 г.). С.64.
 73. Ибрагимов Ш.Р. Экологический анализ паразитофауны рыб озера Ганлыгель. / Манафов А.А., Сеидли Я.М.// Экологические проблемы города Баку и окологородских территорий. Баку. 1992. С.89-90.
 74. İbrahimov Ş.R. Abşeronda ağcaqanad sürfələrinə qarşı mikrosporidi və baktokulisid preparatlarının birgə tətbiqi. /Əlixanov Ş.G.,Mikayılov T.K. // Elm və həyat, 1994, №2
 75. Ибрагимов Ш.Р. Экологическая характеристика фауны цестод рыб водоемов Азербайджана. / Велиметов В.А. // Современные проблемы экологии, методы и средства их решения (I Международ. науч.-тех. конф. 28-30 сентября 1994 г.). Баку. 1994. С.154-155.
 76. Ибрагимов Ш.Р. Экологический анализ паразитофауны храмули в водоемах Азербайджана. / Мехтиева Э.Д.// Там же. С.160-161.
 77. Ибрагимов Ш.Р. Жерех Aspiusaspius (L.) / Абдурахманов Ю.А., Микаилов Т.К. // (Характеристика вида в пределах ареала). Баку, Элм, 1995, 249 с.
 78. Ибрагимов Ш.Р. Тип Миксозои - Myxozoa. / Микаилов Т.К. // Животный мир Азербайджана. Т.1. Одноклеточные и многоклеточные (без членистоногих и хордовых). Баку. Элм. 1995. С.67-73.
 79. Ибрагимов Ш.Р. Класс Моногенеи - Monogenea. / Микаилов Т.К. // Там же. - С.131-141.
 80. Ибрагимов Ш.Р. Влияние гидростроительства на паразитофауну рыб Каспийского моря. / Асадов Н.С. // Материалы научной конференции паразитологов (Тбилиси, 1992 г. 10-12 июня). Тбилиси. Мецниереба. 1996. C.120-121.
 81. Ибрагимов Ш.Р. Гельминтофауна рыб Шамкирского водохранилища. / Микаилов Т.К., Мехтиева Э.Д. // Биология Шамкирского водохранилища. Баку. 1997. С.192-201.
 82. İbrahimov Ş.R. Xəzər dənizində balıq parazitlərinin tədqiqinin əsas nətijələri. / Mikayılov T.K., Bünyadova K.İ., Seyidli Y.M., Əliyev Q.H. // Heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması. Əməkdar elm xadimi, akademik M.Ə.Musayevin anadan olmasının 75-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı. Elm. S.197-198.
 83. Ибрагимов Ш.Р. Основные итоги и перспективы изучения паразитов водных животных в Азербайджане. /Микаилов Т.К., Насиров А.М., Манафов А.А., Гусейнов М.А., Гулиев Ш.А. // Изучение и охрана животного мира. Материалы научной конф., посвящ. 75-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, академика М.А.Мусаева. Баку. Елм. 1997. С.200-201.
 84. Ibrahimov Sh.R. History of formation of the Caspian Sea fish parasite fauna. // IX. Ulusal su örönleri sempozyumu 17-19 Eylöl 1997. Bildiri ve Poster þzetleri. - Ediüdir-Isparta. - 1997. - Ñ.170.
 85. Ибрагимов Ш.Р. Микроэволюция некоторых моногеней рыб Каспийского моря. // Материалы научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения акад. Б.Е.Быховского. – СПб, 1998, с. 85-86.
 86. Ibrahimov Sh.R. Ecological chracteristics of the fish parasite fauna in north-eastern Azerbaijan rivers. / Agayeva B.S. // International Symposium Ecological parasitology on the turn of millennium. Abstracts. Saint-Petersburg, Russia, 1-7 July, 2000. P. 45-46.
 87. Ibrahimov Sh.R. Ecological analysis of the fish myxosporean fauna of Azerbaijan water bodies in thr light of new data about biology of these parasites. / Kerimova R.K. // International Symposium Ecological parasitology on the turn of millennium. Abstracts. - Saint-Petersburg, Russia, 1-7 July, 2000. - P. 85-86.
 88. Ibrahimov SH.R. Ecological characteristics of the fish parasite fauna in North-Eastern Azerbaijan rivers. /Agayeva B.S. // International Symposium “Ecological on the turn of Millennium. - Bulletin of the Scandinavian society for parasitology. - Vol.10. - No.2. - 2000. - P.78-79.
 89. Ibrahimov SH.R. Ecological analysis of the fish myxosporean fauna of Azerbaijan water bodies in the light of new data about biology of these parasites. / Kerimova R.K. // International Symposium “Ecological on the turn of Millennium. - Bulletin of the Scandinavian society for parasitology. Vol.10. No.2. 2000. P.113-114.
 90. İbrahimov Ş.R. Kür çayı hövzəsi balıqlarının miksosporidiləri. / Kərimova R.K. // Kürətrayı göllərin biologiyası. Bakı. 2001, s. 258-271.
 91. İbrahimov Ş.R. İstehsal layihələri ilə əlaqədar tətbiqi ekoloci problemlərin həllində bioloci tədqiqatların rolu. // XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması. Akademik M.Ə.Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı. Elm. 2001. S.321-323.
 92. İbraqimov Ş.R. Перспективы создания биосферных резерватов в Азербайджане. // YUNESKO-nun “İnsan və biosfer” proqramının Azərbaycan milli komitəsinin əsərləri, buraxılış 1, Bakı, 2002, s. 68-73.
 93. İbrahimov Ş.R. Balıqların ekosistemdə rolu. // Elm və həyat, 2002, №2, s. 4-5
 94. İbrahimov Ş.R. Balıqların parazitləri üzrə məlumatları nəzərə almaqla Xəzər dənizinin zoojoğrafi statusu. // Azərbayjan Dövlət balıqçılıq institutunun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2002, s.
 95. İbrahimov Ş.R. Azərbayjan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu su heyvanları parazitləri laboratoriyasının 30 illik tarixinə dair. / Mikayılov T.K. // Yenə orada.
 96. İbrahimov Ş.R. Monogeneylər – Monogenea - sinfi. / Mikayılov T.K. // Azərbaycanın heyvanat aləmi. I jild. Birhüceyrəlilər və çoxhüceyrəlilər (buğumayaqlılar və xordalılardan başqa). Bakı, Elm, 2002, s.136-146.
 97. İbrahimov Ş.R. Miksozoyalar – Myxozoa tipi. / MikayılovT.K. // Azərbaycanın heyvanat aləmi. I jild. Birhüceyrəlilər və çoxhüceyrəlilər (buğumayaqlılar və xordalılardan başqa). Bakı, Elm, 2002, s.72-78.
 98. Ибрагимов Ш.Р. Пути циркуляции паразитов рыб в Каспийском море. // «Паразитология в XXI веке». 22-25 Сентября 2003 г. Петрозаводск, 2003, с. 91.
 99. Ибрагимов Ш.Р. Зоогеографический статус Каспийского моря с учетом данных по паразитам рыб. // Современные проблемы Биологических ресурсов Каспийского моря. Материалы Конференции, посвященной 90-летнему юбилею АзНИИРХ-а (15-17 сентября 2003 г.), Баку 2003, с. 224-231.
 100. İbrahimov Ş.R. Azərbayjan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu su heyvanları parazitləri laboratoriyasının 30 illik tarixinə dair. / Mikayılov T.K. // Современные проблемы Биологических ресурсов Каспийского моря. Материалы Конференции, посвященной 90-летнему юбилею АзНИИРХ-а (15-17 сентября 2003 г.), Баку 2003, с. 245-249.
 101. Ибрагимов Ш.Р. Воспоминания о семье Шульманов. // Современные проблемы зоологии, экологии и паразитологии. Вторые паразитологические чтения, посвященные памяти и 85-летию со дня рождения крупного зоолога и паразитолога С.С.Шульмана (Калининград, 26-28 февраля 2003 г), Калининград, 2003, с.11-17.
 102. İbrahimov Ş.R. Biosfer rezervatlar və onların Azərbaycanda yaradılması imkanları // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin I qurultayının materialları. Bakı: Elm, 2003, s. 535-539.
 103. İbrahimov Ş.R. Abşeron su hövzələrində balıqların monogeneyləri / Quliyev Ş.Ə. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin I qurultayının materialları. Bakı: Elm, 2003, s. 82-86.
 104. Ибрагимов Ш.Р. Использование идеи С.С.Шульмана о зависимости заражения рыб миксоспоридиями от приспособленности спор к погружению в свете новых представлений о биологии этих паразитов. // Современные проблемы паразитологии, зоологии и экологии. Материалы I и II международных чтений, посвященных памяти и 85-летию со дня рождения С.С.Шульмана (март 2002 и февраль 2004 гг., г.Калининград), Калининград, изд-во КГТУ, 2004, с.131-140.
 105. Ибрагимов Ш.Р. Пути циркуляции паразитов рыб в Каспийском море. Основные достижения и перспективы развития паразитологии. // Материалы международной конференции, посвященной 125-летию К.И.Скрябина и 60-летию основания Лаборатории Гельминтологии АН СССР-Института паразитологии РАН (14-16 апреля 2004 г., Москва), М., 2004, с.116-117.
 106. Ibrahimov S.R. First practice of independent environmental, health and safety audit of the private dairyproduction plant in Azerbaijan. // Environmental risk assessment and environmental management. MAB Azerbaijan National Committee Proceedings, vol. 3, Baku, “Elm”, 2005, с. 162-183.
 107. Ибрагимов Ш.Р. Эколого-фаунистический анализ паразитофауны кутума (Rutilus frisii kutum) в Каспийском море. / Мамедова С.Н. // Изв. НАН Азербайжана, серия биол. наук, 2006, №5.
 108. Ибрагимов Ш.Р. Моногенеи семейства Dactylogyridae Bychowsky, 1933 – паразиты рыб Каспийского моря. / Мамедова С.Н. // Труды Института зоологии НАН Азербайджана, т. XXVIII, Баку, Элм, 2006, с.
 109. Ибрагимов Ш.Р. Паразитофауна рыб Каспийского моря за длительный период наблюдений и прогнозы ее дальнейших изменений. // Там же, с.
 110. Ibrahimov S.R. Status, main deficiencies and prospects of solid domestic waste management in Azerbaijan in connection with transition to the sustainable development, Ecological problems of sustainable development. / Seidmamedova U.F. // MAB Azerbaijan National Committee Proceedings, vol. 4, Baku, 2006, p. 27-39.
 111. Ибрагимов Ш.Р. Современные представления о жизненном цикле миксоспоридий. // Материалы IV Международной школы по теоретической и морской паразитологии. Калининград, 2007.
 112. Ибрагимов Ш.Р. Влияние антропогенного загрязнения на паразитофауну рыб Каспийского моря у побережья Абшеронского полуострова. / Мамедова С.Н. // Материалы IV Международной школы по теоретической и морской паразитологии. Калининград, 2007, с. 24-27.
 113. Ibrahimov S.R. The circulation ways of fish parasites in the Azerbaijan water bodies. / Mikailov T.K. // Proceedings of the Azerbaijan Society of Zoologists, vol. I, Baku, “Elm”, 2008,p. 99-104.
 114. Ибрагимов Ш.Р. Паразитофауна рыб Каспийского моря за длительный период наблюдений. // Проблемы ихтиопатологии в начале XXI века Сборник научный трудов ГосНИОРХА, вып. 338, Санкт-Петербург, 2009, с. 82-87.
 115. Ibrahimov Sh.R. Medical parasitology. // Baku, 2010, c. 131 c.
 116. İbrahimov Ş.R. Davamli inkişafa keçid şəraitində ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirlərin qiymətləndirilməsi prosesi. // “İnsan və biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsinin əsərləri, 2009, Buraxılış 5, Bakı, “Elm”, s. 172-181.
 117. Ibrahimov Sh.R. Pathogens that affect fish farm productivity in agricultural complexes of Azerbaijan. // Workshop on pathogenous that affect acricultural productivity. Santiago, 2009, p. 71.
 118. Ибрагимов Ш.Р. Опыт оценки воздействий на окружающую среду и социальную сферу при осуществлении проекта строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан на территории Азербайджана. // Научные основы ведрения новых технологий в эпоху нового возрождения. Материалы международной научной конференции (12-14 июня 2009 года), Ашгабад, 2009, с. 358-361.
 119. İbrahimov Ş.R. Medical zoology (Tibbi zoologiya). / Nəcəfov C.Ə., Şəkərəliyeva Y.V. // Tibb Universitetlərinin tələbələri üçün dərslik. Bakı: Müəllim, 2010, 132 s. (İngilis dilində).
 120. Ибрагимов Ш.Р. Моногенеи семейства Gyrodactylidae Van Beneden et Hesse, 1863 – паразиты рыб Каспийского моря. // Azərbaycan Respublikası Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri, II cild, Bakı, 2010, s. 131-136.
 121. İbrahimov Ş.R. Azərbaycanda davamli inkişafa keçid dövründə ekoloji maarifləndirmə və ekoloji təhsil. “İnsan və biosfer” (MaB) üzrə YUNESKO-nun Azərbaycan Milli Komitəsinin əsərləri, 2010, Buraxılış 6, Bakı, “Elm”, s. 131-138.
 122. Ибрагимов Ш.Р. Экологический анализ паразитофауны рыб Самур-Абшеронского канала / Бадалова С.В. // Тр. Азерб. Нац. Комитета «Человек и биосфера» (МаВ, ЮНЕСКО), 2010, с. 112-128.
 123. Ибрагимов Ш.Р. Экологический анализ паразитофауны шемаи Chalcalburnus chalcoides (Güldenstädt) в Каспийском море. // Материалы международной научной конференции «Теоретические и практические проблемы паразитологии», Москва, 2010.
 124. Ибрагимов Ш.Р. Критическая соленость воды для эктопаразита бычковых рыб моногенеи Gyrodactylus proterorhini Ergens, 1967. // Материалы международного симпозиума «Паразиты Голарктики», Петрозаводск, 2010.
 125. Ибрагимов Ш.Р. Современное состояние проблем возникновения жизни на земле и происхождения человека с точки зрения философии всеединства. // Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir elm. Elmi-nəzəri seminar, Bakı, 2010, c. 41-43.
 126. Ибрагимов Ш.Р. Паразиты рыб Каспийского моря, патогенные для человека. // Материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию Азербайджанского Медицинского Университета. Баку, 2010, с. 455-456.
 127. Ibrahimov Sh.R. ”Environmental Aikido” in connection with Global Climate Change // Proceedings of the “MAN and BIOSPHERE” (MaB UNESCO) Azerbaijan National Committee, 2011, vol. 7, p. 341-353.
 128. İbrahimov Ş.R.Qlobal iqlim dəyişməsi prosesi ilə əlaqədar zooloji tədqiqatlar qarşısında duran əsas vəzifələr // Zoologiya İnstitutunun əsərləri, XXX cild, № 1. Bakı, Elm, 2012, səh. 98-102.
 129. Ibrahimov Sh.R. Ecological analysis of trematode fauna of fish of Azerbaijan sector of the Caspian Sea / Shakaraliyeva Y.V. // Proceedings of the “MAN and BIOSPHERE” (MaB UNESCO) Azerbaijan National Committee, 2012, vol. 8, p. 267-278.
 130. Ibrahimov Sh.R. Ecological peculariries of ichthyofauna of rivers of the South-Western Azerbaijan / Mustafayev N.C. // Proceedings of the “MAN and Biosphere” (MaB UNESCO) Azerbaijan National Commitee. Ecological civilization, sustainable development, environment, 2012, vol. 8, p. 165-178.
 131. Ибрагимов Ш.Р. Паразиты и болезни рыб Каспийского моря (эколого-географический анализ, эпизоотологическая и эпидемиологическая оценка). // Баку: Элм, 2012, 400 с.
 132. İbrahimov Ş.R. Azərbaycan – faunasında yeni balıq növü – Avun enlibaşı Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) / Mustafayev N.C. // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Məruzələr, 2012, № 6, s. 93-98.
 133. Ибрагимов Ш.Р. Прогноз паразитологической ситуации в Каспийском море в соответствии с возможными изменениями в экологическом состоянии водоема / Махмудова Е.А. // Материалы V Всероссийской конференции с международным участием по теоретической и морской паразитологии (г. Светлогорск Калининградской области, 23-27 апреля 2012 г.). Калининград, АтлантНИРО, 2012, с. 82-84.
 134. Ibrahimov Sh.R. Ecological pecularities of ichthyofauna of rivers of the South-Eastern Azerbaijan / Mustafayev N.J. // Proceedings of the “MAN and BIOSPHERE” (MaB UNESCO) Azerbaijan National Committee. Vol. 8, Baku,2012, 165-178.
 135. İbrahimov Ş.R. Azərbaycan faunasında yeni balıq növü – Amur enlibaşı Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) / Mustafayev N.C. // Azərbaycan MEA-nın “Məruzələri”, 2012, LXVII cild, № 6, s. 93-98.
 136. İbrahimov Ş.R. Dactylogyrus Diesing, 1850 (Dactylogyridae, Monogenea) cinsinə aid növlərin külmə – Rutilus rutilus caspicus Jakovlew) balığının tipik şirinsu və keçici forçalarında parazitlik edən populyasiyalarının morfo-ekoloji təhlili / Məmmədova S.N., Məmmədova H.İ. // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya institutunun əsərləri, 2013, c. 31, № 1, s. 76-83.
 137. İbrahimov Ş.R. Azərbaycanın su hövzələrində kərkənin – Rhodeussericeus amarus (Bloch, 1782) / Mustafayev N.C., Yaqubov Ş.A. // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya institutunun əsərləri, 2013, c. 31, № 1, s. 95-100.
 138. İbrahimov Ş.R. Şirin və şortəhər sularda külmə – Rutilus rutilus caspicus Jakovlew)və kütüm (R. frisii kutum Kamensky) üzərində parazitlik edən Dactylogyrus Diesing, 1850 (Dactylogyridae, Monogenea) cinsinə aid növlərin müqayisəli ekoloji təhlili / Məmmədova S.N. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, 2014, cild 6, № 1, s. 69-75.
 139. İbrahimov Ş.R. Xəzər dənizinin ixtiofaunasının formalaşması yolları // Xəzər dənizinin bioloji resurslarının qorunması və bərpası (Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutunun 100-illiyinə həsr edilir), Bakı: Elm, 2013, s. 165-170.
 140. İbrahimov Ş.R. Azərbaycanın su hövzələrində kərkənin – Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782) biologiyasına dair / Mustafayev N.C., Yaqubov Ş.A. // Zoologiya İnstitutunun əsərləri, 2013, 31-ci cild, № 1, s. 95-100.
 141. İbrahimov Ş.R. Azərbaycanin su hövzələrində Qafqaz enlibaşının – Leuciscus cephalus orientalis (Nordmann, 1840) morfobioloji xüsusiyyətləri / Mustafayev N.C., Yaqubov Ş.A. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiy-yəti¬nin əsərləri, 2014, VI cild, №2, s. 40-48.
 142. İbrahimov Ş.R. Lənkəran şəmayısının – Chalcalburnus chalcoides longissimus (Warpakowsky. 1892) morfobioloji xüsusiyyətləri / Mustafayev N.C. // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya institutunun əsərləri, 2014, c. 32, № 2, s. 95-101.
 143. Ибрагимов Ш.Р. Политомический определитель видов рода Echinostoma Rud., 1809 (Trematoda, Echinostomatidae) фауны Азербайджана / Махмудова Е.А. // Зоологический журнал, 2014, т. 93, № 6, с. 786-789.
 144. Ибрагимов Ш.Р. Особенности распределения моногеней семейства DiplozoidaePalombi, 1949 – паразитов карповых рыб в Каспийском море / Мамедова С.Н. // Систематика и экология паразитов. Труды Центра паразитологии Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской Академии Наук, 2014, том XLVIII, с. 103-105.
 145. Ибрагимов Ш.Р. Политомический определитель видов рода Echinostoma Rud., 1809 (Trematoda, Echinostomatidae) фауны Азербайджана / Махмудова Е.А. // Зоологический журнал, 2014, т. 93, № 6, c. 786-789.
 146. Ибрагимов Ш.Р. Корейская востробрюшка Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855)(Cypriniformes, Cyprinidae) –новый вид в фауне Азербайджана» / Мустафаев Н.Дж., Левин Б.А. // Российский Журнал Биологических Инвазий, 2015, № 3, с. 40-48.
 147. Ibrahimov Sh.R. Morfo-biological features of Terek barbel (Barbus ciscaucasicus Kessler, 1877) in the rivers of the north-eastern Azerbaijan / Mustafayev N.J. // Azərbaycan MEA-nın “Məruzələri”, LXXI cild, № 1, Bakı, 2015, p. 92-97.
 148. Ибрагимов Ш.Р. Формирование фауны паразитов рыб водоемов Азербайджана в экологических условиях четвертичного периода / Шакаралиева Е.В. // Труды Азербайджанского Национального Комитета «Человек и биосфера» (МаВ, ЮНЕСКО), 2015, т. 10, с. 65-80.
 149. İbrahimov Ş.R. Azərbaycanin ixtiofaunasinin müasir vəziyyəti / Mustafayev N.C. // Zoologiya İnstitutunun əsərləri, 2015, 33-cü cild, № 2.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Zoologiya İnstitutu