Ədalət Axundov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Ədalət Axundov
Ədalət Yavuz oğlu Axundov
Ədalət Axundov.jpg
Doğum tarixi 1 iyun 1949 (1949-06-01) (70 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Resp., Naxçıvan şəh.
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Riyaziyyat
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi adı professor
İş yeri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Elmi rəhbəri prof. A.D.İsgəndərov

Ədalət Yavuz oğlu AxundovAMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuda təhsil şöbəsinin müdiri,Riyaziyyat elmlər doktoru, professor.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Ədalət Yavuz oğlu Axundov 1 iyun 1949-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəh. şəhərində anadan olmuşdur.1966-1971-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) mexanika-riyaziyat fakültəsində təhsil almışdır.1975-1980-ci illərdə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun dissertantı olmuşdur. 1984-2002 ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin dosenti olmuş, 2002-ci ildən AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuda işləyir.

Elmi fəaliyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

1966-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin «Mexanika-riyaziyyat» fakültəsinə daxil olmuş, 1971-ci ildə həmin fakültəni bitirərək riyaziyyatçı, riyaziyyat müəllimi ixtisasını almışdır.

O, 1976-cı ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının «Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu» nun aspiranturasına daxil olmuş, 1981-ci ildə «Qeyri məhdud oblastlarda xətti və kvazi xətti parabolik tənliklər üçün tərs məsələlər» mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi (fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsi almışdır.

1984-cü ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin «Ali riyaziyyat» kafedrasının dosenti olmuşdur.

2002-ci ildən AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda çalışır.

2008-ci ildə «Xətti və kvazi xətti elliptik və parabolik tənliklər üçün tərs məsələlər» mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2013-cü ildə professor elmi adını almışdır.Riyazi fizika tənlikləri üçün tərs məsələlər nəzəriyyəsi sahəsində tanınmış mütəxəsisdir, bu sahəyə aid 50-dən artıq məqalənin müəllifidir. 10-dan artıq elmi məqaləsi xarici ölkələrdə dərc edilmişdir. Rusiya, Ukrayna, Bolqarıstan, Türkiyə, Gürcüstan və digər ölkələrdə keçirilmiş müxtəlif elmi konfrans və simpoziumlarda iştirak etmiş, məruzələr etmişdir.

Elmi pedaqoji kadrların hazırlanmasında xidmətləri vardır.

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

Xətt, yarımxətti, kvazixətti parabolik tənliklər və tənliklər sistemi üçün əmsallı tərs məsələlərin "şərti" korrektliyi araşdırılmışdır.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

  1. Обратная задача для линейной системы параболических уравнений. Докл. РАН, т.424, №4, с. 442-444, 2009
  2. On an inverse problem for a semilinear parabolic equation. // ”Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri” H. Əliyevin anadan olmasının 90 illik yub. həsr olunmuş beynəlxalq konf.tezisləri Baki, May 29-31, 2013.- p.7/ Gasanova A.I.
  3. Обратная задача для системы полулинейных параболических уравнений. //Akademik F.Q. Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri.- Bakı, 2010.- səh. 175-176. / Искендеров А.Д.
  4. Determination of the coefficient in the right side of the system of reaction-diffusion type in the problem with a nonlinear boundary condition. //Trans.of NAS Azerb.Ser.of phys.-techn.& math.sci.-2013.- vol.XXXIII, № 1. Math. & Mech.-p.3-8. / Gasanova A.I.
  5. Akhundov A.Ya. Some inverse problems for strong parabolic systems. // Ukrainian Math. Journal, 2006,v.58, №1, p. 114-123.
  6. Akhundov A.Ya., Iskenderov A.D. Inverse problem for a linear system of parabolic equations. DAN Ros., 2009, v. 424, №4, p. 442-444.
  7. Akhundov A.Ya., Gasanova A.I., Determination of the coefficient of a semilinear parabolic equation in the case of boundary-value problem with nonlinear boundary condition. Ukrainian Mathematical Journal, 2014, v. 66, №6, p. 847-852.

62 elmi məqalənin müəllifidir.24 məqaləsi respublikadan kənarda dərc edilmişdir.