Ədat

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Ədat - Sözlərin və cümlələrin təsir gücünü artıran köməkçi nitq hissəsinə ədat deyilir. Ədatlar cümləyə müxtəlif cəhətdən məna incəlikləri verir, ifadənin səlistləşməsinə və fikrin məntiqi qurulmasına xidmət edir. Ədatın 7 məna çaları vardır: Qüvvətləndirici, təsdiq və inkar, arzu, məhdudlaşdırıcı, dəqiqləşdirici və sual.

Azərbaycan dilində daha çox işlənən ədatlar bunlardır: ki, ha, axı, kaş, bəs, lap, qoy, məgər və s.