AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Direktoru Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru, professor. Əlövsət Quliyev
Rəsmi saytı www.issa.az

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının strukturuna daxil olan elmi təşkilatdır. Direktoru aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru, professor Əlövsət Quliyevdir.[1].

Tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu 1945-ci ildə keçmiş SSRİ EA Azərbaycan filialının Torpaqşünaslıq sektoru əsasında yaradılmışdır.

Rəhbərlər[redaktə | əsas redaktə]

İnstituta aşağıda adları çəkilən görkəmli alimlər rəhbərlik etmişlər:

 • prof. V.R.Smirnov-Loqinov;
 • akad. C .M.Hüseynov, V.R.Volobuyev;
 • EA-nın müxbir üzvləri: S.Ə.Əliyev,M.M.Salayev;
 • akad.Q.Ş.Məmmədov;
 • akad. M.P.Babayev.

İnstitutda bir neçə elmi məktəb yaradılmışdır:

 1. akad. H.Ə.Əliyev - torpaqların coğrafiyası, ekologiyası;
 2. V.R.Volobuyev - torpaqların meliorasiyası və energetikası;
 3. C.M.Hüseynov- aqrokimya; M.M.Salayev - torpaqların genezisi, diaqnostikası;
 4. Q.Ş.Məmmədovun rəhbərliyi altında elmi istiqamətlər - torpaqların aqroekologiyası və ekoloji monitorinqi sahələrində mühüm nəticələr əldə edilmişdir.
 5. M.R.Babayev tərəfindən antropogen torpaq əmələgəlmə prosesi-nin elmi-nəzəri əsasları işlənilmişdir

Fəaliyyət istiqamətləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Torpaqların genezisi, Beynəlxalq standartlara uyğun müasir nomenklaturası, təsnifatı, suvarılan torpaqlara antropogen təsirin nəzəri əsaslarının işlənməsi və torpaqların deqradasiyası;
 • Torpaq proseslərinin idarə olunmasının elmi əsasları;
 • Azərbaycanda Dövlət torpaq kadastrının elmi əsaslarla aparılması, torpaqların ekoloji münbitlik modelləri əsasında rayonlaşdırılması və Respublikada keçirilən torpaq islahatının elmi təhlili;
 • Torpaqların mineraloji tərkibinin, bioloji fəallığının, humusluq vəziyyətinin tədqiqi və münbitliyin bərpasının ekoloji və aqrokimyəviəsasları;
 • Aqrokimyanın ekoloji problemləri;
 • Torpaqların aqrofiziki, optik və istilik xassələri bankının tərtibi;
 • Respublika torpaqları üçün avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin yaradılması, aqroekoloji sistemin əsas göstəricilərinin müqayisəli təhlili və Azərbaycan torpaqlarının elektron xəritələrinin tərtibi;
 • Respublika torpaqlarının meliorativ səciyyəsi, duzluluq dərəcəsi və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı arasında əlaqənin tədqiqi.

Laboratoriyalar[redaktə | əsas redaktə]

 • Torpaqların genezisi, coğrafiyası və kartoqrafiyası laboratoriyası;
 • Torpaq örtüyünün strukturası laboratoriyası;
 • Torpaqların aqroekologiyası və bonitirovkası laboratoriyası;
 • Torpaqların mineralogiyası və kimyası laboratoriyası;
 • Torpaqların biologiyası laboratoriyası;
 • Torpaq coğrafi informasiya sistemləri laboratoriyası;
 • Torpaq fizikası laboratoriyası;
 • Torpaq meliorasiyası laboratoriyası;
 • Torpaqların rekultivasiyası laboratoriyası;
 • Mineral gübrələr laboratoriyası;
 • Mikroelementlər və mikrogübrələr laboratoriyası;
 • Üzvü gübrələr laboratoriyası;
 • Torpaq proseslərinin dinamikası laboratoriyası;
 • Torpaq-aqrokimyəvi tədqiqatlar və kütləvi analizlər laboratoriyası;
 • Ucar Dayaq Məntəqəsi.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu