Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və mühasibat fakültəsi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Maliyyə və mühasibat fakültəsi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Yaranma tarixi 2015
Dekan Gəray Musayev
Şəhər Bakı
Ölkə Azərbaycan Azərbaycan
Ünvan Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6
Vebsayt unec.edu.az

Maliyyə və mühasibat fakültəsiAzərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin fakültəsi.[1]

Fakültə haqqında[redaktə | əsas redaktə]

Maliyyə və mühasibat fakültəsi 2015-ci ilin sentyabrında 2 ayrı fakültənin – Maliyyə və Uçot-iqtisad fakültələrinin birləşməsi nəticəsində yaranmışdır.

Maliyyə[redaktə | əsas redaktə]

Bu fakültə İqtisad Universiteti ilə yaşıddır. 1930-cu ildən Azərbaycan Ticarət-Kooperativ İnstitutunun strukturunda fəaliyyətə başlamış Maliyyə fakültəsi müxtəlif illərdə Maliyyə-kredit, Maliyyə-iqtisad, Maliyyə-statistika adlanmışdır. 1932-ci ildə həmin fakültənin bazasında qısa vaxtda fəaliyyət göstərmiş Maliyyə İnstitutu yaradılmışdır. Lakin 1933-cü ilin yanvarında bir sıra kiçik institutlarla (Plan-iqtisad, Sosialist uçotu, Sovet quruculuğu və hüquq) yanaşı, Maliyyə İnstitutu da Azərbaycan Ticarət-Kooperativ İnstitutu ilə birləşərək Sosial-İqtisad İnstitutu adı ilə fəaliyyət göstərmişdi. Maliyyə İnstitutu yenidən Maliyyə-kredit fakültəsi kimi Sosial-İqtisad İnstitutunun strukturuna daxil olmuşdu. Sonrakı illərdə 1941-19451959-1965-ci illərdə bütövlükdə bizim ali məktəbin ADU-nun tərkibində olması nəzərə alınmazsa, bu fakültə ADİU-nun ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil etmişdir. Bəzi dövrlərdə (məsələn, 1941-ci ildə) Mühasibat uçotu ixtisası da Maliyyə fakültəsinin tərkibində olmuşdur.

1959-cu ildən ADU ilə birləşəndən sonra Maliyyə və kredit ixtisasları İqtisadiyyat fakültəsində hazırlanmışdır.

1966-cı ildə AXTİ bərpa edilərkən fakültə Maliyyə-statistika adı ilə yenidən fəaliyyətə başlamış, 1987-ci ildən Statistika ixtisasının Mühasibat uçotu fakültəsi ilə birləşdirilməsi ilə Maliyyə-kredit fakültəsi adlanmışdır.

1966-cı ildən başlayaraq fakültəyə prof. Ə.M.Qaravəliyev (1966-1970), dos. R.Ə.Mustafayev (1970-1974), dos. A.C.Məmmədov, dos. R.M.Rza­yev (1977-1982), prof. Ə.H.Axundov (1982), dos. R.A.Bəşirov (1982-1987, 1995-2000, 2009-2010), dos. Ş.Bədəlov (1987-1995, 2000-2005), i.e.d., prof. D.A.Bağırov (2005-2009), dos. Z.İ.İbrahimov (2014-2015) rəhbərlik etmişlər.

2004-cü ilin noyabr ayından başlanan struktur dəyişikliyi çərçivəsində Maliyyə-kredit fakültəsi iki yerə parçalanaraq Maliyyə və Kredit-iqtisad adı ilə müstəqil fəaliyyət göstərən təhsil vahidlərinə çevrilmişlər.

Fakültədə maliyyə-kredit, sənayenin maliyyəsi, iqtisadi nəzəriyyə, gömrük işinin təşkili üzrə mütəxəssislər hazırlanır.

Fakültə Maliyyə Nazirliyi, Milli Bank, Səhmdar Universal Bankı, Vergilər Nazirliyi ilə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərir. Rektorluğun təşəbbüsü və səyi, habelə Maliyyə Nazirliyinin, Milli Bankın, Beynəlxalq Ban­kınVergilər Nazirliyinin köməyi ilə fakültə üçün 4 ixtisaslaşdırılmış, müasir tələblərə cavab verən fənn kabineti yaradılmışdır.

Fakültədə həmişə xarici əlaqələrə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Hələ 1982-1987-ci illərdə fakültədə Kuba, Laos, Kampuçiya, Vyetnam, Şimali Koreya, Monqolustan və s. ölkələr üçün mütəxəssislər hazırlanmışdır. Hal-hazırda Türkiyə, Ukrayna, Rusiya Federasiyası ilə geniş elmi və təhsil əlaqələri saxlanılır.

Uçot-iqtisad[redaktə | əsas redaktə]

Uçot üzrə kadrların hazırlanması ilə müxtəlif illərdə ADİU-nun sələfləri olan Sosialist Uçotu İnstitutunda, Azərbaycan Ticarət və Kooperasiya İnstitutunda, Sosial-İqtisad İnstitutunda, AXTİ-də, ADU-da, LMİİ-nin Bakı filialında və s. başqa ali məktəblərdə məşğul olunmuşdur. Hazırda uçot kadrları hazırlayan ən böyük ali məktəb İqtisad Universitetidir. Uçot ixtisasına həmişə yüksək tələbat olmuşdur və indiki liberal iqtisadiyyat şəraitində bu tələbat daha da artmışdır.

1959-cu ildə K.Marks adına AXTİ ləğv edildikdən sonra bu institutun bazasında S.M.Kirov adına ADU-nun tərkibində müstəqil İqtisad fakültəsi yaradıldı. Həmin dövrdəki tələbə kontingentinin demək olar ki, yarısı Mühasibat uçotu üzrə ixtisaslaşırdı. O illərdə İqtisad fakültəsinə professor Ə.R.Qasımov rəhbərlik edirdi.

1966-cı ildə obyektiv zərurət üzündən yenidən AXTİ təsis ediləndə, onun ən böyük fakültələrindən biri məhz Uçot-iqtisad fakültəsi oldu. Fakültəyə müxtəlif dövrlərdə dos. L.Əh­mədov, dos. N.Adıgö­zəlov, dos. Ə.Cəfərov, dos. F.Quliyev, dos. T.Ba­ba­yev, dos. N.M.İsmayılov, qısa vaxt­larda isə prof. Q.Rzayev, dos. C.Zərbəliyev rəhbərlik etmişlər.

Fakültədə əvvəlki illərdə uçot kadrları 6 istiqamətdə, sonra isə 3 istiqamətdə hazırlanırdı: sənayedə mühasibat uçotu; kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu; ticarətdə mühasibat uçotu.

1987-ci ildə D.Bünyadzadə adına AXTİ ləğv edildikdən və onun bazasında LMİİ BF yaradıldıqdan sonra baza institutunun strukturuna uyğun gəlmək üçün statistika ixtisası Uçot-iqtisad fakültəsinin tərkibinə daxil olunmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında Mühasibat uçotu və audit, Statistika və Milli hesablar sistemi ixtisasları üzrə mütəxəssislərin hazırlanması Azərbaycanda yeganə olan bu fakültədə həyata keçirilir. 2009-cu ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iqtisadyönümlü ixtisasların yeni təsnifatına uyğun olaraq Uçot-iqtisad fakültəsində 2 istiqamətdə («Mühasibat uçotu və audit», «Statistika») kadr hazırlığına başlanmış və tədris proqramları bu istiqamətdə qurulmuşdur.

Fakültədə Mühasibat uçotunun tarixi, Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi, Mühasibat (maliyyə) uçotu, İdarəetmə uçotu, Mühasibat (maliyyə) hesabatı, Nəzarət və təftiş, İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi, İqtisadi (maliyyə) təhlil, İdarəetmə təhlili, Maliyyə hesabatlarının təhlili, Auditin əsasları, Praktiki audit, Statistikanın tarixi, Statistikanın nəzəriyyəsi, Sosial statistika, Müəssisələr statistikası, Milli hesablar sistemi, Maliyyə və bank statistikası, Demoqrafiya əsaslı əhali statistikası, Nəqliyyat və rabitə statistikası, Ətraf mühitin mühafizəsi statistikası, Çoxölçülü statistika üsulları, Ailə büdcələrinin statistik tədqiqi kimi ixtisas fənləri tədris olunur.

Fakültə məzunları icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada ölkənin iqtisadi və sosial siyasətini həyata keçirən dövlət strukturlarının müvafiq bölmələrində, təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq ictimai əhəmiyyətli qurum və şirkətlərdə, xarici investisiyalı müəssisələrdə, kiçik təsərrüfatçılıq subyektlərində, xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan şirkətlərdə və digər biznes strukturlarında, idarəetmə formasından asılı olmayaraq istehsal və qeyri-istehsal sferasında fəaliyyət göstərən kommersiya təşkilatlarında, ölkənin büdcə-vergi və maliyyə-kredit siyasətini həyata keçirən orqanlarda və onların yerlərdəki müvafiq bölmələrində, mövcud qaydalara riayət olunmaqla müxtəlif təhsil müəssisələrinin uçot-hesabat bölmələrində və peşə ixtisasına uyğun strukturlarında fəaliyyət göstərirlər.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]