Azərbaycan Respublikasının dövlət təltiflərinin siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
(Azərbaycan Respublikasının dövlət təltifləri səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search

Azərbaycan Respublikasının dövlət təltiflərinə ordenlər, medallar və yubiley medalları daxildir.

Ordenlərin siyahısı[redaktə | əsas redaktə]

Sıra Orden Təsis tarixi Əsasnaməsi
1.
"Heydər Əliyev" ordeni.png

AZ Heydar Aliyev Order ribbon.png
"Heydər Əliyev" ordeni[1] 22 aprel 2005 1. "Heydər Əliyev" ordeni Azərbaycanın vətəndaşlarına
aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycanın tərəqqisinə, əzəmətinin və şöhrətinin
artmasına töhfə verən müstəsna xidmətlərinə görə;
1.2. Vətənin müdafiəsində, Azərbaycanın dövlət məna-
felərinin qorunmasında göstərilmiş mərdlik və şücaətə
görə.
2. "Heydər Əliyev" ordeni Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə onun statusuna görə verilir.
3. "Heydər Əliyev" ordeni əcnəbilərə aşağıdakı hallarda
verilir:
3.1. Azərbaycan qarşısında görkəmli xidmətlərinə görə;
3.2. Azərbaycançılıq ideyasının həyata keçirilməsində,
dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin möhkəmləndi-
rilməsində xüsusi xidmətlərinə görə;
3.3. Azərbaycan ilə digər dövlətlər arasında siyasi, iqti-
sadi, elmi və mədəni əlaqələrin qurulmasında və inkişaf
etdirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə.
2.
-İstiqlal- ordeni.png

AZ Istiglal Order ribbon 2013.png
"İstiqlal" ordeni[2] 6 dekabr 1993 1. "İstiqlal" ordeni Azərbaycan vətəndaşlarına aşağıdakı
hallarda verilir:
1.1. Azərbaycanda milli-azadlıq hərakatında müstəsna
xidmətlərinə görə;
1.2. Azərbaycanın dövləti və xalqı qarşısında xüsusilə
görkəmli xidmətlərinə görə;
1.3. Azərbaycanın milli-dövlət quruculuğu işlərində xüsu-
si xidmətlərinə görə.
3.
-Şah İsmayıl- ordeni.png

AZ Shah Ismayıl Order ribbon 2013.png
"Şah İsmayıl" ordeni[3] 6 dekabr 1993 1. "Şah İsmayıl" ordeni Azərbaycan vətəndaşlarına
aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təşkilində və möh-
kəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə;
1.2. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyi-
nin təmin edilməsi xüsusi xidmətlərinə görə;
1.3. Görkəmli sərkərdəlik fəaliyyətinə görə;
1.4. Azərbaycanda fövqəladə halların nəticələrinin ara-
dan qaldırılmasında xüsusi xidmətlərinə görə.
4.
Azərbaycan Bayrağı ordeni-2013.png

Azərbaycan Bayrağı ordeni - lent (1993-2013).png
"Azərbaycan Bayrağı"
ordeni
[4]
6 dekabr 1993 1. "Azərbaycanın Bayrağı" ordeni Azərbaycanın vətən-
daşlarına, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxs-
lərə aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatında və ictimai-
siyasi fəaliyyətində xüsusi xidmətlərinə görə;
1.2. Hərb elminin və hərbi texnikasının inkişafında xüsusi
xidmətlərinə görə;
1.3. Azərbaycanın müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün
qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə görə;
1.4. Azərbaycanda əmin-amanlığın təmin edilməsində,
asayişin qorunmasında və hərbi xidmətdə xüsusi xidmət-
lərinə görə;
1.5. Dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində
xüsusi xidmətlərinə görə.
5.
-Şərəf- ordeni.png

AZ Sharaf Order ribbon.png
"Şərəf" ordeni[5] 16 fevral 2007 1. "Şərəf" ordeni Azərbaycanın vətəndaşlarına, əcnə-
bilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakı hal-
larda verilir:
1.1. Azərbaycanın dövləti və xalqı qarşısında böyük xid-
mətlərinə görə;
1.2. Azərbaycanın milli dövlət quruculuğu işlərində xüsusi
xidmətlərinə görə;
1.3. İqtisadi, elmi-texniki, sosial-mədəni inkişafda müstəs-
na xidmətlərinə görə;
1.4. Elm, mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət, təhsil və sə-
hiyyə sahələrində böyük xidmətlərinə görə.
6.
Şöhrət ordeni-2013.png

Şöhrət ordeni - lent (2013).png
"Şöhrət" ordeni[6] 6 dekabr 1993 1. "Şöhrət" ordeni Azərbaycanın vətəndaşlarına, əcnə-
bilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakı hal-
larda verilir:
1.1. İqtisadi, elmi-texniki, sosial-mədəni inkişafda xüsusi
xidmətlərinə görə;
1.2. Sülhün və xalqlar arasında dostluğun möhkəmkəndi-
rilməsində və əməkdaşlığın inkişafında xüsusi xidmətləri-
nə görə;
1.3. Sənaye, nəqliyyat, rabitə, tikinti sahələrində və xalq
təsərrüfatının digər sahələrində görkəmli əmək nəticələri-
nə görə;
1.4. Elm, təhsil və səhiyyə sahəsində xüsusi xidmətlərinə
görə.
7.
-Dostluq- ordeni.png

AZ Dostlug Order ribbon-2.png
"Dostluq" ordeni[5] 16 fevral 2007 1. "Dostluq" ordeni Azərbaycanın vətəndaşlarına, əcnə-
bilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakı hal-
larda verilir:
1.1. Azərbaycan ilə xarici ölkələr arasında dostluq, iqtisadi
və mədəni əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafında xüsusi xid-
mətlərinə görə;
1.2. Xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi iş-
ində görkəmli xidmətlərinə görə;
1.3. Dünyada, regionda və müxtəlif ölkələrdə sülhün və
əmin-amanlığın bərqərar olmasında, sivilizasiyalar arasın-
da konstruktiv münasibətlərin yaradılmasında və mədə-
niyyətlərarası dialoqun qurulmasında görkəmli xidmətləri-
nə görə.
8.
Vətənə xidmətə görə ordeni, 1-ci dərəcəsi-2013.png

Vətənə xidmətə görə I, II və III dərəcəli ordeni.png
"Vətənə xidmətə görə"
ordeni I dərəcəli
[7]
7 noyabr 2003 1. "Vətənə xidmətə görə" ordeni Azərbaycanın vətən-
daşlarına, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxs-
lərə aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycana sadiqliyə görə, vəzifə borcunu ləyaqət-
lə və vicdanla yerinə yetirməyə görə;
1.2. Dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətə, yüksək peşə-
karlığa və xüsusi nailiyyətlərə görə;
1.3. Milli dövlət quruculuğu işlərində xüsusi xidmətlərə
görə.
Vətənə xidmətə görə ordeni, 2-ci dərəcəsi-2013.png

Vətənə xidmətə görə I, II və III dərəcəli ordeni.png
"Vətənə xidmətə görə"
ordeni II dərəcəli
[7]
Vətənə xidmətə görə ordeni, 3-cü dərəcəsi-2013.png

Vətənə xidmətə görə I, II və III dərəcəli ordeni.png
"Vətənə xidmətə görə"
ordeni III dərəcəli
[7]
9.
I dərəcəli -Əmək- ordeni.png

I dərəcəli Əmək ordeni - lent.png
"Əmək" ordeni
I dərəcəli
[8]
29 noyabr 2015 1. "Əmək" ordeni Azərbaycanın vətəndaşlarına, əcnə-
bilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakı hal-
larda verilir:
1.1. İstənilən fəaliyyət sahəsində Azərbaycanın inkişafın-
da və rifahın təmin olunmasına yönəlmiş müstəsna əmək
nailiyyətkərinə görə;
1.2. Sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat, ticarət, sə-
nətkarlıq, xidmət və digər sahədə uzunmüddətli məhsuldar
əməyə, elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, bədən tərbiyəsi,
idman və digər sahələrdə fərqlənən əmək nailiyyətlərinə;
1.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında (emalında)
kənd təsərrüfatının inkişafına təsir edən yüksək göstərici-
lərə;
1.4. İstehsalatda əməyin məhsuldarlığına və məhsulun
(əmtəənin) keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, ölkə iqtisadiyyatı-
nın rəqabət qabiliyyətinin artmasına təsir edən yüksək
göstəricilərə;
1.5. Yüksəkkeyfiyyətli məhsul istehsalına (hazırlanmasına,
yetişdirilməsinə), yeni texnikanın, texnologiyanın, qabaq-
cıl təcrübənin, ixtiranın və səmərələşdirici təklifin istehsa-
latda davamlı, nəticəli tətbiqinə görə.
II dərəcəli -Əmək- ordeni.png

II dərəcəli Əmək ordeni - lent.png
"Əmək" ordeni
II dərəcəli
[8]
III dərəcəli -Əmək- ordeni.png

III dərəcəli Əmək ordeni - lent.png
"Əmək" ordeni
III dərəcəli
[8]

Medalların siyahısı[redaktə | əsas redaktə]

Sıra Medal Təsis tarixi Əsasnaməsi
1.
National Hero of Azerbaijan.svg

Qızıl Ulduz medalı (Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı) - lent.png
"Qızıl Ulduz" medalı
6 fevral 1998-ci il
2.
"Vətən uğrunda" medalı.jpg

Vətən uğrunda medalı - lent (1993-2013).png
"Vətən uğrunda" medalı[9] 29 dekabr 1998 1. "Vətən uğrunda" medalı Azərbaycan vətəndaşları-
na aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsin-
də iştirak etdiklərinə görə;
1.2. Dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
fəaliyyətinə görə;
1.3. Dövlət quruluşunun müdafiəsində iştirakına görə.
3.
-İgidliyə görə- medalı.jpg

İgidliyə görə medalı - lent (2013).png
"İgidliyə görə" medalı[10] 29 dekabr 1998 1. "İgidliyə görə" medalı Azərbaycan vətəndaşları-
na aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Müharibədə döyüş zamanı göstərdiyi igidliyə görə;
1.2. Döyüş əməliyyatlarına uğurlu rəhbərlik etdiyinə və
şəxsi mərdlik göstərdiyinə görə;
1.3. Həyatı təhlükə altında hərbi borcu yerinə yetirər-
kən igidlik göstərdiyinə görə;
1.4. Xüsusi tapşırığı yerinə yetirərkən cəsarət göstər-
diyinə görə;
1.5. Həyatı təhlükə qorxusu altında olduğu halda insan
həyatı xilas etdiyinə görə.
4.
"Tərəqqi" medalı.jpg

Tərəqqi medalı - lent (2013).png
"Tərəqqi" medalı[11] 6 dekabr 1993 1. "Tərəqqi" medalı Azərbaycanın vətəndaşlarına, əc-
nəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakı
hallarda verilir:
1.1. Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsində qazandaqla-
rı uğurlara görə;
1.2. Böyük əhəmiyyətli ixtiralara və səmərələşdirici tək-
liflərin verilməsinə görə;
1.3. Elm, mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət, hüquq, təh-
sil və səhiyyə sahələrində xidmətlərinə görə;
1.4. Xalq təsərrüfatı obyektlərinin inşasında, yenidən
qurulmasında görkəmli xidmətlərinə görə;
1.5. Bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında səmərəli
fəaliyyətinə görə.
5.
"Hərbi xidmətlərə görə" medalı.jpg

Hərbi xidmətlərə görə medalı - lent (2013).png
"Hərbi xidmətlərə görə"
medalı
[12]
6 dekabr 1993 1. "Hərbi xidmətlərə görə" medalı Azərbaycan vətəndaş-
larına aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Öz xidmət vəzifələrini və hərbi hissənin qarşısında
qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə
görə;
1.2. Dövlət sərhədlərinin qorunmasında xidmətlərinə gö-
rə.
6.
Medal "For Distinction in Military Service" 1st degree.png

Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə I dərəcəli medalı - lent.png
"Hərbi xidmətdə fərqlənməyə
görə" I dərəcəli medalı
[13]
17 may 2002 1. "Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə" medalı Azərbay-
can vətəndaşlarına aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Döyüş hazırlığındakı əla göstəricilərə görə;
1.2. Təlimlərdə, döyüş xidməti və döyüş növbəsində xü-
susi fərqlənməyə görə;
1.3. Şücaət, fədakarlıq və hərbi xidmət keçdiyi dövrdə
göstərdiyi digər xidmətlərə görə.
Medal "For Distinction in Military Service" 2nd degree.png

AZ Herbi xidmetde ferqlenmeye gore med 2dar rib.png
"Hərbi xidmətdə fərqlənməyə
görə" II dərəcəli medalı
[13]
Medal "For Distinction in Military Service" 3rd degree.png

Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə III dərəcəli medalı - lent.png
"Hərbi xidmətdə fərqlənməyə
görə" III dərəcəli medalı
[13]
7.
Şücaətə görə medalı.jpg

Şücaətə görə medalı - lent.png
"Şücaətə görə" medalı[14] 14 oktyabr 2016 1. "Şücaətə görə" medalı Azərbaycan vətəndaşları-
na aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Vətənin müdafiəsində hərbi borcunu yerinə yetirər-
kən fədakarlıq və şücaət göstərməyə görə;
1.2. Vəzifə borcunu yerinə yetirdiyinə görə.
8.
"Sərhəddə fərqlənməyə görə" medalı.jpg

Sərhəddə fərqlənməyə görə medalı - lent (2013).png
"Sərhəddə fərqlənməyə görə"
medalı
[15]
6 dekabr 1993
9.
Hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərə görə medalı-2013.jpg

Hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərə görə medalı - lent.png
"Hərbi əməkdaşlıq sahəsində
xidmətlərə görə" medalı
[16]
17 may 2002
10.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Veteranı medalı-2013.jpg

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Veteranı medalı - lent.png
"Silahlı Qüvvələr Veteranı"
medalı
[17]
17 may 2002 1. "Silahlı Qüvvələr Veteranı" medalı Azərbaycan vətən-
daşlarına aşağıdakı hallarda verilir:

1.1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində qüsur-
suz həqiqi hərbi xidmət keçən, hər il iyun ayının 26-na
qədər 25 təqvim ili tamam olmuş hərbi qulluqçular.

11.
"Qüsursuz xidmətə görə" I dərəcəli medalı.jpg

Qüsursuz xidmətə görə I dərəcəli medalı - lent.png
"Qüsursuz xidmətə görə" I
dərəcəli medalı
[18]
17 may 2002 1. "Qüsursuz xidmətə görə" I dərəcəli medalı Azərbay-
can vətəndaşlarına aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində qüsur-
suz həqiqi hərbi xidmət keçən, hər il iyun ayının 26-na
qədər 20 təqvim ili tamam olmuş hərbi qulluqçular.
"Qüsursuz xidmətə görə" II dərəcəli medalı.jpg

Qüsursuz xidmətə görə II dərəcəli medalı - lent.png
"Qüsursuz xidmətə görə" II
dərəcəli medalı
[18]
1. "Qüsursuz xidmətə görə" II dərəcəli medalı Azərbay-
can vətəndaşlarına aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində qüsur-
suz həqiqi hərbi xidmət keçən, hər il iyun ayının 26-na
qədər 15 təqvim ili tamam olmuş hərbi qulluqçular.
"Qüsursuz xidmətə görə" III dərəcəli medalı.jpg

Qüsursuz xidmətə görə III dərəcəli medalı - lent.png
"Qüsursuz xidmətə görə" III
dərəcəli medalı
[18]
1. "Qüsursuz xidmətə görə" III dərəcəli medalı Azərbay-
can vətəndaşlarına aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində qüsur-
suz həqiqi hərbi xidmət keçən, hər il iyun ayının 26-na
qədər 10 təqvim ili tamam olmuş hərbi qulluqçular.
12.
Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı-2013.jpg

Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı - lent.png
"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə
görə" medalı
13.
Daxili işlər orqanlarında qüsursuz xidmətə görə medalı, 1-ci dərəcə-ön-2013.jpg

Daxili işlər orqanlarında qüsursuz xidmətə görə I dərəcəli medalı - lent.png
"Daxili işlər orqanlarında
qüsursuz xidmətə görə"
I dərəcəli medalı
Daxili işlər orqanlarında qüsursuz xidmətə görə medalı, 2-ci dərəcə-ön-2013.jpg

Daxili işlər orqanlarında qüsursuz xidmətə görə II dərəcəli medalı - lent.png
"Daxili işlər orqanlarında
qüsursuz xidmətə görə"
II dərəcəli medalı
Daxili işlər orqanlarında qüsursuz xidmətə görə medalı, 3-cü dərəcə-ön-2013.jpg

Daxili işlər orqanlarında qüsursuz xidmətə görə III dərəcəli medalı - lent.png
"Daxili işlər orqanlarında
qüsursuz xidmətə görə"
II dərəcəli medalı
14.
Diplomatim xidmətdə fərqlənməyə görə medalı.jpg

Diplomatik xidmətdə fərqlənməyə görə medalı - lent.png
15.
Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə 1-ci dərəcəli medalı.jpg

Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə I dərəcəli medalı - lent.png
"Vergi orqanlarında xidmətdə
fərqlənməyə görə" I dərəcəli
medalı
Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə 2-ci dərəcəli medalı.jpg

Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə II dərəcəli medalı - lent.png
"Vergi orqanlarında xidmətdə
fərqlənməyə görə" II dərəcəli
medalı
Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalı.jpg

Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə III dərəcəli medalı - lent.png
"Vergi orqanlarında xidmətdə
fərqlənməyə görə" III dərəcəli
medalı
16.
"Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə" I dərəcəli medalı.gif

Медаль "за отличие в органах МЧС" I степени (Азербайджан).png
"Fövqəladə hallar orqanlarında
xidmətdə fərqlənməyə görə"
I dərəcəli medalı
"Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə" II dərəcəli medalı.gif

Медаль "за безупречную службу в органах МЧС" II степени (Азербайджан).png
"Fövqəladə hallar orqanlarında
xidmətdə fərqlənməyə görə"
II dərəcəli medalı
"Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə" III dərəcəli medalı.gif

Медаль "за безупречную службу в органах МЧС" III степени (Азербайджан).png
"Fövqəladə hallar orqanlarında
xidmətdə fərqlənməyə görə"
III dərəcəli medalı
17.
"Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə" I dərəcəli medalı.jpg

Медаль "за безупречную службу в органах МЧС" I степени (Азербайджан).png
"Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə" II dərəcəli medalı.jpg

Медаль "за безупречную службу в органах МЧС" II степени (Азербайджан).png
"Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə" III dərəcəli medalı.jpg

Медаль "за безупречную службу в органах МЧС" III степени (Азербайджан).png
18.
"Ədliyyə sahəsində fərqlənməyə görə" medalı.jpg

Ədliyyə sahəsində fərqlənməyə görə medalı - lent.png
"Ədliyyə sahəsində fərqlənməyə
görə" medalı
19.
"Miqrasiya orqanlarında fərqlənməyə görə" medalı.jpg

Miqrasiya orqanlarında qulluqda fərqlənməyə görə medalı - lent.png
"Miqrasiya orqanlarında
qulluğda fərqlənməyə görə"
medalı
20.
"Miqrasiya orqanları ilə səmərəli əməkdaşlığa görə" medalı.jpg

Miqrasiya orqanları ilə səmərəli əməkdaşlığa görə medalı - lent.png
"Miqrasiya orqanları ilə səmərəli
əməkdaşlığa görə"
medalı
21.
“Miqrasiya orqanlarında qüsursuz qulluğa görə” I dərəcəli Azərbaycan Respublikası medalı.jpg

Miqrasiya orqanlarında qüsursuz qulluğa görə I dərəcəli medalı - lent.png
"Miqrasiya orqanlarında
qüsursuz qulluğa görə"
I dərəcəli medalı
“Miqrasiya orqanlarında qüsursuz qulluğa görə” II dərəcəli Azərbaycan Respublikası medalı.jpg

Miqrasiya orqanlarında qüsursuz qulluğa görə II dərəcəli medalı - lent.png
"Miqrasiya orqanlarında
qüsursuz qulluğa görə"
II dərəcəli medalı
“Miqrasiya orqanlarında qüsursuz qulluğa görə” III dərəcəli Azərbaycan Respublikası medalı.jpg

Miqrasiya orqanlarında qüsursuz qulluğa görə III dərəcəli medalı - lent.png
"Miqrasiya orqanlarında
qüsursuz qulluğa görə"
IIII dərəcəli medalı

Yubiley medalları[redaktə | əsas redaktə]

Sıra Yubiley medalı Təsis tarixi Əsasnaməsi
1.
"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyi" yubiley medalı.jpg

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyi (1991-2011) yubiley medalı - lent.png
"Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
bərpasının 20 illiyi" yubiley medalı [19]
1 oktyabr 2012 1. "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
bərpasının 20 illiyi" yubiley medalı Azərbay-
canın vətəndaşlarına, əcnəbilərə və vətən-
daşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakı hallar-
da verilir:
1.1. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
bərpası uğrunda fəal iştiraka görə;
1.2. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
qorunub saxlanılmasında və inkişafında
xüsusi xidmətlərə görə.
2.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 10 illiyi yubiley medalı - ön.jpg

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 10 illiyi (1991-2001) yubiley medalı - lent.png
"Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 10
illiyi (1991-2001)" yubiley medalı
3.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi (1918-2008) yubiley medalı - ön.jpg

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi (1918-2008) yubiley medalı - lent.png
"Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90
illiyi (1918-2008)" yubiley medalı
4.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi yubiley medalı - ön.jpg

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi (1918-2013) yubiley medalı - lent.png
"Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95
illiyi (1918-2013)" yubiley medalı
5.
“Azərbaycan Polisinin 90 illiyi (1918-2008)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı.jpg

Azərbaycan Polisinin 100 illiyi (1918-2018) yubiley medalı - lent.png
"Azərbaycan Polisinin 90 illiyi
(1918-2008)" yubiley medalı
6.
“Azərbaycan Polisinin 95 illiyi (1918-2013)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı.jpg

Azərbaycan Polisinin 100 illiyi (1918-2018) yubiley medalı - lent.png
"Azərbaycan Polisinin 95 illiyi
(1918-2013)" yubiley medalı
7.
“Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik orqanlarının 90 illiyi (1919-2009)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı-ön.jpg

Azərbaycan milli təhlükəsizlik orqanlarının 90 illiyi (1919-2009) yubiley medalı - lent.png
"Milli təhlükəsizlik orqanlarının 90
illiyi (1919-2009)" yubiley medalı [20]
2 dekabr 2008
8.
“Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik orqanlarının 95 illiyi (1919-2014)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı-ön.jpg

Azərbaycan milli təhlükəsizlik orqanlarının 95 illiyi (1919-2014) yubiley medalı - lent.png
"Milli təhlükəsizlik orqanlarının 95
illiyi (1919-2014)" yubiley medalı [21]
22 noyabr 2013
9.
Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 90 illiyi (1919-2009) yubiley medalı - lent.png
"Sərhəd Mühafizəsinin 90 illiyi
(1919-2009)" yubiley medalı
10.
“Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 95 illiyi (1919-2014)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı.jpg

Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 95 illiyi (1919-2014) yubiley medalı - lent.png
"Sərhəd Mühafizəsinin 95 illiyi
(1919-2014)" yubiley medalı
11.
Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 90 illiyi (1919-2009) yubiley medalı.jpg

Azərbaycan diplomatik xidmət orqanlarının 90 illiyi (1919-2009) yubiley medalı - lent.png
"Diplomarik xidmət orqanlarının 90
illiyi (1919-2009)" yubiley medalı
12.
"Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 10 illiyi (2000-2010)" yubiley medalı.jpg

Azərbaycan Vergilər Nazirliyinin 10 illiyi (2000-2010) yubiley medalı - lent.png
"Vergilər Nazirliyinin 10 illiyi (2000-
2010)" yubiley medalı
13.
“Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi (2005-2010)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı - ön.jpg

Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi (2005-2010) yubiley medalı - lent.png
"Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi
(2005-2010)" yubiley medalı[22]
22 oktyabr 2010
14.
“Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 10 illiyi (2005-2015)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı - ön.png

Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 10 illiyi (2005-2015) yubiley medalı - lent.png
"Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 10 illiyi
(2005-2015)" yubiley medalı[23]
4 dekabr 2015
15.
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 20 illiyi (1992-2012)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı.jpg

Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin 20 illiyi (1992-2012) yubiley medalı - lent.png
"Dövlət Gömrük Komitəsinin 20 illiyi
(1992-2012)" yubiley medalı
16.
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 25 illiyi (1992-2017)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı.jpg

Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin 20 illiyi (1992-2012) yubiley medalı - lent.png
"Dövlət Gömrük Komitəsinin 25 illiyi
(1992-2017)" yubiley medalı
17.
"Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin 20 illiyi (1993-2013)" yubiley medalı.jpg

Azərbaycan Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin 20 illiyi (1993-2013) yubiley medalı - lent.png
"Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin
20 illiyi (1993-2013)" yubiley medalı
18.
"Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 10 illiyi (2007-2017)" yubiley medalı.jpg

Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 10 illiyi (2007-2017) yubiley medalı - lent.png
"Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 10 illiyi
(2007-2017)" yubiley medalı[24]
30 dekabr 2016 1. "Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 10 illiyi
(2007-2017)" yubiley medalı Azərbaycan və-
təndaşlarına aşağıdakı hallarda verilir:
1.1. Azərbaycanın miqrasiya orqanlarının fəa-
liyyətinin təşkilində, inkişafında və möhkəm-
ləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə, vəzifə-
lərini nümunəvi yerinə yetirən, qulluqda yük-
sək nəticələrə görə.

Digər təltifləri[redaktə | əsas redaktə]

Sıra Təltif Təsis tarixi Əsasnaməsi
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Diplomu.jpg
2. Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalı.jpg Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal[25] 16 may 2014 1. Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal Azərbaycan
vətəndaşlarına və əcnəbilərə aşağıdakı hallarda
verilir:
1.1. Mühüm fundamental və tətbiqi elmi nəti-
cələrə, əsərlərə, kəşflərə, ixtiralara, habelə elmin
inkişafında xüsusi xidmətlərə görə.

Mədəniyyətdə[redaktə | əsas redaktə]

Poçt

2011-ci il 5 sentyabrda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi "Azərmarka" MMC tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ordenləri təsvir olunan poçt markaları çap olunub. Tirajı 5 000 ədəd olan poçt markalarında ordenlərlə yanaşı "Qızıl Ulduz" medalının təsviridə yer alıb. Hər birinin qiyməti 60 qəpik olan markalarda "Heydər Əliyev", "İstiqlal", "Şah İsmayıl", "Azərbaycan Bayrağı", "Şərəf", "Şöhrət", "Dostluq" və "Vətənə xidmətə görə" ordenləri təsvir olunub.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. ""Heydər Əliyev" ordeninin təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 22 aprel tarixli 896-IIQ nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 2. "Azərbaycan Respublikasının "İstiqlal" ordeninin statusunun və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 6 dekabr tarixli 754 saylı Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 3. "Azərbaycan Respublikasının "Şah İsmayıl" ordeninin statusunun və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 6 dekabr tarixli 755 saylı Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 4. "Azərbaycan Respublikasının "Azərbaycan Bayrağı" ordeninin statusunun və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 6 dekabr tarixli 756 saylı Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 5. 1 2 "Azərbaycan Respublikasının "Şərəf" və "Dostluq" ordenlərinin təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 16 fevral tarixli 248-IIIQ nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 6. "Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeninin statusunun və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 6 dekabr tarixli 757 saylı Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 7. 1 2 3 "Azərbaycan Respublikasının "Vətənə xidmətə görə" ordeninin statusunun və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 7 noyabr tarixli 514-IIQ nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 8. 1 2 3 "Azərbaycan Respublikasının "Əmək" ordeninin statusunun və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 29 noyabr tarixli 428-VDQ nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 9. "Azərbaycan Respublikasının "Vətən uğrunda" medalı Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 29 dekabr tarixli 608-IQ nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 10. "Azərbaycan Respublikasının "İgidliyə görə" medalı Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 29 dekabr tarixli 607-IQ nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 11. "Azərbaycan Respublikasının "Tərəqqi" medalının Əsasnaməsinin və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 6 dekabr tarixli 758 saylı Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 12. "Azərbaycan Respublikasının "Hərbi xidmətlərə görə" medalının Əsasnaməsinin və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 6 dekabr tarixli 759 saylı Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 13. 1 2 3 "Azərbaycan Respublikasının "Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə" medalının Əsasnaməsinin və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 17 may tarixli 327-IIQ nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 14. "Azərbaycan Respublikasının "Şücaətə görə" medalının Əsasnaməsinin və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 oktyabr tarixli 356-VDQ nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 15. "Azərbaycan Respublikasının "Sərhəddə fərqlənməyə görə" medalının Əsasnaməsinin və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 6 dekabr tarixli 760 saylı Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 16. "Azərbaycan Respublikasının "Hərbi əməkdaşlıq sahəsində görə" medalının Əsasnaməsinin və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 17 may tarixli 328-IIQ nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 17. "Azərbaycan Respublikasının "Silahlı Qüvvələr Veteranı" medalının Əsasnaməsinin və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 17 may tarixli 329-IIQ nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 18. 1 2 3 "Azərbaycan Respublikasının "Qüsursuz xidmətə görə" medalının Əsasnaməsinin və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 17 may tarixli 330-IIQ nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 3 fevral 2017.
 19. ""Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyi" yubiley medalının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 1 oktyabr tarixli 422-IVQD nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 20. ""Azərbaycan milli təhlükəsizlik orqanlarının 90 illiyi" (1919-2009) yubiley medalının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 2 dekabr tarixli 726-IIIQ nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 21. ""Azərbaycan milli təhlükəsizlik orqanlarının 95 illiyi" (1919-2014) yubiley medalının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 22 noyabr tarixli 818-IVQD nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 22. ""Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 illiyi (2005-2010)" yubiley medalının, "Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə", "Fövqəladə hallar orqanları ilə səmərəli əməkdaşlığa görə" və "Fövqəladə hallar orqanlarında qüsursuz xidmətə görə" medallarının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 22 oktyabr tarixli 1112-IIIQ nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 23. ""Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 10 illiyi (2005-2015)" yubiley medalının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 4 dekabr tarixli 33-VQD nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 24. ""Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 10 illiyi (2007-2017)" yubiley medalının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 30 dekabr tarixli 476-VQD nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.
 25. ""Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal"-ın təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 16 may tarixli 964-IVQD nömrəli Qanunu". www.e-qanun.az. İstifadə tarixi: 28 yanvar 2017.