Bərk cism

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Bərk cismlərdə atomların yerləşməsi modeli.

Bərk cism - maddənin 4 aqreqat hallarıdan (bərk, maye, qaz, plazma ) biridir. Bərk cism başqa aqreqat hallarından öz formasının stabilliyi ilə fərqlənir. Bərk cismin forma stabilliyi onun tərkibində atomlararası əlaqələrin güclü olması, atomların nisbətən taraz vəziyyətdə olmaları və çox zəif titrəyişli hərəkət etmələrinin nəticəsində alınır.

Cristal ou amorphe.svg


Bərk cismlər kristallik və ya amorf hallarına görə fərqlənirlər. Bərk cismlərinin tərkibini və daxili strukturasını öyrənən fizika bölməsi bərk cismlər fizikası adlanır. Bərk cismin xarici təsirlərin və hərəkətin nəticəsində necə dəyişilməsini - bərk cismlərin mexanikası, absolyut bərk cismlərinin hərəkətini - bərk cismlərinin kinematikası adlı elmlər öyrənillər.

Bərk cismlərin texniki xassələri[redaktə | əsas redaktə]

  • Bərklik
  • Kütlə
  • Plastiklik
  • Əyilmə möhkəmliyi
  • Sınma möhkəmliyi

Bərk cismlərin təsnifatı[redaktə | əsas redaktə]

occcccc