Dəli Hüsrəv Paşa

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Dəli Hüsrəv Paşa
osm. دلِّی خسرو پاشا
osm. ديوانى خسرو پاشا
ƏvvəlkiXədim Süleyman Paşa
SonrakıXədim Süleyman Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri Bosniya əyaləti, Osmanlı imperiyası
Vəfat tarixi
Vəfat yeri İstanbul, Osmanlı imperiyası
Dini islam
Hərbi xidmət
Rütbəsi general
Döyüşlər

Dəli Hüsrəv Paşa (d. 1495 - ö. 15 dekabr 1544) — Yavuz Sultan SəlimSultan Süleyman Qanuni səltənətlərində müxtəlif vəzifələrdə xidmət edən Osmanlı dövlət xadimi, Misir bəylərbəyi.[1][2][3][4]

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Haydar Çelebi, Rûznâme (Feridun Bey, Münşeât içinde), I, 462, 472, 479, 498, 507, 543-544, 577, 579, 581, 583, 584;
 • Matrakçı Nasuh, Sefer-i Irâkeyn, s. 238, 260;
 • Ârifî Fethullah, Süleymannâme (nşr. Esin Atıl), New York 1986, s. 139, 183;
 • Celâlzâde, Tabakātü’l-memâlik, vr. 162a, 163a, 216b, 297b, 304b, 307b, 310b, 332b, 366a, 368b, 369a;
 • a.mlf., Selimnâme (nşr. Ahmet Uğur – Mustafa Çuhadar), Ankara 1990, s. 382, 401, 414, 441;
 • Sâî, Tezkiretü’l-bünyan, s. 36, 44;
 • Âlî Mustafa, Künhü’l-ahbâr, İÜ Ktp., TY, nr. 5959, tür.yer.;
 • a.mlf., Hâlâtü’l-Kāhire mine’l-âdâti’z-zâhire: Muṣṭafā ʿĀlī’s Description of Cairo of 1599 (nşr. ve trc. A. Tietze), Wien 1975, s. 71, 159;
 • Peçuylu İbrâhim, Târih, I, 29, 47, 206, 219, 258; II, 20;
 • Evliya Çelebi, Seyahatnâme, I, 319, 356-357;
 • Hammer (Atâ Bey), IV, 193-194; V, 14, 70, 259;
 • Lutfî, Târih (nşr. Âlî Bey), İstanbul 1341, s. 284, 331, 351, 358, 369, 433-434;
 • Danişmend, Kronoloji, II, 23, 27, 44, 65, 123, 165, 219, 222, 247-248, 310, 335;
 • Gökbilgin, Edirne ve Paşa Livâsı, s. 72, 503;
 • a.mlf., “Notes et documents sur Dīvāne Hüsrev Paşa”, RO, XLI/1 (1979), s. 21-55;
 • a.mlf., “K̲h̲osrew Pas̲h̲a”, EI2 (Fr.), V, 36;
 • Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Rüşvet, İstanbul 1985, s. 271;
 • Enver Ziya Karal, Selim III’ün Hatt-ı Hümayunları: Nizam-ı Cedit 1789-1807, Ankara 1988, s. 108-109;
 • Fevzi Kurtoğlu, “Hadım Süleyman Paşa’nın Mektupları ve Belgrad’ın Muhasara Planı”, TTK Belleten, IV/13 (1940), s. 59, 60, 61, 62, 63, 77, 80-82;
 • Ara Altun, “Deliller Hanı”, DİA, IX, 140-141.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. J. - L. Bacqué-Grammont, “Divane Hüsrev Paşa’nın Suî İstimâllerine Dair Bir Rapor”, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi: 1071-1920 (ed. Osman Okyar - Halil İnalcık), Ankara 1980, s. 75 vd.;
 2. Sicill-i Osmânî, II, 272;
 3. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 274, 338, 549, 550;
 4. Hadîkatü’l-vüzerâ, s. 28;