Elastiklik

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
elastiklik

Elastiklikinsanın və digər canlıların, eləcə də cansız əşyaların hərəkətini təmin eden qabliyətdir. Hətta bu Nyutonun 4-cü qanunu da adlandırılır.

Canlılarda elastiklik[redaktə | mənbəni redaktə et]

Canlılarda bu keyfiyyət oynaqların hərəkətliliyi ilə təyin edilir. Elastiklik terminin işlənməsi o vaxt düzgün olur ki, orqanizmin bütün oynaqları nəzərdə tutulsun.

Elastiklik qüvvəsi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Cismin deformasiyası zamanı yaranan və onu əvvəlki vəziyyətinə qaytarmağa çalışan qüvvə elastiklik qüvvəsidir. Elastiklik qüvvəsinin yaranmasına səbəb olan deformasiya cismi təşkil edən atom və molekullar arasında məsafənin dəyişməsidir.


⋆Elastiklik qüvvəsi Huk qanununa əsaslanmışdır və düsturu belədir:

F=kx

[k]-Sərtlik əmsalı,[x]-Uzanma

Həmçinin: k=F/x

Sərtlik əmsalı yalnız materialın növündən və həndəsi ölçülərindən asılıdır.(S,L0)

k= E·S/L0 [N/m]

k= E·S/L0=E·πR²/L0

Ep=k·x²/2=F·x/2=F²/2·k (Potensial Enerji düsturu)

Bütün enerjilərin vahidi [C] dur. (1 Coul) [C]=N·m

k=k1+k2 [Paralel yaylar]

k=kk2/k1+k2 [Ardıcıl yaylar]

Sürtünmə Qüvvəsi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Fsürtünməμ·Ft

Fsürtünmə= μ·N

Fsürtünmə= μ·m·g

[μ]-[]-Sürtünmə əmsalı.Vahidi yoxdur.Adsız kəmiyyətdir.

[Ft]-Təzyiq qüvvəsi.

αμ·g (α-Təcil) ttormoz= 0=0·m/F=0/m·g

μ= α/g ttormoz~0,P

Stormoz= ౮²/2·α=౮²/2·μ·g Stormoz~Ek~౮0~P

Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi dedikdə ən kiçik bucaq ən böyük

qüvvəyə uyğun gəlir.Sükunət sürtünmə qüvvəsi dedikdə ən

böyük bucaq ən böyük qüvvəni alır