Elmi əsərlər (jurnal, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
AMEA İqtisadiyyat İnstutunun "Elmi Əsərlər" jurnalı
Elmi eserler titul.jpg
Baş redaktor AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, i.e.d., prof. Nazim Müzəffərli (İmanov)
Növ Elmi
Dövrilik ildə 6 dəfə
Təsisçi AMEA İqtisadiyyat İnstitutu
Təsis tarixi 2008
Ölkə Azərbaycan Azərbaycan
Qərargah AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115. www.economics.com.az
Dil azərbaycan, rus, ingilis
ISSN 2519-4909

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun "Elmi Əsərlər" jurnalıAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) İqtisadiyyat İnstitutunda ildə 6 dəfə nəşr olunan elmi jurnaldır[1]. Jurnalın baş redaktoru AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, i.e.d., professor Nazim Müzəffərli (İmanov), baş redaktorun müavini f.e.n., dos. Mayis Gülaliyev, məsul katib isə Gülnarə Məmmədovadır.

Beynəlxalq Standart Seriya nömrələri:

 • Çap nəşri üçün: ISSN 2519-4909 [2]
 • Onlayn versiyası ücün: E-ISSN 2519-4917

Jurnal barədə[redaktə | əsas redaktə]

Regional inkişafın təmin edilməsində sosial-iqtisadi problemlərin həlli üzrə nəzəri və metodoloji tədqiqatların aparılması üçün müzakirə platformasının yaradılması məqsədilə AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu tərəfindən 2008-ci ildə təşkilatın "Elmi Əsərlər" jurnalı təsis edilmişdir.

Əsasən iqtisadçı alimlər, doktorant və dissertantlar, eləcə də elmi fəaliyyətlə məşğul olan digər bütün əməkdaşlar tərəfindən aparılan tədqiqatların nəticələrinin toplandığı bu nəşrdə, həmçinin İnstitut tərəfindən həyata keçirilən müxtəlif tədqiqat layihələrinin nəticələri də işıqlandırılır.

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun "Elmi Əsərlər" jurnalı resenziyalı elmi jurnaldır. Ölkə daxilində və eyni zamanda beynəlxalq miqyasda bu sahədə rəqabətliliyin artırılması, həmçinin Azərbaycanın və dünyanın aparıcı ölkələrinin elmi ictimaiyyətində maraq doğurması jurnalın qarşısında duran ən vacib məsələlərdəndir. Bu istiqamətdə tədbirlər planı hazırlanır və mərhələli şəkildə işlərin intensivliyinin artırılması nəzərdə tutulmuşdur.

Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə iqtisadiyyat elmləri üzrə elmi nəşrlər siyahısına daxildir.[3] Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydə alinmışdır. (Reyestr №3402)

Jurnal aşağıdakı beynəlxalq elmi məlumat bazalarına daxildir:

 • Academic Resource Index ResearchBib [4];
 • Google Scholar;
 • Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [5];

Məqsəd və vəzifələri[redaktə | əsas redaktə]

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun “Elmi əsərlər” jurnalı nəşrə başladığı vaxtdan etibarən iqtisadiyyat elmi üzrə tədqiqatların nəticələrini özündə əks etdirən aktual, müasir və orijinal məqalələrlə elmi biliklərin təbliğində xüsusi rol oynayır. Jurnalının nəşr edilməsində əsas məqsədi yüksək elmi keyfiyyət kriteriyalarına cavab verən orjinal iqtisadiyyat sahəsində əldə edilən uğurların, tədqiqatların, aktual istiqamətlərin müəyyənləşdrilməsi, respublikamızda və dünyada iqtisadiyyat sahəsində əldə edilmiş son nailiyyətlərin elmi ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Bu baxımdan jurnalda Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün prioritet istiqamətləri əhatə edən məqalələrə - yeni (postneft) iqtisadiyyatın normativ-hüquqi bazasının formalaşdırılması, prosesin gedişində sosial-iqtisadi münasibətlərin yeni iqtisadiyyata uyğunlaşdırılması, qeyri-neft sahələrinin inkişafı ilə bağlı islahatların səmərəliliyinin artırılması və s. istiqamətlərdə araşdırmaların aparılması, həmçinin Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün önəmli olan beynəlxalq təcrübənin üzə çıxarılması, postneft iqtisadiyyatı quruculuğunun sürətləndirilməsi üçün zəruri islahatların həyata keçirilməsinə dair təklif və tövsiyələrin hazırlanması ilə bağlı məsələlərin tədqiq olunduğu məqalələrə əhəmiyyətli yer ayrılır.

Jurnalda əks olunan mövzular[redaktə | əsas redaktə]

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun "Elmi Əsərlər" jurnalında dərc olunan məqalələrdə bir çox aktual mövzulara toxunulur. Həmin mövzuların əhatə dairəsini iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar:

Redaksiya Şurası[redaktə | əsas redaktə]

Jurnalın Redaksiya Şurasına müvafiq sahələr üzrə Azərbaycanın görkəmli alimləri və elm xadimləri daxildir:

Redaksiya Heyəti[redaktə | əsas redaktə]

Jurnalın Redaksiya Heyətində tanınmış alimlər təmsil olunur:

 • Gülşən Yüzbaşiyeva – iqtisad elmləri doktoru, professor
 • Tofiq Hüseynov – iqtisad elmləri doktoru, professor
 • Rəna Sultanovа – iqtisad elmləri doktoru, professor
 • Allahyar Muradov – iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Rəsmiyyə Abdullayeva – iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Cəlil Quliyev – iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Mayis Gülaliyev – fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (baş redaktorun müavini);
 • Gülnarə Məmmədova (məsul katib).

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]