Etibar Məmmədov (bioloq)

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Etibar Məmmədov
Məmmədov Etibar Nəsrulla oğlu
Doğum tarixi (57 yaş)
Doğum yeri Düdəngə, Şərur rayonu, Naxçıvan MSSR, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi biologiya
Elmi dərəcəsi biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi adı Professor
İş yerləri
Təhsili Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

Məmmədov Etibar Nəsrulla oğlu (26 oktyabr 1966, Düdəngə, İliç rayonu) — Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura üzrə dekanı, biologiya üzrə elmlər doktoru, professor.

Etibar Nəsrulla oğlu Məmmədov 26 oktyabr 1966-cı ildə Naxçıvan MR Şərur rayonunun Düdəngə kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1992-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Baytarlıq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Elmi yaradıcılığı

[redaktə | mənbəni redaktə et]

1993-cü ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda helmintologiya ixtisası üzrə əyani aspiranturaya daxil olmuşdur. 1996-cı ildə AMEA Zoologiya İnstitutunda "Qoyunların monieziozuna qarşı antihelmint preparatlar və dərman bitkiləri qarışıqlarının işlədilməsi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, elmlər namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 1996–1999-cu illərdə Azərbaycan Elmi — Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda elmi və aparıcı elmi işçi, 2000–2003-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Baytarlıq Laboratoriyasında şöbə müdiri, 2003-cü ilin yanvar ayından AMEA Naxçıvan bölməsi Bioresurslar İnstitutunun "Zooloji tədqiqatlar" şöbəsində elmi işçi, 2004–2009-cu illərdə isə həmin institutda elmi katib vəzifəsində çalışmışdır. 2009–2013-cü illərdə "Zooloji tədqiqatlar" şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.

2013-cü il oktyabrın 11-də Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitutunda "Naxçıvan Muxtar Respublikasında gövşəyən heyvanların anoplosefalyatozları və onların törədicilərinin, aralıq sahiblərinin bioekoloji xüsusiyyətləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək, biologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetində Magistratura fakültəsinin dekanıdır.

Əsas elmi nailiyyətləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində ilk dəfə olaraq iri və xırdabuynuzlu heyvanlarda bütün məhsuldarlıq göstəricilərini aşağı salan helmintozlar-anoplosefalyatozlar yüksək dərəcədə tədqiq edilmişdir. Sestod invaziyalarının törədiciləri, onların aralıq sahiblərinin bioloji və yayılma xüsusiyyətləri, gövşəyən heyvanlarda helmintozların yaş və mövsümi dinamikası, epizootologiyası kimi elmi və böyük praktiki əhəmiyyət daşıyan məsələlər araşdırılmışdır. İlk dəfə olaraq bölgədə xırdabuynuzlu heyvanlarda anoplosefalyatların yeni — Stilesia globipunctata növünüün parazitlik etdiyi aşkar olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, növbəli otlaqlardan düzgün istifadə edilməsi və otlaq profilaktikasının tətbiqi gövşəyən mal-qaranın anoplosefalyat növləri yoluxma intensivliyini xeyli aşağı sala bilər[1]

Kitab və monoqrafiyaları

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 1. Azərbaycanda muflon və bezoar keçisinin qorunma strategiyası. Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 72 s. (həmmüəlliflər: Talıbov T. H., Veynberq P. İ., Məmmədov İ. B., Talıbov S. T.)
 2. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının helmintozlarının profilaktikası. Bakı:"Yeni poligrafist", 2010, 47 s.
 3. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının anoplosefalyatozlarında otlaq profilaktikasının tətbiq edilməsi. Naxçıvan: Tusi, 2012, 14 s.

Əsas elmi məqalələri

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoyunların monieziozunun yayılması // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, Naxçıvan, 2006, № 3, s.47–50.
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağətəyi otlaqlarında bəzi geohelmintoz törədicilərini yayılma xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, Naxçıvan, 2007, № 4, s.155–158.
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağətəyi ərazilərində iribuynuzlu heyvanların monieziozunun mövsümi dinamikası // AMEA Gəncə Regional Elm Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi, Gəncə, 2008, № 32, s.74–76.
 4. Parazitologiyanın ekoloji aspektlərinin tədrisinə dair // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, 2009, № 1, s.103–105.
 5. Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Şerur Bölgesindeki koyunlarda moniezia türlerinin yayğınlığı // Kafkas Üniversitesi Veteriner fakültesi dergisi. Kars, Türkiye, 2009, cilt 15, sayı 3, s. 465–467.
 6. Распространение мониезиоза крупного рогатого скота в Нахчыванской Автономной Республике // Журн. Ветеринария, Москва, 2010, № 2, s. 37–38.
 7. Şərur rayonunun dağətəyi və dağlıq otlaqlarının helmintoloji qiymətləndirilməsi / "Aqrar elmin inkişaf istiqamətləri və onun ekoloji aspektləri". Elmi-praktiki konfransın materialları. (8–10 dekabr 2009), Gəncə, 2010, s. 40–42.
 8. Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Şerur bölgesindeki buzağılarda bağırsak sestodlarının mevsimsel dağılımları /17 Ulusal Parazitoloji kongresi ve Kafkasiya, Orta doğu parazitar hastalıklar sempoziyumu. (4–10 Eylül, September) 2011, Kars, Türkiye, s. 325.
 9. Эпизоотология аноплоцефалятозов мелкого рогатого скота в Нахчыванской Автономной Республике // Вестник Алтайского Государственного Аграрного Университета. Барнаул, 2011, № 6 (80), s.79–81.
 10. Anoplosefalyatozlarla yoluxmuş qoyunların qanında bəzi biokimyəvi parametrlər // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, Naxçıvan, 2011, cild7, № 4, s.189–193.
 11. Otlaqlarda anoplosefalyatların aralıq sahiblərinin bioekoloji xüsusiyyətləri // AMEA Gəncə Regional Elm Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə, 2012, № 50, s.9–19.
 12. Naxçıvan Muxtar Respublikasinin bəzi otlaqlarinda helmintoz törədicilərinin yayılma xüsusiyyətləri. AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri. Cild 34, № 2, Bakı, 2016, s.64–68.
 1. Məmmədov E. N. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gövşəyən heyvanların anoplosefalyatozları və onların törədicilərinin, aralıq sahiblərinin bioekoloji xüsusiyyətləri. Biol. elm. dok. … dis. avtoref., Bakı, 2013, 44 s.

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Naxçıvan Dövlət Universiteti Arxivləşdirilib 2017-10-15 at the Wayback Machine