AMEA-nın Folklor İnstitutu

Vikipediya, açıq ensiklopediya
(Folklor İnstitutu səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search
AMEA-nın Folklor İnstitutu
Loqo-folklor.jpg
Direktoru Muxtar Kazım oğlu İmanov
Rəsmi saytı www.folklor.az

Folklor İnstitutu — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının strukturuna daxil olan elmi təşkilat. Direktoru filologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar Kazım oğlu İmanovdur.

Təşkilatın əsas fəaliyyət istiqamətləri[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan folklorunun və mifoloji mətnlərinin respublikanın bütün regionlarından və azərbaycanlıların kompakt yaşadığı xarici ərazilərdən toplanılması, sənədləşdirilməsi, elmi təsnifi, kataloqlaşdırılması, tərtibi və nəşr edilməsi; folklor mətnlərinin variantlarının və qaynaqlarının üzə çıxarılması, Azərbaycan folklorunun tarixi xronoloji ardıcıllıqla inkişaf xüsusiyyətlərinin şərh edilməsi və nəzəri problemlərinin araşdırılması, Azərbaycan folklorunun lokal, regional, etnik, milli və universal xüsusiyyətlərinin və əlaqələrinin tədqiqi, Azərbaycan bölgələrinin zəngin folklor antologiyalarının, folklor və mif mətnləri toplularının yaradılması, çoxcildli folklor, mifologiya və folklorşünaslıq tarixinin hazırlanması.

Təşkilatın əldə etdiyi elmi nəticələr[redaktə | əsas redaktə]

İ.Abbaslı. Azərbaycan dastanlarının yayılması və təsiri məsələləri. Bakı, Nurlan, 2007;

M.Kazımoğlu. Folklorda obrazın ikiləşməsi. Bakı, Elm, 2011;

F.Bayat. Türk təkkə (təsəvvüf) ədəbiyyatı. Bakı, Elm və təhsil, 2011;

Ç.Mehdizadə. Saz məktəbi. Bakı, Elm və təhsil, 2012;

Qarabağ: folklor da bir tarixdir. Qarabağın folklor örnəkləri, 9 cilddə. Bakı, Elm və təhsil, 2012-2014;

Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan folklorşünaslığının aktual problemləri. Bakı, Nurlan, 2013;

İ.Rüstəmzadə. Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi. Bakı, Nurlan, 2013;

T.Hacıyev. “Dədə Qorqud kitabı”: tariximizin ilk yazılı dərsliyi. Bakı, Elm və təhsil, 2013;

Ə.Əsgər. Oğuznamə yaradıcılığı. Bakı, Nurlan, 2013

Təşkilatın tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Folklor İnstitutu 1994-cü ildə AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində "Folklor sarayı" Elmi Mədəni Mərkəzi kimi fəaliyyətə başlamışdır. Fəaliyyətinin ilk illərində Mərkəz Azərbaycan folkloru, Türk xalqları folkloru, Aşıq yaradıcılığı və Kompyuter mərkəzi kimi struktur bölmələrdən ibarət olmuş, 2000-ci ildə "Kitabi Dədə Qorqud"un 1300 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Qorqudşünaslıq şöbəsi ilə zənginləşmişdir. 2003-cü ildən isə AMEA-nın müstəqil struktur vahidinə - Folklor İnstitutuna çevrilmişdir.

Təşkilatın struktur bölmələri[redaktə | əsas redaktə]

•Klassik folklor şöbəsi

•Türk xalqları folkloru şöbəsi

•Dədə Qorqud şöbəsi

•Aşıq yaradıcılığı şöbəsi

•Mifologiya şöbəsi

•Mərasim folkloru şöbəsi

•Müasir folklor şöbəsi

•Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsi

•Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi

•Musiqi folkloru şöbəsi

•Çənubi Azərbaycan folkloru şöbəsi

•Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi

•Təhsil şöbəsi

•Beynəlxalq və ictimai əlaqələr şöbəsi

•Folklor fondu

•Şəki bölməsi

•Qazax-Borçalı bölməsi

•Redaksiya-nəşr bölməsi

•“İrs” folklor qrupu

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]