Gülçin Abdullayeva

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Gülçin Abdullayeva
Gülçin Gülhüseyn qızı Abdullayeva
Gülçin Abdullayeva.jpg
250 px
Doğum tarixi 20 yanvar 1947 (1947-01-20) (73 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan, Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi riyaziyyatçı
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İş yeri AMEA İdarəetmə Sistemləri (Kibernetika) İnstitutu
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universiteti
Üzvlüyü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Commons-logo.svg Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Gülçin Gülhüseyn qızı Abdullayeva – Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Gülçin Abdullayeva 20 yanvar 1947-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1965-ci ildə məktəbi qızıl medalla bitirib Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olub, 1970-ci ildə oranı riyaziyyatçı ixtisası üzrə bitirmişdir. 1970-ci ildən iş fəaliyyətinə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsindən başlamış, aspiranturanı bitirdikdən sonra 1979-cu ildə “Sinqulyar inteqralların requlyarlaşdırılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1974-cü ildən başlayaraq BDU, ATU və respublikanın digər ali məktəblərində riyazi analiz, tibbi kibernetika, ali riyaziyyat, informatika, süni intellekt, intellektual sistemlər fənnlərindən dərs deyir. 1981-ci ildən başlayaraq baş elmi işçi, qrup rəhbəri, sektor rəhbəri, laboratoriya rəhbəri vəzifələrində işləmişdir. 2000-ci ildən dosentdir. Hazırda AMEA İdarəetmə Sistemləri (Kibernetika) İnstitutunda “İntellektual sistemlərlə fizioloji proseslərin analizi” laboratoriyasının rəhbəri vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, iki oğlu var.

Elmi fəaliyyəti və əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

2004-2005-ci illərdə Kanada Beynəlxalq Səhiyyənin İnkişafı Təşkilatının qrantını alıb. 2005-ci ildə «Ortopediyada cərrahi əməliyyatı seçən və çeşidləyən «Intet-Sys» intellektual sistemi» mövzusunda AMEA-nın Rəyasət Heyəti qarşısında məruzə ilə çıxış etmiş və elmi məruzəyə aid olan materialların monoqrafiya şəklində çap olunmasına qərar verilib (16 iyun 2005-ci il Qərar №14/1). 2005-ci ildə elmi fəaliyyətinə görə «Tərəqqi» Dövlət medalı ilə təltif olunub. Həmin ildə Ümumdünya İntellekt Mülkiyyəti Təşkilatı(Cenevrə) tərəfindən mükafatlandırılıb. «Qeyri-xətti dünya və qadınlar» Beynəlxalq İctimai Təşkilatının üzvüdür. 2003-cü ildən D 01.121 dissertasiya Şurasının elmi seminarının elmi katibidir. 112 elmi əsərin,5 monoqrafiyanın, 4 preprintin, 2 avroasiya və 3 Respublika patentinin müəllifidir. 18 əsəri xaricdə çıxmışdır. G.G.Abdullayevanın aldığı son elmi nəticələr 2005-2006-cı illərdə AMEA-nın Fizika-riyaziyyat va texnika elmləri bölməsinin hesabatına daxil edilib. Əsas elmi istiqamət – diaqnostika və monitorinq intellektual informasiya sistemlərinin işlənməsi və xalq təssərrüfatının müxtəlif sahələrində tətbiqidir. Obrazların tanınması sahəsində ərəb qrafikasında olan əlyazmalarının tanınması və tərcüməsi, azərbaycan əl xalılarının tanınma və identifikasiya sistemi, neftayırma sənayesində rast gələn peşə xəstəliklərinin proqnoz sistemi, travmatologiya və ortopediyada operativ müdaxilənin seçim sistemi, toksikologiyada ilan zəhəri, dəm qazı və digər 15 toksiki maddə ilə zəhərlənmə prosesinin riyazi modelləri və diaqnostika, monitorinq sistemləri, neftçıxarma sənayesi avadanlıqlarının texnoloji vəziyyətinin diaqnostikasının intellektuallaşdırılması, neft-qaz yataqlarının məsələləri üçün qərar qəbuletmə inteqrasiyalı ekspert sistemi, və s. 2004-2005-ci ildə “South Caucasus Health Information Project Canadian Society for International Health”-un layihəsi çərçivəsində qrant müsabiqəsinin qalibi olmuşdur, 3 monoqrafiya dərc etmişdir.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü[redaktə | əsas redaktə]

 1. 2003-cü ildən “Нелинейный мир и женщины” Beynəlxalq cəmiyyətinin üzvü
 2. “Симметрии: теоретический и методический аспекты” Rusiyada hər il keçirilən Beynəlxalq Simpoziumun Elmi Komitəsinin üzvü
 3. “Современные проблемы науки и образования” Ukraynada hər il keçirilən Beynəlxalq məktəb-konfransın Elmi Komitəsinin üzvü

Dərc olunmuş elmi əsərlərinin siyahısı[redaktə | əsas redaktə]

 1. О регуляризации по А.Н. Тихонову особого интеграла Коши.// ЖВМ и МФ,№1,1976, s. 6;
 2. Метод регуляризации по А.Н.Тихонову одного общего квадратурного процесса.// “Ученые записки” МВ и ССО Аз.ССР, сер. физ.- мат.наук, №2, 1976, s. 4;
 3. Регуляризация особого интеграла по разомкнутому контуру.// Доклады АН Аз.ССР, т.33, №12,1977, s. 5, соавтор: Мусаев Б.И.
 4. Regulation of special integral in Koshi mean.// Appl. Math. 23 (1978), 437-442, s. 6;
 5. Регуляризация особых интегралов.// Автореферат канд. диссертации, Баку, 1979, s. 20;
 6. К численному решению сингулярных интегральных уравнений.// Депон. №93/381, Баку, 1993, s. 23, соавтор: Мусаев Б.И., Абдуллаев Ф.А.
 7. Регуляризация сингулярных интегралов.// Мат. I Всес. конф. по некорректно поставленным задачам, Фрунзе, 1979, s. 6;
 8. О методе регуляризации для особого интеграла по разомкнутому контуру.// Вопросы мат. кибернетики и прикладной математики, Баку,1980, s. 11;
 9. Приближенное вычисление особых интегралов.// Мат.II Всес. конф. по некорректно поставленным задачам, Таллин, 1981, s. 5;
 10. Метод регуляризации для приближенного вычисления особых интегралов.// Депон. № 6974/7512, Москва, 1985, s. 21;
 11. О некоторых приближенных методах вычисления особых интегралов.// Матем. кибернетика и прикладная математика, вып.7, Баку, 1986, s. 6;
 12. Диагностирующая экспертная система в области оперативной хирургии.// Моделирование и оценка резервных возможностей развивающихся систем: Сб.научных трудов АН Украины, Киев, 1991, s. 6, соавтор: Ашуров Б.М., Атакишиева М.К., Ибрагимов О.В.
 13. Медицинская экспертная система “Umid”.// Изв.АН Азерб., серия мат.,физ. и техника, т. XIV, 1993, №5-6, s. 5, соавтор: Атакишиева М.К., Ибрагимов О.В.
 14. Медицинская ЭС прогнозирования НБ на НПП.// Тр.II Межд. симп. Проблемы мат. моделир., управления и информац. технологий в нефтегазовой промышленности, Баку, 1999, s. 6, соавтор: Рзаева В.Т.
 15. Экспертная система распознавания функционального состояния щитовидной железы в случаях трудной диагностики.// Изв.АН Азерб, серия мат.,физ. и техника,т. XХII, 2002, №2-3, с.126-129, соавтор: Мамедова М.В.
 16. Интеллектуальная система прогноза «PROFPAT».// Образование, экология, экономика, информатика. Астрахань, 2003, 12с., соавтор: Курбанова Н.Г.
 17. Интеллектуальные системы в гнойной травматологии.// “Аzərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri” elmi əsərlər toplusu, X cild, Bakı, 2003, s.393-399, соавтор: Ч.А.Али-заде., З.А.Гаджиев.
 18. Информационная система основанная на принципах доказательной медицины.// Здоровье, № 5, стр.62-67, Баку -2005, соавтор: Н.Г.Курбанова.
 19. Специальные тесты экспертных оценок для систем диагностирования, мониторинга и прогнозирования.// Сборник научных трудов Межд.Семинара «Симметрии: теоретический и методический аспекты», 2005, с.68-73, соавтор: Курбанова Н.Г.
 20. База прецедентов – источник информации в доказательной медицине.// Изв.НАНА, сер.ФТМН, том 25, №3, с.156-160, соавтор: Рзаева В.Т.
 21. Разработка базы данных произведений декоративно-прикладного искусства ковровых изделий.// The international conference “Problems of cybernetics and informatics”, October 24-26, 2006, Baku, Azerbaijan, vol.III, с. 69 - 72, соавтор: А.К.Кязим-заде.
 22. Моделирование функционирования железы внутренней секреции гранулярного типа.// The international conference “Problems of cybernetics and informatics”, October 24-26, 2006, Baku, Azerbaijan, vol. I, с. 109 - 112, соавтор: М.В.Мамедова.
 23. Нейро-нечеткая модель интеллектуальной системы для диагностики и прогнозирования состояний оборудований в нефтедобывающей промышленности.// The international conference “Problems of cybernetics and informatics”, October 24-26, 2006, Baku, Azerbaijan, vol. I, c.65-68, соавтор: И.А.Мамедов.
 24. Нейро-нечеткая модель диагностики изменения и прогнозирования состояний оборудований в нефтедобывающей промышленности.// Изв.НАНА, с.физ-тех и мат. наук,том XXVI, № 2, 2006, с.168-173, соавтор: И.А.Мамедов.
 25. Peritonitli xəstələrdə xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirilməsi.// Sağlamlıq.Bakı 2006, №10, s.37-43, həmmüəllif: Vəliyev N.Ə., Cümşüdova X.S., Həsənova D.N.
 26. Численное моделирование функционирования железы внутренней секреции гранулярного типа.// «Симметрии:теоретический и методический аспекты». Сборник научных трудов II Международного семинара, Астрахань, Россия, 2007, соавтор: Мамедова М. В.
 27. Организация локальной сети в медицинском стационаре.// «Симметрии:теоретический и методический аспекты». Сборник научных трудов II Международного семинара, Астрахань, Россия, 2007, соавтор: Курбанова Н.Г.
 28. Распознавание и идентификация плоскостных цветных изображений на примере ковровых узоров.// АВТ, Рига, №6, 2008, с.12-21, соавтор: Кязимзаде А.К.
 29. Концептуальная модель интеллектуально-информационной системы разпознавания снимков УЗИ щитовидной железы.// Известия НАНА, сер.физ.мат. и тех. наук, т. XXVIII, № 3, 2008 г. c.180-186, соавтор: З.А.Ализаде., Н.Г.Гейдарова.
 30. Симметрии в узорах азербайджанских ковров.// Сб.научных трудов III Международного симпозиума «Симметрии: теоретический и методический аспекты», Астрахань:2009, соавтор: Кязимзаде А.К., Курбанова Н.Г.
 31. Экспертная система выбора и принятия решений в промыслово-геофизических исследованиях.// Известия НАНА. Серия физ.–тех. и мат. наук. Информатика и проблемы управления, Т. XXIX, 2009, № 6, с.134 - 140, соавтор: Исмаилов И.А.
 32. Применение псевдодифференциальных операторов в миграции данных сейсморазведки.// Сб.научных трудов III Международного симпозиума «Симметрии: теоретический и методический аспекты», Астрахань:2009, соавтор: Мамедова М.В.
 33. Recognition and Identification of Planar Figures.// Interactive Systems and Technologies: the Problem of Human-Computer Interaction v.III Collection of scientific papers. Ulyanovsk, 2009, pp. 127–131, A.K. co-author: Kazim-Zada., N.G.Gurbanova.
 34. Recognition and identification of Plane Color Images in the Case of Carpet Designs.// Automatic Control and Computer sciences. Allerton Press, Inc/division of Pl.Publ., co-author: A.K. Kazim-Zada.
 35. Urgent terapiyada dəm qazından zəhərlənmələr üzrə diaqnostika sistemi.// AMEA Xəbərləri, fiz.-tex. və riy.elmləri ser., c.XXX, № 3, 2010, s.166-172, həmmüəllif: Mirzəzadə İ.H.
 36. Информационные технологии при анализе и управлении объектами.// 10-я междисциплинарная научно-практическая школа-конференция «Совменные проблемы гуманизации и гармонизации управления». Харьков,2010, соавтор: Курбанова Н.Г., Велиева Э.С.
 37. Система диагностики функцианального состояния гомеостаза и алгоритмы лечения в токсикологии(на примере укуса гюрзы).// Журнал вычислительной и прикладной математики, Киев,2011, №3(106), соавтор: Имранов Ф.Б., Али Шахинташ.
 38. Zootoksinlərlə zəhərlənmələrdə diaqnostika və müalicə alqoritmləri.// Journal of Qafqaz university, Bakı,2011, həmmüəllif: Məlikov A.Z., Ali Şahintaş.
 39. Dəm qazı ilə zəhərlənmənin monitorinq və diaqnostika intellektual-informasiya sistemi.// Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Sağlamlıq” jurnalı, Bakı,2011, s.115-122, həmmüəllif: Mirzəzadə İ.H., Nağıyev R.H.
 40. Разработка интеллектуальной системы в абдоминальной хирургии(на примере разлитого перитонита).// Наука и бизнес: пути развития. Mосква, № 9(15)–2012, с.50-56, соавтор: X.Джумшудова.
 41. Integrated Expert System of Decision Making for Estimating Collector Properies and Oil-and-Qas Saturation of Strata.// PCI’2012 IV International conference “Problem of cybernetics and informatics”. Vol.1. Baku, pp. 157–160, co-author: Nusratov O.Q., Ismayilov I.A.
 42. Интеллектуально-информационная система дифференциальной диагностики отравлений токсическими веществами(на примере отравлений угарным газом).// Информационные технологии, № 10(206), Москва,2013, с.40-46, соавтор: Н.Г. Курбанова., И.Г. Мирзазаде.
 43. Dəm qazı ilə zəhərlənmənin monitorinq və diaqnostikasının intellektual-informasiya sistemi.// AMEA Xəbərlər, fizika-tex. Və riyaz. Elmləri ser., № 6, 2012, s.10-19, həmmüəllif: Mirzəzadə İ.H., Nağıyev R.H.
 44. Определение скрытого периода образования дефектов в оборудовании технических устройств(на примере Мингечаурской тепловой электростанции).// 13-ая Международная Междисциплинарная Научно-Практическая Школа-Конференция, Одесса-Харьков: 2013, с.284-285, соавтор: Алиева З.А., Гейдарова Н.Г.
 45. Задача организации мониторинга в токсикологии(на примере отравления угарным газом).// 13-ая Международная Междисциплинарная Научно-Практическая Школа-Конференция, Одесса-Харьков: 2013, с.285-286, соавтор: Курбанова Н.Г., Мирзазаде И.Х.
 46. Intelligent Information System of Diagnosis and Monitoring Application in the Emergency Medical Aid for Poisonings by Toxic Substances.// Jornal of Healt and Medical Informatiks USA–2013, № 4, pp. 89–96, co-author: I.Kh. Mirzazadeh., U.R. Naqhizade., R.H. Nagiyev.
 47. Integrated expert analytical system for assessment of oil-and-gas saturation of strata.// Intelligent Control and Automation USA-2014, № 11, 2014, co-author: O.G. Nusratov., I.A. Ismaylov.
 48. Регуляризация в смысле Тихонова особого интеграла Коши.// Тез. конф. аспирантов АГУ им. С.М.Кирова, Баку,1976.
 49. Квадратурные формулы для приближенных вычислений сингулярных интегралов.// Материалы конференции аспирантов. Фрунзе,1977.
 50. Диагностирующая экспертная система “Хирург”.// Всес. науч. конф. “Интеллектуализация систем управления” (ИСУ–91) Баку,1991, соавтор: Атакишиева М.К.
 51. Экспертная система прогнозирования невынашивания беременности.// Изв.АН Азерб., серия мат.,физ. и техника, т. XIV,1993, №5-6, соавтор: Ибрагимов О.В., Рзаева В.Т.
 52. Экспертная система идентификации письменностей в арабской графике.// Изв.АН Азерб., сер. мат.,физ.и техн. н. т.XV,1994, №1-2, соавтор: Алиев Т.А., Курбанова Н.К.
 53. Экспертная система в оценке риска невынашивания беременности на нефтеперерабатывающем производстве.// Изв.АН Азерб., серия мат.физ. и техника, т. XV,1994, №1-2, соавтор: Рзаева В.Т.
 54. Экспертная система управления производством.// Изв.АН Азерб. сер. мат.физ.и тех.и мат. н. т.XVI,1995, №1-2, соавтор: Мамед-заде А.И., Курбанова Н.К.
 55. Информационно-поисковая система “Каталог”.// Изв.АН Азерб, серия мат.физ. и техника, т. XVI, 1995, №1-2, соавтор: Курбанова Н.К.
 56. Экспертная система определения качественных показателей в деревообрабатывающей промышленности.// Учен.зап. АзИСУ, №1, 1999, соавтор: Алиев Н.С., Бадалов Э.Ю.
 57. İnşaatda avtomatik nəzarət və diaqnostika sistemləri.// Mühazirələr məcmuəsi. Bakı,1999.
 58. Интеллектуальная система первичной сортировки больных в многопрофильном стационаре.// Изв.АН Азерб, серия мат.физ. и техника, т. XХI,2001, №2, соавтор: Гейдарова Н.Г., Велиева Э.С., Султанова Д.А., Мамедова М.В.
 59. The intellectual system of identification of Arabic graphics.// SPIE-Visual Information Processing X, USA,2001. http://www.spie.org/vol.4388, co-author: Aliyev T., Gurbanova N.
 60. Динамическое программирование в транспортных задачах.// Препринт. Баку,2001, с.60, соавтор: Мамедова М.В.
 61. Интеллектуальная система мониторинга и прогнозирования профессиональных патологий в нефтяной промышленности.// «Tətbiqi ekologiyanın problemləri» Akademik Həsən Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr edilmiş elmi-metodik konfransın Materialları. Bakı,2002, s.220-222, Курбанова Н.Г.
 62. Об одном методе обработки и анализа данных.// Изв.АН Азерб., серия мат.физ. и техника, т.XXIII, №2,2003, c.75-78, соавтор: Курбанова Н.Г.
 63. Концепция построения экспертной системы дифференциальной диагностики внутренних болезней.// Изв.АН Азерб, серия мат.физ. и тех,н.,т. XХII,2002, №2-3, соавтор: Мамедова М.В., Гейдарова Н.Г.
 64. Mathematical model of networks with shared re-sources.// Preprint. Baku, 2003, co-author: Mamedova M.V.
 65. Модель интеллектуальной системы диагностирования и прогнозирования “PROF-PAT”.// Материалы Респ. конф. «Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационной технологии», Баку, 28-30 апреля 2003, соавтор: Мамедова М.В., Султанова Д.А.
 66. Метод формирования симптомов и признаков БЗ ЭС профессиональных патологий в нефтяной промышленности.// Материалы Респ. конф. «Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационной технологии», Баку, 28-30 апреля 2003, соавтор: Гейдарова Н.Г., Велиева Э.С.
 67. Об одном методе прогноза изменения технического состояния авиационных газотурбинных двигателей.// Материалы Респ. конф. «Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационной технологии», Баку, 28-30 апреля 2003, соавтор: Агамалиева Дж.А.
 68. Определение информативного множества симптомов в дифференциальной диагностике.// Материалы Респ. конф. «Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационной технологии», Баку, 28-30 апреля 2003, соавтор: Курбанова Н.Г.
 69. Организация базы данных патологических очагов в гнойной травматологии.// Материалы Респ. конф. «Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационной технологии», Баку, 28-30 апреля 2003, соавтор: Али-заде Ч.А., Гаджиев З.А.
 70. Neft sənayesinin ətraf mühitə təsirini proqnozlaşdıran “Profpat” İntellektual sistemi.// H.Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş «Təbii sərvətlərin qiymətləndirilməsi və təbii sərvətlərdən istifadə edilməsi» Elmi-praktiki konfransın Materialları. Bakı, may, 2003, həmmüəllif: Qurbanova N.H.
 71. Применение методов искусственного интеллекта для оптимизации выбора оперативного лечения больных с хроническим остеомиелитом.// Тр. VI Междун. Конф. «Новые технологии в диагностике и лечении хирургической инфекции на основе доказательной медицины», Москва, с.1-3 2003г, соавтор: Али-заде Ч.А., Гаджиев З.А., Гаджиев Р.Э.
 72. Surətlərin tanınması üçün proqram vasitələrinin yaradılması.// AМЕА-nın Xəbərləri, 2003, cild ХХIII, №3, həmmüəllif: T.A.Əliyev., C.A.Ağamalıyeva.
 73. Об одном методе обработки и анализа данных в диагностике медико-биологических процессов.// Сб.трудов VIII Межд. Конф. «Нелинейный мир». Москва,2004, соавтор: Курбанова Н.Г.
 74. Концептуальная модель информационной системы диагностики и прогноза состояний технических объектов.// Изв.АН Азерб, серия мат..физ. и техника,т. XХIII, 2003, №3, соавтор: Т.А. Алиев., Дж.А. Агамалиева.
 75. The recognition of coding handwritten image.// Изв.АН Азерб, серия мат.-физ. и техника, т. XIХ, 2004, №3, co-author: Gurbanova N.
 76. Intelligent system of optimization of choice of sort of operating interference.// SPIE, Medical Imaging, San-Diego, California, USA,2004. http://www.spie.org/vol.5371., co-author: Ch.A. Ali-zadeh., Z.A. Hajiyev.
 77. Tanınma üsullarının müqayisəli xarakteristikası.// Milli Aviasiya Akad. Elmi məcmuələri. Bakı,2004, cild 6, №1, həmmüəllif: T.A. Əliyev., C.A. Ağamalıyeva.
 78. Intelligent system of optimization of choice of sort of operating interference in an orthopaedics.// Изв.АН Азерб, серия мат.-физ. и техника,т. XХIV, 2004, №2, co-author: Ch.A. Ali-zadeh., Z.A. Hajiyev.
 79. Нейронная сеть генетического кода с последовательным выходом.// Изв.АН Азерб, серия мат.-физ. и техника,т. XХIV,2004, №3, соавтор: З.А. Гаджиев.
 80. Разработка электронной карты как клинического образа болезни.// Материалы II Респ. Науч. конф. «Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационной технологии», Баку, 26-28 октября 2004, т.I, соавтор: З.А. Гаджиев.
 81. Один пример применения принципов доказательной медицины.// Материалы II Респ. На-уч. конф. «Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационной технологии», Баку, 26-28 октября 2004, т.III, соавтор: Н.Г. Курбанова., Н.Г. Гейдарова., Э.С. Велиева., Д.А. Султанова.
 82. Using of the expert system in diagnostics of tumors of the mammary gland.// Telework in government, business, research and vocational training. 2004. Baku, Azerbaijan.
 83. Информационные технологии в доказательной медицине.// Монография. Баку, Улдуз, 2005, соавтор: Н.Г. Курбанова.
 84. İsbata əsaslanan tibbdə informasiya texnologiyaları.// Monoqrafiya. Bakı, Ulduz, 2005, həmmüəllif: N.H. Qurbanova.
 85. Формирование данных в диагностике медико-биологических процессов.// Тр.Межд.Конф. «Нелинейный мир», Дубна, 2004г, соавтор: Курбанова Н.Г.
 86. Neft sənayesinin ekoloji mühitə təsiri nəticəsində peşəkar patalogiyaları diaqnoz edən və proqnozlaşdıran intellektual sistem.// «Azərbaycan alimlərinin sosial-iqtisadi inkişafda rolu» elmi-praktiki konfransın materialları, İnformasiya vərəqəsi. «İsmayıl» Nəşriyyat-Poliqrafiya Müəssisəsi, Bakı, 2005.
 87. Использование современных информационных технологий для создания баз данных произведений искусства.// «BTC: iqtisadi inkişaf, sülh və əminamanlıq kəməridir», Elmi-praktiki konfrans, Bakı, 2006, соавтор: А.К. Кязим-заде.
 88. Мультиагентная система функционирования объектов с многозначными функциями.// Труды Западного Университета, 2006 г, соавтор: Н.Г. Курбанова., Д.А. Султанова., Э.С. Велиева., Н.Г. Гейдарова.
 89. Каталогизация произведений декоративно-прикладного искусства на примере азербайджанских ковров ручной работы.// Изв.НАНА, с.физ-тех и мат. наук, том XXVI, № 3, 2006, с.139-146, соавтор: Кязим-заде А.К.
 90. Discrete Geodesic Problem in Logistics Modelling.// Preprint, Baku, 2007, co-author: Mamedova M.V.
 91. Распознавание и идентификация узоров азербайджанских ковров ручной работы.// Изв.НАНА,с.физ-тех и мат. наук, том XXVII, №2- 3, 2007, с.23-29, соавтор: Кязим-заде А.К., Курбанова Н.Г.
 92. Вопросы интеллектуализации технологического оборудования в нефтедобывающей промышленности.// Изв.НАНА,с.физ-тех и мат. наук, том XXVI, №3, 2006, с.71-77, соавтор: И.А. Мамедов.
 93. Концептуальная модель организации телемедицинской службы.// «Симметрии:теоретический и методический аспекты». Сборник научных трудов II Международного семинара, Астрахань, Россия,2007.
 94. “Экспертная система”.// Евразийский патент № 010086, 2008г, соавтор: Алиев Т.А., Ализаде Ч.А., Гаджиев З.А.
 95. Информационно-поисковая система петроглифов Азербайджана.// Межд.Конф. «Современные проблемы науки и образования», Харьков,2009, соавтор: Кязимзаде А.К.
 96. Azərbaycanda informatikanın təşəkkülü.// «Letterpress», 2010, (Redaksiya heyəti: E.Əlizadə, İ.Əliyev, G.Abdullayeva və b.) Bakı–2010, 171s.
 97. Интеллектуальные системы в науке и образовании.// 10-ая Международная научно-практическая школа-конференция «Современные проблемы науки и образования», Севастополь, 2010.
 98. Геометрическое решение проблемы одновременного слежения за показаниями много-численных разнотипных датчиков.// Bakı, “Elm” - 2010, s.255.
 99. Числовые последовательности Фибоначчи и Люка в узорах и орнаментах азербайджанских ковров.// 11-ая Международная Междисциплинарная Научно-Практическая Школа-Конференция, Харьков 2011, соавтор: Kazımzadə A.K.
 100. Реализация метода Монте-Карло на вычислительных кластерах для моделирования биологических процессов мутации и генетического обособления видов.// 11-ая Международная Междисциплинарная Научно-Практическая Школа-Конференция, Харьков: 2011, соавтор: Məmmədova M.V.
 101. Разработка интегрированных экспертных систем принятия решений для задач нефтегазовых месторождений.// Известия НАНА, сер.физ.-тех. и мат.наук, т.XXXI, № 6, 2011, с.99-106, соавтор: O.Q. Nüsrətov., İ.A. İsmailov.
 102. Информационная система петроглифов стран мира.// 12-ая Международная Междисциплинарная научно-практическая школа-конференция, Харьков-Евпаторий 2012г, c.213-214, соавтор: Кязимзаде А.К., Курбанова Н.Г.
 103. Статистический анализ в медицинских экспертных системах (на примере разлитого перитонита).// 12-ая Международная Междисциплинарная научно-практическая школа-конференция, Харьков-Евпаторий 2012г, c.218-220, соавтор: Джумшудова Х.С., Велиева Э.С., Султанова Д.А.
 104. Интеллектуальная система диагностики и мониторинга в токсикологии.// 12-ая Международная Междисциплинарная научно-практическая школа-конференция, Харьков-Евпаторий 2012г, c.226-227, соавтор: Мирзазаде И.Х., Курбанова Н.Г., Гейдарова Н.Г.
 105. Об одном алгоритме организации мониторинга при токсичных отравлениях.// Межд.Конф.,посвящ.90-летию Гейдара Алиева, Баку 2013, соавтор: Имранов Ф.Б., Мирзазаде И.Х.
 106. Об одном алгоритме организации мониторинга при токсичных отравлениях.// Материалы Межд.Конф.,посвящ.90-летию Гейдара Алиева, Баку 2013, соавтор: Имранов Ф.Б., Мирзазаде И.Х.
 107. Информационно-обучающая система дифференциальной диагностики отравлений токсическими веществами со схожей симптоматикой.// IV Международная научно-практическая конференция «Реализация принципа непрерывности в системе учебных предметов в образовательных учреждениях», Россия, г.Астрахань, 2014г, соавтор: Н.Г. Курбанова., И.Г. Мирзазаде., Велиева Э.С.
 108. İnformation Technologies in Toxicology.// Lambert Academic Publishing, 2014, co-author: Qurbanova N.H., Mirzazadeh İ.H.
 109. Распознавание сложных структурных изображений на плоскости (на примере снимков УЗИ).// IV Межд.Конф. «Симметрии: Теоретические и методические аспекты» Россия-Астрахань, сентябрь-2014, соавтор: Абдуллаева Г.Г., Ализаде У.М.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

 1. [1]