III Hişam

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
III Hişam ibn Məhəmməd
ƏvvəlkiI Yəhya
Sonrakı-
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri
Vəfat tarixi
Vəfat yeri Leyda, Kataloniya
Fəaliyyəti siyasətçi
Atası Məhəmməd ibn Əbdülmalik ibn Əbdürrəhman
Anası Atib

III Hişam və ya Hişam ibn Məhəmməd (ərəb. هشام بن حمد بن عبد الملك‎) (d. 974 - ö. dekabr 1036) — 12. Kordova xəlifəsi.[1][2][3]

 • Humeydî, Ceẕvetü’l-muḳtebis, Kahire 1386/1966, s. 27 vd.
 • Dabbî, Buġyetü’l-mültemis, Kahire 1967, s. 158-159.
 • İbn Saîd el-Mağribî, el-Muġrib, I, 55-56, 123, 158-159.
 • İbn İzârî, el-Beyânü’l-muġrib, III, 145, 146, 155, 185.
 • Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb (nşr. M. Ebû Dîf), Fas, ts., s. 137, 142-144.
 • İbnü’l-Hatîb, Aʿmâlü’l-aʿlâm (nşr. E. Lévi-Provençal), Beyrut 1956, s. 138-140.
 • İbn Haldûn, el-ʿİber, IV, 329 vd.
 • Ẕikru bilâdi’l-Endelüs (nşr. Luis Molina), Madrid 1983, s. 212.
 • R. Dozy, Historia de los musulmanes de España, Madrid 1984, III, 280-283, 285-291.
 • M. Abdullah İnân, Devletü’l-İslâm fi’l-Endelüs, Kahire 1969, I/2, s. 668 vd.
 • Ziriklî, el-Aʿlâm (Fethullah), VIII, 88.
 • D. Wasserstein, The Rise and Fall of the Party-Kings, Princeton 1985, s. 78-81, 153, 179.
 • E. Lévi-Provençal, España musulmana, Madrid 1987, IV, 484-486.
 • D. M. Dunlop, “His̲h̲ām III”, EI2 (İng.), III, 496.
 1. Abdülvâhid el-Merrâküşî, el-Muʿcib fî telḫîṣi aḫbâri’l-Maġrib (nşr. M. Saîd el-Uryân – Muhammed el-Arabî), Dârülbeyzâ 1978, s. 87-89.
 2. a.mlf., The Caliphate in the West, Oxford 1993, s. 27, 32-33, 38-39, 45, 48-49, 99-102, 137-138, 146-147, 150-152, 159.
 3. Abdülmecîd Na‘naî, Târîḫu’d-devleti’l-Ümeviyye fi’l-Endelüs, Beyrut, ts. (Dârü’n-nehdati’l-Arabiyye), s. 528-531.