Müsnəd Əbu Hənifə

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Müsnəd Əbu Hənifə
ərəb. مسند أبي حنيفة
Müəllif Əbu Hənifə
Janr İslam
Orijinalın dili Ərəbcə

Müsnəd Əbu Hənifə (ərəb. سنن النسائي‎) — məşhur müsəlman hüquqşünası və ilahiyyatçısı İmam Əbu Hənifədən nəql olunmuş hədisləri ehtiva edən 15-ə yaxın hədis toplusunun ümumi adı.

İmam Şafiinin "Müsnədi" kimi Əbu Hənifənin "Müsnədi" də Əbu Hənifənin özü deyil, onun tələbələri və sonrakı ardıcılları tərtib etmişlər. Hədislərin bu kitablara daxil edilməsinin meyarı Əbu Hənifənin bu hədislərin isnadında (rəvayətçilər silsiləsində) olması, yəni şəxsən onun müəllimlərindən və şeyxlərindən bu hədisləri nəql edən şəxs olması idi.

Əbu Hənifədən gələn Müsnədlərin müəllifləri 15 üləmadır:

 • Əbu Abdullah ibn Məhəmməd ibn Yaqub ibn əl-Haris əl-Harisi əl-Buxari, Əbu Abdullah əl-Ustaz adı ilə məşhurdur.
 • Əbul-Qasim Təlhə ibn Məhəmməd ibn Cəfər əş-Şəhid əl-Ədl.
 • Əbülhüseyn Məhəmməd ibn Mütəhhir ibn Musa ibn İsa ibn Məhəmməd.
 • Əbu Nuaym Əhməd ibn Abdullah ibn Əhməd əl-İsfahani.
 • Əbu Bəkr Məhəmməd ibn Əbdül-Baqi ibn Məhəmməd əl-Ənsari.
 • Əbu Əhməd Abdullah ibn Adi əl-Curcaniyyə
 • Əl-Həsən ibn Ziyad əl-Lului.
 • Ömər ibn əl-Həsən əl-Əşnani
 • Əbu Bəkr Əhməd ibn Muhəmməd ibn Xalid ibn Xali əl-Qalai.
 • Əbu Abdullah Məhəmməd ibn əl-Hüseyn ibn Muhəmməd ibn Xüsrav əl-Bəlxi.
 • Əbu Yusuf Yaqub ibn İbrahim əl-Ənsari (Nuşat Əbi Yusif).
 • Məhəmməd ibn əl-Həsən əş-Şeybani (Nuşat Məhəmməd).
 • Həmmad ibn Əbu Hənifə (Əbu Hənifənin oğlu).
 • Məhəmməd ibn əl-Həsən (Nuşatul-Əsar).
 • Əbul-Qasim Abdullah ibn Məhəmməd ibn Əbul-Avam əs-Suqdi[1].
 1. Али аль-Кари / Халиль Мухйиддин аль-Майс. (PDF). Вступление. Дар аль-кутуб аль-ильмия. 1995. səh. 630 http://ia601207.us.archive.org/19/items/waq16067/16067p.pdf (#bare_url_missing_title). Комментарий к Муснаду Абу Ханифы