Metropolis

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
meqopolis

Meqalopolis (qədim yunanca μεγᾰλό-πολις, hərfi mənada - μέγας - "böyük, nəhəng, böyük" + πόλις - "şəhər" sözündən "böyük (geniş) şəhər") - bir sıra şəhərlərin birləşməsi zamanı əmələ gələn ən böyük yaşayış forması. aglomerasiyalar [bir]. Sinonim “meqa-region” terminidir ki, bu termin Anglosferdə geniş yayılmışdır. Metropol (latın dilindən tərcümədə metropolis "ərazinin mərkəzi" və ya [[Yunan dili|yunan]] dilindən tərcümədə metropolis "ana şəhər") coğrafi regionun və ya ölkənin paytaxtı mənasına gəlir. Metropol - həm əhali sayına görə, həm də iqtisadi və mədəni sahələrdəki dominantlığı ilə vacib şəhər şəbəkəsinin mərkəzi sayılır.https://ru.wikipedia.org/wiki/

"Meqapolis" termini əhalisi 1 milyondan çox olan hər hansı bir şəhərə aid olan "metropolis" termini ilə qarışdırılmamalıdır.

Ümumi məlumat[redaktə | mənbəni redaktə et]

Metropol mütləq paytaxt olmur. Məsələn, Nyu-York şəhəri ABŞ-ın ən böyük şəhəri olsa da, paytaxt şəhər Vaşinqtondur.

Meqalopolis, böyük urbanizasiya miqyasına malik regionlara malik olan ölkələrdə bir neçə şəhər aqlomerasiyasının birləşməsi nəticəsində yaranan son dərəcə şəhərləşmiş, adətən kortəbii şəhər məskunlaşmasıdır.Termin, Arkadiyanın 35-dən çox yaşayış məntəqəsinin birləşməsi nəticəsində yaranan qədim Yunanıstan şəhəri Meqalopolisin adından gəlir.Hərfi mənada meqalopolis yunan dilində böyük ölçülü şəhər deməkdir, burada meqalo- prefiksi şişirdilmiş məbləği təmsil edir.Bu termin ilk dəfə 1915-ci ildə Şotlandiyalı sosioloq və şəhərsalmaçı Patrick Geddes tərəfindən Təkamüldə olan şəhərlər kitabında və alman sosioloqu və filosofu Osvald Şpenqler tərəfindən 1918-ci ildə "Avropanın tənəzzülü" kitabında istifadə edilmişdir.1938-ci ildə amerikalı sosioloq və şəhərsalmaçı Lyuis Mumford “Şəhərlərin mədəniyyəti” kitabında meqapolisi şəhərin həddindən artıq inkişafı və sosial tənəzzülün ilk mərhələsi kimi təsvir etmişdir.Daha sonra 1954-cü ildə fransız coğrafiyaşünası Jean Gottman (İngilis) tərəfindən istifadə edilmişdir. Boston, Nyu-York, Filadelfiya, Baltimor, Vaşinqtonun bir-birinə bağlı aqlomerasiyaları (əhalisi 40 milyon nəfər) ABŞ-ın Atlantik sahilləri boyunca davamlı şəhərsalma inkişafını (uzunluğu 1000 km-dən çox və bəzi yerlərdə 200 km-ə qədər) ifadə edir . Sonuncunu bəzən Bos-Wash və ya Şimal-şərq meqapolisi adlandırırlar.Fransız coğrafiyaşünası Jean Gottman meqapolisin əhalisini 25 milyon nəfər müəyyən etmişdir. Yunan memarı və şəhərsalmaçısı Konstantinos Doxiadis kiçik metropoliten əraziləri təxminən 10 milyon insanın bir çoxluğu kimi təyin etdi.Amerikalı iqtisadçı Riçard Florida yazır ki, meqa-region üç əsas meyara cavab verməlidir: birdən çox böyük şəhər mərkəzi, ən azı 5 milyon əhalisi olan fasiləsiz, işıqlı ərazi və əmtəə və xidmət istehsalının ümumi həcmi 1-dən çox. 100 milyard dollar.Bu tərifə görə, dünyada 40 meqaregion var. "Amerika 2050"Amerika təşkilatının Regional Planning Association (İngilis) Rusca proqramı. (Eng. Regional Plan Association, RPA), ABŞKanadada 11 meqa regionu sadalayır.https://ru.wikipedia.org/wiki/

Madrid, Paris, MilanBerlin kimi ayrı-ayrı, hətta çox böyük aqlomerasiyaları meqapolislər kimi təsnif etmək olmaz.

Meqapolisin əsas xüsusiyyətləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

  • Əsasən magistral və dəmir yolları boyunca uzanan inkişafın xətti xarakteri (bəzən gəmiçilik üçün istifadə olunan çaylar və ya dəniz sahilləri);
  • Meqapolis təşkil edən aqlomerasiyaların bir-birinə nisbətən yaxın olan iri şəhər mərkəzlərinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində ümumi çoxmərkəzli quruluş;

Müasir meqapolislərin formalaşmasının yan təsiri: insan fəaliyyəti ilə təbii mühit arasında ekoloji tarazlığın pozulması.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. "Coğrafiya: Müasir İllüstrasiyalı Ensiklopediya": "Meqalopolis". Müəlliflər: Ch. redaktor Qorkin https://ru.wikipedia.org/wiki/ 2. https://journals.eco-vector.com/2587-5566/article/view/15855/12488 3.Hanna Paraq.https://www.google.com/books/edition/ 4.http://www.thefreedictionary.com/megalo.19 yanvar 2021-ci il, Wayback Machine-də. The American Heritage® İngilis dili lüğəti, Dördüncü Nəşr müəllif hüququ ©2000 Houghton Mifflin şirkəti tərəfindən. 2009-cu ildə yenilənib. Houghton Mifflin şirkəti tərəfindən nəşr edilib. (İngilis dili) 5.Geddes, Patrick.https://archive.org/details/citiesinevolutio00gedduoft.London.https://en.wikipedia.org/wiki/Williams_and_Norgate 6.Gottmann, Jean. L'Amerique (neopr.). - Paris: Hachette, 1954.