Nazik bağırsaq

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

(#empty_citation)

sütun 1 sütun 2 sütun 3
red 1, xana 1 red 1, xana 2 red 1, xana 3
red 2, xana 1 red 2, xana 2 red 2, xana 3

{| class="infobox" style="width: 20em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em"

! colspan=2 style="font-size: 125%; text-align:center; background-color: dimgray; color: white" | Nazik bağırsaq |- style="text-align: center;" {{#if: | |- style="text-align: center;" | colspan=2 style="text-align: center" | Digestive system simplified az.png |- | colspan=2 style="text-align: center" | Həzm sistemi |- | colspan=2 style="text-align: center" | Illu small intestine az.jpg |- | colspan=2 style="text-align: center" | nazik bağırsaq |- |- style="text-align: center;"

|- style="text-align: left;" | Latınca | Intestinum tenue |- style="text-align: left;" | Yunanca | enteron |- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;" | Qrey | style="white-space: nowrap;" | subyekt 248 1168 |- style="text-align: left;" | Sistem | Həzm |- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left; background:Pink" | Arteriya | Yuxarı, aşağı çöz arteriyaları: lat. art. mesenterica superior; art. intestinalis (art-ae jejunales et ilei); art. pancreaticoduodenalis superior et inferior |- style="text-align: left; background:LightBlue " | Vena | lat. vv. mesentericae superior et inferior |- style="text-align: left; background:Yellow" | Sinir | Azan sinir |- style="text-align: left; background:LightGreen" | Limfa | Qarın boşluğu limfa düyünləri |- style="text-align: left; background:Thistle"

|- style="text-align: left;" | MeSH | style="white-space: nowrap;" | Small+intestine |- style="text-align: left;"

|- style="text-align: left; background:#EEEEEE" | Dorlands/Elsevier | style="white-space: nowrap;" | Small intestine |-style="text-align:center;"

! colspan="2" valign="top" style="background: dimgray;" |

|}

Nazik bağırsaq,orta bağırsaq (lat. intestinum tenue; yun. enteron ona görə də onun iltihabı enteritis adlanır) həzm kanalının ən uzun hissəsini təşkil edir. Nazik bağırsaq birinci bel fəqərəsinin bərabərində mədə çıxacağından başlayaraq, sağ qalça çuxurunda kor bağırsağa açılır. Böyüklərdə meyitdə uzunluğu 6–7 m-dir və üç hissəyə bölünür:

Acı bağırsaq və qalça bağırsaq peritondan əmələ gəlmiş çöz (müsariqə) – lat. mesenterium vasitəsilə qarın boşluğunun arxa divarına bağlanmışdır; ona görə bunlara biryerdə çözlü (müsariqəli) bağırsaq – lat. intestinum tenue mesenteriale s. mesaracium deyilir. Nazik bağırsağın hissələrinin diametri bir deyildir, belə ki, yuxarı hissələrdə 4-6 sm və aşağıda 2.5-3 sm-ə bərabərdir.

Nazik bağırsağın daxili səthi xovlarla örtüldü-yü üçün məxmər kimi olur. 1 kv san-də olan 2500-ə qədər xov nazik bağırsaqların selikli qişasının sorma səthini artırır. Xovların divarları birqat epiteli ilə örtülmüşdür. Hər bir növ xov hüceyrəsi 3000-ə qədər mikroxovcuqlara malikdir. Hər xova qan və limfa damarı da-xil olub, burada kapillyar tor əmələ gətirir. Suda həll olmuş aminturşular və qlükoza xovla-rın kapilyarlarından qana sorulur. Xovlar bağırsağın sorma səthini 1000 dəfəyə qədər artırır. Qliserin və yağ turşuları əvvəlcə xovların epiteli hüceyrələrinə keçir və burada insan orqanizmi üçün xarakterik olan yağlar əmələ gətirir. Yağlar limfa damarlarına soru-lur və limfa ilə birlikdə ürəyin sağ qulaqcığına açılan boş vena məcrasına qovuşur. Onikibarmaq bağırsağın uzunluğu 25–30 sm,diametri 3–5 sm bərabərdir. Onikibarmaq bağırsağa qaraciyər və mədəaltı vəzinin axarları açılır.

Nazik bağırsaq şirəsinin mühiti qələvi reak-siyaya malik olub, mədədən daxil olan turş qida mühitini neytrallaşdırır. Nazik bağırsaqlarda həzm prosesi bir-birilə əlaqəli 3 mərhələdə gedir: boşluq həzmi, membran həzmi və sorulma. Öyrəndiyimiz hüceyrədaxili və hüceyrəxarici həzm tipindən başqa alimi A.M.Uqolyev tərəfindən kəşf edilən üçüncü membran həzm tipi müəyyən edilmişdir. Membran həzmini hüceyrədaxili və hüceyrəxarici mühit sərhədində membranın üzərində xovlar arasında fiksə olunmuş çoxlu fermentlər həhata keçirir. Ölçüləri iki qonşu mikroxovlar arasındakı məsafədən kiçik olan qida hissəcikləri membran həzmə məruz qalır. Su, aminturşular, qlükoza, qliserin və monosaxaridlər xovların qan kapilyarlarına so-rulur və bütün orqanizmə aparılır.

Mənbələr[redaktə | əsas redaktə]