Nizaməddin İsgəndərov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Nizaməddin İsgəndərov
Nizaməddin Şirin oğlu İsgəndərov
Doğum tarixi (68 yaş)
Doğum yeri Salyan, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elmi dərəcəsi fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi adı professor
Təhsili
Mükafatları "Tərəqqi" medalı (2009)

Nizaməddin İsgəndərov (tam adı: Nizaməddin Şirin oğlu İsgəndərov; 4 mart 1956, Salyan, Salyan rayonu) — Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı (1999), fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, professor, Tərəqqi mükafatı laureatı (2009).

Nizaməddin Şirin oğlu İsgəndərov 1956-cı il martın 4-də Azərbaycan Respublikasının Salyan rayonunda anadan olub.

1964–1974-cü illərdə Salyan şəhər 27 saylı orta məktəbində oxuyub.

1974–1979-cu illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb.

Nizaməddin Şirin oğlu İsgəndərov 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmiş, 1979–1981-ci illərdə AZEA-nin Mexanika-Riyaziyyat İnstitutunda baş laborant, 1981–1983-cü illərdə Ukrayna EA-nın Riyaziyyat İnstitutunda stajor-tədqiqatçı, 1983–1986-cı illərdə isə aspirant olmuşdur. 1986-cı ildə prof L. P. Nijnikin rəhbərliyi altında Kiyevdə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

O, 1986–1993-cü illərdə EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində, 1993–1997-ci illərdə Türkiyə Respublikasının Yıldız Teknik Universitetində (İstanbul) doktor-professor, 1997–1999-cu illərdə isə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda laboratoriya müdiri və şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

Prof. N. Ş. İsgəndərov 1999-cu ildən BDU-da çalışır. O, 2003-cü ildən fizika-riyaziyyat elmləri doktorudur və hal-hazırda "Diferensial və İnteqral tənliklər" kafedrasının professoru, mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanıdır.

Birtərtibli hiperbolik və adi diferensial tənliklər sistemi üçün yarımoxda düz və tərs səpilmə məsələlərinin öyrənilməsi istiqamətində elmi tədqiqat işləri aparır. Onun 65-dən çox elmi məqaləsi və 1 monoqrafiyası nəşr olunmuş, 6 tələbəsi namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Bakalavr pilləsində "Differensial tənliklər", magistraturada pilləsində isə "Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi", "Daxiletmə teoremləri və onun tətbiqləri" fənnləri üzrə mühazirlər aparır.

O, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda "Funksional analiz" şöbəsinin müdiridir.

Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilmişdir.

Seçilmiş elmi əsərləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 1. Задача рассеяния для гиперболической системы трех уравнений на полуоси. В кн.: спектральная теория операторов в задачах математической физики.- Киев: Ин-т мат. АН УССР, 1983, с.97–107.
 2. Обратная задача рассеяния для системы гиперболических уравнений первого порядка на полуоси. Препринт 85.54. — Киев: Ин-т мат. АН УССР, 1985 г.
 3. Задача рассеяния для системы гиперболических уравнений первого порядка на полуоси с заданными рассеянными волнами. В кн.: Прямые и обратные задачи спектральной теории дифференциальных операторов. Киев: Ин-т мат. АН УССР, 1985, с.41–45.
 4. Прямая и обратная задачи рассеяния для системы трех гиперболических уравнений первого порядка на полуоси с заданными рассеянными волнами. Препринт 85.87.-Киев: Ин-т мат. АН УССР,1985г.
 5. Обратная задача рассеяния для системы гиперболических уравнений первого порядка на полуоси. Автореф.дисс. канд. Физ.-мат.наук.-Киев:Ин-т мат. АН УССР, 1986г.
 6. Задача рассеяния для системы трех дифференциальных уравнений первого порядка на полуоси. В кн.:Спектральная теория диффе-ренциально-операторных уравнений.-Киев:Ин-т мат. АН УССР, 1986, с.60–63.
 7. Задача рассеяния для гиперболической системы четырех уравнений первого порядка на полуоси. В кн.: Граничные задачи для дифференциальных уравнений.-Киев: Ин-т мат. АН УССР,1988, с.53–55.
 8. Обратная задача рассеяния для системы четырех гиперболи-ческих уравнений первого порядка на полуоси. Препринт 88.38. — Киев: Ин-т мат. АН УССР, 1988.
 9. Нестационарные задачи рас-сеяния на полуоси в случае равного числа падающих и рассеянных волн. В кн.: Применение методов функционального анализа в математической физике. – Киев: Ин-т мат. АН УССР, 1989, с.28–30.
 10. Задача рассеяния для системы n гиперболических уравнений на полуоси с заданными рассеянными волнами. В кн.: Методы функционального анализа в задачах математической физики. – Киев: Ин-т мат. АН УССР, 1990, с.77–78.
 11. Обратная нестационарная задача рассеяния для гиперболической системы трех уравнений первого порядка на полуоси. Укр. мат. журн., 1990.-42, № 7, с. 931–938.
 12. Задача рассеяния для системы n гиперболических уравнений первого порядка на полуоси Задача рассеяния для системы n гиперболических уравнений первого порядка на полуоси. В кн.: Спектральная теория опера- торов и ее приложения. — Баку, 1991. Вып.10, с.161–164.
 13. Обратная нестационарная задача рассеяния для гиперболической системы n уравнений первого порядка на полуоси. Укр. мат. журн., 1991.- 43, № 12, с.1638–1646.
 14. The inverse scattering problem for a first order system on semi-axis. The 2-nd Turkish Azerbaijan mathematics symposium, Baku, 1992 , pp. 46–47.
 15. Nonstationary scattering problem for a matrix system of first order two hyperbolic equations on semi-axis. Azerbaycan Türkiye matematik semrozyumu, Karadeniz Teknik Üniversites, Trabzon, 1993, pp. 62–64.
 16. The inverse nonstationary scatterings problem for a hyperbolic system of equations on semi-axis. Turkish Journal of Mathematics, v. 20, № 4, 1996, pp. 503–519.
 17. Adi diferensiyel denklemler sistemi için yarı eksende saçılma problemi. Balıkesir Üniversitesi matematik Sempozyumu, 1996, p. 13.
 18. Tamsayılar kümesində denklemler. Ankara, Matematik Dünyası, Orta Doğu Teknik Universitesi Matematik bölümü, 1996, c.6, sayı 4, s.8–13.
 19. Bir polinomun gerçel olmayan köklərinin varlığı için yeterli şart. Ankara, Matematik Dünyası, Orta Doğu Teknik Universitesi Matematik bölümü, 1996, c.6, sayı 3, s. 5–6
 20. Обратная нестационарная задача рассеяния для гиперболической системы четырех уравнений первого порядка на полуоси. Труды Ин-та Мат. и мех. АН Азерб., 1996, IV(XII), с.161–168.
 21. Обратная задача рассеяния для системы трех обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка на полуоси. Труды ИММ, 1998, VIII(XVI), с.91–99.
 22. Задача рассеяния для гиперболической системы пяти уравнений первого порядка на полуоси. Изв. АН Азерб., 1998, XVIII том, № 2, с.26–28.
 23. A scattering for a system of n the first order ordinary differential equations on semi-axis. Transactions of Academy of sciences of Azerbaijan, 1999, v. XIX, № 1–2, pp. 85–90.
 24. The inverse scattering problem for first order systems on semi-axis.1 Turkish World mathematics symposium, 1999, Elazik, pp. 160–161.
 25. Description of the scattering data for the hyperbolic system of three equations on the semi-axis. Transactions of As. Azerbaijan, 1999, vol. XIX, № 5, pp. 64–67.
 26. Inverse nonstationary scattering problem for symmetric hyperbolic system. Firat Universitesi, Fen və Müh. Bilimleri Dergisi,11(3), 1999, pp. 275–284.
 27. Нестационарные обратные задачи рассеяния для сис- темы гиперболичес-ких уравнений первого порядка на полуоси. Изд. Елм, 2000, Монография.
 28. The scattering data for the hyperbolic system of three differential equation on semi-axis. Proceedings of IMM of Azerbaijan AS, volume XII (XX), 2000, pp. 58–60.
 29. The inverse scaterring problem on a semi-axis for first order ordinary differential equations system. Transactions of AS Azerbaijan, 2000, v. XX, № 4, pp. 97–108.
 30. Scattering data for a hyperbolic system of first order differential equations on semi-axis. International Conference on Functional Analysis, Kiev, 2001, p. 41.
 31. The scattering problem for a hyperbolic system of five first order equations on semi-axis with two given incident waves. Trans. of Nat. Acad. of Sci. of Azerb., v. XXI, № 4, 2001, pp. 77–82.
 32. The inverse scattering problem for some linear system on semi-axis. Abstracts of 3-rd Joint Seminar on Appl. Math., Baku State University & Zanjan University, 2002, p. 67.
 33. Задача рассеяния для системы пяти уравнений первого порядка на полуоси. Тезисы конф. "Дифф. Урав. и их применения", Баку, 2002, с.43–45.
 34. Обратная задача рассеяния для системы гиперболических уравнений первого порядка на полуоси с заданными рассеянными волнами. Докл. Нац. Акад. Наук Азерб., № 3–4, 2002, с.26–31.
 35. Задача рассеяния для системы гиперболических уравнений первого порядка на полуоси с заданными рассеянными волнами. Тезисы Научн. Конф. посв. 70-летию проф. Г. К. Намазова, БГУ, 2002, с.69–70.
 36. The scattering problem for a system of the first order ordinary differential equations on a semi-axis. Trans. of Nat. Acad. of Sci. of Azerb., v. XXII, № 4, 2002, pp. 135–138.
 37. Задача рассеяния для гиперболической системы уравнений на полуоси. Бак. Гос. Универ. Матер. науч. конф. "Совр. проб. прикл. мат.", 2002, с.109–111.
 38. Direct and inverse non-stationary scattering problems for a Dirac system on the semi-axis. Trans. of Nat. Acad. of Sci. of Azerb., v. XXIII, № 1, 2003, pp. 87–94.
 39. Стационарные и нестационарные обратные задачи рассеяния для системы дифференциальных уравнений первого порядка на полуоси. Автореферат. дисс. док. физ.-мат. наук. – Баку, Инст. Мат. и Мех. НАНА, 2003.
 40. Обратная задача рассеяния для гиперболической системы уравнений на полуоси с одинаковыми скоростями. Тезисы X Международной конференции по математике и механике посвященной 45-летию Инст. Мат. и Мех. НАНА, 2004, с.82.
 41. Прямая задача рассеяния для гиперболической системы трех уравнений на всей оси в характеристических переменных. Тезисы науч. Конф., посвящ. 70 летию чл. Корр. НАНА А. А. Бабаева, Баку 2004, с. 80.
 42. The scattering problem for hyperbolic system of n equations of the first order on a semi-axis with the n-1 same velocities. Transactions of NAS of Azerb., 2004, v. XXIV, pp. 137–142.
 43. Данные рассеяния для линейных систем первого порядка на полуоси. Тезисы Межд. Конф. По мат-ке и мех-ке, посвящ. 50-летию со дня рождения чл.корр. НАНА, проф. И. Т. Мамедова, Баку, 2005, с.96.
 44. Обратная нестационарная задача рассеяния для системы пяти гиперболических уравнений на полуоси. Тезисы науч. конф. "Теорет. и прик. задачи операт. уравн." посвящ. 75-летию чл.корр. НАНА, проф. Я. Д. Мамедова, Баку, 2006, с.68.
 45. The inverse scattering problem for the system of five first order hyperbolic equations on semi-axis. Transactions of NAS Azerb., 2005, v. XXV, No7, pp. 41–54.
 46. Обратная задача рассеяния для системы пяти обыкновенных дифференциальных уравнений. Тезисы XII Межд. Конф. по мат. и мех. посвящ. 70-летию чл. корр. НАНА, проф. В. А. Искендерова, Баку, 2006, с.85.
 47. Прямая и обратная задача рассеяния для системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка на полуоси. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdər elm xadimi f.r. e. Doktoru prof. M. L. Rəsulov 90 illiyinə həsr olunmuş Rİyazi fizikaının üsulları" elmi konf. Mat. Bakı 2006, s. 93
 48. Adi diferensial tənliklər sistemi üçün dörd məsələyə görə səpilmə məsələsi. Akademik Ə. İ. Hüseynovun 100 illik yübileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri, Bakı, 2007, s. 80.
 49. Birtərtibli hiperbolik tənliklər sistemi üçün yarımoxda dörd məsələyə görə tərs səpilmə məsələsi. Tezisı mecd. Simpoziuma "Sovremennıe problemı matemitiki, mexaniki i inform.", Naxçıvanğ, 2007, s. 49.
 50. The inverse scaffering problem for first order systems on a semi- axis. Tezisı XII mecdunarodnoy konferenüii po matematike i mexanike, posv. 70 — letiö so dnə roc. Akademika A. D. Qadcieva, Baku, 2007, s. 79.
 51. Обратная задача рассеяния для системы дифференциальных уравнений первого порядка. AMEA- nın müxbir üzvü Q. T. Əhmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının tezisləri, Bakı, 2007, s. 38.
 52. On the inverse scaffering problem for a first order hyperbolic system of equations on a semi- axis. II Türk dünyası matematik simpoziumu, Sakarya, 2007, s.51.
 53. Riyaziyyat. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, Elmi Mərkəzi, Bakı, 2007, s. 558–561.
 54. Обратная задача рассеяния для линейных систем первого порядка на полуоси. H. Ə. Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı 2008, səh. 61–63.
 55. Обратная задача рассеяния на полуоси. Международный Российско-Азербайджанский симпозиум "Уравнения смешенного типа и родственные проблемы анализа и информатики" Эльбрус, 12–7 мая, 2008 г, с. 77–78.
 56. Об одной краевой задачи для дифференциального уравнения с частными производными четвертого порядка несамосопряженными краевыми условиями. Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər adlı beynəlxalq konfransın materialları, Gəncə, 2008, s.66–71.
 57. Inverse scattering problem for nonstationary Dirac-type systems on the half-plane. Journal Differential Equations, Elsevier, 246, 2009, 277–290.
 58. О разрешимости одной краевой задачи для эволюционного уравнения 4-го порядка, возникающего в гидроакустике стратифицированной жидкости. Международный конфранс. Современные проблемы вычеслительнной математики и математической физики, Москва 2009, ст. 179–180.
 59. Задача рассеяния для гиперболической системы семи уравнений первого порядка на полуоси. Международный конференции по математики и механики, посв. 50 — летию ИММ НАНА Баку, 2009, ст. 155–156.
 60. Обратная краевая задача для эволюционного уранения 4-го порядка, возникающего в гидроакутике стpатифицированной жидкости с дополнительным интегральным условыем. Вестник Бакинского Университета, Баку, 2009, I, ст. 18–26.
 61. Задача рассеяния для системы семи обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка на полуоси. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, səh.44–45.
 62. Numerical range and numerical radius for some operators. Linear Algebra and its Applications, Elsevier, vol. 432 (2010), pp. 3149–3158.
 63. Задача рассеяния для гиперболической системы шести уравнений первого порядка на полуоси. Международной конференции, посвященной 80-летнему юбилею академика Ф. Г. Максудова,Спектральная теория и её приложения Баку, 2010 стр. 178–179
 64. Numerical range and numerical radius for some operators. Linear Algebra and its Applications, vol. 432 (2010), pp. 3149–3158.
 65. Задача рассеяния для гиперболической системы шести уравнений первого порядка на полуоси. Тезисы международной конференции, посвященной 80-летнему юбилею академика Ф. Г. Максудова Спектральная теория и её приложения, Баку–2010, стр. 178–179
 66. Invers scatterinq problem for a first order system in the half-axis. Тезисы международной конференции посвящённой 90-летию В. Е. Лянце Львов 2010, стр.49–50.
 67. Birtərtibli hiperbolik tənlikər sistemi üçün yarımoxda birinci yaxınlaşmaya görə tərs səpilmə məsələsi. Əməkdat elm xadimi f.-r.e.d.., prof . Y. C. Məmmədovun anadan olmasının 80 illik yubileyine həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri adlı Beynəlxalq Konfransının materialları. Bakı 2010, səh. 90–92.
 68. Задача рассеяния для системы шести уравнений первого порядка на полуоси. Функциональный анализ и его приложения. Материалы. Международной конференции, посвященной 100-летнему юбилею академика З. И. Халилова. Баку-2011, стр. 164–166
 69. Обратная задача рассеяния в первом приближении для систем обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка на полуоси. Теория функций и проблемы гармонического анализа. Материалы Международной конференции, посвященной 100-летному юбилею академика И. И. Ибрагимова. Баку-2012 стр. 111–113
 70. On the inverse scattering transform of a nonlinear evolution equation with 2+1 dimensions related to nonstrict hyperbolic systems. Nonlinearity 25 (2012) 1967–1979
 71. Задача рассеяния для гиперболической системы пяти уравнений первого порядка на полуоси с тремя падающими волнами. Baki Dovlet Unuversitetinin Hesablama riuaziyyatı kafedrasinin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın стр.152–155, Бакы, 2012
 72. Задача рассеяния на полуоси. Riyaziyyat;n tətbiqi məəsələləri və yeni informasiya texniligiyalari III Respublika Elmi Konfransının materialları , стр.17–18 Сумгайыт, 2012
 73. Berezinnumber of operators and related questions. MFAT, Kiev, vol.19 no.1.2013, pp. 68–72 İn Methods Funct. Anal. Topology.
 74. Birtərtibli uç hiperbolik tənliklər sistemi üçün yarımoxda səpilmə məsələsi. Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanikanın aktualproblrmləri adlı Respublika Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2013, s. 134–135
 75. Задача об определение неизвестного коэффициента эллиптического уравнения второго порядка с неклассическими краевыми условиями. Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problrmləri adlı Respublika Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2013, s. 129–134
 76. O one inverse boundary value problem for second order elliptic equations vith non-classical boundary conditions. Proc.of IMM of Azerbaijan, 2013, vol. XXXVIII (XLVI), pp. 57–72
 77. Обратная нестационарная задача рассеяния на полуоси. Неньютоновские системы в нефтегазовой отрасли. Материалы Международной конференции, посвященной 85-летному юбилею академика А. М. Мирзаджанзаде Баку-2013 стр.126–127
 • Birtərtibli hiperbolik tənliklər sistemi üçün yarımoxda tərs səpilmə məsələsi, Bakı, Elm, 2000,-185 s.

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]