Qurban Əhmədov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Qurban Əhmədov
Qurban Müzamiddin oğlu Əhmədov
Qurban Əhmədov.png
Doğum tarixi (60 yaş)
Doğum yeri Katex, Balakən rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi fizika
Elmi dərəcəsi fizika və riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri AMEA Fizika İnstitutu
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universiteti

Əhmədov Qurban Müzamiddin oğlu — fizika və riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu, aparıcı elmi işçi, dosent.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Qurban Əhmədov 20 iyun 1960-cı il Azərbacan Respublikası Balakən rayonu Katex kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Katex orta məktəbini qızıl medalla, 1982-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirmişdir. 1985-ci ildən AMEA Fizika İnstitutunda fəaliyyətə başlamışdır.

1985-1989-cu illərdə Fizika İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır. 1992-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafıə etmişdir. 2013-cü ildən aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləyir. İşlədiyi müddətdə o, laboratoriyada Bi2Te3 – Bi2Se3 nazik təbəqələrinin alınması və onların tədqiqi ilə məşğuldur. Əhmədovun aldığı nazik təbəqələr termofotovoltaik çeviricilər, infraqırmızı sensorlar timsalında praktik əhəmiyyət kəsb edir.

Fizika İnstitutunda çalışdığı müddət ərzində 92 məqalə nəşr etdirmiş, 5 patent - ixtira alınmışdır. 6 kitab müəllifidir. Məqalələr dərc olunan beynəlxalq jurnallar sırasında nüfuzlu «Физика и техника полупроводников», «Неорганические материалы», «American Journal of Physics and Applications», «International Journal of Materials Science and Applications», «American Journal of Energy Engineering» jurnalları vardır.

Ailəlidir. 2 övladı və 2 nəvəsi var.

URL: https://sites.google.com/site/ahmadovgurban/

Əsas elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. NuruSafarov, SevincOrucova, GurbanAhmadov, ShahlaAhmadova. Absorption Coefficient of Bi2Te2.5Se0.5 Structures Applicable to the Creation of Photoelectric Converters. Advancements in Materials, Vol. 1, Issue 1, Dec 2017, Pages 17–28;
 2. Elmira Jafarova, SevincOrucova, GurbanAhmadov, NuruSafarov, ShahlaAhmadova. Optical Properties of Solar Thermophotovoltaic Elements Based on Three-Component Compounds Bi2Те3-xSeх. Optics. Vol. 7, No. 1, 2018, pp. 13–17. doi: 10.11648/j.optics.20180701.13
 3. NuruSafarov, SevincOrucova, GurbanAhmadov, EtibarRzazadeh, Samira Cafarova. Efficiency in Solar Photovoltaic Systems Under High Temperature Conditions. International Journal of Electrical Components and Energy Conversion. Vol. 3, No. 6, 2017, pp. 88–92. doi: 10.11648/j.ijecec.20170306.11
 4. Methods for Determination of the Optical Constants of the Substance BiTe-BiSe, American Journal of Physics and Applications. Vol. 2, No. 6, 2014, pp. 150–155. doi: 10.11648/j.ajpa.20140206.16
 5. Physical Properties and Influence of the Tempering on Electric Properties Films Bi2Te3, International Journal of Materials Science and Applications. Vol. 3, No. 3, 2014, pp. 111–115. doi: 10.11648/j.ijmsa.20140303.17
 6. Physical properties of the films Вi2Te3-Bi2Se3 and thermophotovoltaic elements on their basis. American Journal of Physics and Applications 2014; 2(3): 83-87. Published online June 20, 2014 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajpa). doi: 10.11648/j.ajpa.20140203.13
 7. Investigations of mathematical models in solar collectors American Journal of Energy Engineering 2014; 2(3): 75-79 Published online April 30, 2014 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajee) doi: 10.11648/j.ajee.20140203.11
 8. Radiation heating in solar devices. 9th international conference on TPE (ICTPE-2013), Is, TR tanbul, Turkey, 9-11 September, p. 464-466. 2013
 9. Helioqurğuların radiasiyadan qızmaya dözümlülüyü. Elmi Əsərlər, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, 2013, №2, s.80-83
 10. Vismut tellurid kristallarının əsasında p-n heterokeçidinin yaradılma üsulu. Patent. İxtira. İ 2012 0022. 29.02.2012
 11. Phase formation in bite nanofilms and crystallization of Bi2Te3 (Se3) nanothickness amorphous film. Scientifik Israel – technological advantages, Vol.14, 2012, No.4 s.85-94
 12. GeSSeNd monokristalının fotokeçiricilik spektrinə qamma-kvantlarıın təsiri Azerbaijan Journal of Physics, Volume XVIII, N.2, 2012 c. 30-32
 13. Termoelementlərin termik möhkəmliyi təyini eksperimentlərində verilənlərin emalı. Azərbaycan TN, AMİU Elmi əsərləri,Bakı 2012, N.1, c. 83-87
 14. Kinetic of phase transformations of Bi2Se3 nano-thickness films. Scientifik Israel – technological advantages, Vol.13, 2011, No.4 s.57-62
 15. Günəş şüalanması və termoelektrik çeviricilərdə yüksək texnologiyaların tətbiqi. Azərbaycan TN, AMİU Elmi əsərləri, Bakı 2011, N.2, c. 138-144
 16. Fotovoltaik effektə malik çeviricilərdə yüksək texnologiyaların tətbiq perspektivləri. ATU elmi əsərləri, 2011, N1, s.49-54
 17. Аморфные и микрокристаллические полупроводники. Сборник трудов VII Международной конференции, Санкт-Петербург 28 июня-1 июля 2010г. c.53-55
 18. Kinetics of Bi2Те3 (Se3) nanothick amorphous film crystallization. ХI Международная конференция по физике твердого тела, Усть-Каменогорск 9-12 июня 2010г. c.7-11
 19. Termofotovoltaik qurğu. Patent, İxtira, İ 2009 0148, 04.08.2009
 20. Образование фаз в нанотолщинных пленках системы Bi-Те и кинетика кристаллизации аморфного Bi2Те3. РСНЭ-НБИК Москва 2009, тезисы докладов, 16-21 ноября 2009
 21. Кристаллизация аморфных пленок Bi2S3. Неорганические материалы, 2008, том 44, №11, с.1-2
 22. Фазовый состав пленок системы Bi-S формирование Bi2S3 с различной субструктурой.ФТП, 2008, том 42, вып.2, с. 129-130
 23. Silicon solar elements with covering Nd2O3 and ZnS + Nd2O3. Journal of Solar engineering, 1994, 1, p. 14-16

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]