Ramin Rzayev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Ramin Rzayev
Ramin Rza oğlu Rzayev
Ramin Rzayev.jpg
Doğum tarixi (61 yaş)
Doğum yeri Sumqayıt, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi riyaziyyat
Elmi dərəcəsi texnika üzrə elmlər doktoru
Elmi adı professor
İş yerləri AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsi

Ramin Rza oğlu Rzayev (19 sentyabr 1961) — texnika üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun baş elmi işçisi.[1][2]

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Rzayev Ramin Rza oğlu, 19 sentyabr 1961-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. Sumqayıt şəhəri 11 saylı orta məktəbini 1978-ci ildə bitirmişdir. 1979-cu – 1984-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Mexanika-Riyaziyyat” fakültəsinin əyani şöbəsində oxumuşdur. İxtisası: Riyaziyyatçı.Riyaziyyat müəllimi. 1990-ci – 1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasının dissertantı.

Riyaziyyat üzrə Fəlsəfə Doktoru (fizika-riyaziyyat elmlər namizədi) elmi dərəcəsini: 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində Д. 054.03.02 ixtisaslaşdırılmış şurada 01.01.01 – “Riyazi analiz” ixtisası üzrə Bakı Dövlət Universitetinin “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasının professoru, f.-r.e.d., C.İ. Məmmədhanovun rəhbərliyi ilə «Полиномиальная аппроксимация функций на континумах комплексной плоскости» (“Kompleks müstəvisinin kontinumlarında funksiyaların polinomial approksimasiyası”) adlı namizədlik dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

Texnika Elmləri Doktoru elmi dərəcəsi: 2011-ci ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D01.121 Dissertasiya şurasında 3338.01 (05.13.01) – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə «Методы и средства поддержки принятия адаптированных решений в условиях неопределенности (в исследовании экономических процессов и событий)» (“Qeyri-müəyyənlik şəraitində adapdiv qərarların qəbuledilməsinə dəstək verən üsullar və vasitələr (iqtisadi proseslərin və hadisələrin tədqiqində”) adlı doktorluq dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

Məşğul olduğu elmi sahə: Elmi maraq sferasına informasiyanın, eləcə də strukturllaşmamış və zəif strukturlaşmış verilənlərin (məlumatların) təhlili və işlənməsinin intellektual üsullarının tətbiqi (Data Mining) aspektləri daxildir. Sosial-iqtisadi proses və hadisələrin öyrənilməsi ilə bağlı tədqiqatlarında Soft Computing texnologiyalarının alətləri, o cümlədən, qeyri-səlis məntiq (Fuzzy Logic), neyron şəbəkələri nəzəriyyəsi (Neural Networks Theory), xaos nəzəriyyəsi (Chaos Theory) və fraktal həndəsə xüsusi yer tutur.

Məqalələrinin, kitablarının və monoqrafiyalarının sayi: 170 elmi məqalə, 6 monoqrafiya və 1 dərsliyin müəllifi.

Kadr hazırlığı (rəhbərliyi ilə neçə nəfər namizədlik və doktorluq dissertasiyası müdafiə edib): Rəhbərliyi ilə 8 nəfər namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Hal-hazırda rəhbərliyi altında 7 doktorant namizədlik dissertasiyası üzərində çalışır, 2 elmlər doktoru dərəcəsini almaq iddiasında olanların isə elmi məsləhətçisidir.

Əmək və elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Elmi əsərlərin sayı[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 170 [3][4]
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 68
 • Respublikada çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 58
 • Konfrans məruzələri və tezislər sayı: 33
 • Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: -

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Zəif strukturlaşmış zaman sıraların yeni qeyri-səlis proqnozlaşdırma modeli işlənilmişdir və digər məlum olan uyğun modellərlə müqayisədə statistik ölçmə meyarlarına əsasən (MSE – orta kvadratik səhv və MAPE – orta mütləq faiz səhvi) onun üstünlüyü isbat edilmişdir.
 2. Zəif strukturlaşmış zaman sıraların qeyri-səlis modelləşdirilməsinə və proqnozlaşdırılmasına dair prinsipial yeni fazzifikasiya və defazzifikasiya üsullarının işlənməsi.
 3. Telekommunikasiya şəbəkəsinin rabitə xidmətlərinin keyfiyyətininqiymətləndirməsi və idarəedilməsi üçün modullu intellektual sisteminin işlənməsi.
 4. Prosessual hüququn qiymətləndirmə anlayışlarında mövcud olan semantik qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmaq məqsədilə müvafiq üsulun işlənməsi.
 5. Zəif strukturlaşmışzaman sıraların qeyri-səlis modelləşdirilməsinə və proqnozlaşdırılmasına dair prinsipial yeni fazzifikasiya və defazzifikasiya üsullarının işlənməsi. (Rzayev R.R., Şixəliyeva H.M.)
 6. Telekommunikasiya şəbəkəsinin rabitə xidmətlərinin keyfiyyətininqiymətləndirməsi və idarəedilməsi üçün modullu intellektual sisteminin işlənməsi.
 7. Prosessual hüququn qiymətləndirmə anlayışlarında mövcud olan semantik qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmaq məqsədilə müvafiq üsulun işlənməsi.
 8. Mövcud olan proqnozlaşdırma modellərə nisbətən mühüm dərəcədə daha dəqiq proqnoz verilənlərini əldə etmək imkanını verən zəif strukturlaşmış zaman sıraların modelləşdirməsinin yeni neural-fuzzy üsulları işlənilmışdır.
 9. Neyroşəbəkəli məntiqi bazisdə qeyri-səlis çıxarılış sisteminin tətbiqi əsasında rabitə xidmətlərinin keyfiyyətini qiymətləndirən modullu intellektual sisteminin qurulmasının yeni prinsipləri formalizəedilmişdir və icra mexanizmi (o cümlədən, müvafiq alqoritm) işlənilmişdir.
 10. Qeyri-səlis təhlilinin müxtəlif üsullarının istifadəsi ilə kommersiya banklarının maliyyə dayanıqlığının kompleksli qiymətləndirilməsi və monitorinqi məqsədilə intellektual informasiya sistemi işlənilmişdir.

Əsas elmi əsərlərinin adları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Modifying a Fuzzy Time Series Models based on Point-Estimate of Fuzzy Outputs, 2013
 2. Моделирование временных рядов на основе нечёткого анализа данных, 2014
 3. Интеллектуальная система оценки качества телекоммуникационных услуг, 2014
 4. Fuzzy Approach to Overcoming of Semantic Uncertainty in Criterion Concepts of a Procedural Law, 2014
 5. Моделирование временных рядов на основе нечеткого анализа позиционно-бинарных составляющих исторических данных, 2015
 6. One Approach to the Assessment of Bilingual Education
 7. Подход к оценке конкурентоспособности высших учебных заведений, 2015
 8. Информационная система поддержки принятия процессуальных решений, 2016

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 1978 – 1979: Sumqayıt şəhəri 11 saylı orta məktəbdə laborant;
 • 1979 – 1984: Bakı Dövlət Universitetinin “Mexanika-Riyaziyyat” fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil;
 • 1984 – 1987: Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Ali riyaziyyat” kafedrasının laborantı;
 • 1987 – 1992: Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Tədris şöbəsinin” rəisi;
 • 1992 – 1995: Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Hesablama texnikası və proqramlaşdırma” kafedrasının baş müəllimi;
 • 1995 – 2004: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri” kafedrasının dosenti;
 • 2004-cü ildən etibarən: AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda baş elmi işçi.

Mükafatları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 2015-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Fəxri Fərmanı” ilə təltif olunmuşdur.

Nəşrlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Məgаlələr[redaktə | mənbəni redaktə et]

170 qədər elmi iş çap olunub, o cümlədən:

 1. Методы многокритериальной оценки альтернатив в логическом базисе нейронных сетей; Научный журнал «Автоматизация и измерения в машино-приборострое­нии», №3, 2018, стр.75-85; 11 səh.; (Həmmüəlliflər: Mərdanov M.C.)
 2. One Approach to Multi-Criteria Evaluation of Alternatives in the Logical Basis of Neural Networks; Springer's Series “Advances in Intelligent Systems and Computing”, Vol. 896, pp. 279–287, 2019. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-04164-9; 8 səh.; (Həmmüəlliflər: Mərdanov M.C.)
 3. Expert-Analytical Support for the Document Marking Process Using a Fuzzy Analysis of Data Confidentiality; Springer's Series “Advances in Intelligent Systems and Computing”, Vol. 896, pp. 426–434, 2019. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-04164-9; 8 səh.; (Həmmüəlliflər: Əliyev E.T., Süleymanova A.N.)
 4. Two Approaches to Country Risk Evaluation; Advances in Information and Communication. Proceedings of the 2019 Future of Information and Communication Conference (FICC), Vol. 1, pp. 793–812, 2019. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-12388-8_54; 20 səh.; (Həmmüəlliflər: Rzayev R.R., Babayeva S.T., Rzayeva I.R., Ali A.E.)
 5. Формирование рейтингов университетов на основе компиляции экспертных оценок в логическом базисе нейронной сети; Математические машины и системы, Институт Проблем Математических Машин и Систем, Киев, 2019, №1, стр.107-123; 17 səh.; (Həmmüəlliflər:  Mərdanov M.C., İbrəhimov N.S., Camalov Z.R.)
 6. Оценка устойчивости коммерческих банков Азербайджана с применением нечётких методов многофакторной оценки; Математические машины и системы, Институт Проблем Математических Машин и Систем, Киев, 2019, №2, стр.121-130; 10 səh.; (Həmmüəlliflər: Babayeva S.T., Babayev T.А.)
 7. Credit rating of natural person by expert knowledge compilation in logic basis of neural networks; IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 537 (2019) 042028 doi:10.1088/1757-899X/537/4/042028; 6 səh.; (Həmmüəlliflər: Kravets O.Y., Əliyev A.A.)
 8. Assessment the Attractiveness of Countries for Investment by Expert Knowledge Compilation; 10th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perceptions -ICSCCW-2019. Springer’s Series “Advances in Intelligent Systems and Computing”, Vol. 1095, pp. 331–339, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35249-3_42; 8 səh.; (Həmmüəlliflər: Əliyeva S., Hajiyev G., Karimova T.)
 9. Evaluation of Financial Stability of Azerbaijan Commercial Banks Using the Fuzzy Logic Methods; 10th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perceptions -ICSCCW-2019. Springer’s Series “Advances in Intelligent Systems and Computing”, Vol. 1095, pp. 266–274, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35249-3_34; 8 səh.; (Həmmüəlliflər: Babayeva S.T., Akbarov R., Garibli E.)
 10. About One Approach to the Description of Semi-structured Indicators on a Given Data Sample; 10th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perceptions -ICSCCW-2019. Springer’s Series “Advances in Intelligent Systems and Computing”, Vol. 1095, pp. 436–444, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35249-3_56; 8 səh.; (Həmmüəlliflər: Əliyev A.R.)
 11. Об одном подходе к фаззификации данных на примере временного ряда индекса Доу-Джонса; Математические машины и системы, Институт Проблем Математических Машин и Систем, Киев, 2020, №2, стр.3–13; 14 səh.; (Həmmüəlliflər: Mərdanov M.C., Əlizadə P.E.)
 12. Integral Estimate of the Tourist Potential by Knowledge Compilation Based on Expert and Consumer Preferences; Proceeding of the 14th International Conference on Applications of Fuzzy Systems, Soft Computing and Artificial Intelligence Tools, ICAFS – 2020, Budva (Montenegro), 27-28 August, 2020; 8 səh.; (Həmmüəlliflər: Rzayeva İ.R.)
 13. One Approach to Volatile Time Series Forecasting; Proceeding of the 14th International Conference on Applications of Fuzzy Systems, Soft Computing and Artificial Intelligence Tools, ICAFS – 2020, Budva (Montenegro), 27-28 August, 2020; 8 səh.; (Həmmüəlliflər: Mehtiyev T.Z., Əlizadə P.E.)
 14. About one approach to modeling and forecasting the fuzzy time series; Tezis; Proceeding of the 7th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, COIA – 2020, Vol. 1, pp. 269–271, Baku, 26-28 August, 2020. http://coia-conf.org/upload/editor/files/COIA_2020_Vol1.pdf; 3 səh.; (Həmmüəlliflər: Mərdanov M.C., Rzayev R.R., Əlizadə P.E.)
 15. Neural Network Based Adaptive e-Governance System Using Aggregated Opinions of Public Observers; Proceeding of the 7th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, COIA – 2020, Vol. 2, pp. 77–79, Baku, 26-28 August, 2020.  http://coia-conf.org/upload/editor/files/COIA_2020_Vol2.pdf; 3 səh.; (Həmmüəlliflər: Əliyev E.R., Rzayev R.R., Abdullayev X.X.)

Və s.

Vikikitabda Ramin Rzayev ilə əlaqəli kitablar var.

Tədris vəsaiti[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Введение в моделирование и численные методы. (Учебное пособие. Допущено к изданию в качестве учебного пособия приказом Министра Образования АР за №-ом 240 от 11.03.2000 г.), Bakı, 1999, - 154 s. (Həmmüəlliflər: Abdullayev C.S.)

Monografiyalar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Поддержка принятия решений в условиях неопределенности, «Qapp-Poliqraf», Bakı, 2003, 140 s., (Həmmüəlliflər: Abbasov Ə.M., Quliyev R.A., Abdullayev C.S.)
 2. Интеллектуальные информационные технологии в моделировании экономических систем, Bakı: «Elm», 2008, – 288 s.
 3. Нейро-нечёткое моделирование экономического поведения, Verlag: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012, - 104 p.
 4. Интеллектуальный анализ данных в системах поддержки принятия решений, Verlag: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2013, - 130 p.
 5. Аналитическая поддержка принятия решений в организационных системах, Saarbruchen(Germany): Palmerium Academic Publishing, 2016, - 306 p.
 6. Нечёткая методология многокритериального ранжирования университетов, Saarbruchen(Germany): Palmerium Academic Publishing, 2017, - 164 p. (Həmmüəlliflər: Mərdanov M.C., Camalov Z.R.)

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. "http://www.isi.az İdarəetmə Sistemləri İnstitutu/Rzayev Ramin Rza oğlu". 2021-11-27 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-10-22.
 2. "http://www.science.gov.az/ AMEA/İdarəetmə Sistemləri İnstitutu elmlər doktorları/Rzayev Ramin Rza oğlu". 2020-10-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-10-22.
 3. https://www.semanticscholar.org/Rzayev Ramin Rza oğlu
 4. "http://www.mathnet.ru/Rzayev Ramin Rza oğlu". 2020-10-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-10-22.

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]