Sokollu Mehmed Paşa külliyəsi (Ədirnə)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Sokollu Mehmed Paşa külliyəsi
Ölkə Türkiyə Türkiyə
Şəhər Ədirnə
Yerləşir Ədirnə, Havas rayonu
Memar Memar Sinan
Tikilmə tarixi 1576-1577
Üslubu Osmanlı memarlığı
Vəziyyəti Fəaliyyət göstərir

Sokollu Mehmed Paşa KülliyəsiƏdirnədə XVI əsrə aid külliyə. Osmanlı sultanları I Süleyman, II SəlimIII Murad dönəmlərində sədrəzəm olmuş Sokollu Mehmed Paşa tərəfindən inşa etdirilən külliyə məscid, mədrəsə, xanəgah, karvansaray, imarət, qoşa hamam, körpü, məktəb və çeşmədən ibarətdir. Memar Sənan tərəfindən inşa olunan külliyə Sokollu Mehmed Paşanın gənc yaşda vəfat etdiyi oğlu Qurd Qasım Paşanın şərəfinə 1576-1577 tarixlərində inşa edilmişdir.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

 • Abdurrahman Hibrî Efendi, Menâsik-i Mesâlik (haz. Sevim İlgürel, TED, sy. 6 [1975] içinde), s. 114;
 • Evliya Çelebi, Seyahatnâme, III, 479;
 • Gökbilgin, Edirne ve Paşa Livâsı, s. 512;
 • Metin Sözen v.dğr., Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul 1975, s. 200, 202, 232;
 • Jale Nejdet Erzen, Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 1981, s. 18, 64, 102-103;
 • Mustafa Cezar, Tipik Yapılariyle Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, İstanbul 1985, s. 193-194;
 • Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, Ankara 1986, s. 270-273;
 • a.mlf., Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri, Ankara 1988, s. 117-119;
 • Aptullah Kuran, Mimar Sinan, İstanbul 1986, s. 144-146, 250, 263, 268, 295;
 • a.mlf., “Mimar Sinan’ın Camileri”, Mimarbaşı Koca Sinan: Yaşadığı Çağ ve Eserleri (nşr. Sadi Bayram), İstanbul 1988, I, 191;
 • Metin Sözen - Sami Güner, Sinan Architect of Ages, İstanbul 1988, I, 294;
 • Zeki Sönmez, Mimar Sinan ile İlgili Tarihi Yazmalar-Belgeler, İstanbul 1988, s. 31, 36, 40, 67-68, 72, 74, 76, 84, 90, 100;
 • K. Yosif İreçek, Belgrad-İstanbul-Roma Askerî Yolu (trc. Ali Kemal Balkanlı), Ankara 1990, s. 45, 94, 125;
 • Mehmet Fatih Müderrisoğlu, 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda İnşa Edilen Menzil Külliyeleri (doktora tezi, 1993), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, I, 657-677;
 • Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları, Ankara 2006, s. 233;
 • Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi, İstanbul 2007, s. 401;
 • P. L. İnciciyan - H. D. Andreasyan, “Osmanlı Rumelisi Tarih ve Coğrafyası”, GDAAD, sy. 2-3 (1974-75), s. 36;
 • Tülay Reyhanlı - Ara Altun, “Edirne / Havsa’da Sokullu (veya Kasım Paşa) Külliyesi”, STY, VI (1976), s. 67-88;
 • Tülay Reyhanlı, “Havsa’daki Sokullu veya Kasım Paşa Külliyesi Hakkında Tamamlayıcı Notlar”, TM, XIX (1977-79), s. 241-254;
 • Gülçin Küçükkaya, “Mimar Sinan Dönemi İstanbul-Belgrad Arası Menzil Yapıları”, VD, sy. 21 (1990), s. 204-206, 232-233, 249.