İraq şəhərləri

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
İraq xəritəsi
Əhalisinin sayı 5 000 nəfərdən çox olan İraq şəhərlərinin siyahısı (2011-ci ildə olan məlumatlara əsasən)
Şəhər Ərəbcə Əhali İnzibati-ərazi vahidi
Əd-Dаur الدور 21 120 Səlahəddin mühafazası
Əl-Аudcа العوجا 8 383 Səlahəddin mühafazası
Əl-Kəym القائم 180 700 Anbar mühafazası
Əl-Аmаrа العمارة 453 426 Meysan mühafazası
Аfаk عفك 48 258 Qədisiyə mühafazası
Аş-Şаmiyyə الشامية 25 360 Qədisiyə mühafazası
Bааkubа عقوبة 411 867 Diyalə mühafazası
Bağdad بغداد 9 500 000 Bağdad mühafazası
Bаydji بيجي 70 190 Səlahəddin mühafazası
Bаlаd بلد 52 214 Səlahəddin mühafazası
Bəsrə البصرة 2 300 125 Bəsrə mühafazası
Fəllucə الفلّوجة 850 992 Anbar mühafazası
Hillə الحلة 511 013 Babil mühafazası
Əl-Küt الكوت 450 413 Vasit mühafazası
Müktаdiyyə المقدادية 36 500 Diyalə mühafazası
Əs-Səmavə السماوة 155 103 Müsənna mühafəzəsi
Nəcəf النجف 800 137 Nəcəf mühafazası
Nəsiriyyə الناصرية 251 095 Ziqar mühafazası
Sülеymаniyyə السليمانية 1 800 371 Süleymaniyyə mühafəzəsi
Tаci لتاجي 143 794 Səlahəddin mühafazası
Dəhük دهوك 600 899 Dəhuk mühafazası
Хаditа حديثة 100 998 Anbar mühafazası
Хаlаbdcə حلبجة 80 000 Süleymaniyyə mühafəzəsi
Хit هيت 150 918 Anbar mühafazası
Kərbəla كربلاء 800 347 Kərbəla mühafazası
Хаnаkin خانقين 10 853 Diyalə mühafazası
Kərkük كركوك 1,200,000 Kərkük mühafazası
Mosul الموصل 3 000 096 Ninəvə mühafazası
Səmərra سامراء 130 704 Səlahəddin mühafazası
Təlafər تلعفر 450 088 Ninəvə mühafazası
Telkafe تل كيف 14 327 Ninəvə mühafazası
Tikrit تكريت 140 052 Səlahəddin mühafazası
Umm-Kəsr أم قصر 11,042 Bəsrə mühafazası
Əd-Divаniyyə لديوانية 466 800 Qədisiyə mühafazası
Ərbil أربيل 1 800 636 Ərbil mühafazası
Ər-Rаmаdi الرمادي 700,373 Anbar mühafazası
Ər-Rutbа الرطبة 130 116 Anbar mühafazası
Zaxo زاخو 400 215 Dəhuk mühafazası
Ez-Zubаyr الزبير 600 000 Bəsrə mühafazası