AMEA Botanika İnstitutu

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutu.jpg
Botanika İnstitutunun qarşısındakı hovuz

Botanika İnstitutuAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının strukturuna daxil olan elmi-tədqiqat institutu. Direktor: Biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Validə Əlizadə.[1]

Təşkilatın əsas fəaliyyət istiqamətləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Antrogen və fiziki amillərin təsiri ilə əlaqədar florogenezin, biomüxtəlifliyin, bitki örtüyü strukturunun coğrafiyası, faydalı bitkilərin fitogenezi və texnologiyasının öyrənilməsi (rəhbər-akad. V.C.Hacıyev)
 • Bitkilərin həyat fəaliyyətinin molekulyar-genetik və fiziki-kimyəvi əsasları (rəhbər-akad. C.Ə.Əliyev )

Son beş ildə əldə etdiyi elmi nəticələr[redaktə | əsas redaktə]

"Azərbaycan florası" çoxcildliyinin 1-ci və 2-ci cildləri azərbaycan dilində nəşr olunmaq üçün işlənib hazırlanmışdır. Azərbaycan florası üçün ilk dəfə olacaq 2 fəsil, 5 cins və 13 növ aşkar edilmişdir ki, bunlardan 9 növün yeni rayonlaşması müəyyənləşdirilmişdir. Quraqlığa və yüksək temperatura davamlı bir sıra yüksək məhsuldarlı yerli buğda sortları aşkar edilmişdir. İlk dəfə olaraq tütün, düyü və qarğıdalının bəzi plastid genlərinin s32 tipli potensial promotorlara malikliyi müəyyən edilmişdir. Buğda cücərtilərində molekul kütləsi 20.5-19 və 17.5-15.5 kda (kilodalton) olan zülallar "Elip" (ilkin işıqla induksiya olunan) zülallar ilk dəfə olaraq müşahidə olunmuşdur.

Təşkilatın tarixi haqqında məlumat[redaktə | əsas redaktə]

AMEA-nın sərgisində

Botanika İnstitutu 1936-cı ildə təsis olunmuşdur. İlk direktoru Qafqaz florasının görkəmli tədqiqatçısı akad. İ.A.Qrossheym olmuşdur. Botanika sahəsində kadr hazırlanmasında V.İ.Ulyanişev, L.İ.Prilipko, İ.M.İsayev, Müzəffər Heydər oğlu Abutalıbov (1947-49; 1962-78 illərdə İnstitutunun direktoru), V.X.Tutayuq, Q.E.Kapinos, Ş.O.Barxalov və başqalarının böyük xidmətləri olmuşdur. Molekulyar-biologiya və bitki genetikası sahəsində yeni elmi istiqamətlərin inkişafında İnstitutun dünya elminə inteqrasiyasında qazanılmış böyük nailiyyətlər akademik C.Ə.Əliyevin adı ilə bağlıdır və bilavasitə onun xidmətidir.

Hazırda İnstitutda 140 mütəxəssis, eyni zamanda AMEA-nın 2 akademiki, 5 müxbir üzvü, 13 elmlər doktoru və 96 elmlər namizədi çalışır.

Şöbələr və laboratoriyalar[redaktə | əsas redaktə]

 • Ali bitkilərin sistematikası şöbəsi
 • Herbari laboratoriyası
 • İbtidai bitkilərin sistematikası şöbəsi
 • Alqologiya və lixenobriologiya laboratoriyası
 • Mikologiya laboratoriyası

 

 • Bitki ehtiyatları şöbəsi
 • Geobotanika şöbəsi
 • Etnobotanika laboratoriyası
 • Bioloji məhsuldarlığın fundamental problemləri şöbəsi
 • Xloroplastların fotokimyası laboratoriyası

 

 • Karbonun fotosintetik assimilyasiyasiyasının enzimologiyası laboratoriyası
 • Molekulyar biotexnologiya laboratoriyası
 • Genomun quruluşu və ekspressiyası laboratoriyası
 • Biomühəndislik və biotexnologiya laboratoriyası

 

 • Hüceyrənin membran sistemləri laboratoriyası
 • Bioadaptasiya laboratoriyası
 • Bioinformatika laboratoriyası
 • Hüceyrənin tənzimləyici sistemləri laboratoriyası
 • Fotobioenergetika laboratoriyası
 • Eksperimental botanika şöbəsi
 • Bitkilərin davamlılığı laboratoriyası
 • Biofizika laboratoriyası
 • Hüceyrə membranlarının fiziki-kimyəvi xasssələri laboratoriyası
 • Bitkilərin köklə qidalanmasının fiziologiyası laboratoriyası
 • Elmi informasiya və innovasiya şöbəsi

Botanika İnstitutunun bağından görüntülər[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Botanika İnstitutu

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]