Almaz Məmmədova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Almaz Məmmədova
Doğum tarixi (73 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi ədəbiyyat
Elmi dərəcəsi filologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi adı professor
Mükafatları "Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalı[1]

Almaz Əli qızı Məmmədova — Azərbaycan filoloqu, filologiya üzrə elmlər doktoru, BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru[2][3].

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

1948-ci ilin oktyabr ayının 3-də Bakı şəhərində anadan olub. 1955-1965-ci illərdə Bakı şəhərində 172 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb və orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. 1965-1970-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1971-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır. 1979-cu ildə BDU-nun əyani aspiranturasına qəbul olub. 1981-ci ildə ”Mədinə Gülgünün həyat və yaradıcılığı“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb. 1990-cı ildə dosent elmi adını alıb. 1997-ci ildə “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf mərhələləri (1946-1990-cı illər)” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb. 1999-cu ildə professor elmi adını alıb.

Əmək fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

1971-1978-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında laborant.

1978-1981-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında baş laborant.

1981-1985-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında müəllim.

1985-1990-cı illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim.

1990-1999-cu illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında dosent.

1999-2017-ci illərdə BDU-nun Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında professor.

2017-ci ildən BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professorudur.

Seçilmiş əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kitabları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 1992, Cənubi Azərbaycan şeirinin inkişaf mərhələləri (1946-1990-cı ilər), (dərs vəsaiti), Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 214 s.
 • 1998, Güney Azərbaycan ədəbiyyatı: mərhələlər, təmayüllər, etüdlər. (Dərslik), Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 327 s.
 • 1998, Ayrılarmı könül candan… (Dərs vəsaiti), Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 204 s.  2001, Azadlıq və istiqlal poeziyası (dərs vəsaiti). Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 164 s.
 • 2003, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı müntəxəbatı, Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 423 s.
 • 2004, Böyük ömrün anları (monoqrafiya), Bakı, Azərnəşr, 75 s.
 • 2007, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri, (monoqrafiya), Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 265 s.
 • 2007, Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (Dərslik), Güney Azərbaycan bölməsi (kollektiv). Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, s. 24-34; s. 199-281
 • 2009, Ədəbiyyatımızın aktual problemləri (Monoqrafiya). Bakı: Nurlan, 314 s.  2010, Ədəbi qeydlər (Monoqrafiya). Bakı, Elm və təhsil, 277 s.
 • 2011, Güney Azərbaycan zamanın məngənəsində (monoqrafiya) Bakı, Elm və təhsil, 116 s.
 • 2013, Ankara 1955 (M.Ə.Rəsulzadə). Bakı: Elm və təhsil, 162 s.
 • 2014, Əfsanədən həqiqətə (Monoqrafiya). Bakı, Elm və təhsil, 63 s.
 • 2015, İstiqlal idealı və istiqlal poeziyası (1970-1990). (tərtibçi və redaktor). Bakı, Elm və təhsil, 271 s.
 • 2017, Türklüyün döyünən ürəyi – Güney Azərbaycan. Bakı, Elm və Təhsil, 270 s.
 • 2017, O yol bizim yolumuzdur. “Savalanda görüşənədək”. Bakı: Nurlar
 • 2018, “Siyavush of Our Century By Mammad Amin Rasulzadeh”. Published by Rossendle Books 57 Bedford Square London WC1B 3DP England. 120 p.

Elmi məqalələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

1973, Vətən həsrəti. Elmi əsərlər, Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, №1, s. 60-65. 1974, Sulh və azadlıq nəğmələri. Elmi əsərlər, Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, №3, s. 46-48  1976, Sülh və azadlıq carçısı. Azərbaycan Dövlət Universiteti, «Elmi əsərlər»in Ədəbiyyat və dil seriyası, Bakı, s. 46-48  1977, Gülgün poeziyasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Azərbaycan Dövlət Universiteti aspirantlarının tezisləri,  1979, «Firidun» poeması haqqında bəzi qeydlər. Azərbaycan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, №4, s. 61-64  1981, Gülgün yaradıcılığında realizmin bəzi məsələləri. Azərbaycan sovet ədəbiyyatında realizm və novatorluq, Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, s. 93-103  1986, Balaş Azəroğlu lirikasında realizm. Azərbaycan ədəbiyyatında sosialist realizmi məsələləri, Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, s. 48-56  1986, Ə.Tudə poeziyasının bədiiliyinə dair. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının poetika məsələləri (elmi əsərlərin tematik məcmuəsi), Azərbaycan Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, Bakı, s. 79-86  1987, Balaş Azəroğlu poemalarında xarakter haqqında. Azərbaycan sovet ədəbiyyatında konflikt və xarakter haqqında (elmi əsərlərin tematik məcmuəsi) Azərbaycan Dövlət Universiteti nəşriyyatı, Bakı, s. 21-28  1988, S.Vurğunun Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri. S.Vurğun tematik məcmuəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, s. 67-77  1989, Müasir lirikamızda Cənubi Azərbaycan mövzusu. Azərbaycan sovet ədəbiyyatında müsbət qəhrəman problemi (tematik toplu). Azərbaycan Dövlət Universiteti nəşriyyatı, Bakı, s. 41-47  1989, 50-60-cı illərdə Cənubi Azərbaycan ədəbi prosesi. Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının yaradıcılıq platforması. Respublika elmi-nəzəri konfransın məruzələrinin tezisləri, noyabr, Azərbaycan Dövlət Universiteti nəşriyyatı, Bakı,  1989, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında S.Vurğun ənənələri. «Xalq şairi Səməd Vurğun» tematik məcmuəsi, Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, s. 61-67  1991, S.Tahir lirikasının poetik xüsusiyyətləri. Müasir sovet ədəbiyyatında poetika məsələləri (toplu). Elmi əsərlər. Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, s. 23-30  1993, İran İslam İnqilabından sonra Cənub nəsri Azərbaycan dili uğrunda mübarizədə. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının gənc alimlər şurasının konfransı (tezislər),  1993, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar və Cənubi Azərbaycan poeziyasının yeni inkişaf mərhələsi. Şəhriyarın yaradıcılığına həsr olunmuş beynəlxalq konfrans, Elmlər Akademiyası, 29 mart-5 aprel, (məruzə).  1993, Cənubi Azərbaycan nəsri xalq həyatının, azadlıq ideyalarının və mübarizəsinin güzgüsü kimi. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin nəzəri məsələləri (konfrans), dekabr, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ədəbiyyat institutu,  1994, İran Fevral İnqilabından sonrakı dövrdə Cənubi Azərbaycan poeziyasında dini mövzu. Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyası, Nəsimi adına dilçilik institutu. Dil və ədəbiyyat, V buraxılış, Bakı, s. 24-29  1994, Cənubi Azərbaycan nəsri yeni mərhələdə. Nəsimi adına dilçilik institutu. Dil və ədəbiyyat, VI buraxılış, Bakı, s. 29-35  1994, İran İslam İnqilabı və nəsrin qarşısında duran problemlər. Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Nizami adına ədəbiyyat institutu, Gənc ədəbiyyatşünasların respublika konfransı, (Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin ildönümünə həsr olunur), Bakı, s. 29-31  1995, Cənub nəsri yeni inkişaf mərhələsində (I məqalə). Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyası, Nəsimi adına dilçilik institutu, Dil və ədəbiyyat, I buraxılış, Bakı, s. 149-152  1995, Cənub nəsrinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti (məruzələrinin tezisləri), Bakı, Azərnəşr, s. 3-5  1995, Cənub nəsri yeni inkişaf mərhələsində (II məqalə). Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyası. Nəsimi adına dilçilik institutu. «Dil və ədəbiyyat», I buraxılış, Bakı, s. 149-152  1995, İran fevral İnqilabından sonrakı dövrdə Cənubi Azərbaycan poeziyasında dini mövzu. Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyası, Nəsimi adına Dilçilik institutu, «Dil və ədəbiyyat», V buraxılış, Bakı, s. 24-29  1995, Cənub nəsrinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi M.Ə.Rəsulzadə adına BDU (məruzəlirin tezisləri) Bakı, Azərnəşr, s. 8-15  1996, Müharibədən sonra Cənubi Azərbaycan poeziyası. Azərbaycan Xalq Təhsili Nazirliyi, «Ana sözü» jurnalı, №1-6, s. 19-23  1996, Həbib Sahirin sürgün şerləri. «Dil və ədəbiyyat» I buraxılış, Bakı, s. 74-78  1996, Şəhriyar və «Heydərbabaya salam» poeması. M.Ə.Rəsulzadə adına BDU, filoloji araşdırmalar (məqalə və tezislər toplusu), Bakı, Azərnəşr, s. 7-8  1996, Cənubi Azərbaycan memuar ədəbiyyatı haqqında bəzi mülahizələr. «Dil və ədəbiyyat» (nəzəri, elmi-metodik jurnal), Bakı, №2, s. 68-71  1997, Dan yerinin qızıl gülü… .«Xudafərin» jurnalı, (ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-nəzəri dərgi), Polşa, №1 (2), s. 98-99  1997, Cənubi Azərbaycan «Ağ inqilab» dönəmində. «Araz» jurnalı. İctimai-siyasi, elmi-nəzəri, ədəbibədii dərgi). İsveçrə, (yanvar, mart), №1(2), s. 34-38  1998, Fikrin poetik ifadə axtarışları. Ədəbiyyatımızın Güney ağrıları. Filoloji araşdırmalar, VI kitab, Bakı, «Ümman» nəşriyyatı, 1 ç/v  1999, Bu yol bizim yolumuzdur. «Azərbaycan» dərgisi, Ankara, Mayıs-haziran, s. 18-22  1999, Milli özünüdərkin bədii inikası. BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş tezislər. Elmi konfransın materialları, s. 405-406  1999, Səngərlərdə keçən ömür. Filoloji araşdırmalar, X kitab, Bakı, Şirvannəşr, s. 4-11  2000, Dünyanın sevincini və qəmini yaşayan şair. Filoloji araşdırmalar, XII kitab, Bakı, Şirvannəşr, 21- 23  2000, Bu köç gedər, bir sarvanı yox hələ… (Ələmdar Cabbarlının ktabına ön söz). Bakı: Səda,s. 1-4  2000, Qulamhüseyn Sayedi nəsrində mənəvi-əxlaqi və psixoloşi problem. BDU xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, №1. s. 56-59  2000, Zaman bizdən uzaqlaşdıqca… Filoloji araşdırmalar, XI kitab, Bakı, Şirvannəşr, s. 24-28  2000, “Azərbaycanım mənim” kitabına ön söz. Bakı: Səda, s. 1-4  2000, Savalanda görüşənədək. Bakı, «Kür» nəşriyyatı, s. 57-61  2000, O yol bizim yolumuzdur. Bakı, «Kür» nəşriyyatı, s. 24-26  2001, İstiqlalı tanrısı bilən şairin haqqa çağırış səsi. Filoloji araşdırmalar XIII kitab, Bakı, Şirvannəşr, s. 28-32  2001, Dərdli-dərdli sürükləndim, inlədim… .Filoloji araşdırmalar, XV kitab. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, s. 45-50  2001, Əhatəli və maraqlı tədqiqat. (Zeynalabdin Marağayinin «İbrahimbəyin səyahətnaməsi romanı» kitabına ön söz. Bakı, Elm nəşriyyatı, s. 3-6  2001, Odlardan-alovlardan keçən şair. «Susmaram» kitabına ön söz. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 3-8  2001, Tarix elminin böyük alimi. Bakı, Forumun materialları. 28 dekabr, s. 47-50  2001, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı proqramı (bakalavr pilləsi üçün). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı,  2002, Dünyanın dərdini qəlbində daşıyan insan. Bakı, Şirvannəşr,  2002, Türkün dövlətçilik tarixi haqqında. Bakı, Forum. Dərc olunmuş materiallar, s. 29-35  2002, Dildə, fikirdə, işdə birlik həyat həqiqətinə çevrilməlidir. Bakı, Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, №1, s. 55-59  2002, Güney Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin bəzi məqamları. Bakı, Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, №4, s. 44-49  2002, Avrasiya məkanında Azərbaycanın yeri. «Dünya Azərbaycanlıları» dərgisi, №1, 2002 Quaker greek Dr. Mebane, №c 27302, USA (Dünya azərbaycanlılarının konqresi nəşri, ABŞ), s. 31.-35  2002, Qadın və siyasət. Türk dünyası qadınlarının I qurultayında məruzə. Ankara, Türk yurdu yayınları, Nu:79, s. 267-269  2002, Dünyanın dərdini qəlbində daşıyan insan. «Ümid çırağı» kitabı. Bakı, Şirvannəşr,  2004, Demokratik Cümhuriyyət dövrü poeziyasında istiqlal və türkçülük ideyaları. «Təfəkkür» Universitetində «Azərbaycan dili və ədəbiyyatının aktual problemləri» mövzusunda keçirilən konfransın materialları. 25 fevral, s. 16-25  2005, Böyük alim, cəsarətli insan. «Oğuz eli» dərgisi. Bakı. Azərbaycan nəşriyyatı, s. 19-20  2005, Cənubi Azərbaycan poeziyasında Məhəmmədhüseyn Şəhriyar ənənələri. Elmi əsərlər, Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, №3, s. 52-58  2005, Mühacirətin tanınmış simaları haqqında düşüncələr (I məqalə). Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri dərgi). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, №6(48), s. 119-121  2006, Mühacir şair, mübariz insan. Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri dərgi). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, №3(51), s. 74-76  2007, “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabı. Cənubi Azərbaycanla bağlı hissələr:  2007, Poeziya. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 202-211  2007, Nəsr. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 211-224  2007, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 225-239  2007, Bulud Qaraçorlu Səhənd. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 240-249  2007, Məhəmməd Biriya. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 249-260  2007, Səməd Behrəngi. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 260-270  2007, Qülamhüseyn Sayedi. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 270-281  2007, M.Gülgün. (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). Dərslik (2 cilddə). Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 24-34  2007, Mühacirət ədəbiyyatında memuar yanrı (II məqalə). Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) №1, s. 30-34  2007, Millət, hürriyyət və bəşəri duyğular şairi haqqında yeni kitab. Bakı, “Azərbaycan” dərgisi, №10, s. 176-180  2007, Mühacirətdə yaranmış memuarlar haqqında düşüncələr. Bakı Universitetinin xəbərləri №2, s. 30- 34  2008, Necə ki, həyat var, şeir də vardır. Bakı Universitetinin xəbərləri №3, s. 49  2008, «Azadlığın üfüqləri»ndə dolaşırkən. Filologiya məsələləri. AMEA, Bakı, Nurlan nəşriyyatı,  2008, Milli bütövlüyə gedən yol. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi nəzəri dərgi. Bakı, 2008 (64), s. 79- 81  2008, Mir Cəlalın hekayələrində Cənubi Azərbaycan həyatının təsviri. Mir Cəlalın 100 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı Universiteti nəşriyyatı,  2009, «Yarımçıq əlyazma» və yaxud tariximizin ibrət dərsləri. «Azərbaycan» jurnalı №1, s. 195  2009, Tarixi həqiqətlərin bədii ifadəsi. Bakı Universitetinin xəbərləri №2, s. 55-60  2010, Türkün böyük oğlu. Aida İmanquliyevanın 70 illiyinə həsr olunmuş «Şərqşünaslığın aktual problemləri» mövzusunda Respublika Elmi-Nəzəri konfransının materialları. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 2001  2010, Cənubun Böyük Şairi Məcid Səbbaqe İrani (Yalqız). Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 1 (72) Bakı, s. 120-122  2010, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının böyük tədqiqatçısı. C.Xəndanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: Elm və Təhsil, 20-21 may, s. 33-36  2010, Ədəbiyyatımızın şah budağı. C.Xəndanın seçilmiş əsərləri 3 cilddə, 2-ci cild. 268 s. II cildin redaktoru  2010, 21 Azər hərəkatı və onun nəticələri. Milli oyanış dərgisi, №2, s. 6-11  2010, Yazıçının şəxsiyyət və bədii həqiqət axtarışları. «Müasir ədəbiyyat məsələləri» kitabı. Bakı: Elm və təhsil, s. 112-119  2010, Ermenilerin tarihi gerçekleri saptırma qayretleri. «Azerbaycan» dergisi. Ankara, Nergiz matbaası Ahmet Ercan, Temmuz, s. 21-27  2011, Böyük Şəhriyar haqqında yeni kitab. «Azərbaycan şərqşünaslığı» dərgisi xüsusi buraxılış, Şəhriyar 105. «Bakı, çap evi» nəşriyyatı, №2 (6)  2011, Nurlu sabahlarda görüşənədək (Dağ cığırından başlanan yol kitabı. Qara Namazova həsr olunub). Bakı: Təhsil NMP, s. 133-138  2011, Həyatdan sonrakı həyat (II məqalə). “Duyğulara iz saldı” kitabı. Bakı: Çaşıoğlu, s. 71-75  2011, Gəncəli Səbahinin nəsrində sürgünlük və didərginlik motivləri. Filoloji araşdırmalar, Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 35-45  2011, «Elçibey»de Musavatçılıq. Azerbaycan (Türk kültür dərgisi) Ankara, 59, sayı 379  2012, Milli ve menevi azadlık mücahidi. «Anadolu» dərgisi Ankara Sayı 1, s. 1-5  2012, Güney və Quzey şairlərinin poeziyasında həsrət və nisgil motivləri. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. №2. Bakı: Elm və təhsil, s. 23-30  2012, Güney və Quzey yazarları arasında ədəbi əlaqələr. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri, Bakı: Elm və təhsil, s. 71-79  2013, Əbədiyaşar Əbdülhəmid müəllim. «Bir işığın zərrələri» kitabı. Bakı, CBS mətbəəsi, s. 187-192  2013, Müdrik alim, bəşəri insan. Ankara, Azərbaycan dərgisi, №10, s. 9-20  2013, Qulamhüseyn Sayedi nəsrində psixologizm. Filoloji araşdırmalar, Bakı, «Azərbaycan» nəş.,  2014, Azadlıq və istiqlal mücahidi. M.Ə.Rəsulzadənin 130 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi-Nəzəri konfransının materialları. Bakı, BDU, 19 may,  2014, Mustical Discussion in poetry of contemporary poets of Azerbaijan. International journal of Scientific Research. IIR. Vol 06. Issue, 02 Tehran  2014, Güney Azərbaycan nəsrində naturalizm və magik realizmin banisi. Müasir ədəbiyyat məsələləri. III kitab. Bakı, Elm və Təhsil nəşriyyatı,  2015, Güney Azərbaycanın ən müasir şair və yazıçıları. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. V cild. Cənubi Azərbaycan. Ədəbiyyat.  2015, İstiqlal idealı və istiqlal poeziyası (1970-1990). Bakı, Elm və təhsil, (kitaba ön söz)  2015, “Əfsanədən həqiqətə” kitabına yazılmış ön söz. Bakı, Elm və Təhsil,  2015, Filologiya fakültəsi magistrları üçün proqram (Güney Azərbaycan ədəbiyyatı). Bakı Universiteti nəşriyyatı,  2015, Böyük fikir və məslək adamı. Müsavat qəzeti, 24 iyun,  2015, Qarabağın qadın şairləri və onların çağdaş davamçıları. 27-30ada keçirilən konfransın materialları. Türkiyə, Azərbaycan dərgisi,  2015, Avrasiya məkanında Azərbaycanın yeri və rolu (tarixi gerçəkliklər, mülahizələr və təkliflər) II məqalə. Kitabi-Dədə Qorqudun tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, 29 dekabr  2015, Müdriklik çağında pərvanə kimi (II məqalə). “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları, 18 dekabr,  2016, M.Ə.Rəsulzadənin “Əsrimizin Səyavuşu” əsərində türkçülük-turançılıq məfkurəsi və Azərbaycan problemi. Müasir Ədəbiyyat məsələləri. IV kitab. Bakı, Elm və Təhsil,  2016, Vətəndaş şair – Bəxtiyar Vahabzadə. Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi. Akademik T.Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. 2 noyabr,  2016, Atatürk və türk milliyyətçiliyi. 25.Yıl Armağanı özel sayı. Başkent orqanize, San bölgesi 22 cad. №8. Atatürkçü düşünce tarafından basılmışdır,  2018, “Mir Cəlalın iki hekayəsində Güney Azərbaycan problemi”. Mir Cəlalın 110 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Elm və təhsil, səh. 118-125  2018, “Əsrimizin Səyavuşu”nda Türkçülük – Turançılıq məfkurəsi və Azərbaycan problemi” (I məqlə). Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabı. Tarixi, siyasi və ədəbi kulturoloji müstəvidə. Bakı: Nurlar, s. 220-233  2018, “Əsrimizin Səyavuşu”nda Türkçülük – Turançılıq məfkurəsi və Azərbaycan problemi” (II məqlə). Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabı. Tarixi, siyasi və ədəbi kulturoloji müstəvidə. Bakı: Nurlar, s. 192-220.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]