Bazar seqmentasiyası

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin

Bazar seqmentasiyası — bazarda istehlakçıların və ya potensial istehlakçıların müxtəlif qruplara (və ya seqmentlərə) bölünməsi prosesi, onların daxilində istehlakçıların müəyyən marketinq kompleksi ilə təmin edilən oxşar və ya oxşar ehtiyacları var. Məhsullar arasındakı fərqləri məhsulun həyat dövrü ərzində saxlanıla bilən xərc fərqlərinə çevirmək üçün nəzərdə tutulmuş marketinqin mühüm aspekti.

Tarixi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Biznes tarixçisi Riçard S. Tedlou bazarın seqmentləşdirilməsinin təkamülünün dörd mərhələsini müəyyən edir[1]:

 • Parçalanma (1880-ci illərə qədər): İqtisadiyyat yerli və ya regional olaraq mal satan kiçik regional təchizatçılarla xarakterizə olunurdu.
 • Unifikasiya və ya kütləvi marketinq (1880-1920-ci illər). Nəqliyyat sistemləri təkmilləşdikcə iqtisadiyyat vahidləşdi. Standartlaşdırılmış, markalı məhsullar ölkə daxilində paylanırdı. İstehsalçılar məhsulun həyat dövrünün əvvəlində bazara daxil olmaq üçün miqyas iqtisadiyyatına nail olmaq üçün ciddi standartlaşdırmada israr edirdilər.
 • Seqmentləşdirmə (1920-1980-ci illər): Bazar ölçüsü artdıqca, istehsalçılar müxtəlif demoqrafik və psixoqrafik bazar seqmentlərinin ehtiyaclarını ödəmək üçün müxtəlif keyfiyyət göstəriciləri ilə fərqli modellər istehsal edə bildilər. Bu, demoqrafik, sosial-iqtisadi və həyat faktorlarına əsaslanan bazar differensasiyası dövrüdür.
 • Hiperseqmentasiya (1980-ci illərdən sonrakı): getdikcə daha daralmış bazar seqmentlərinin müəyyənləşdirilməsinə doğru keçid. Texnoloji irəliləyişlər, xüsusən də rəqəmsal kommunikasiyalar, marketoloqlara fərdi istehlakçılar və ya çox kiçik qruplarla əlaqə yaratmağa imkan verir. Buna bəzən şəxsi marketinq də deyilir.

Bazarın seqmentləşdirilməsi təcrübəsi marketoloqlar bu barədə nəzəri səviyyədə düşünməmişdən xeyli əvvəl meydana çıxdı[2]. Arxeoloji sübutlar göstərir ki, Tunc dövrü tacirləri ticarət yollarını coğrafi konturlara görə seqmentlərə bölmüşlər[3]. Digər sübutlar göstərir ki, müasir bazar seqmentasiyası təcrübəsi XVI əsrdən başlayaraq tədricən inkişaf etmişdir. Böyük şəhər ərazilərindən kənarda olan pərakəndə satıcılar yalnız bir növ müştəriyə xidmət göstərə bilməzdilər, lakin pərakəndə satışçılar daha zəngin müştəriləri daha az imkanlılardan ayırmağın yollarını tapmalı idilər. Ən sadə hiylələrdən biri müştərilərə xidmət göstərə biləcəyiniz küçəyə pəncərə açmaq idi. Bu, sadə insanları içəri girməyə məcbur etmədən mal satmağa imkan verirdi. XVI əsrin sonlarından dəb halına gələn başqa bir həll yolu, imtiyazlı alıcıların malların daim nümayiş olunduğu mağazanın arxa otağına dəvət edilməsi idi. Təxminən eyni vaxtda ortaya çıxan başqa bir üsul, daha zəngin müştərilərin xeyrinə mağaza sahibinin şəxsi evində mal nümayişi keçirmək idi. Məsələn, Samuel Pepis 1660-cı ildə onun taxta domkratına baxmaq üçün satıcının evinə necə dəvət edildiyini təsvir edir[4]. XVIII əsrin ingilis sahibkarları Cozayya UecvudMetyu Bolton, yalnız yuxarı təbəqələrin dəvət olunduğu şəxsi yaşayış yerlərində və ya icarəyə götürdükləri zallarda mallarının geniş nümayişini təşkil etdilər, Uecvud isə malları kütlələrə satmaq üçün səyyar satıcılardan ibarət komandadan istifadə etdi.[5]

Erkən marketinq seqmentasiyasına dair sübutlar Avropanın başqa yerlərində də qeyd edilmişdir. Alman kitab ticarətinin tədqiqi 1820-ci illərdə məhsulun differensiallaşdırılması və bazar seqmentasiyası nümunələri tapdı[6]. 1880-ci illərdən etibarən Alman oyuncaq istehsalçıları xüsusi coğrafi bazarlar üçün qalay oyuncaq modelləri istehsal edir; Böyük Britaniya bazarı üçün London omnibusları və təcili yardım maşınları; Kontinental Avropa üçün Fransız poçt furqonları və Amerikada satış üçün Amerika lokomotivləri[7]. Bu fəaliyyət göstərir ki, bazarın seqmentləşdirilməsinin əsas formaları XVII əsrdən və bəlkə də ondan əvvəllər tətbiq olunur.

Müasir bazar seqmentasiyası XX əsrin ilk onilliklərində marketoloqların iki aktual problemə cavab verdikləri zaman yaranmışdır. Demoqrafik və satınalma məlumatları qruplar üçün, lakin nadir hallarda fərdlər üçün, ikincisi, reklam və paylama kanalları qruplar üçün, lakin nadir hallarda fərdi istehlakçılar üçün mövcud idi. 1902-1910-cu illər arasında ABŞ-da Machina-nın reklam agentliyində işləyən Corc B. Voldron, reklamçılara təhsilli və savadsız istehlakçıların nisbətini və müxtəlif sahələrdə pul qazanma qabiliyyətini göstərmək üçün vergi reyestrlərindən, şəhər kataloqlarından və siyahıyaalma məlumatlarından istifadə etdi. peşələr. Bu, çox erkən mərhələdə sadə bazar seqmentasiyası nümunəsi idi[2][8]. 1924-cü ildə Pol Çerinqton ABCD məişət tipologiyasını işləyib hazırladı; sosial-demoqrafik seqmentasiya üçün ilk alət[2][9]. 1930-cu illərdə Ernest Dixter kimi bazar tədqiqatçıları fərqli marketinq davranışlarını izah etmək üçün təkcə demoqrafiyanın kifayət etmədiyini başa düşdülər və bazarları seqmentləşdirmək üçün həyat tərzinin, münasibətlərin, dəyərlərin, inancların və mədəniyyətin istifadəsini öyrənməyə başladılar[10]. Yalnız qrup səviyyəsində məlumatlara çıxış imkanı ilə marketoloqlar vəzifəyə taktiki baxımdan yanaşdılar. Beləliklə, seqmentləşdirmə mahiyyətcə brendə əsaslanan bir proses idi.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Charles Ray Taylor, Richard S. Tedlow. New and Improved: The Story of Mass Marketing in America. 58 (Journal of Marketing). 1994-07. 123.
 2. 1 2 3 Mark Tadajewski. The Routledge Companion to Critical Marketing. 2018-09-21.
 3. Georgia M. Andreou. Book Review of Of Odysseys and Oddities: Scales and Modes of Interaction Between Prehistoric Aegean Societies and Their Neighbours, edited by Barry P.C. Molloy. 121 (American Journal of Archaeology). 2017-10.
 4. Norman Jones. Nancy Cox and Karin Dannehl. Perceptions of Retailing in Early Modern England. The History of Retailing and Consumption. Aldershot: Ashgate Publishing Company, 2007. xvi + 214 pp. + 5 color and 13 b/w pls. index. illus. tbls. bibl. $99.95. ISBN: 978-0-7546-3771-4. 61 (Renaissance Quarterly). 2008. 651–653.
 5. Susan Mackiewicz. The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-Century England. Neil McKendrick , John Brewer , J. H. Plumb. 18 (Winterthur Portfolio). 1983-12. 303–305.
 6. Krittinee Nuttavuthisit. Interview (Qualitative Consumer and Marketing Research). Singapore: Springer Singapore. 2019. 109–139. ISBN 9789811361418, 9789811361425.
 7. Gary Cross. <italic>Kids' Stuff: Toys and the Changing World of American Childhood</italic>. Cambridge: Harvard University Press. 1997. Pp. vii, 283. $29.95 (The American Historical Review). 1999-02.
 8. Lawrence C. Lockley. Notes on the History of Marketing Research. 14 (Journal of Marketing). 1950-04. 733–736.
 9. Lawrence C. Lockley. Notes on the History of Marketing Research. 14 (Journal of Marketing). 1950-04. 733.
 10. Wilson Bastos, Sidney J. Levy. A history of the concept of branding: practice and theory. 4 (Journal of Historical Research in Marketing). 2012-08-03. 347–368.

Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. — СПБ.:Питер, 2006
 • Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс — М. Издательский дом Вильямс, 2007
 • Макдональд М., Данбар Я. «Сегментирование рынка». ИГ ДИС, Москва, 2002

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]