Bilal Dadaşov

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Bilal Dadaşov
Doğum tarixi 30 dekabr 1915(1915-12-30)
Doğum yeri Hacıqabul,Rəncbər kəndi, Azərbaycan Azərbaycan
Vəfat tarixi 13 fevral 2007 (92 yaşında)
Vəfat yeri Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan
Elm sahəsi Kimya
Elmi dərəcəsi AMEA-nın müxbir üzvü,kimya elmləri doktoru,professor
İş yeri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
Təhsili Azərbaycan Dövlət universiteti ADU(hazırki Bakı Dövlət Universiteti BDU)
Mükafatları “Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi”

Bilal Ataş oğlu Dadaşov Şamaxı qəzasının (indiki Hacıqabul rayonu) Rəncbər kəndi, (30 dekabr 1915,ö 13fevral 2007) — 1944-cü il kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.“Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi”

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

ELMİ-PEDAQOJİ VƏ İCTIMAİ

FƏALİYYƏTİNIN ƏSAS TARİXLƏRİ

    

Bilal Ataş oğlu Dadaşov 1915-ci il dekabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Şamaxı qəzasının (indiki Hacı­qabul rayonu) Rəncbər kəndində anadan olmuşdur.

1931-ci il  – Rəncbər kəndində məktəbi bitirmiş­dir.

1931-1934-cü illər – Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun fəh­lə  fakü­­ltəsinin tələbəsi olmuşdur.

1934-1939-cu illər – Azərbacan Dövlət Universitetinin ADU(hazırki  Bakı Dövlət Universiteti BDU) kimya  fakül­təsinin tələbəsi, eyni zamanda üzvi kimya kafedra­sı­nın laborantı işləmişdir. Dövlət imtahan komissiyasının qə­­rarı ilə fa­kül­təni bitirdikdən sonra fiziki kimya ka­fedrasında assistent kimi sax­lanılmışdır.

1939-1944-cü illər  – ADU-nun fiziki kimya kafedrasının aspirantı, həmin kafedranın assistenti, eyni zamanda mamaliq-feldşer texnikomunda kimya dərsi demişdir.

1944-cü il – kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi al­maq üçün “Azərbaycanın vulkanik küllərinin təsirindən piro­qa­zın propilen  fraksiyasının katalitik oksidləşməsi” möv­zu­su­nda dis­sertasiya müdafiə etmişdir. Bir sıra cəbhə sifariş­lərini yerinə yetirdiyinə görə SSRİ Ali Sovetinin qərarı ilə “Qafqazın müdafiəsinə görə” medalı ilə təltif edilmişdir.

1944-1945-ci illər  – SSRİ XKŞ yanında AAK-nın qərarı ilə kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır və ey­ni zamanda fiziki kimya ixtisası üzrə baş elmi işçi  və ADU-nın fiziki kimya kafedrasının dosenti elmi adları təs­diq olunmuşdur.

-SSRİ  Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində “Rəşadətli əməyə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.

1945-1950-ci illər – N.Nərimanov adına Azər­baycan Döv­lət Tibb İnstitutunun assistenti və dosenti (eyni zamanda başqa  yerdə işləməklə)

Azərbaycan EA-nın Kimya İnstitutunun kataliz laboratoriya­sı­nın müdiri.

1950-1957-ci illər – SSRİ  EA-ın A.B.Topçıyev adına Neft-Kimya Sintezi İnstitutuna təcrübə keçməyə və dok­to­ranturaya göndərilmişdir (Moskva şəhəri).

– SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə raket tex­ni­kası üçün effektli yanacaqların işlənib hazırlanması sa­hə­sindəki səmərəli fəaliy­yətinə görə “Rəşadətli əməyə görə” medalı ilə təltif olun­muşdur

– Kimya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi adı almaq üçün “Ağ neftin tərkibinin və karbohidrogenlərin quruluşunun maye yanacaqlı raket mühərrikinin yanma kamerasında yanma davamlılığına təsirinin tədqiqi” mövzusunda dis­sertasiya müdafiə etmişdir (Moskva şəhəri).

1957-1963-cü illər –  Azərbaycan EA Qeyri-Uzvi və Fi­ziki- Kimya İnstitutunda xüsusi yanacaq və yanma labo­ratoriyasının, sonra isə Neft-Kimya Prosesləri İnstitu­tun­da (NKPİ) laboratoriya rəhbəri.

─ ADU-nin fiziki-kimya kafedrasının dosenti (eyni zamanda başqa yerdə işləməklə).

─ SSRİ Ali Təhsil Nazirliyi nəzdində AAK-ın qərarı ilə kimya elmləri doktoru, alimlik dərəcəsi verilmiş və eyni zamanda Azərbaycan Politexnik İnstitutunun kimya kafedrasının professoru elmi adı  təsdiq olunmuşdur.

1961-1974-cu illər – Azərbaycan Politexnik İnsti­tu­tu­­nun kim­ya kafedrasının dosenti və professoru (eyni za­man­da baş­qa yerdə işləməklə).

– SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Fədakar əməyə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.

– Bakı şəhəri Xətai rayonunun Xalq Universitetinin rektoru.

– Azərbaycan EA-nın NKPİ-nin D.İ.Mendeleyev adına Kim­ya Cəmiyyətinin sədri.

-Almaniya Demokratik Respublikasına elmi ezamiyyət.

1975-1978-ci illər  – SSRİ Ali Soveti Rəyasət He­yə­ti­nin Fərmanı ilə “1941-1945-ci illər Böyük Vətən mü­ha­ri­bəsində qələbənin 30 illiyi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

– “Əmək veteranı” medalı ilə təltif olunmuşdur.

– “Sosializm yarışının qalibi” nişanı ilə təltif olunmuşdur.

–  Rumıniya Sosialist RespublikasınNKPİ-nin müdiriyyəti yanında məsləhətçi.

2005-ci il – AMEA-nin 60 illiyi ilə əlaqədar fəxri fərman almışdır.

2007-ci il – 13 fevral Bilal Ataş oğlu Dadaşov vəfat  `etmişdir.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]