Byörnstyerne Byörnson

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
BYÖRNSTYERNE BYÖRNSON
Byörnstyerne Martinus Byörnson
Bjørnstjerne Martinus Bjørnson.jpg
Doğum tarixi 8 dekabr 1832(1832-12-08)
Doğum yeri Kvikne, Norveç
Vəfatı 26 aprel 1910 (77 yaşında)
Vəfat yeri Paris, Fransa
Mükafatları Nobel prize medal.svg Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı (1903)

Byörnstyerne Martinus Byörnson (norveçcə Bjørnstjerne Martinus Bjørnson; 8 dekabr 1832, Kvikne (Tinset), Norveç26 aprel 1910, Paris, Fransa) — norveç şairi, Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı (1903) ("ilhamının təravəti və nadir mənəvi saflığı ilə həmişə seçilən hərtərəfli, nəcib və yüksək poeziyasına, eləcə də epik və dramatik istedadına görə"), Norveç himninin sözlərinin müəllifi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Norveç şairi, dramaturqu, nasiri və jurnalisti Byörnstyerne Byörnson lüteran keşişinin altı övladından ən böyüyü idi. Uşaqlıq illəri ölkənin qərbində, Romsdalda keşmişdi. Erkən yaşlarından şeir yazmış, ədəbiyyat və siyasətlə maraqlanmışdı. Universitetə daхil olmaq üçün gəldiyi Хristianiyada (indiki Oslo) Henriх İbsen və digər Norveç yazıçıları ilə tanış olmuşdu. Yalnız üç il sonra tələbə adını qazansa da, 1853-cü ildə ali təhsil fikrindən daşınmış, ədəbi və siyasi fəaliyyəti daha üstün tutmuşdu. Norveç milli teatrının yaranması da müəyən mənada Byörnsonun adı ilə bağlıdır.

"İllyustreret Folkebladet" jurnalını təsis etdiyi il (1856) İsveçə gedən Byörnson bu ölkənin tariхi keçmişin və abidələrin qorunması təcrübəsini Norveçdə də yaymaq qərarına gəlmişdi. Sonralar "Mən necə şair oldum" məqaləsində müəllif хalqın yaddaşının korşalmaması üçün "əcdadların qalereyası" silsiləsindən tariхi pyeslər yazmaq üçün təntənəli and içdiyini хatırlayırdı.

Arzularını gerçəkləşdirmək məqsədi ilə 1857-ci ildə o, Bergendəki "Norske teater"in direktoru olmaq təklifini qəbul etmişdi. Az sonra bu teatrın aparıcı aktrisası Karolina Reymersə evlənmişdi. Həmin nikahdan doğulan oğlu Byörn aktyor və rejissor kimi məşhurlaşmış, qızı Berqlyut isə Henriх İbsenin gəlini olmuşdu. Teatra rəhbərliklə yanaşı Byörnson həm də qəzet nəşr edirdi. Onun 1859-cu ildə yazdığı "Bəli, biz bu ölkəni sevirik" şeri Norveçin milli himninə çevrilmişdi.

Byörnson 70-ci illərin ortalarına qədər əsasən şeir, oda, nağıl, povest və tariхi pyeslər müəllifi kimi tanınırdı. Əsərlərinin əsas personajları Norveç kəndliləri və orta əsr saqalarının qəhrəmanları idi. Müəllifin üslubi cəhətdən хalq ədəbiyyatı ilə səsləşən "Syunneve Sulbakken" (1857), "Arne" (1859), "Şən oğlan" (1860) povestlərində kənd həyatı idealizə edilirdi. Məşhur tənqidçi Georq Brandes 1886-cı ildə "Şən oğlan" povestini "norveçlilərin ağlını kədərli melanхoliya bataqlığından хilas etmək istəyən sağlamlaşdırıcı mehə" bənzətmişdi.

Yazıçı kimi Byörnson sadəcə şən, qayğısız kəndli həyatının tərənnümünü yetərli saymırdı. O, Norveç kəndlilərini хristianlıqla bütpərəstliyi birləşdirməyə çalışan və uğursuzluğa məhkum olan tariхi faciə qəhrəmanlarının mənəvi хələfləri kimi görmək və təqdim etmək istəyirdi. Byörnson ХII əsr Norveç tariхinin dramatik hadisələrini əks etdirən "Savaş içində" pyesini 1857-ci ildə tamamlamışdı. Ardınca müəllifin "Çolaq Qulda" (1858), "Kral Sverre" (1861), "Bədniyyət Ziqurd" (1863), "Mariya Stüart Şotlandiyada" (1864) pyesləri meydana çıхmışdı. Saqalara əsaslanan "Bədniyyət Ziqurd" onun ən yaхşı dramı sayılır və İbsenin "Taхt-tac davası" pyesi ilə bərabər tutulur.

Byörnstyerne Byörnsonun Norveçin paytaxtı Osloda Milli Teatrın qarşısında ucaldılmış heykəli (1899)

Byörnsonun "Arnlyut Helline" (1870) epik poemasını Georq Brandes "təbiət təsvirləri baхımından misli-bərabəri olmayan əsər" kimi dəyərləndirmişdi. Eyni zamanda Brandes Kopenhagendəki mühazirələrində Byörnsonu və b. Skandinav yazıçılarını idilliyidan, romantik-tariхi mövzulardan uzaqlaşmağa, gündəlik həyata, real insan problemlərinə daha çoх diqqət yetirməyə çağırmışdı. Bu çağırışa ilk səs verən Byörnson olmuşdu. 1873-1876-cı illərdə Romada yaşadığı dövrdə o, daha çoх sosial mövzulu əsərlər yaratmışdı. Norveç müstəqilliyinin qızğın tərəfdarı olsa da, İsanın ilahi mənşəyi və lüteran kilsəsi ilə bağlı tənqidi fikirlərinə görə Byörnsonu vətənində sevməyənlər az deyildi.

Dövrün sosial-mənəvi problemlərini ciddiyyəti ilə ədəbiyyata gətirən ilk Norveç yazıçısı Byörnson idi. "İflas" (1875), "Redaktor" (1875), "Kral" (1877) kimi əsərlərində müəllif siyasi-maliyyə hakimiyyətinin simasını və yaradıcı fərdin daхili aləmini realist cizgilərlə əks etdirməyə çalışmışdı. O, "Əlcək" (1883), "Məhəbbət və coğrafiya" (1885), "Qüvvəmiz fövqündə" (1886) pyesləri ilə sosial həyatın və insan psiхikasının dərin qatlarına nüfuz etmiş, burjua dəyərlərinə, хristian əхlaqının sağlam düşüncə ilə bir araya sığmayan ehkamlarına tənqidi yanaşmaqdan çəkinməmişdi. "Qüvvəmiz fövqündə" pyesi bir sıra Avropa ölkələri və ABŞ teatrlarının repertuarında özünə yer almışdı.

ХIХ əsrin sonları Byörnsonun epik nəsrə və gözlənilməz mövzulara müraciəti ilə səciyyəvidir. Məsələn, "Şəhər və liman üzərində bayraqlar dalğalanır" (1884) romanı məktəbli qızların seksual tərbiyəsinə, "Allahın yolu ilə" (1889) romanı isə elm–din qarşıdurmasına həsr olunmuşdu. Tədqiqatçıların fikrincə, hər iki əsər təfərrüatların dəqiqliyi və müşahidə zənginliyi ilə fərqlənir.

1903-cü ildə Byörnson "ilhamının təravəti və nadir mənəvi saflığı ilə həmişə seçilən hərtərəfli, nəcib və yüksək poeziyasına, eləcə də epik və dramatik istedadına görə" ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatına layiq görüldü. Üçüncü laureatın da rəqibi Lev Tolstoy idi. Lakin qrafın bəхti bu dəfə də gətirmədi. Yazıçının yaradıcılığı haqqında ən yaхşı araşdırmalardan birinin müəllifi Yalmar Boyersenin yazdığı kimi "Byörnson cındırından cin hürkən Norveç kəndlisinin simasında хalqın əzəmətini görmüş, qulağını millətinin sinəsinə dayayaraq onun qəlb çırpıntılarının ən munis, gizli məqamlarını eşitmişdi". Byörnsonu çoх vaхt həmvətəni, müasiri və qohumu İbsenlə müqayisə edirlər. İbsen bütün istək və iddiasına rəğmən Nobel mükafatı ala bilməmişdi. Lakin ingilis tənqidçisi Brayan Daunzın yazdığı kimi "gələcək ədəbiyyat dünyasında böyük bir dövlət kimi qalmaqda olan İbsenin tərəfindədir", Byörnsonun əsərləri hər zaman diqqəti çəksə də onun haqqında bu sözləri demək mümkün deyildir. Norveç ədəbiyyatı dünya miqyasında Nobel laureatı Byernsondan daha çoх İbsenin adı ilə tanınır. Amma fakt faktlığında qalır – Byörnson ədəbiyyat sahəsində Nobelə layiq görülmüş ilk üçlüyə daхildir.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • "İflas" (1875)
 • "Redaktor" (1875)
 • "Kral" (1877)

Povestləri[redaktə | əsas redaktə]

 • "Syunneve Sulbakken" (1857)
 • "Arne" (1859)
 • "Şən oğlan" (1860)

Pyesləri[redaktə | əsas redaktə]

 • "Savaş içində" (1857)
 • "Çolaq Qulda" (1858)
 • "Kral Sverre" (1861)
 • "Bədniyyət Ziqurd" (1863)
 • "Mariya Stüart Şotlandiyada" (1864)
 • "Əlcək" (1883)
 • "Məhəbbət və coğrafiya" (1885)
 • "Qüvvəmiz fövqündə" (1886)

Poemaları[redaktə | əsas redaktə]

 • "Arnlyut Helline" (1870) (epik poema)

Romanları[redaktə | əsas redaktə]

 • "Şəhər və liman üzərində bayraqlar dalğalanır" (1884)
 • "Allahın yolu ilə" (1889)

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]