Ekososiologiya

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Ekososiologiya və ya ətraf mühitin sosiologiyası (ing. Environmental sociology) — sosial və təbiət elmlərinin kəsişməsində sosiologiyanın bir qolu. Avropadan gələn immiqrasiya dalğasını uyğunlaşdırma praktika məqsədilə XX əsrin əvvəllərindəki Amerika şəhərlərindəki insan icmalarının tədqiqatı ilə başlayan ekososiologiya bu gün insanlar və biosfer arasındakı birbaşa və geribildirim əlaqələrini araşdıran qlobal, qloballaşmanın yerli həyata təsiri də daxil olmaqla bütün səviyyələr bir elm sahəsinə çevrildi. Ekososiologiya şəhərşünaslıq, yerli özünüidarə nəzəriyyəsi, regional tədqiqatlar və riskologiya ilə sıx bağlıdır.

Ətraf mühitin sosiologiyasının qurucuları — Florian Znanetski, Robert Park, Lüis Virt və başqaları (Chicago Human Ecology School) — 1920-1940-cı illərdə sosiologiyaya "yad", "marjinal şəxs" və digərləri kimi mühüm anlayışlar daxil etdilər. Elə həmin illərdə rus alimi Vladimir Vernadski sosial-təbii orqanizm kimi "biosfer" anlayışını irəli sürdü.

rus dilində
  • Светлана Баньковская. Экологии социальной концепции // Современная западная социология. Словарь. М. 1990.
  • Светлана Баньковская. Инвайронментальная социология. — Рига, 1991.
  • Захаров В. М. Приоритеты национальной экологической политики России. М. 1999.
  • Яницкий О. Н. Российская экосоциология за 50 лет. Итоги и новые вызовы (Социологические исследования). 2008.
  • Список публикаций по теме экологическая социология на сайте института социологии РАН
  • Яницкий О. Н. Природоохранные сети России и их социальный капитал (гносеологические и теоретические проблемы) / Институт социологии РАН // Официальный сайт ИС РАН — 2012. ISBN 978-5-89697-215-0
  • Экологические катастрофы: структурно-функциональный анализ / Институт социологии РАН, Яницкий О. Н. // Официальный сайт ИС РАН — 2013. ISBN 978-5-89698-230-3
  • Ефременко Д.В. Эколого-политические дискурсы. Возникновение и эволюция. М.: ИНИОН РАН, 2006. 285 с.
digər dillərdə