Eldar Məmmədbəyli

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Eldar Məmmədbəyli
Eldar Məmmədbəyli Hüseynqulu oğlu
Eldar Memmedbeyli.jpg
Doğum tarixi 22 yanvar 1941 (1941-01-22) (79 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu, Arısu kəndi
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Kimya
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi adı Baş elmi işçi
İş yeri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
Təhsili Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlər Tibb Universiteti)
Mükafatları "Tərəqqi" medalı — 2019

Eldar Məmmədbəyli Hüseynqulu oğlu - kimya elmləri doktoru, AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda şöbə müdiri, kimya üzrə 0nlarla elmi və tədris kitablarının müəllifi.[1]

Ümumi məlumatlar[redaktə | əsas redaktə]

Eldar Məmmədbəyli Hüseynqulu oğlu Gədəbəy rayonu, Arısu kəndində anadan olmuşdur.

 • Təvəllüdü (gün, ay, il): 22.01.1941
 • Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti), Əczaçılıq fakültəsi.
 • Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 2306.01 - Üzvi kimya


Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

Asimmetrik Dils-Alder reaksiyası, optiki aktiv funksionaləvəzolunmuş alitsiklik birləşmələrin sintezi, fizioloji aktiv maddələr, azot və kükürd birləşmələrin Mannix reaksiyası ilə sintezi, Azərbaycan yeni yataq neftlərinin, o cümlədən Naftalan neftinin optiki aktivliyinin tədqiqi, metal kompleksləri, o cümlədən ferrosen və simantrenin amin törəmələrinin sintezi. Uzun müddət ərzində xiral katalizatorların iştiraki ilə aparılan asimmetrik sintez sahəsində geniş elmi tədqiqat işləri aparmışdır. Təbii birləşmələr əsasında ekoloji təmiz üsulla yeni xiral katalizator sintez edilmiş və alınan katalizatorlar dien sintezində tətbiq edilmişdir. Onun rəhbərliyi və iştiraki ilə alitsiklik sırası yeni bioloji aktiv maddələr, optiki fəal və fərdi stereo-izomerlər şəklində sintez edilmişdir. Bu maddələrin bir çoxu yeni sintez olunmuş xiral katalizatorların iştiraki ilə aparılan Dils-Alder reaksiyası vasitəsi ilə alınmışdır. Sintez olunmuş maddələrin bioloji aktivliklərinin quruluşlarından asılı olaraq dəyişməsinin tədqiqi və onun gördüyü tədqiqat işlərinin sırasına daxildir

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 4

Elmlər doktorlarının sayı: 2

Elmi-təşkilatı fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Təltif və mükafatlar[redaktə | əsas redaktə]

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30

Vəzifəsi: Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu nun "Antimikrob təsirli reagentlər və biozədələnmələrin tədqiqi laboratoriyası" struktur bölmənin rəhbəri

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı:391 (2016-cı il iyunun 30-a olan məlumat)
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 84

Əsas elmi əsərlərin adları:[redaktə | əsas redaktə]

 • Akhmedov I.M., Peynircioglu B., Mamedov E.G., Tanyeli C., Demir A.S. Hexachlorocyclopentadien in Diels-Alder asymmetric reaction. Tetrahedron, 1994, v. 50, N 7, p. 2099-2106.
 • Мамедов Э.Г. Асимметрическая реакция Дильса-Альдера 1,3-бутадиенов с (-)-диментилфумаратом в присутствии BBr3 и BBr3∙OEt2. Журн. орг. химии, 2007, т. 43, в. 2, с. 192-195.
 • Мамедов Э.Г., Клабуновский Е.И., Абдиев О.Б., Мамедова И.М. Синтез хиральных полигалогеннорборненов асимметрической реакцией Дильса-Альдера. Катализ в промышленности, 2008, № 5, с. 23-31.
 • Мамедбейли Э.Г., Джафаров И.А., Кязимова Т.Г., Ибрагимли С.И., Гасанов Х.И. Синтез и свойства аминометоксипроизводных 1-(этилтио)пентана. Журн. общей химии, 2012, т. 82, вып. 11, с. 1802-1806.
 • Мамедбейли Э.Г., Гасанов А.Г., Гусейнов Н.С., Аюбов И.Г., Гасанов Х.И. Диены С5 фракции пиролиза в термических и каталитических реакциях [4+2]-циклоприсоеди-нения. Нефтехимия, 2013, т. 53, в. 1, с. 58-63.
 • Мамедбейли Э.Г., Джафаров И.А., Казимова Т.Г., Мирзоева М.А., Искендерова О.К. Синтез и свойства аминометокси-производных 1-(этилсульфанил)ал-канов. Журнал прикладной химии, 2013, т. 86, № 8, с. 1184-1189.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]