Gülzar Mustafayeva

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Gülzar Mustafayeva
Gülzar Əliheydər qızı Mustafayeva
Gülzar Əliheydər qızı Mustafayeva.jpg
Doğum tarixi 1958(1958-Şablondakı doğum və ya ölüm tarixində texniki yanlışlıq var!-00)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi zoologiya,entomologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Böyük elmi işçi
İş yeri AMEA
Təhsili ali

Gülzar Əliheydər qızı Mustafayeva (1958)— AMEA Zoologiya İnstitutunun böyük elmi işçisi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Gülzar Əliheydər qızı Mustafayeva 1958-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Atası Yaminov Heydər Əliyansar oqlu AZNeft mədənləri idarəsində quyuların yeraltı təmiri ustası olmuşdur. Anası Yaminova Ədilə Əliyansar qızı evdar qadın olmuşdur. Gülzar Əliheydər qızı Mustafayeva 1976-cı ildə Bakı şəhəri 204 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1982–ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Biologiya fakültəsini bitirmişdir. 1982-ci ildən AMEA Zoologiya İnstitutununFaydalı həşəratların introduksiyası və bioloji mübarizənin elmi əsasları“ laboratoriyasının laborantı və dissertantı olmuşdur. 1990-ci ildə “Şərqi Azərbaycanın afelinidləri (Hymenoptera, Aphelinidae) və onların faunası, ekologiyası, təsərrüfat əhəmiyyəti” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir (Bakı) . Hazırda “Azərbaycanda kənd təsərrüfatı , park-dekorativ bitkilərinə zərər verən bərabərqanadlılar (Homoptera: Coccoidea, Aleurodidea, Aphidoidea), onların parazit və yırtıcıları” mövzusunda doktorluq dissertasiyasının son tamamlama işləri ilə məşğuldur.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi fəaliyyətinin ilk dövrlərində Azərbaycan EA Zoologiya İnstitutunda baş laborant (1982), kiçik elmi işçi (1984) vəzifələrində çalışmışdır, 1990-cı ildən böyük elmi işçidir. Onun tədqiqatının əsasını Azərbaycanda kənd təəsərrüfatı bitkilərinə və park dekorativ bitkilərə zərər vuran sorucu zərərvericilər-çanaqlı, yalançı çanaqlı yastıcalar, mənənələr, ağqanadlılar və onların bioloji tənzimlənməsində rol oynayan parazit və yırtıcı entomofaqların öyrənilməsi təşkil edir. “Azərbaycanda kənd təsərrüfatı , park-dekorativ bitkilərinə zərər verən bərabərqanadlılar (Homoptera: Coccoidea, Aleurodidea, Aphidoidea), onların parazit və yırtıcıları” mövzusunda doktorluq işi üzərində işləyir. Apardığı çoxillik tədqiqatların nəticəsi 60 elmi məqalə və tezisdə, 10 elmi kütləvi kitabçada öz əksini tapmışdır. 2 buklet, 1 təqvim, 1 plakatın müəllifidir. Müxtəlif xarici elmi fondlar tərəfindən maliyyələşdirilmiş 9 elmi layihənin rəhbəri və iştirakçısı olmuşdur:

 1. NATO qrantı “Azərbaycan koksinellidləri” (2003). Layihə rəhbəri;
 2. USAİD, Avrasiya fondu “Azərbaycanda bildirçinciliyin inkişafı” (2003). Layihə rəhbəri;
 3. CEPF-WWF “Hirkan meşələrinin qorunmasında bildirçinciliyin inkişafı alternativ gəlir mənbəyi kimi” (2005 - 2006). Layihə rəhbəri.
 4. BMT Xəzər ekoloji proqramı üzrə layihəsi “Fermerlərin ekoloji savadlandırılması” (2006-cı il). Layihə iştirakçısı.
 5. SRDF-BII, ABŞ, Luiziana ştatı, Yeni Orlean, Səyahət grantı (2007);
 6. BMT UNDP, “Zəfərançılığın inkişafı” (2010). Layihə iştirakçısı;
 7. BMT-nin İnkişaf Proqramı “Onların bizim köməyimizə ehtiyacı var (Qırmızı kitaba əsasən Azərbaycanın Lənkəran bölgəsində nəsli kəsilmiş və azsaylı həşaratlar haqqında)”, (2010), Layihə rəhbəri.
 8. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası “Ətraf mühitin mühafizəsi, ekologiyanin qorunmasında bioloji mubarizənin və əhalinin ekoloji savadlandırılmasının rolu“ ,Layihə rəhbəri.
 9. UETM Azərbaycanda texnogen radionuklidlərin və insektisidlərin yastıcaların (Homoptera,Coccoidea) entomofaqlarına təsiri . 2014-2016, Layihə rəhbəri.

G.Ə.Mustafayeva “Alimlərin fermerlərlə əlaqəsinə yardım” ictimai birliyinin rəhbəridir. Azərbaycanda bildircinçiliyin və zəfərançılığın inkişafına töhfələr vermiş, bildirçinçilik və zəfərançılığın inkişafı ilə əlaqədar 5 elmi kütləvi kitabçanın müəllifidir. Azərbaycanda və xarici ölkələrdə keçirilmiş 15 elmi konqres, qurultay, konfrans və simposiumlarda iştirak etmiş, elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. O cümlədən ABŞ-da, Türkiyə respublikasında, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Dubay şəhərində elmi səfərlərdə olmuşdur.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V., Əhmədov B.Ə. “Bildirciliyin menecmenti” Elmi kütləvi kitabca. Bakı - 2003, 40 səh.
 2. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V., Əhmədov B.Ə. “Bildircincilik fermer təsərrüfatlarında biznesplanlaşdırma” Elmi kütləvi kitabca. Bakı, 2003, 37 səh.
 3. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Mirzəyeva N.B. “Kənd təsərrüfatı zərərveriilərinə qarşı aparılan kimyəvi mübarizənin zərəri haqqında” Elmi kütləvi kitabca. Bakı-2007, 33 səh.
 4. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Mirzəyeva N.B. “Bitki zərərvericilərinə qarşı inteqrir mübarizə haqqında biz nə bilirik”. Elmi kütləvi kitabca, Bakı - 2007, 48 səh.
 5. Mustafayeva G.Ə., Mirzəyeva N.B.“Parabüzənlərin həyatı və təbiətdə rolu”. Buklet. Bakı - 2007, 20 səh.
 6. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Mirzəyeva N.B. “Faydalı həşəratların yaxın dostu olun”. Bakı – 2007, 14 səh.
 7. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V. “Bildirçinçilik gəlirli və perspektivli biznesdir”. Bakı - 2007 , 33 səh.
 8. Mustafayeva G.Ə.,Mustafayev D.V. “Bildirçin əti və yumurtasının mialicəvi əhəmiyyəti”. Bakı -2007, 28 səh.
 9. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Musayeva Z.Y. “Onların bizim köməyi-mizə ehtiyacı var”. Elmi kütləvi kitabca. Bakı, 2010, 31 səh.
 10. Mustafayeva G.Ə., Musayeva Z.Y. “Azərbaycanın gözəl kəpənəkləri”. Buklet. Bakı, 2010, 15 səh.
 11. Mustafayev D.V., Mustafayeva G.Ə. Elmi kütləvi kitabca “Azərbaycan zəfəranı”. Bakı, 2010, 23 səh.
 12. Mustafayeva G.Ə., Mustafayeva G.D. Plakat “Azərbaycanın Lənkəran zonasında nadir və nəsli kəsilmək təhlukəsi olan həşərat növləri ”. 2010.
 13. Mustafayeva G.Ə. Elmi kütləvi kitabca “Yastıcalara qarşı bioloji mübarizənin əhəmiyyəti” Bakı, 2013, 54səh.
 14. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V. Buklet “ Ətraf mühit və insektisidlər” Bakı, 2013, 16 səh.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Мустафаева Г.А. Новый паразит гранатниковой щитовки Coccobius granati sp.n. (Hymenoptera, Aphelinidae). /Яснош В.А.// Зоологический журнал, том 71, Москва: Наука, 1992, с.142-144.
 2. Mustafayeva G.Ə. Lindorus entomofaqının bioloji mubarizədə istifadəsi./Rzayeva L.M. // Azərbaycan EA Xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası, Baku: 1995, № 6, s. 58-60.
 3. Mustafayeva G.Ə. Abşeronda oleandr canaqlı yastıcası, onun entomofaqları və ona qarşı bioloji mübarizə. // Azərbaycan EA Xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası, Bakı:1996, № 6, s. 30-32.
 4. Mustafayeva G.A. Abşeronun canaqlı yastıcalarının parazitləri - afelinidlər (Hymenoptera, Aphelinidae). / Məmmədova G.Ə.// Azərbaycanın Aqrar elmi jurnalı, 1999; № 3-4, s. 66-69.
 5. Mustafayeva G.Ə. Abşeronda gavalı vıə şaftalı yalançı çanaqlı yastıcaları (Sphaerolecanium prunastre Fonse, Parthenolecanium persicae F.), onların entomofaqları. / Rzayeva L.M. // Bilgi jurnalı, № 3, 2001, s.73-77.
 6. Mustafayeva G.Ə. Çanaqlı yastıcaların parazitləri - afelinidlər (Hymenoptera, Aphelinidae) / “Kimya, biologiya elmləri və təhsilinin aktu-al problemləri” Respublika elmi konfransının materialları, 2001, s.150-151.
 7. Мустафаева. Г.А. Carulaspis minima и ее энтомофаги на Абшероне. // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: 2001, s.140-143.
 8. Мустафаева Г.А. Leucaspis pusilla и ее энтомофаги на Абшероне». // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: 2001, s.145-149.
 9. Mustafayeva G.Ə. Şərqi Azərbaycanda yayılmış afelinidlərin zoocoğrafi xarakteristikası // Bilgi jurnalı, № 3, 2002, s. 86-88.
 10. Mustafayeva G.Ə. Abşeronda Qafqaz qovaq çanaqlı yastıcası (Diaspidiotus caucasicus Bor.), onun entomofaq cücüləri / XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması akademik M.Ə.Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı: 2002, s. 182-184.
 11. Мустафаева Г.А. Калифорнийская щитовка (Diaspidiotus pernisiosus Comst.) и ее энтомофаги в условиях Апшерона / Мат. Докл. IV Межд. конф. «Биологическое разнообразие Кавказа», Махачкала: 2002, c. 201-203.
 12. Мустафаева Г.А. Зональное распределение афелинид Восточного Азербайджана // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: 2003, s. 356-359.
 13. Mustafayeva G.Ə. Lənkəran zonasında qorxulu bitki zərərvericisi olan tut çanaqlı yastıcası (Pseudaulacaspis pentagona Targ-Tozzetti) və onun entomofaqları // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət elmi məqalələr məcmüəsi, Bakı: 2003, s. 92-95.
 14. Mustafayeva G.Ə. Lənkəran zonasında yayılmış çanaqlı yastıcalar (Homoptera, Diaspididae), onların parazit və yırtıcıları / Məmmədli G.S. // Azərbaycan Zooloq.Cəmiyyəti I Qurultayının materialları, Bakı:2003, s. 236-242.
 15. Mustafayeva G.Ə. Şərqi Azərbaycanda yayılmış afelinidlər (Hymenoptera, Aphelinidae) və onların sahibləri // Azərbaycan MEA Xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası, Bakı: 2003, № 5-6, s. 70-75.
 16. Mustafayeva G.Ə. Şərqi Azərbaycanda ağqanadlılar, mənənələr və koksidlərin parazitləri – afelinidlər (Hymenoptera, Aphelinidae) // Azərbaycan MEA Xəbərləri, 2004, № 1-2, s. 91-101.
 17. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanın Quba-Xaçmaz zonasında alma vergulvari çanaqlı yastıcası (Lepidosaphes ulmi L.), onun parazit və yırtıcıları // Bilgi jurnalı, 2004, № 4, s. 64-68.
 18. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanın Lənkəran zonasında qızılgül çanaqlı yastıcası –Aulacaspis rosae (Bouche) və onun parazitləri // Bilgi jurnalı, 2004, № 6, s. 38-41.
 19. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanın Quba-Xaçmaz zonasında yalançı kaliforniya çanaqlı yastıcası – Diaspidiotus ostreaformis (Gurt) və onun entomofaqları // “Azərbaycanın meşə ekosistemləri” elmi praktik konfransın materialları, Bakı: 2004, s. 187-191.
 20. Mustafayeva G.Ə. Dəyirmi çanaqlı yastıcalara qarşı bioloji mübari-zədə yırtıcı böcək Rhizobius lophanthae-nin tətbiqi. /“Azərbaycan alim-lərinin sosial-iqtisadi inkişafda rolu” elmi-praktik konfransı, Bakı: 2005.
 21. Mustafayeva G.A. Citrus Fruit of Lankaran (Azerbaijan) in danger / Integrated Control in Citrus Fruit Grops”. Lisbon (Portugal), 26-27 September 2005, p.79-80.
 22. Мустафаева Г.А. О двух видах алейродид, вредящих насаждениям в Ботаническом саду НАН Азербайджана / Международная научная конференция “Интродукция и защита растений в ботанических садах и дендропарках“ 5-7 сентября 2006 г. Донецк: 2006, с. 354-357.
 23. Мустафаева Г.А. Фиолетовая (Parlatoria oleae Colve) и олеандровая (Aspidiotus nerii Bche.) щитовки и их энтомофаги в Ботаническом саду НАН Азербайджана / Международная научная конференция “Интродукция и защита растений в ботанических садах и дендропарках”, 5-7 сентября 2006, г. Донецк: 2006, с. 357-363.
 24. Мустафаева Г.А.Червецы (Homoptera, Coccoidea) Апшерона и использование против них интродуцированных хищников / Рзаева Л.М., Мамедова В.С., Исмаилова Г.А., Гамзаева Г.Ф. // Международная научная конференция “Интродукция и защита растений в ботанических садах и дендропарках ”, 5-7 сентября 2006, г. Донецк: 2006 , с. 381-385.
 25. Mustafayeva G.Ə. Bostan mənənəsi (Aphis gossypii Glov.) və onun entomofaqları. / İsmayılova G.Ə. // AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, XXVIII cild, Bakı: 2006, s. 660-666.
 26. Мустафаева Г.А. Зоогеографическая характеристика афелинид (Hymenoptera, Aphelinidae) Азербайджана / Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым. Россия: Москва, 2006 г, с.61
 27. Мустафаева Г.А. Лабораторное разведение и использование афелинид против щитовок /Эйюбова С.И.// Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым. Россия: Москва, 2006 г. с. 62.
 28. Mustafayeva G.Ə. Bəzi parabüzənlərin bioloji mübarizədə rolu. / Qəmərli V.P. // Ekologiya, fəlsəfə,mədəniyyət elmi məqalələr məcmüəsi,Bakı, 2006, s.172-178.
 29. Mustafayeva G.Ə. Lənkəran zonasında yapon çubuqşəkilli çanaqlı yastıca (Lopholeucaspis yaponica Cock,1897) və onun entomofaqları // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, 2008, I cild. s. 344-347.
 30. Mustafaeva G.Ə. Tut çanaqlı yastıcasının (Pseudaulacaspis pentagona Targ. Toz.) bioекoloji xüsusiyyətləri haqqında. / İsmayılova G.Ə., Məmmədov Z.M.// Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, 2008, s. 251-256.
 31. Мустафаева Г.А. О некоторых видах щитовок (Homoptera, Diaspididae) вредителях декоративных культур Абшеронского полуострова и их энтомофаги / Конференция. “Интродукция и защита растений в ботанических садах и дендропарках”. Донецк: 6-8 сентября 2009 г, с.108-113.
 32. Мустафаева Г.А. Основные вредители шелковицы в условиях Апшерона Азербайджанской республике / Исмаилова Г.А.// Международная научная конференция. “Интродукция и защита растений в ботанических садах и дендропарках”, Донецк: 2009 г, с.113-120.
 33. Mustafayeva G.Ə. Abşeronda və Quba - Xaçmaz bölgəsində kaliforniya çanaqlı yastıcası (Diaspidiobus perniciosus Comst) və onun entomofaqları // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, II cild, 2010, s.478-483.
 34. Mustafayeva G.A. Coccinellids of Azerbaijan (Coleoptera, Coccinellidae) and their application in bialogical control of pests /Musayeva Z.Y., Povilas Ivinskis, Jolanta Rimsaite.// XXVIII Nordis - Baltic Congress of Entomology. Abstract book. 2010, p.56.
 35. Мустафаева Г.А.Афелиниды (Hymenoptera, Aphelinidae) -паразиты щитовок (Hemiptera, Diaspididae) Азербайджана / II Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым.Санк-Петербуг:13-17 сентября, 2010 г. с.103.
 36. Мустафаева Г.А. Афелиниды (Hymenoptera, Aphelinidae) - паразиты сосущих вредителей Азербайджана / VI международная научная конференция ”Промышленная ботаника”, Донецк: 2010 г, с. 318-320.
 37. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanda yayımış 2 növ yalançı çanaqlı yastica və onların entomofaqları haqqında // Zoologiya İnstitunun əsərləri, XXIX, Bakı: 2011, s. 222-229.
 38. Mustafayeva G.Ə. About some scales (Hemiptera, Diaspididae) infesting ornamental and forest park plants in Azerbaijan, Greece and Turkey / Karaca İ., Stathas G.J., Ozgokce M.S., Skouras P.J.// III международная научная конференция “Интродукция селекция и защита растений”, 25−28 сентября 2012 г., с.172.
 39. Mustafayeva G.Ə. Abşeronda yayılmış 3 növ parabüzənin (Coleoptera, Coccinellidae) bioekoloji xüsusiyyətləri // Zoologiya İnstitunun əsərləri, cild XXX, № 1, Bakı: 2012,s. 201-207.
 40. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanın çanaqlı yastıcalarının (Homoptera, Diaspididae) növ tərkibi, yayılması və zərər vurduqları bitkilər // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı: 2013, s.65-77.
 41. Mustafayeva G.Ə. Abou some scales (Hemiptera, Diaspididae) and their entomophageus harming to agricultural , ornamental and forest –park cultures are provided in Azerbaijan, Turkey and Greece. // Karaca İ., Stathas G.J., Ozgokce M.S., Skouras P.J. // Zoologiya İnstitunun əsərləri, cild 31, Bakı: 2013, №2, s. 228-236.
 42. Мустафаева Г.А., Мустафаев И.Э., Кулиева М.О., Аскеров А.М. Разведения энтомофагов тутовой щитовки (Pseudaulacaspis pentagonae Targ.Toz.) в Азербайджане / II Международная конференция. Институт агроекологии и природопользования НАН. Одесса: 2013, с.23-25.
 43. Мустафаева Г.А. Фауна афелинид (Hymenoptera, Aphelinidae) Азербайджана // Вестник Запорожского Национального Университета, 2013, №3, с.31-39.
 44. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanda yayılmış istixana ağqanadlısı (Trialeurodes vaporariorum West.,1856) və onun entomofaqları haqqında // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı: 2014, cild İV, №1, s. 98-106.
 45. Mustafayeva G.A. About 3 species of scales Diaspididae (Hemiptera, Diaspididae) damaging the adornment plants in Azerbaijan an their entomophages / 7th International Conference on European Science and Technology, April 23h 24th, Munich, Germany: 2014, p. 99-103.
 46. Мустафаева Г.А. Ложнощитовки (Homoptera; Coccinea, Lecaniidae) Куба-Хачмазской области Азербайджана, их распространение и трофические связи. /Камарли В.П., Асланова Г.М. // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences.Vienna:2014, № 11–12, p.10-13.
 47. Mustafayeva G.A. The scales (Hemiptera: Diaspididae) of Guba-Hachmaz area of Azerbaijan, their distribution and trophic relationship / Ahmedov B.A., Kamarli V.P., Aslanova G.M., Hasanov N.A.,Ahmedov S.B.// İnternational Conference on European Science and Technology. Munich, Germany: 2014, p. 69-73.
 48. Мустафаева Г.А.О биоэкологических особенностях двух видов щитовок, распространенных в Куба-Хачмазском регионе Азербайджана / Асланова Г.М., Ахмедов Б.А., Камарли В.П., Гасанов Н.А., Ахмедов С.Б. // Международная научно-практическая конференция. ”Наука и образование в XXI веке”, Тамбов:2014 г, с. 84-85.
 49. Мустафаева Г.А. Исследование олеандровой щитовки (Aspidiotus nerii Bche) и способ разведения её энтомофагов // Journal Ecology and Noospherology, Kyiv–Dnipropetrovsk: 2014, № 3-4, с. 69-77.
 50. Мустафаева Г.А. Биоэкологические особенности тутовой щитовки (Pseudaulaсaspis pentagona Tar. Tozz) и разведение её энтомофагов в Азербайджане // Вестник Харковского национального Университета, Харков: 2014, Выпуск 22, с. 117-123.
 51. Мустафаева Г.А. Яблоневая запятовидная щитовка (Lepidosaphes ulmi L.) и их энтомофаги в Куба- Хачмасской регионе Азербайджана // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г.Смидовича. Вып.14. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2015, с. 292–296.
 52. Mustafayeva G.A. The trophic relationship of afelinides (Hymenoptera, Aphelinidae) in Azerbaijan // Journal European science review, Vienna: 2015, № 1-2, p.3-7.
 53. Мустафаева Г.А. Японская восковая ложнощитовка (Ceroplastes yaponicus Qreen.) и сливовая ложнощитовка (Sphaerolecanium prunastri Fonsc.) и их энтомофаги в Северо-Восточном Азербайджане // Журнал ” Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук” Москва: 2015, №5, Часть 1, с. 31-37.
 54. Мустафаева Г.А. Трофические связи афелинид (Hymenoptera, Aphelinidae) с фитофагами (Homoptera: Coccoidea, Aleurodidea, Aphidoidea) в Азербайджане // Journal Ecology and Noospherology, Kyiv – Dnipropetrovsk: 2015, Vol.26, № 1-2, p. 81-88.
 55. Мустафаева Г.А. и др. Японская палочковидная (Lopholecaspis yaponica Cock.) и ложнокалифорнийская (Diaspidiotus ostreaformis Curtis.) щитовки и их энтомофаги в Северо-Восточном Азербайджане // Вестник современной науки, Волгоград: 2015, № 7, с.42-48.
 56. Mustafayeva G.A. və başqaları. Şimal – Şərqi Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bitkilərinin zərərvericilərinə qarşı istifadə edilən insektisidlər haqqında // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı: 2015 , Cild 7, № 2, səh.93-99.
 57. Мустафаева Г.А. О биоэкологических особенностях двух видов щитовок, распространённых в Северо-Восточном Азербайджане / Асланова Г.М., Камарли В. П., Гасанов Н.А., Ахмедов Б. А., Ахмедов С.Б.// Международная научно-практическая конференция “Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности” Россия, Тамбов: 30 мая 2015 г. Том 3, стр.102-106.
 58. Мустафаева Г.А. Паразиты (Hymenoptera, Aphelinidae, Encyrtidae) ложнощитовок (Homoptera, Coccinea, Lecaniidae) Азербайджана // Вестник Харковского национального Университета, Харков:2015, Выпуск 24, с.82-88.
 59. Мустафаева Г.А. Камарли В. П., Асланова Г. М., Ахмедов С. Б.Видовой состав щитовок (Homoptera, Coccoidea, Diaspididae) и их паразитов (Hymenoptera, Aphelinidae) на плодовых деревьев в Куба –Хачмазском регионе Азербайджана. // Журнал "Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук". Москва, 2015, c.38-42.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Zoologiya İnstitutu