Mahir Hüseynov (zooloq)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Mahir Hüseynov
Hüseynov Mahir Əli oğlu
Mahir Hüseynov (alim).jpg
Doğum tarixi (70 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi biologiya, parazitologiya
Elmi dərəcəsi biologiya elmləri doktoru
Elmi adı baş elmi işçi
İş yeri AMEA Zoologiya İnstitutu
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universiteti

Mahir Əli oğlu HüseynovAMEA Zoologiya İnstitutu, biologiya elmləri doktoru, baş elmi işçi.

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mahir Əli oğlu Hüseynov 25 fevral 1951-ci ildə Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə orta məktəbi bitirib. 1971–ci ildə AMEA Zoologiya İnstitutununSu heyvanlarının parazitləri” laboratoriyasında laborant kimi işə başlamışdir. 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirib. 19751979-cü illərdə Zoologiya İnstitutunun qiyabi aspiranturasında təhsil almışdır. 1976 – ci ildə baş laborant, 1977–cı ildə kiçik elmi işçi, 1986–ci ildə elmi işçi, 1993-ci ildə böyük elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir. 1983–cü ildə “Xəzər dənizinin Dəvəçi limanı və Kiçik Qızılağac körfəzində balıq və amfiblərin ibtidai qan parazitləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir, 2013-cü ildə isə 2429.01 parazitologiya ixtisası üzrə, mütəxəssislər tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilən “Azərbaycanda baliq, amfibi və su reptililərinin qan parazitləri (faunasi, sistematikasi, ekologiyasi və biologiyasi)” doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Hal-hazırda AMEA Zoologiya İnstitutu nəzrində fəaliyyət göstərən D.01.071 Dissertasiya Şurasının üzvüdür.[1].[2]. Hal-hazırda AMEA Zoologiya İnstitutundaParazitologiya” laboratoriyasında baş elmi işçi vəzifəsində çalışır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Hüseynov M.Ə. laboratoriyada işlədiyi müddətdə Azərbaycanda su hövzələrində yaşayan balıq, amfibi, reptilisu quşlarının qan parazitlərini öyrənmişdir. Apardığı tədqiqatlar nəticəsində 21 növ qan paraziti qeydə almışdır. Onun tərəfindən ilk dəfə iki tripanosom növü elm üçün, 18 növ qan paraziti isə Azərbaycan faunası üçün qeyd edilmişdir. M.Ə.Hüseynov tədqiqatları nəticəsində göstərilən su heyvanlarının qan parazitləri faunası müəyyən edilmiş, ekoloji və təcrübi tədqiqatlar davam etdirilərək bir sıra balıqamfibi tripanosomlarının həyat siklini gansoran zəlilərin orqanizmində öyrənilmişdir. Onun bəzi tədqiqatları Dağıstanın Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı institutunun əməkdaşları ilə birlikdə aparılmışdır. M.Ə.Hüseynovunun 50 elmi məqaləsi Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan, AlmaniyaAzərbaycanın bir sıra aparıcı elmi məcmuələrində cap edilmişdir.

Mükafatları[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | mənbəni redaktə et]

Elmi əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. М.А.Гусейнов. К изучению кровепаразитов озерной лягушки (Rana ridibunda Pall.) в Дивичинском лимане Каспийского моря. / Т.К. Микаилов // Изв. АН Азерб. ССР., сер.биол.н., 1979, вып.1, с. 70-72.
 2. М.А.Гусейнов. Экспериментальное заражение сазана жгутиконосцем Trypanosoma tincae. // Материалы 3-ей Закавказской конференции по паразитологии. Баку, 21-23 октября 1981, с. 22.
 3. М.А.Гусейнов. Фауна и экология кровепаразитов рыб Дивичинского лимана Каспийского моря. // Изв. АН Азерб. ССР., сер.биол.н., 1982, вып. 1, с. 60-63.
 4. М.А.Гусейнов. О развитии трипаносом и криптобий в пиявке Piscicola geometr. / Хайбулаев К.Х. // В кн: Современные проблемы паразитологии. Тезисы докладов 3 Всесозн. cъезда протозоологов. Вильнюс, 1982, с. 373.
 5. М.А.Гусейнов. К экспериментальному изучению вопросов биологии жгутиконосцев родов Trypanosoma Gruby, 1841 (Trypanosomidae Doflein, 1911) и Cryptobia Leidy, 1846 (Bodonidae Stein, 1878). / Хайбулаев К.Х. // Изв. АН Азерб. ССР., сер.биол.,н., 1982, т. 38, с. 87-91.
 6. М.А.Гусейнов. Кровепаразиты щуки и окуня Дивичинского лимана Каспийского моря. // Доклады АН Азерб. ССР, 1982, т.38, с. 66-68.
 7. Гусейнов М.А. Изучение развития трипаносом (Trypanosoma) и криптобий (Cryptobia) карпа и линя в пиявке Piscicola gtometra. / Хайбулаев К.Х. // «Паразитология», т. XIX, вып. 1. 1985, с. 75-77.
 8. Гусейнов М.А. Зоогеографический анализ паразитов рыб Малого Кызылагачского залива и Дивичинского лимана Каспийского моря / Ибрагимов Ш.Р. // VIII Всесоюзное совещание по паразитам и болезням рыб. Тезисы докл. Л., «Наука», 1985, с. 54-55.
 9. Гусейнов М.А. Фауна и экология кровепаразитов рыб Малого Кызылагачского залива Каспийского моря. / Микаилов Т.К. // Материалы IV Закавказской конференции по паразитологии, «Мецинерба», Тбилиси, 1985, с. 119-120.
 10. Гусейнов М.А. Паразиты крови озерной лягушки некоторых водоемов Азербайджана. // Материалы IV съезда Всесоюзного общества протозоологов. Тезисы докл. Л., «Наука», 1987, с. 196.
 11. Гусейнов М.А. Два новых вида трипаносом из крови озерной лягушки Дивичинского лимана Каспийского моря. // «Паразитология», Л., «Наука», т. 22, вып. 6, 1988, с. 506-508.
 12. Гусейнов М.А. Кровепаразиты рыб Шамхорского водохранилища на реке Куре. // IX Всесоюзн. совещание по паразитам и болезням рыб. Тезисы докл., Петразаводск., 1991, с. 29-30.
 13. Гусейнов М.А. Кровепаразиты амфибий низменных водоемов Гянджа-Казахской зоны Азербайджана. // «Цитология», т. 34, № 4, 1992, (Всесозн. съезд протозоологов, Витебск, 1992), с. 50-51.
 14. Гусейнов М.А. Основные итоги и перспективы изучения паразитов водных животных в Азербайджане. / Микаилов Т.К., Ибрагимов Ш.Р., Насиров А.М., Манафов А.А., Кулиев Ш.А. // Материалы научн. конф. посвященной 75- летию со дня рождения заслуж.деятеля науки акад. М.А.Мусаева. Елм, Баку, 1997, с. 200-201.
 15. Guseynov M.A. The infection rate of the frog (Rana ridibunda ridibunda Pall.) with the blood parasites in the foothill (Jandar lake, Shamkhor reservoir) and highland (the Shamkirchay river) areas of Azerbaijan. // IX. Ulusal su ürünleri sempozyumi 17-19 Eylül, Isparta, 1997, s.78.
 16. Hüseynov M.Ə. Кровепаразиты озерной лягушки (Rana ridibunda Pall.) бассейна Средней Куры Азербайджана. // Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti, “Bilgi” dərgisi, № 2, Bakı, 2002, s. 35-39.
 17. Гусейнов М.А. О нахождении гемогрегарин (Apicomplexa, Sporozoa, Eucoccidia) в болотной черепахе Emys оrbicularis. / Алиев М.А. // Материалы междун.конф. посвященной памяти профессора Мозгового, Новосибирск, 2002, с. 12-13.
 18. Гусейнов М.А. Кровепаразиты рыб некоторых водоемов Азербайджана. // Современные проблемы биологических ресурсов Каспийского моря. Матер.межд. конф. посвящ. 90-летнему юбилею Азер.НИРХ. 15-17 сентября, Астрахань, 2003, с. 222-224.
 19. Гусейнов М.А. Кровепаразиты водных животных (рыб, амфибий, рептилий, птиц) некоторых водоемов Азербайджана. // AMEA Zoologiya institutunun Əsərləri, XXVIII. cild – Bakı, “Elm”, 2006-ci il, s. 441-449.
 20. Гусейнов М.А. К изучению гемопаразитов рыб и амфибий некоторых водоемов горной и предгорной части Азербайджана // Горные экосистемы и их компоненты. Матер. межд. конфер. Нальчик, 13-15 августа 2007 г. Часть 1. Москва, 2007, с.184-187.
 21. Guseinov M.A. Hemoparasites of fish and amphibian in the Ganyhchay river (Northwesteren Azerbaijan). // V European Congress of Protistology and XI European Conference on Ciliate Biology, Sankt-Peterburg–J. Protistology, vol. 5, number 1, 2007, p.35.
 22. Hüseynov M.Ə. Piscicola gtometra zəlisinin organizmində çəki balığının Trypanosoma carassii parazitinin həyat dövriyyəsinin təcrübi yolla öyrənilməsi. // Azərbaycan zoologlar cəmiyyətinin əsərləri. 1 cild (məgalələr toplusu). Bakı: “Elm”, 2008, s. 95-99.
 23. Гусейнов М.А. Сезонные изменения зараженности щуки (Esox lucius L.) Девечинского лимана кровепаразитами // Биоразнообразие и экология паразитов наземных и водных ценозов. Матер. Междун. научн.конф., посвященной 130-летию со дня рождения академика К.И.Скрябина (9-11 декабря 2008, Москва), с. 96-98.
 24. Гусейнов М.А. Возрастные изменения зараженности линя (Tinca tinca L.) Малого Кызылагачского залива кровепаразитами. // IV Съезд Паразитологического общества при РАН. Прарзитология в XXI веке: проблемы, методы, решения, Санкт-Петербург, 20-29 октября 2008 г., с. 205-208.
 25. M.A. Huseynov, New information on the distribution of the medicinal leech (genus Hirudo) in the Iberian Peninsula, the Caucasus and Central Asia. / S.Y. Utevsky, A.I. Zinenko, A.A. Atemasov, O.M.Utevska and A.Y.Utevsky. // Lauterbornia 65: D-86424 Dinkelscherben, 2008-11-15, p.119-130.
 26. Гусейнов М.А. Возрастные изменения зараженности щуки Малого Кызылагачского залива кровепаразитами // AMEA Gəncə regional elmi mərkəzi “Xəbərlər məcmuəsi”, № 40, 2010, s. 11-15.
 27. Гусейнов М.А. Возрастные изменения зараженности красноперки Малого Кызылагачского залива кровепаразитами. // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. II cild. – Bakı, “Elm”, 2010, s. 143-147.
 28. Гусейнов М.А. Фауна паразитических простейших крови сазана и красноперки некоторых водоемов Азербайджана. // Междунар. научн. конференция «Теоретические и практические проблемы паразитологии», Москва, 2010, с. 101-105.
 29. Гусейнов М.А. К фауне гемопаразитов некоторых видов бесхвостых амфибий (Anura) водоемов Азербайджана. // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, №920, 2010, с. 61-69.
 30. Гусейнов М.А. Возрастные изменения зараженности окуня Малого Кызылагачского залива паразитами крови. // AMEA Gəncə regional elmi mərkəzi “Xəbərlər məcmuəsi”, № 43, 2011, s. 6-9.
 31. Гусейнов М.А. Сезонная динамика зараженности озерной лягушки Pelophylax ridibundus (Pallas) Девечинского лимана паразитами крови. // Вестник инновационного евразийского университета, Казахстан, Павлодар, №1 (41), 2011, с. 213-217.
 32. Гусейнов М.А. Экологическая оценка воздействия факторов среды и образа жизни хозяев на зараженность рыб и амфибий некоторых водоемов Азербайджана паразитами крови. // «Аграрная наука Азербайджана». Научно-теоретический журнал Министерства сельского хозяйства Азербайджанской республики, №1, 2011, с. 118-121.
 33. Гусейнов М.А. Фауна кровепаразитов щуки и куринской воблы некоторых водоемов Азербайджана. // «Современные проблемы биологии и экологии». Матер. докладов междунар. научно- практической конференции. Махачкала, 2011, с. 260-261.
 34. Гусейнов М.А. Закономерности распределения паразитических простейших крови рыб по различным водоемам Азербайджана. // Pedaqoji universitet “Xəbərləri”. Bakı, №2, 2011, s. 86-90.
 35. Гусейнов М.А. Паразиты крови некоторых видов рыб семейства карповые (Cyprinidae) водоемов Азербайджана . // Azərbaycan Zoologiya institutunun Əsərləri, II cild. – Bakı, “Elm”, 2011, səh. 362-370.
 36. Гусейнов М.А. Политомический определитель родов и видов паразитических простейших крови рыб и амфибий Азербайджана. // Pedaqoji universitet “Xəbərləri”. Bakı, № 3, 2011, s. 50-54.
 37. Гусейнов М.А. Паразиты крови некоторых видов рыб семейства карповые (Cyprinidae) водоемов Азербайджана. // AMEA Zoologiya institutunun Əsərləri, XXVIII. cild – Bakı, Elm, 2011, s. 362-370.
 38. Гусейнов М.А. Возрастные изменения зараженности озерной лягушки Pelophylax ridibundus (Pallas) Малого Гызылагачского залива Каспийского моря паразитами крови. // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, № 947, вып. 13, 2011, с. 147-151.
 39. Гусейнов М.А. Закономерности распределения паразитических простейших крови амфибий по различным водоемам Азербайджана. // «Вестник» Запорожского национального университета. Серия: биологические науки, № 1, с. 24-31.
 40. Гусейнов М.А. Паразиты крови рыб, амфибий и рептилий водоемов Азербайджана (фауна, экология и биология). // Pedaqoji universitetin “Xəbərlər”i. Bakı, № 5, 2011, s. 88-96.
 41. Гусейнов М.А. The study of the life cycle of Trypanosoma neveulemaire Brumpt, 1928 the blood parasite of the marsh frog in the organism Pelophylax ridibundus (Pallas) of the leech Hemiclepsis marginata. // Вестник Харьковсого национального университета имени В.Н. Каразина, № 971, вып. 14, 2011, с.103-111.
 42. Гусейнов М.А. Возрастные изменения зараженности линя (Tinca tinca L.) Девечинского лимана Каспийского моря кровепаразитами // AMEA Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri”. “Təbiət və texniki elmlər seriyası”, № 4, 2011, s. 225-229.
 43. Гусейнов М.А. Сравнительный анализ сезонных изменений зараженности щуки (Esox lucius L.) Девечинского лимана кровепаразитами в 1992 и 2002 годах. // Вестник» Запорожского национального университета. Серия: биологические науки, № 2, 2011, с. 42-49.
 44. Гусейнов М.А. Паразиты крови рыб семейств вьюновых, сомовых, окуневых и бычковых из водоемов Азербайджана. // Доклады НАНА Азербайджана, т. LXVII, № 6, 2011, с. 78-84.
 45. Гусейнов М.А. Развитие Trypanosoma carassii - паразита крови сазана (Cyprinus carpio L.) в организме пиявки Hemiclepsis marginata. // Pedaqoji universitetin “Xəbərlər” i Bakı, № 1, 2012, s. 59-62.
 46. Гусейнов М.А. К вопросу о специфичности кровепаразитов рыб. // AMEA Naxçıvan bölməsinin “Xəbərləri”. “Təbiət və texniki elmlər seriyası”, cild 8, № 2, 2012, səh. 199-205.
 47. Гусейнов М.А. Паразитические простейшие крови водных позвоночных животных (рыб, амфибий и рептилий) некоторых водоемов Азербайджана (фауна, систематика, экология и биология). // AMEA Zoologiya institutunun Əsərləri, cild 30, № 2. – Bakı, 2012, səh. 134-149.
 48. Гусейнов М.А. Experimental study of changes in the intensity of infection of carp (Cyprinus carpio carpio L.) with blood parasites Trypanosoma carassii and Cryptobia borelli in the laboratory conditions. // Вестник Харьковсого национального университета имени В.Н.Каразина, №1112, вып. 21, 2014, с. 72-75.
 49. Гусейнов М.А. Сравнительный анализ сезонных изменений зараженности озерной лягушки Pelophylax ridibundus (Pallas) Девечинского лимана. // «Вестник» Запорожского национального университета. Серия: Биологические науки, 2014, № 2, с. 77-89.
 50. Huseynov.M.A. Fish blood parasites from Middle Kura basin of Azerbaijan. // Journal of Entomology and Zoology Studies. Indian.

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]

Zoologiya İnstitutu

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. "Elmi şura". 2017-06-20 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-06-07.
 2. "Dissertasiya şurasının tərkibi". 2017-10-14 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-06-07.