Maykop mədəniyyəti

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Maykop mədəniyyətiŞimali Qafqazda tunc dövrünə aid arxeoloji mədəniyyət.

Tarixi[redaktə | əsas redaktə]

B.e.ə. III minilliyə, tunc dövrünün erkən çağına aid olan Şimali Qafqaz mədəniyyəti Maykop adını almışdır. Maykop mədəniyyəti öz adını 1897-ci ildə Maykop dağının yanında aşkar edilmiş kurqandan götürüb. Kurqanın hündürlüyü 11 metr olub. Ortada dördkünc qəbir quyusu aşkar edilib, bu qəbirdə 1 kişi 2 qadın dəfn olunub. Kişi qəbrindən qızıldan hazırlanmış çoxlu əşyalar, o cümlədən gil qablar da aşkar edilib. Qadın qəbirlərindən isə qızıl üzük və çoxlu boyunbağı tapılıb. Maykop mədəniyyətinə eyni zamanda Kubanyanı ərazilərdə yerləşən Meşoko yaşayış məntəqəsi, şimal-qərb və Mərkəzi Qafqazdakı Vesyolı, Sxala yaşayış məntəqələri də daxildir. Maykop mədəniyyəti Taman yarımadasının şimal-qərbindən Dağıstanın cənub şərqinə qədər yayılmışdır.

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

 • Андреева М. В. К вопросу о южных связях майкопской культуры // СА, 1977. — № 1. — С. 39—56.
 • Иессен А. А. К хронологии больших кубанских курганов // СА, 1950. — Вып. XII.
 • Кореневский С. Н. Современные проблемы изучения майкопской культуры // Археология Кавказа и Ближнего Востока: сб. к 80-летию члена-корреспондента РАН, профессора Р. М. Мунчаева. — М.: ТАУС, 2008. — С. 71—122. — ISBN 978-5-903011-37-7
 • Мунчаев Р. М. Кавказ на заре бронзового века. М.: Наука, 1975. — 416 с. — С. 197—335.
 • Николаева Н. А., Сафронов В. А. Происхождение дольменов Северо-Западного Кавказа // Сообщения Научно-методического совета по охране памятников культуры. Вып. VII. — М.
 • Попова Т. Б. Дольмены станицы Новосвободной // ТГИМ. — М.: Советская Россия, 1963. — Вып. XXXIV. — (Памятники культуры).
 • Резепкин А. Д. Некоторые аспекты формирования эпохи ранней бронзы на Северном Кавказе // Материалы и исследования по археологии Кубани. — Краснодар, 2004. — Вып.4.
 • Резепкин А. Д. Поселение Новосвободненское // Археология Кавказа и Ближнего Востока: сб. к 80-летию члена-корреспондента РАН, профессора Р. М. Мунчаева. — М.: ТАУС, 2008. — С. 156—176. — ISBN 978-5-903011-37-7
 • Сафронов В. А. Индоевропейские прародины. — Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1989. — 398 с. — С. 205—266, 351, 362—381. — ISBN 5-7420-0266-1
 • Формозов А. А. Каменный век и энеолит Прикубанья. — М.: Наука, 1965. — С. 64—158.
 • Крупнов Е. И., Древняя история и культура Кабарды, М., 1957;
 • Формозов А. А., Периодизация поселений Майкопской культуры, в сборнике: Историко-археологический сборник, [М., 1962];
 • Мунчаев Р. М., Памятники майкопской культуры в Чечено-Ингушетии, «Советская археология», 1962, № 3.
 • Кореневский С. Н. Атабиев Б. Х., Батчаев В. М. Погребения майкопско-новосвободненской общности могильника Горячеводский: [Ставропол. край] // Проблемы древней истории и культуры Северного Кавказа . — М . — 2004 . — С. 62-82 . — № 006706
 • Хохлов А. А. Краниологический тип человека, погребенного по традициям майкопской культуры эпохи ранней бронзы: (Калмыкия, памятник Манджикены I, 14/13 // НАВ . — Вып. 5 . — 2002 . — С. 174—179 . — Рез. англ № 012926
 • Трифонов В. А. Курганы майкопского типа в северо-западном Иране // Судьба ученого . — СПб . — 2000 . — С. 244—264 . — Рез. англ № 008505
 • Яковлев А. В. Самойленко В. Г. Новые погребения с майкопской керамикой на северо-востоке Ставрополья // КСИА .— Вып. 214.-2003.— С. 74-83 . — Рез. англ № 013933
 • Спиридонова Е. А. Алешинская А. С., Кореневский С. Н., Ростунов В. Л. Сравнительный анализ природной среды времени существования майкопской культуры в Центральном Предкавказье: (Ставропольский край, Северная Осетия — Алания) / Е. Спиридонова, А. С. Алешинская, С. Н. Кореневский С. Н., В. Л. Ростунов // Материалы по изуч. ист.-культ. наследия Сев. Кавказа . — Вып. 2 . — М . — 2001 . — С. 144—162 . — Рез. англ № 011361
 • Шишлина Н. И. Майкопские погребения Южных Ергеней // НАВ . — Вып. 5 . — 2002 . — С. 164—173 . — Рез. англ № 012925
 • Кривицкий В. В. Об одном глиняном сосуде из Сунженского могильника // Клио . — № 1 . — 2001 . — с. 63-65 . — № 009345
 • Рассамакин Ю. Я. Степи Причерноморья в контексте развития первых земледельческих обществ // Археологiя . — № 2 . — 2004 . — С. 3-26 . — Укр. Рез. рус., англ № 016901
 • Резепкин А. Д. Поселение эпохи ранней бронзы Чишхо и некоторые аспекты происхождения и хронологии майкопской культуры // Археолог: детектив и мыслитель-СПб.-200-С.422-436 . — Рез. англ № 016795
 • Мачинский Д. А. О смысле изображений на серебряном сосуде с «горным ландшафтом» из Майкопского кургана // ЮИМК 6 . — СПб.—1998 — С.48-49-№ 003103
 • Мачинский Д. А. Об образном строе серебряных и золотых художественных изделий из Майкопского кургана // Сисситии: памяти Ю. В. Андреева— СПб— 2000— С. 45-70— № 008108
 • Rafiq Qurbanov Qafqaz tarixi — Bakı “Zərdabi” nəşriyyatı, səh. 584

Qısaldışmışların siyahısı[redaktə | əsas redaktə]

 • ВДИ — Вестник Древней истории
 • СА — Советская археология
 • ТГИМ — Труды Государственного исторического музея

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]