Poema

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Poema — IriHəcimli nəzm əsəri poema adlanır.Poemada,adətən,müəyyən bir hadisə və ya əhvalat təhkiyə üsulu ilə təsvir olunur.Lakin poemada təsvir olunan hadisələrin gedişində lirik lövhələrə də geniş yer verilir.Məsələn,Füzulinin "leyli və Məcnun" poemasinda hadisələr əsas qəhrəmanlarin həyati ilə bağlı vahid bir sujet əsasında inkişaf edir.Lakin poemada qəhrəmanların daxili aləminə uyğun lirik şeirlər də verilmişdir.Beləliklə,poemada hadisənin epik təsviri ilə lirik tərənnüm üzvü surətdə birləşir.Hadisələrin epik təsvirinə geniş yer verilən poemalar epik-lirik əsər adlanır.Lirik düşüncələrin üstünlük təşkil etdiyi əsərlərə isə lirik-epik əsər deyilir.Məsələn:Nizaminin "xosrov və şirin",Ş.İ.Xətainin"Dəhnamə",M.Fizulinin"Leyli və Məcnun" poemalari epik-lirik,M.F.Axundzadənin"A.S.Puskinnin ölümü haqqinda Şərq poemasi"şeiri,S.Vurğunun"Bəsti",H.Arifin"Yolda","Dilqəm",H.Cavidin"Azər" poelmalari lirik-epik növə aiddir