Səbinə Alməmmədova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Səbinə Alməmmədova
Səbinə Məmməd qızı Alməmmədova
Doğum tarixi 18 mart 1972(1972-03-18) (48 yaş)
Doğum yeri
Elm sahəsi Dilçilik
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru
Elmi adı Dosent
İş yeri
Təhsili

Səbinə Məmməd qızı Alməmmədova (18 mart 1972(1972-03-18), Bakı) — AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın sovet dövrü tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya elmləri doktoru, dosent.[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Səbinə Alməmmədova 18 mart 1972-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1989-1994-cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin ingilis dili fakültəsində təhsil alıb.

1994-2004-cü illərdə AMEA RH “Analitik informasiya” şöbəsində aparıcı mütəxəssis həmçinin “Azərbaycan və Azərbaycanlılar” jurnalının məsul katibi və tərcüməcisi vəzifəsində çalışmışdır. 2003-cü ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda “Azərbaycanın sovet dövrü tarixi” şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.

2008-ci ildən etibarən Azərbaycan Texniki Universitetində “Xarici dillər” kafedrasında ingilis dilini tədris edir. 2008-ci ildə AMEA-nın İ.Nəsimi adına Dilçilik institutunda “Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə xarici dillər kafedrası üzrə ixtisası üzrə dosent elmi adı verilmişdir. 2016-2018-ci illərdə "Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində alınmalar" adlı lahiyənin aparıcı koordinatoru olub.

2018-ci ildə AMEA-nın İ.Nəsimi adına Dilçilik institutunda filologiya elmləri doktoru dərəcəsi almaq üçün “Müasir Azərbaycan ədəbi dilində alınma terminlərin unifikasiya və standartlaşdırma formaları” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.

AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitunun 25 kitabını İngilis dilinə tərcümə etmişdir ki, onlar Nyu York, London, Bişkek və başqa yerlərdə nəşr olunmuşdur.

O 1 dərslik, 2 lüğət, 4 monoqrafiya, 1 metodik vəsait, Azərbaycanda və xaricdə (ABŞAvstraliya, Hindistan, Kanada, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya, Ukrayna və s.) çap olunmuş 87 elmi məqalənin müəllifidir.

Səbinə Məmməd qızı Alməmmədova çoxsaylı beynəlxalq və respublika səviyyəli konfransların ‎iştirakçısı olmuşdur.[1]

Təltif və mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

 1. 2015-ci il, 13 noyabr - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illiyi ilə əlaqədar olaraq A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun FƏXRİ FƏRMANI ilə təltif olunmuşdur.
 2. 2017-ci il, 22-27 aprel - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, A.A.Bakıxanov adına Tarix İstitutu, Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürk Araşdırmalar Mərkəzi, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti “XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları”na həsr olunmuş IV Beynəlxalq Elmi konfransda[2] fəal iştirakına görə sertifikatla təltif olunmuşdur.
 3. 2017-ci il, 4-6 oktyabr - Ukraynanın Odessa şəhərində keçirilən “Linguistic Training of students of universities of non-philological specialties in the Context of Bologna Process and Recommendations of the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Asssessment” VI Beynəlxalq elm və metodologiya konfransında  iştirakına görə təşəkkürnamə ilə təltif edilib.
 4. 2018-ci il, 27-29 aprel - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, A.A.Bakıxanov adına Tarix İstitutu, Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürk Araşdırmalar Mərkəzi, Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti “XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları”na həsr olunmuş V Beynəlxalq Elmi konfransda fəal iştirakına görə sertifikatla təltif olunmuşdur.
 5. 2018-ci il, 4-5 aprel - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universitetinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Texniki Universitetində “Təhsil-tədqiqat-istehsalat mexanizminin qurulması” mövzusunda Respublika Elmi-texniki konfransında[3] “Beynəlmiləl terminlərin unifikasiya problemi” adlı məqaləni təqdim etdiyinə görə diplomla təltif olunmuşdur.
 6. 2018-ci il, 4-5 oktyabr - Ukraynanın Odessa şəhərində keçirilən “Linguistic Training of students of universities of non-philological specialties in the Context of Bologna Process and Recommendations of the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Asssessment” IX Beynəlxalq Elm və Metodologiya konfransında[4] iştirak etdiyinə görə təşəkkürnamə ilə təltif olunub.
 7. 2019-cu il, 27-30 may - Litvanın Vilnüs Universitetinin filologiya fakültəsi və Halk Kültürü Araştırmaları Kurumunun təşkilatçılığı ilə keçirilən "Türkiyə-Litva əlaqələri Beynəlxalq Simpozium"unda fəal və faydalı iştirakına görə təşəkkürnamə ilə təltif edilib.
 8. 2019-cu il, 21-23 iyun - Giresun Uğur Lisesi təşkilatçılığı ilə keçirilən "2.Dergi Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu"na[5]  “Bəxtiyar Vahabzadə Poeziyasının Dili” başlıqlı məqalə ilə iştirakına görə təşəkkürnamə ilə təltif edilib.
 9. 2019-cu il, 10-12 Oktyabr - Türkiyə Cümhuriyyətinin Kayseri ilinin Dəvəli ilçəsi bələdiyyəsi tərəfindən təşkil edilən “37. Uluslararası Aşık Seyranı Kültür ve Sanat Festivalı” ve “II Uluslararası Develi-Aşık Seyranı ve Kültür Kongresi”ne[6] iştirak və töhfələrinə görə təşəkkürnamə ilə təltif edilib.[1]

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Dərslik və metodik vəsaitləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. İngilis dilində zamanlar sistemi. Dərslik. Bakı: Avropa, 2013, 200 s.
 2. Şifahi nitqin inkişafı üçün ingilis dilində mətnlər və tapşırıqlar toplusu [Mətn] : dərs vəsaiti /S. Alməmmədova ; məsləhətçi R. İsmayılov ; elmi red. İ. Tahirov ; rəyçilər M. Mahmudov, M. Əsədova, Y. Süleymanov. Bakı: AzTU, 2012, 227 s.

Lüğətləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Azərbaycan-ingilis-rus-fransız dillərində dilçilik terminləri lüğəti. Bakı: Avropa, 2018. 500 s.
 2. İngiliscə-rusca-azərbaycanca kargüzarlıq terminləri lüğəti [Mətn] : 3000 termin /S. M. Alməmmədova (tərt.) ; red., [ön söz] S. A. Sadıqova. Bakı: [Avropa], 2015, 144 s.

Monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili [Mətn]: [ monoqrafiya] /S. Alməmmədova; elmi red. və ön sözün müəl. V. Arzumanlı. Bakı: Elm, 2010, 163 s.
 2. Müasir Azərbaycan dilində alınmaların assimilyasiya prosesi. Monoqrafiya və izahlı lüğət. Bakı: Avropa, 2015,192 s.
 3. Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin nizamasalma prosesinin nəzəri problemləri. Bakı: Avropa, 2016, 226 s.
 4. Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin unifikasiya formaları. Bakı: Avropa, 2019, 400 s.

Avtoreferatları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyasının dili [Mətn] : filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.01 /S. M. Alməmmədova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. Bakı, 2008, 23 s.
 2. Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin unifikasiyası və standartlaşdırma formaları [Mətn] : filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5706.01 /S. M. Alməmmədova ; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu. Bakı, 2018, 50 s.

Tərcümə əsərlərindən seçmələr[redaktə | əsas redaktə]

 1. Historical facts of Armenia's actions in Azerbaijan land. Baku: Elm, 2003, 208 p.
 2. Vandalism: genocide against the historical names [Text] /Azerbaijan National Academy of Sciences; A. A. Bakikhanov Institute of History; foreword. Y. Mahmudov, edition. E. Maharramov; trans. S. Almammadova, A. Aghabayova. Baku: Tahsil, 2006, 95,[1] p. 
 3. The Kurekchai Treaty. Baku: Elm, 2006, 208 p.
 4. Establishment of the Democratic Republic of Azerbaijan. (Collection of documents) Baku: Nurlan, 2008, 501 p.
 5. Azerbaijani diplomacy. Baku, 2009, 450 p.
 6. Historical facts of Armenia's actions in Azerbaijan land [Text] /edit. Y. Mahmudov ; edit., prepare. T. Musayeva, A. Mammadov ; transl. S. Almammadova ; Azerbaijan National Academy of Sciences, History Institute named after Bakıkhanov A. A. Baku: Bishkek-Megamedia, 2009, 207 p.
 7. The khanate of Ganja. Baku: Nurlan, 2009, 275 p.
 8. Azerbaijan & Europe: Medieval Diplomatic Relations (the period of the states Akkoyunlu and Safavi), London-New York, 2010, 140 p.
 9. Azerbaijan & Europe: Interrelations in the Akkoyunlu period (second half of the XV century). London, 2011, 126 p.
 10. Azerbaijan and Europe. Los-Angeles, 2011, 450 p.
 11. Travel to the land of fire. Baku, 2012, 310 p.
 12. Travelers, discoveries, Azerbaijan. Baku, 2013, 300 p.
 13. Real history and confabulation on "Great Armenia" [Text] /Y. Mahmudov ; designer M. Khanbabayeva ; trans. S. Almammadova ; The Council of State Support to Nongovernmental Organizations under the President of the Republic of Azerbaijan ; Historians of Azerbaijan Public Union. Baku: Association of Historians, 2015, 147 p.
 14. Historical inheritance right of the people of Azerbaijan on Irevan and surrounding land shall be restored. Baku: Elm, 2017, 68 p.
 15. Turkic - Muslim population of Azerbaijan in 1918-1920. Baku, 2018, 100 p.
 16. On the ways of creating a national academy of sciences and forming the cadre of scientific intelligentsia of Azerbaijan (1920 -1945) Baku, Nurlan, 2009, 219 p.
 17. Travellers come to Azerbaijan. Baku, 2019, 380 p.[1]

Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanca[redaktə | əsas redaktə]

 1. Xarici dillərdə leksikanın tədrisi və onun yeri // Elmi axtarışlar. II toplu. – Bakı, 2000. – s.185-188.
 2. Bəxtiyar Vahabzadə bədii dilimiz haqqında // Tədqiqlər. II c. /AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – Bakı, 2004. – s.172-173.
 3. Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyası dilinin bəzi xüsusiyyətləri // Elmi axtarışlar /AMEA Folklor İnstitutu. – XIII c. – 2005. – s.147-150.
 4. Bəxtiyar Vahabzadə söz və dil haqqında // Elmi araşdırmalar. I c. / AMEA Z.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu.– Bakı: Səda, 2006. – s.167-170.
 5. Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyasında antonimlərin işlənmə qaydasından bəzi qeydlər // Dilçilik məsələləri / AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – 2006. – III c. – s.138-144.
 6. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında dil mövzusu // Elmi axtarışlar /AMEA Folklor İnstitutu. – 2007. – XXVI c . – s.136-140.
 7. Bəxtiyar Vahabzadə əsərlərinin dilində atalar sözləri və zərb məsəllər // Elmi əsərlər /ATU. – 2008. – №3. – s.44-46.
 8. Bəxtiyar Vahabzadə şeirlərində frazeoloji birləşmələrin istifadəsi // Elmi əsərlər /ADDA. – Bakı, 2008. – s.61-69.
 9. Dövri mətbuatda işlənən ingilisdilli alınmaların mənimsənmə səviyyəsi // Elmi axtarışlar /AMEA Folklor İnstitutu. – Bakı, 2009. – s. 21-25.
 10. Dövri mətbuatda işlənən yeni termin-söz və ifadələrin yaranma səbəbləri //Filologiya məsələləri. – Bakı: Nurlan, 2009. – s. 30-34.
 11. Mənası dəyişən ingilsdilli alınmaların tərcüməsi // Elmi əsərlər /BSU. – Bakı, 2009. – s.32-37.
 12. Söz birləşmələri və felin şəxssiz formalarının tədqiqi tarixindən //Türkologiya /AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – Bakı, 2009. – s. 13-16.
 13. Sözün semantik strukturu və məna tipləri //Konya-Türkiyə. Turan , 2009. – s.98-104.
 14. Tərcümə və onun əhəmiyyəti // Elmi axtarışlar / ADU. – Bakı, 2009. – s.52-57.
 15. Zaman önlükləri və onların Azərbaycan dilində ifadəsi //Filoloji məsələlər. – 2009. – №4. – s.3
 16. İngilis dilində məkan önlükləri və onların Azərbaycan dilində ifadə vasitələri // Dilçilik məsələləri / AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – Bakı, 2009. – s.80-85.
 17. İngilis dilində realii və fon sözlər //Filoloji məsələlər. – 2009. – №6. – s.44-50.
 18. İngilis dilində zaman önlüklərinin növləri // Filoloji məsələlər / AMEA Folklor İnstitutu. IVc. – Bakı, 2009. – s. 3-10.
 19. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə yolları //Elmi əsərlər /BDU. – 2009. – s. 45-50.
 20. İngilis və Azərbaycan dillərində tamamlıq budaq cümlələri və onların bir-birinə tərcümə yolları // Elmi araşdırmalar / AMEA Z.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq institutu. – Bakı: Nurlan, 2009. – №5. – s. 91-97.
 21. İngilisdilli alınmaların tərcümə prosesi // Onomastika / ADPU. – Bakı, 2010. – s. 132-135.
 22. Dildə beynəlmiləl termin-sözlərin mənimsənilməsi //AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri,  - № 1, - 2010 - səh.55-60
 23. Beynəlmiləl termin sözlərin mənimsənilməsi // Terminologiya məsələləri /Azərbaycan MEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – Bakı, 2010. – s.55-61.
 24.  Azərbaycan antologiyası ingilis dilində // Az.TU-nun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş «Təhsildə və elmdə innovasiya texnologiyaları». Res­pub­lika elmi-praktiki konfran­sının materialları. Bakı, - 2010 səh.782-784
 25. Kalka üsulu ilə yaranan terminlər // Elmi axtarışlar. II, AMEA Folklor İnstitutu, 2011  səh.74-80
 26. Alınma termin-sözlərin tərcüməsi // Elmi əsərlər. Az.TU, №3, 2011 səh.42-45
 27. Dillərarası əlaqələr haqqında // AMEA Tarix İnstitutu Elmi əsərlər 41-43cü cild. 2012 səh.335-348
 28. Yeni termin-söz və ifadələrin yaranma səbəbləri // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. №2, 2012 səh.28-31
 29. Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin semantikası // AzTU “Texniki Ali məktəblərdə dil fənlərinin tədrisində infor­ma­si­ya texnologiyalarının tətbiqi”  Res­publika elmi-praktiki konfrans . Bakı, 2012 səh.217-225
 30. Alınmaların mənimsəmə səviyyələri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Uni­versiteti. Elmi Əsərlər. Huma­ni­tar elmlər seriyası, №2, (46), 2012 səh.135-138
 31. Alınma termin-sözlərin qavranılması üsulları // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri, №1, 2012 səh.34-40
 32. Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin semantikası // Az.TU. Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, 2012, səh.217-225
 33. Azərbaycan dilində alınmaların spesifikası // Dedicated to the 90th Anniversary of the National leader of Azerbaijan Heydar Aliyev International Scietific conference of Yaung researchers. Qafqaz Universiteti, 26-27 aprel, 2013 səh.464-466
 34. Dillərin qarşılıqlı zəngin­ləşməsində alınma terminlər və onların mənimsənilməsi // Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili. Az.TU Beynəlxalq konfrans, 2013 səh.65-67
 35. Sözalma və alınma söz anlayışı haqqında // BDU-nun yaranmasının 95 illik yubile­yinə həsr olunmuş «Azər­baycan filologiyasının aktual məsələləri» mövzusunda Respub­lika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 17, 2014 səh. 328-337
 36. Terminologiyanın unifikasiyası və standartlaşması haqqında // Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər. Bakı, 2015, №6 səh.39-45
 37. Unifikasiyanın tərcümə problemi // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Univer­si­te­ti. Humanitar elmlərin öyrənil­mə­sinin aktual problemləri. 2/2015 səh.14-18
 38. Müasir Azərbaycan dilində dəyişiklik edilərək mənimsənilən terminlər // Bakı Avrasiya Universiteti. Sivilizasiya. 10/2015 səh.82-90
 39. Eyni və yaxın sahəyə aid lüğətlərin unifikasiyası məsələsi // Pedaqoji Universitet Xəbərləri; Bakı 2015 №3 səh.219-224
 40. Müasir Azərbaycan dilində kalka üsulu ilə yaranan terminlər haqqında // Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər, №2, 2015 səh.28-34
 41. Müasir Azərbaycan dilində terminlərin assimilyasiyası yolları Müasir Azərbaycan dilində terminlərin assimilyasiyası yolları // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. №10, 2015 səh.161-167
 42. Terminlərin alınma yolları və mənşəyi haqqında // Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş «Dəniz nəqliyyatında innovativ texnologiyalar» Beynəlxalq elmi-texniki konfrans, 6-7 may, 2015 səh.161-165
 43.  Alınma terminlərin unifikasiyası // Azərbaycan Dillər Universiteti. Dil və ədəbiyyat, 2015, №3 səh.26-31
 44. Müasir Azərbaycan dilində kalka üsulu ilə yaranan terminlər // BDU Azər­bay­can xalqının Ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş «Fi­lo­logiyanın aktual prob­lem­ləri» mövzusunda Respublika elmi-nə­zəri konfrans, Bakı, 7-8 may 2015 səh.271-273
 45. Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin assimilyasiyası // AMEA Xəbərləri. (Humanitar elmlər seriyası), 2016, №1 səh.273-277
 46. Dillərarası əlaqələrin dillərin qarşılıqlı zənginləşməsinə təsiri // BDU Dil və ədəbiyyat Beynəl­xalq elmi-nəzəri jurnal, 1 (97), 2016 səh.120-124
 47. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində alınma parale­lizmlər və onu yaradan amillər // Bakı Slavyan Universiteti. Bakı Slav­yan Universitetinin Elmi Əsər­ləri, (dil və ədəbiyyat seriyası) № 2 2016 Elmi Əsərlər. Bakı-Kiyev-Minsk  səh. 17-27
 48. Termioloji leksikada alınmalarda baş verən semantik proseslər // Bakı Slavyan Universiteti. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri VII Beynəlxalq Elmi konfrans 2017 səh. 43-45
 49. Terminlərin unifikasiya və spesifikası məsələləri // Azərbaycan Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası 2017 №2 səh 24-30
 50. Eyni və ya yaxın sahəyə aid xidmətlərdə terminlərin unifikasiya məsələsi   // Azərbaycan Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası 2017, c.65. №2 səh. 157-167
 51. Dillərin qarşılıqlı zənginləşməsində alınmalar və onların mənimsənilməsi prosesi // AMEA Naxcıvan bölməsi İncəsənət-dil-ədəbiyyat bölməsi İSSN 2311-8482 Axtarışlar Elmi Toplu №2 Naxcıvan 2017 AMEA Naxcıvan bölməsi İncəsənət-dil-ədəbiyyat bölməsi  İSSN 2311-8482 Axtarışlar Elmi Toplu №2 Naxcıvan 2017 səh.101-107
 52. Alınmaların nizamasalınması standartlaşdırma mərhələsi kimi // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri. 2017, №2. s. 94-101
 53. Beynəlmiləl terminlərin unifikasiya problemi // AzTu “Təhsil-tədqiqat-İstehsalat mexanizminin qurulması” mövzusunda keçirilən Respublika Elmi-texniki konfransın materialları  4-5 Aprel 2018 s.227-230
 54. Alınma terminlərin nizamasalma formalarının nəzəri problemləri // Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri" Beynəlxalq konfrans 14-15 may 2018 Azərbaycan Universiteti s.192-195
 55. Alınmaların tərcüməsində unifikasiya prosesi // Azərbaycan Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası 2018, С.66 №2 s.25-33
 56. Sahə terminologiyasında alınma terminlərin təsbiti və terminoloji bazanın yaradılması // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri, № 1, 2018 s. 96-99
 57. Sözün semantik strukturu və məna tipləri //Konya-Türkiyə. Turan , 2009. – s.98-104.

Türkcə[redaktə | əsas redaktə]

 1. Azerbaycan türkcesinde beynelmilel ve alıntı terimlerin özellikleri // AVİD Avrasiya incelemeleri dergisi Journal of Eurasian Studies / Uluslararası Hakemli Dergi/ İstanbul Universitesi Avrasiya Enstitüsü, 2013, №2, İstanbul səh.357-366
 2. Uluslararası ve alıntı terimlerin özellği // International scientific conference development of Turkish-Lithuanian Relations, Vilnius 26-30 May 2019 s. 298-305
 3. Eski Türk töreleri ve gelenekleri hakkında // II Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü kongresi 10-12 Ekim 2019.  s 204-220.
 4. Bahtiyar Vahabzade Yaratıcılığında Dil Sorunları Ve Onun Şiir Dili Hakkında // Mevsimler. Üç Aylık Sanat-Edebiyat E-Dergisi. Yıl 5, Sayı 24 / İlbahar Sayısı - 2020, s. 6-8

İngiliscə[redaktə | əsas redaktə]

 1. Statement of the problem of loan of words in linguistics // The Caucasus and the world international Scientic Journal Tbilisi, 2012, №14 с.15-18
 2. Logical functions of the term // Вопросы филологических наук, №2, (60), 2013, Москва səh.44-47
 3. Terminology development in the Modern Azerbaijan language // Ədəbi əlaqələr. Toplu, VII. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 2013 səh.204-211
 4. Terms in the Azerbaijan language, barrowed from the Europan language // Вестник . Житомирського Дер­жав­ного Университету им. Ивана Франка, 2013, выпуск 1 (67) стр.187-189
 5. Specific features and essence of term in modern Azerbaijani language // Министерство образования и науки Российской Федерации. ФГБОУ ВПО «Дагестанский Государственный Универ­си­тет». Факультет Иностранных языков. «Актуальные проб­ле­мы линг­вистики и языкового образо­ва­ния». Материалы III Всероссийс­кой конференции с  междуна­родным участием. Дагестанский Государственный Университет, 26 ноября, 2015 г. Махачкала с.56-63
 6. The concepts term terminology in the modern Azerbaijan language // Journal İmpact Factor. International Journal of Humanities and Cultural Studies. Volume 2. Issue 2, 2015, October-December, Tunis с.541-545
 7. Specific characteristics of the terms in the Modern Azerbaijan language // Bakı Slavyan Universiteti. Bakı beynəlxalq multikulturalizm mərkəzi. Azərbaycan Respub­li­ka­sının Prezidenti yananda Bilik fondu. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. VI Beynəl­xalq elmi konfrans. 5-7 may 2015 səh.85-87
 8. Aspects differing the terms from generally used words // SJIFS scientific Journal Impact Factor. İJİRR International Journal of information Research and Review vol. 03, Issue, 03 March, 2016 səh.2027-2036
 9. Loan words  in the Modern Azerbaijanian language // Journal İmpact Factor. AUMLA Journal of the Australasian Universities Language and Literature Association. Issue 121 2016 November 198-217 page
 10. Specific features of parallelizm in the Modern Azerbaijanian language // Thomson Reuter USA Southern İllinois University November 2016, Volume 23, № 6  198-210
 11. Theoretical Problems of Unification of Terms // Министерство oбразования и науки Украины Одесская национальная академия связи (ОНАС) им. А.С. Попова (Украина). МАТЕРИАЛЫ VІIІ Международной научно-методической конференции (ОНАС) им. А.С. Попова (Украина). МАТЕРИАЛЫ VІIІ Международной научно-методической конференции 5-6 октября 2017 года Одесса, Украина Ст. 23-27
 12. Paralellism in Modern Azerbaijani language // Thomson Reuters “Mester” University of California, Los Angeles, Vol. XXXXVI, 1, (2017) p.128-146
 13. Specific features and essence of term in Modern Azerbaijani language // Thomson Reuter Language and Intercultural Communication University of Warwick, UK 2017 s.321-330
 14. Unification of terminology of normative legal acts // Proceedings of the IX International Science and Methodology Conference. Linguistic training of non-philological specialties. 2018.Odesa Ukraine, page 15-23
 15. International terms and their specific features // International scientific conference development of Turkish-Lithuanian Relations, Vilnius 26-30 May 2019 s. 298-305
 16. The theoretical research of the interlingual relation in the mutual enrichment of the languages // Министерство oбразования и науки Украины Одесская национальная академия связи (ОНАС) им. А.С. Попова (Украина). МАТЕРИАЛЫ VІIІ Международной научно-методической конференции (ОНАС) им. А.С. Попова (Украина). МАТЕРИАЛЫ VІIІ Международной научно-методической конференции 9-10 октября 2019 года Одесса, Украина Ст. 21-32
 17. Specific features and essence of term in modern Azerbaijani language // Министерство образования и науки Российской Федерации. ФГБОУ ВПО «Дагестанский Государственный Универ­си­тет». Факультет Иностранных языков. «Актуальные проб­ле­мы линг­вистики и языкового образо­ва­ния». Материалы III Всероссийс­кой конференции с  междуна­родным участием. Дагестанский Государственный Университет, 26 ноября, 2015 г. Махачкала с.56-63
 18. Theoretical Problems of Unification of Terms // Министерство oбразования и науки Украины Одесская национальная академия связи (ОНАС) им. А.С. Попова (Украина). МАТЕРИАЛЫ VІIІ Международной научно-методической конференции (ОНАС) им. А.С. Попова (Украина). МАТЕРИАЛЫ VІIІ Международной научно-методической конференции 5-6 октября 2017 года Одесса, Украина Ст. 23-27
 19. Unification of Terminology of Normative Legal acts // IX International Science and Methodology Conference “Linguistic training of non- philological specialties. Ukraine, 2018. 5-6 October, 23-30
 20. Development of terminology and its actual problems / 2nd INTERNATIONAL CONFERENCEON LANGUAGE, EDUCATION AND CULTURE (ICLEC) 27-29 June 2019 – İstanbul, Abstract book, p. 55
 21. Theoretical issues of the terminology / İnternational Journal of humanities and cultural studies. Vol. 6, İssue 4, 2020, p.1-7

Rusca[redaktə | əsas redaktə]

 1. Иноязычные слова в современном Азербайджанском языке // Az.TU, Elmi əsərlər. №3, 2012 səh.75-78
 2. Принципы передачи заимствованных терминов // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri. 2012, №2. стр.23-27
 3. Иноязычные слова в современном Азербайджанском языке // Az.TU, Elmi əsərlər. №3, 2012 səh.75-78
 4. Термины в азербайд­жанс­ком языке, заимствованные из европейских языков // Современность: мир мнений. №2, 2012, Алмааты стр.76-82
 5. Заподноевропейские заимствование в азербайджанском языке // В мире научных открытий ма­те­риалы в международной научно-практической конференции. Москва, 28 сентября 2012 стр.143-146
 6. Термины  заимствованные в процессе межъязыковых контактов и их усвоение // Наyковий часопис (Украина). Национальный Педагогичный Университет им. М.П.Драго­манова. Серья 9, вып.10, 2013 стр.7-13
 7. Термины европейского происхождения в Азербайджанском языке // Материалы V Международный Научно-методической конфе­ренции, Лингвистическая подго­товка студентов не филоло­гических специаль­ностей высших учебных заведений, 2-3 октября 2014, Одесса, Украина стр.18-22

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]