Sokollu Mehmed Paşa külliyəsi (Kırklareli)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Sokollu Mehmed Paşa külliyəsi
Ölkə  Türkiyə
Şəhər İstanbul
Yerləşir Kırklareli, Lüləburqaz rayonu
Memar Memar Sinan
Tikilmə tarixi 1569-1570
Üslubu Osmanlı memarlığı
Vəziyyəti Fəaliyyət göstərir

Sokollu Mehmed Paşa Külliyəsi — Kırklarelində XVI əsrə aid külliyə. Osmanlı sultanları I SüleymanII Səlim və III Murad dönəmlərində sədrəzəm olmuş Sokollu Mehmed Paşa tərəfindən inşa etdirilən külliyə məscidmədrəsəməktəb, karvansaray, imarət, qoşa hamam, körpü, çeşmə və 59 dükandan ibarət bazar meydanından ibarətdir. Memar Sinan tərəfindən 1569-1570-ci illərdə inşa olunmuşdur.

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • G. Goodwin, A History of Ottoman Architecture, London 1971, s. 295-298;
 • Metin Sözen v.dğr., Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul 1975, s. 178, 183, 222, 229, 232;
 • a.mlf. - Sami Güner, Sinan: Architect of Ages (trc. M. Quigley-Pınar), İstanbul 1988, I, 230-235;
 • Jale Nejdet Erzen, Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 1981, s. 90-91;
 • a.mlf., Mimar Sinan Cami ve Külliyeleri, Ankara 1991, s. 87;
 • Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1986, s. 247-254;
 • a.mlf., Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri, Ankara 1988, s. 91-97;
 • Aptullah Kuran, Mimar Sinan, İstanbul 1986, s. 144-145;
 • a.mlf., “Mimar Sinan’ın Camileri”, Mimarbaşı Koca Sinan: Yaşadığı Çağ ve Eserleri (nşr. Sadi Bayram), İstanbul 1988, I, 196-197, 212;
 • Zeynep Ahunbay, “Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları”, a.e., I, 259-260;
 • Gönül Cantay, “Kervansaraylar”, a.e., I, 380, 384;
 • Yılmaz Önge, “Koca Sinan’ın İnşa Ettiği Hamamlar”, a.e., I, 424;
 • Kazım Çeçen, “Sinan’ın Yaptığı Köprüler”, a.e., I, 432;
 • Zeki Sönmez, Mimar Sinan İle İlgili Tarihi Yazmalar-Belgeler, İstanbul 1988, s. 31, 36-37, 68, 72, 74, 84, 89;
 • Bahaeddin Yediyıldız, “Sinan’ın Yaptırdığı Eserlerin Sosyal ve Kültürel Açıdan Tahlili”, VI. Vakıf Haftası: Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde Mimar Sinan ve Dönemi Sempozyumu (5-8 Aralık 1988), İstanbul 1989, s. 104-105, 111, 120-123, 126, 128;
 • Ali Saim Ülgen, Mimar Sinan Yapıları (haz. Filiz Yenişehirlioğlu - Emre Madran), Ankara 1989, I, 27-28;
 • Mehmet Fatih Müderrisoğlu, Lüleburgaz ve Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi, İstanbul 1997; Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi, İstanbul 2007, s. 399-401;
 • Gülçin Küçükkaya, “Mimar Sinan Dönemi İstanbul-Belgrad Arası Menzil Yapıları Hakkında Bir Deneme”, VD, sy. 21 (1990), s. 184-185, 196-200.