Vaqif Ramazanov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Vaqif Ramazanov
Ramazanov Vaqif Gülmurad oğlu
Vaqif Ramazanov.jpg
Doğum tarixi
Doğum yeri Siyəzən rayonu, Sağlovcan kəndi
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
İxtisası Geoloq
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universiteti
Fəaliyyəti geoloq

Vaqif Ramazanov-(Ramazanov Vaqif Gülmurad oğlu d.1944-cü ildə Siyəzən rayonunun Sağlovcan kəndi) Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakultəsinin Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, faydalı qazıntılar kafedrasının professoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Ramazanov Vaqif Gülmurad oğlu 1944-cü ildə Siyəzən rayonunun Sağlovcan kəndində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Geoloji-coğrafiya fakultəsini bitirib, mühəndis geoloq ixtisasına yiyələnmişdir. 1970-ci ildə Azərbaycan Nazirlər Sovetinin nəzdində olan Geologiya İdarəsi sistemində Kəlbəcərdə əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1970-78-ci illərdə Kəlbəcərdə qızıl, civə, sürməmis yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı ilə məşğul olmuşdur. 1978-82-ci illərdə AEA-nın Geologiya İnstitutunun Geofizika Elmi Mərkəzində şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1981-ci ildə "Kəlbəcər çöküntülərinin endogen filiz əmələ gəlmələri və onların yerləşməsi qanunauyğunluqları" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək giologiya-mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.1993-cü ildə "Azərbaycanın mis porfir formasiyası" müvzusunda doktorluq dissrtasiyasını müdafiə etmişdir.V.Ramazanov 4 ildən çox bir müddətdə Azərbaycan Ali Atestasiya Komissiyasında ekspert işləmişdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin elmi şurasının üzvü olmuşdur. 10 ildən çoxdur ki, BDU-da doktorluq müdafiəsi üzrə ixtisaslaşdırılmış şuranın elmi katibi olmuşdur.Geologiya fakultəsində elmi şuranın üzvüdür."Bilgi dərgisi" jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.[1]

Əmək fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Geologiya İdarəsi, MEA Geologiya İnstitutu Geofizika EM,AİMROC şirkəti, BDU

BDU-da 1982-ci ildən, Faydalı qazıntılar kafedrasında çalışır.

Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı,Riyazi geologiya, Litosfer tavaları tektonikası və filizəmələgəlmə dərslərini aparır.

119 məqalənin müəllifidir

6 monoqrafiyanın müəllifidir

9 kitabın müəllifidir

yetişdirdiyi elimlər namizədlərinin və doktorların sayı 9

həyata keçirdiyi təcürbələr və elmi yenilikləri haqqında-Kiçik Qafqazın nəcib və əlvan metal yataqlarının geoloji quruluşu, birsıra genetik problemləri, əmələ gəlmə şəraitləri, yerləşmə qanuna uyğunluqları, proqnozlaşdırılması, axtarışı və kəşfiyyatı.[2]

Tədqiqat sahəsi[redaktə | əsas redaktə]

Endogen filizəmələgəlmə problemləri, filiz yataqlarının geologiyası, proqnozlaşdırılması, axtarışı va kəşfiyyatı.

Seçilmiş əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • 2005, Çovdar qızıl sahəsinin geoloji-struktur şəraiti,BDU xəbərləri,N2.
 • 2005, Çovdar filiz sahəsinin geoloji quruluşu və əmələgəlməsinin struktur şəraiti, AMEA, Xəbərlər,N4.
 • 2006, Murovdağ filiz rayonunuu geoloji öyrənilməsinin təhlili və perspektivliyinin qiymətləndirilməsi, Bilgi dərgisi,1-2.
 • 2007, Azərbaycanın mineral-xammal resursları və onların istifadə perspektivləri, Moskva, Qornıy Jurnal s 14-19.
 • 2007, Gədəbəy filiz rayonu mis-porfir yataqlari filiz-maqmatik sistemləri modelinin geoloji-geofiziki və geokimyəvi əsasları Akad. M.Ə.Qaşqayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elm Sesiyanın materialları,Bakı, 58-84 səh.

Kitablar[redaktə | əsas redaktə]

 • 1990, Mis-molibden porfir yataqları,Bakı,Azərnəşr, 375 s.
 • 1991, Riyazi statistikanın geologiyada tətbiqi,Bakı,BDU.
 • 1995, Əfqanıstanın metallogeniyası,Bakı.
 • Faydalı qazıntıların sınaqlaşdırılması və ehtiyatın hesablanması praktikumu
 • 2001, Azərbaycanın qızıllı səpintiləri,Bakı,Naftapress.
 • 2003, Azərbaycanın qızılı (rus dilində),Azərb.Milli ensiklopediyasında Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 424 s.
 • 2004, Azərbaycanın barit qurşağı,Bakı, Adiloğlu, 244 s.
 • 2005, Azərbaycanın mineral-xammal resursları, Bakı,Ozan, 808 s.
 • 2006, Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı (dərslik), BDU.


Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Ramiz Məmmədov

Musa Məmmədov

Cəbrayıl Azadəliyev

Xarici keçid[redaktə | əsas redaktə]

Vaqif Ramazanov

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Məzahir Təhməzov Kəlbəcər Ensiklopedik məlumatlar Toponimlər fotoşəkillər xəritələr
 2. http://geology.bsu.edu.az