Vestal bakirəsi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Vestal bakirəsinin heykəli
Qədim Roma tarixi
lat. Senatus Populusque Romanus
Senat və Roma xalqı
Dövrlər
Roma çarlığı

( e. ə. 754 e. ə. 509)

Roma Respublikası

( e. ə. 509 e. ə. 27)

Roma İmperiyası

( e. ə. 271453-cü illər)

Prinsipat
Qərbi Roma

Dominat
Bizans

Respublika konstitusiyası
S.P.Q.R.
Senat
Komisia
Magistratura

Magistratlar

Konsul
Pretor
Senzor
Kurullu Edil
Kvestor

Xalq tribunu
Qubernator
Propretor

Fövqəladə magistratlar

Diktator
Suvarilər rəisi
(Magister equitum)
Hərbi tribun

Çar
İnterreks
Triumvirat
Desemvirlər

Titullar

Leqat
Duks
Offisium
Prefekt
Vikar
Vigintiseksviri
Liktor

Hərbi magistr
İmperator
Prinseps
Baş pontifik
Avqust
Sezar
Tetrarx

Sülalələr
Yulilər-Klavdilər ( e. ə. 2768)
Flavilər (6996)
Nerva-Antonin (96192)
Konstantinlər (305363)
Valentinlər (364378)
Feodosiya (378395)
Yustinianlar (518602)
İraklilər (610695; 705711)

Əhali, inzibati və sosial tərkib
Latınlar
Sabinlər
Etrusklar
Patrisilər
Plebeylər
Pretorianlar
Barbarlar
Qladiator
Kuriya
Senturiya
Triba
Vestal bakirəsi
Matrona

Qədim Romada hüquq
Xatirənin lənətlənməsi
(Damnatio memoriae )
Roma vətəndaşlığı
Fərqlənmə kursu
(Cursus honorum)
Digesta
Konkubinat

Portal silver.svg
Vestal bakirəsi — Tukkiya möcüzəsi: ələyə su yığarkən. Rəssam: Leru Luis Hektor

Vestal bakirəsi (lat. virgo vestalis) — Qədim Romada yüksək hörmət və ehtirama sahib ilahə Vesta rahibəsi. O, toxunulmaz sayılırdı. Buna görə də çoxları öz vəsiyyətnamələrini ona saxlamaq üçün etibar edirdilər. Vestal bakirəsinə qarşı hər hansı təhqir ölümlə cəzalandırılırdı. Vestal bakirəsi ata himayəsindən azad olunaraq, öz mülkünə sahib olmaq hüququ qazanırdı. Vestal bakirəsi qətil yerinə təsadüfən yetişdikdə məhkumu əhv etmək hüququna malik idi. Bu zaman onun təsadüfən hadisə üzərinə çıxdığını and içərək təsdiqləməsi kifayət idi. Onu 1 nəfər liktor mühafizəçisi olurdu.

Şərtlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

  • Qız uşağı altı yaşdan az və ondan çox olmamaqla;
  • Namizədin nitq və cismani qüsuru olmamaqla;
  • Valideynlərinin hər ikisinin həyatda olması;
  • Bir qədər emansipasiyalaşmış olmalı;
  • Valideynlərindən heç biri qul olmamalı eyni zamanda Roma sakiniPatrisilər olmalıdır.

Xidmət[redaktə | mənbəni redaktə et]

Vestal bakirəsi xidməti 30 il müddətində olub, üç mərhələdən: şagirdlik müddəti, bilavasitə xidmət müddəti və ustadlıq ya digərəini öyrətmə müddətindən ibarətdir. Müddət bitdikdən sonra Vestal bakirəsi xidmətdən azad olunurdu və o, ərə gedə bilərdi, lakin bu nadir hallarda baş verirdi. Hesab ediirdi ki, Vestal bakirəsi ilə ailə qurmaq heç də sayalı olmazmış. Digər tərəfdən Vestal bakirəsi ərə gedərdisə bütün imtiyazlarını: Roma qadınlarına nadir hallarda məxsus olan xüsusi sosial və sahibkarlıq statusunu itirmiş olurdu və adi matrona (az. Romada azad doğulmuş ərli qadın)a çevrilərək ərindən tam asılı vəziyyətə düşmüş olurdu ki, bu da sözsüz onu qane edə bilməzdi.

Rəvayət[redaktə | mənbəni redaktə et]

Rəvayətə görə iki Vestal bakirəsi, Tukkiya (lat. Tuccia) və Kvinta Klavdiya paksızlıqda (ismətsizlikdə) günahlandırılırlar. Onlar günahsız olduqlarını möcüzə göstərməklə sübut edirlər. Belə ki, Klavdiya əsasını batıb qalmış gəmiyə uzatmaqla yerindən tərpədə, Tukkiya isə Tiber çayından ələyə su yığaraq Foruma qədər gətirə bilmişdir.