Vikipediya:İdarəçilərin və bürokratların seçilməsi qaydaları

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Qayda səsvermə nəticəsində qəbul edilmişdir.

 • Səsvermə müddəti: 23 fevral — 10 mart 2011-ci il.
 • Qüvvədədir: 10 mart 2011-ci ildən.

Kim idarəçiliyə namizəd ola bilər

Vikipediya idarəçiləri sırasına daxil olmaq istəyən istifadəçi eyni zamanda aşağıdakı tələbləri ödəməlidir:

 • Azərbaycan dilindəki Vikipediyada qeydiyyat stajı 1 ildən az olmamalıdır;
 • redaktələrinin sayı 5 mindən az olmamalıdır.

Bu tələblərə cavab verməyən namizədin qeydiyyat adı bürokrat tərəfindən, fəal bürokrat olmadığı təqdirdə isə hər hansı idarəçi tərəfindən səsvermədən çıxarılır və bunun səbəbi barədə namizədə məlumat verilir.

Kim bürokratlığa namizəd ola bilər

Vikipediya bürokratı yalnız aşağıdakı tələbləri ödəyən istifadəçi ola bilər:

Bu tələblərə cavab verməyən namizədin qeydiyyat adı bürokrat tərəfindən, fəal bürokrat olmadığı təqdirdə isə hər hansı idarəçi tərəfindən səsvermədən çıxarılır və bunun səbəbi barədə namizədə məlumat verilir.

Kimlər seçici hüququna malikdir?

Səsvermə hüququna yalnız aşağıdakı şərtləri ödəyən qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər malikdirlər:

 • Səsvermə başlayan tarixə kimi Azərbaycan dilindəki Vikipediyada stajı 3 aydan az olmayan istifadəçilər;
 • ciddi redaktələrinin sayı 200-dən az olmayan istifadəçilər. Ciddi redaktələrə - sonradan ləğv edilmiş redaktələr, intervikilərin daxil edilməsi (məqalədə başqa intervikilər olarsa), şablonların daxil edilməsi, orfoqrafik səhvlərin düzəlişi, mətnin bölmələrə ayrılması daxil deyil;
 • səsvermə başlayan tarixə kimi Azərbaycan dilindəki Vikipediyada son 30 gün ərzində redaktəsi olan istifadəçilər.
 • bir neçə istifadəçi adı olan vikipediyaçı yalnız səsvermə hüququ olan bir adla səs verə bilər. Vikipediyaçı əgər istifadəçi adlarının biri ilə səs veribsə və bu ad ilə səsvermə hüququna malik olmadığı ona məlum olubsa, bu zaman digər səsvermə hüququ olan istifadəçi adı ilə səs verə bilər və bu barədə səsvermə keçirilən səhifədə məlumat verməlidir.

İdarəçilərin və bürokratların namizədliyini kimlər irəli sürə bilər

İdarəçilərin və bürokratların namizədliyini irəli sürə bilərlər:

 • İdarəçi və bürokrat seçkisində səsvermə hüququ olan istifadəçi layiq bildiyi və bütün şərtlərə cavab verən digər istifadəçinin namizədliyini irəli sürə bilər;
 • İdarəçi və bürokrat olmaq istəyən və bunun üçün bütün şərtlərə cavab verən istifadəçi öz namizədliyini irəli sürə bilər.

İdarəçiliyə və ya bürokratlığa namizədliyi irəli sürülmüş istifadəçi namizədliyini geri götürmək üçün müraciət etdikdə, səsvermə dayandırılmış hesab olunur və nəticələr ləğv olunur.

Qeyd: Statusun alınması ilə bağlı səsvermə, yalnız göstərilən namizədin özü statusdan imtina etmək üçün müraciət etdikdə dayandırılır və bu zaman statusun alınması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülür.

İdarəçilərin və bürokratların statuslarının alınması

 1. İdarəçinin statusunun alınmasını yalnız səsvermə hüququna malik istifadəçilər tələb edə bilər. Bu məqsədlə istifadəçi, Arbitraj Komitəsinə və ya Vikipediya:İdarəçilərə müraciət səhifəsinə müraciət etməlidir. Müraciət zamanı istifadəçi öz tələbini Vikipediya qaydalarına uyğun olaraq əsaslandırmalıdır. Əks halda onun statusun alınması ilə bağlı tələbi qisas kimi qəbul oluna bilər.
 2. İdarəçi və ya bürokratın statusunun alınması ilə bağlı səsvermə yalnız idarəçilərin müzakirəsində əldə olunan sadə səs çoxluğu əsasında həyata keçirilə bilər.

İdarəçinin qeyri-aktivliyə görə statusundan məhrum edilməsi

 1. İdarəçi/bürokrat Vikipediyada 6 ay ərzində əsas vəzifələrinə aid şərtləri yerinə yetirməyibsə, ondan idarəçi statusunun alınması ilə əlaqədar səsvermə keçirilə bilər. Bu kateqoriyaya aid edilən səsvermələrdə yekun qərar verilərkən bu qaydaların Nəticələrin hesablanması bəndində göstərilən şərtlər tətbiq edilmir və sadə səs çoxluğu əsasında qərar qəbul olunur. Səsvermənin keçirilməsinə qərar aktiv idarəçilərin müzakirəsində əldə olunan razılıq əsasında verilir. Əgər səsvermə nəticəsində idarəçiyə etimad göstərilsə, lakin səsvermənin nəticələrinin elan edildiyi tarixdən sonrakı növbəti 6 ay ərzində o fəaliyyətini Vikipediya:İdarəçilərin fəaliyyəti qaydalarının "İdarəçilərin əsas vəzifələri" bölməsində göstərilən minimal tələblərə uyğunlaşdırmazsa, o zaman müzakirəsiz və səsverməsiz həmin istifadəçi idarəçi statusundan məhrum edilir.
  Bu bənd müddətli həqiqi hərbi xidmət keçdiyi müddətdə qeyri-aktiv olan idarəçi/bürokrata aid edilmir.
 2. İdarəçinin vəfat etməsi haqqında dəqiq məlumat əldə edildiyi andan onun fəaliyyətinə xitam verilir.
 3. İdarəçinin özü və ya başqa idarəçi ilə bağlı etimad səsverməsi keçirməsinə icazə, yalnız idarəçilərin müzakirəsində əldə olunan sadə səs çoxluğu əsasında verilə bilər.
 4. İdarəçinin öz parolunu digər istifadəçiyə verməsi haqqında dəqiq məlumat əldə edildiyi andan o, idarəçi statusundan məhrum edilir.
 5. İdarəçi statusundan məhrum edilən şəxs həm də bürokratdırsa, o avtomatik olaraq bürokrat statusundan da məhrum edilir.
 6. Öz "idarəçi bayrağı"nı geri qaytarmaq istəyən istifadəçi səsvermə keçirmədən, istənilən vaxt metaya müraciət edə bilər.

İdarəçilərin və bürokratların seçilməsi qaydası

Namizədlərin səsverməsində və səsvermə ilə bağlı müzakirələrdə hər bir Vikipediya istifadəçisi yalnız bir qeydiyyat adı ilə iştirak edə bilər.

İstifadəçinin bir-neçə qeydiyyat adı varsa və o, səsvermədə digər adları (nikləri) ilə iştirak edərsə, onun bütün qeydiyyat adları səsvermədən çıxarılır və istifadəçiyə xəbərdarlıq edilir.

Səsvermə müddəti yalnız 15 gün olmalıdır. Səsvermənin başlanğıc və son tarixi (gün və saatı) dəqiq göstərilməlidir.

Səslərin hesablanması və nəticə

Səsvermədə aşağıdakı istifadəçilərin səsləri etibarsız hesab olunur:

 • yalnız 1 məqalədə redaktəsi olan istifadəçilərin;
 • səsvermə başlayan tarixdən 30 gün əvvələ kimi redaktəsi olmayan, yaxud ciddi redaktələrinin sayı 200-dən az olan istifadəçilərin;
 • bir nəfərin qeydiyyatdan keçdiyi və səsvermə hüququ olan iki və daha çox adla səs verməsi sübut olunarsa; (bu zaman həmçinin istifadəçi adları 3 ay müddətində bloklanır)
 • namizədin öz səsi.
 • idarəçi və bürokrat hüquqlarının alınması zamanı isə idarəçi müzakirəsindəki səsvermə başlayan tarixdən 30 gün əvvələ kimi redaktəsi olmayan, yaxud ciddi redaktələrinin sayı 200-dən az olan istifadəçilərin;

Qeyd. Bir nəfər qeydiyyatdan keçdiyi və yalnız biri səsvermə hüququna malik iki adla səs veribsə və bu barədə seçki keçirilən müddətdə məlumat vermişdirsə, bu zaman həmin səs etibarlı hesab edilir.

Səsvermə o zaman baş tutmuş hesab olunur ki, etibarlı səslərin sayı 15-dən, lehinə səslərin sayı isə 10-dan az olmasın. Bitərəf səslər hesablanma zamanı qeydə alınmır.

Nəticələrin hesablanması

1) İdarəçiliyə namizəd ən azı 10 səs alarsa və onun seçilməsinə qarşı səs verənlərin sayı etibarlı səslərin sayının 1/3-ni keçməzsə, o seçilmiş, əks halda isə seçilməmiş sayılır.
2) Bürokratlığa namizəd etibarlı səslərin sayının ən azı 3/4-nü (75 %-ni) alarsa seçilmiş, əks halda seçilməmiş hesab olunur.
3) İdarəçi statusunun alınması (status-kvonun dəyişilməsi) ilə bağlı səsvermədə etibarlı səslərin sayının ən azı 2/3-si müsbət olduğu halda idarəçinin statusu əlindən alınır.
4) Bürokrat statusunun alınması ilə bağlı səsvermədə etibarlı səslərin sayının ən azı 2/3-si müsbət olduğu halda bürokratın statusu əlindən alınır.

Əvvəlcədən elan olunmuş müddət sonunda lazımi miqdarda səslərin toplana bilməməsi halında səsvermə baş tutmamış sayılır və hər hansı istifadəçinin istəyinə bağlı olaraq, həmin və ya başqa müddətdə olmaq üzrə təkrarlana bilər. Hər bir istifadəçinin həm idarəçiliyə, həm də bürokratlığa 3 dəfə namizəd göstərilə bilmək hüqüqu var. Üzrlü səbəbdən idarəçi, yaxud bürokrat statusundan məhrum olmuş istifadəçilərin statusunun dəyişməsindən əvvəlki namizədliyi namizəd göstərilə bilmək sayına aid edilmir. (Məsələn, istifadəçi 3-cü dəfə idarəçi seçkisində iştirak edərək idarəçi seçilibsə və üzrlü səbəbdən onun idarəçi statusu alınıbsa, onun namizədliyi bir daha irəli sürülə bilər və bu onun 3-cü namizədliyi hesab olunur.)

Səsvermə bürokrat tərəfindən, fəal bürokrat olmadığı təqdirdə isə hər hansı idarəçi tərəfindən yekunlaşdırılır. Yalnız səsvermənin yekunu elan edildikdən sonra bürokrat istifadəçiyə idarəçi və ya bürokrat "texniki bayrağını" təqdim edə bilər, fəal bürokrat olmadıqda isə statusun təqdim olunması üçün idarəçilər müvafiq müraciətlər etməlidirlər.

 • Qeyd: Səslərin faizlə, yaxud nisbətlə sayı hesablanarkən tam ədəd alınmazsa, həmin ədədin tam hissəyə qədər riyazi yuvarlaqlaşdırılmış ədədi götürülür.

Həmçinin bax