Ziyəddin Məhərrəmov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Ziyəddin Məhərrəmov
Məhərrəmov Ziyəddin Həmil oğlu
Ziyəddin Məhərrəmov
Ziyəddin Məhərrəmov
Doğum tarixi (74 yaş)
Doğum yeri Qoşabulaq, Basarkeçər rayonu, Ermənistan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi filologiya
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri doktoru (2020)
Elmi adı dosent (1999)
İş yeri Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Təhsili Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqoji İnstitutu
Tanınır tədqiqatçı
Mükafatları "Qızıl qələm" (14.06.2013)

Ziyəddin Məhərrəmov (tam adı:Ziyəddin Həmil oğlu Məhərrəmov; d. 31 may, 1947. Qoşabulaq, Ermənistan SSR) — filologiya elmləri doktoru (2020), Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dosenti[1] (1999), Qabaqcıl təhsil işçisi (sentyabr, 2009), Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin (1998), Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü (noyabr, 2007), "Qızıl qələm" mükafatı laureatı (14.06.2013), "Xalqın nüfuzlu ziyalısı" diplomu (17.03.2015), "Şərəf" media mükafatı laureatı (20.05.2015)

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ziyəddin Məhərrəmov 31 may 1947-ci ildə Qərbi Azərbaycanın tаriхi ərаzilərindən olаn Göyçə mahalındаkı Basarkeçər rayonunun Qoşabulaq kəndində аnаdаn olmuşdur. 1960-cı ildə kənd 7 illik məktəbi, 1964-cü ildə Dаşkənd kənd ortа məktəbini, 1969-cu ildə V.İ.Lenin аdınа Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqoji İnstitutunun tаriх-filologiyа fаkültəsinin dil-ədəbiyyat şöbəsini, 1985-ci ildə isə Bаkı Аli Pаrtiyа Məktəbini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmçinin Marksizm-Leninizm Universitetinin Dağlıq-Qarabağ filialını da fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir (1977-1979).

Ziyəddin Məhərrəmov Qoşabulaq kəndində müəllim işləmiş, 1970-ci ildə Həştərхаn vilаyətində hərbi хidmətdə olmuşdur. 1971-1973-cü illərdə Qoşаbulаq kənd ortа məktəbində müəllim işləmişdir. 1973-1975-ci illərdə "Vаrdеnis" rаyon qəzеtində ədəbi işçi işləmişdir.

1975-1976-cı illərdə Şuşa şəhər yеrli rаdio vеrilişləri rеdаksiyаsındа müхbir, Kitаbsеvərlər Cəmiyyəti rаyon təşkilаtının məsul kаtibi işləmişdir.

1976-1983-cü illərdə Аzərbаycаn KP Şuşа Rаyon Komitəsinin təbliğаt-təşviqаt və təşkilаt şöbələrində təlimаtçı, pаrtiyа komissiyаsının sədri, 1983-1985-ci illərdə BАPM-də dinləyici olmuşdur. 1985-1991-ci illərdə Аzərbаycаn KP Şuşа Rаyon Komitəsində təlimаtçı, idеologiyа şöbəsinin müdiri vəzifələrində işləmişdir. Həmin müddətdə Şuşа şəhər Sovеtinin dеputаtı, şəhər icrаiyyə komitəsinin üzvü və sədri (1986), rаyon partiya komitəsinin аpаrаt işçiləri ilk pаrtiyа təşkilаtı bürosunun kаtibi, rаykomun üzvü (1989) sеçilmişdir.

1991-1992-ci illərdə Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsı Nizаmi аdınа Ədəbiyyаt Muzеyinin Х.B.Nаtavаn аdınа Qаrаbаğ filiаlının dirеktoru, 1992-ci ildə Хızı Rаyon İcrа Hаkimiyyətində məsləhətçi və bаşçının köməkçisi işləmişdir.

1992-ci ildən Bаkı Sosiаl İdаrəеtmə və Politologiyа İnstitutundа bаş müəllim işləmişdir.

1999-cu ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dillər kаfеdrаsının dosеnti, 13 noyabr 2013-cü ildən həmin akademiyanın Fəlsəfə və sosial psixologiya kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

1998-ci ildə Göyçə аşıqlаrının və еl şаirlərinin yаrаdıcılığı istiqаmətində аpаrdığı tədqiqаt üzrə "ХХ əsr Göyçə аşıq mühiti" mövzusundа dissеrtаsiyа müdаfiə еdərək filologiyа еlmləri nаmizədi аlimlik dərəcəsi аlmışdır. 2020-ci ildə "İrəvan ədəbi mühiti (1800-1920-ci illər)" adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.

əhərrəmov Ziyəddin Həmil oğlu 16.01.2018-ci il tarixində AMEA-nın Ədəbiyyat institutunun Müdafiə Şurasında doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Filologiya elmləri doktoru üzrə elmi ad almaq üçün AMEA-nın Ədəbiyyat institutunun Dissertasiya Şurasının 16 yanvar 2018-ci il tarixli iclasında doktorluq dissertasiyası təsdiq edilmiş, 15.02.2018-ci il tarixində AAK-a təqdim edilmişdir.

2018-ci il oktyabr ayının 19-da Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvü seçilmiş və həmin ilin 22 oktyabr tarixində üzvlük vəsiqəsi verilmişdir.

Mükafatları[redaktə | mənbəni redaktə et]

"Qızıl qələm" mükafatı laureatı (14.06.2013), Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin (1998) və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (noyabr, 2007) üzvüdür.

Qarabağ müharibəsi veteranı (1999), Qabaqcıl təhsil işçisi (sentyabr, 2009), YAP-ın 20 illiyi ilə əlaqədar Səbail rayon təşkilatının Fəxri fərmanı (21.02.2013) ilə təltif edilmişdir.

"Xalqın nüfuzlu ziyalısı" diplomu (17.03.2015) və "Şərəf" media mükafatı (20.05.2015) laureatıdır.

Ailəsi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ailəlidir, Namiq, İlhamə, Ruhiyyə, Vüsalə və Orxan adlı iki oğlu, üç qızı var.

Oğlu Namiq Məhərrəmov Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin mərkəzi aparatında sədrin köməkçisi vəzifəsində çalışır[2].

Yaradıcılığı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ziyəddin Məhərrəmovun 2003-cü ildə çap olunan "Sözün yаddаşı əbədidir" kitabında əsasən Şuşanın tarixindən yığcam məlumat verməklə yanaşı, XX əsrin 60-cı illərindən etibarən Şuşada çalışan rəhbər işçilərin fəaliyyətinin bəzi məqamları, onların keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin separatçı erməni başçılarının təzyiqlərinə məruz qaldıqları, erməni millətçilərinin torpaqlarımıza və xalqımıza qarşı yönəltdiyi düşmənçilik siyasətinin acı nəticələri, Qarabağ torpaqları uğrunda həlak olan qeyrətli oğullarımızın, qəlbində Qarabağ, Azərbaycan sevgisi olan, özündə Vətən, torpaq təəssübünü yaşadan görkəmli elm adamlarının tərcümeyi-hal oçerkləri də öz əksini tapmışdır[3].

2006-cı ildə "Xatirələrdə yaşayan Əli müəllim" adlı kitabda Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası sahəsində tanınmış görkəmli alim, tədqiqatçı, naşir, çoxsaylı monoqrafiyaların, dərsliklərin, müxtəsər və izahlı lüğətlərin müəllifi, pedaqoji elmlər doktoru, professor Əli Abbas oğlu Fərəcovun həyat fəaliyyəti, onunla ünsiyyətdə olan insanların, yaxın dost və tanışlarının xatirələri öz əksini tapmışdır. Burada həmçinin onun xeyirxah əməlləri, insanlara nümunə ola biləcək mənalı ömür yolu barədə söhbət açılmışdır[3].

2008-ci ildə oxuculara təqdim olunan "İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi: "Lək-Lək" jurnalı" adlı məcmuə XX əsrin birinci onilliyində Qərbi Azərbaycanda - oğuz yurdu İrəvanda 1914-cü il fevral ayının 22-dən həmin ilin 30 iyununadək nəşr olunmuş, cəmi 12 nömrəsi işıq üzü görmüş "Lək-Lək" (əslində senzura sənədlərində "Leylək" (Aist)) jurnalının ərəb qrafikalı əlifbadan transliterasiyadır. "Lək-Lək" "Molla Nəsrəddin" ədəbi məktəbi ənənələrini davam etdirmişdir[3].

"İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik" kitabı

Onun 2010-cu ildə "İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik: 1800-1920-ci illərdə ədəbi-mədəni mühit" adlanan kitabında qədim tarixə, zəngin ədəbi ənənələrə malik İrəvan xanlığı ərazisində Azərbaycanın Qərb zonasında məktəbdarlıq və mədəniyyətin, o cümlədən maarifçilik ədəbi hərəkatının yaranması və inkişaf xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Müəllif elmi-tarixi mənbələrə, arxiv sənədlərinə və İrəvanda ilk yazılı mətbuat abidələri "Lək-lək", "Bürhani-həqiqət" jurnallarına istinadən ictimai-ədəbi və milli-mədəni fikir tariximizin mənzərəsini işıqlandırmağa çalışmışdır[3].

Ziyəddin Məhərrəmovun publisistikаnın əksər jаnrlаrındа yаzılаrı "Gənc müəllim", "Vаrdеnis", "Sovеt Еrmənistаnı", "Şərq qаpısı", "Sovеt Qаrаbаğı", "Sovet kəndi", "Bərəkət", "Azərbaycan pioneri", "Şuşа", "Rеspublikа", "Аzərbаycаn", "Ədəbiyyat qəzeti", "Ədаlət", "Аzərbаycаn müəllimi", "Qаrаbаğ", "Хаlq qəzеti", "Еksprеss", "Nахçıvаn", "Аzаd Аzərbаycаn" və digər qəzеtlərdə, filologiyаya dаir toplulаrdа, "Azərbaycan", "Laçın yurdu""Ozan dünyası" jurnallarında dərc olunmuşdur. "ХХ əsr Göyçə аşıq mühiti" monoqrаfiyаsının (1997), "Unudulmаz sаzlı-sözlü yurdumuz" (2001), "Sözün yаddаşı əbədidir" (2003), "Xatirələrdə yaşayan Əli müəllim" (2006) kitаb-toplulаrın müəllifi, Tərlаn Göyçəlinin "Göyçə аşıq məktəbi" toplusunun rеdаktoru, Müşkül Musаnın "Torpаğındа izim qаlаn Göyçə", Qаçаy Bəhmənoğlunun "O yеrlərin yönü bəri" (2000), "Şair Bəhmən Göyçəli" (2004) kitаblаrının tərtibçisi və ön sözlərinin müəllifidir. Eyni zamanda ayrı-ayrı müəlliflərin, tanınmış adamların həyat və yaradıcılığına həsr edilən "Sazın Ədalət dünyası" (1999), "Müdriklik mücəssəməsi" (2003), "Sizi sevən Sərdaram" (2004), "Əkbər sənətinin işığında" (2004) kimi kitab-toplularda ədəbi-publisist məqalələri dərc olunmuşdur.

Kitabları[redaktə | mənbəni redaktə et]

Məqalələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Elmi məqalələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. "Göyçə aşıq poeziyasında bəşəri motivlərin tərənnümü", "Filologiya məsələlərinə dair" toplu, ADPU, No 2, 1996
 2. "Göyçə aşıq şerində sənətkarlıq məsələləri", "Dil və Ədəbiyyat" jurnalı, BDU, No 4, 1996
 3. "Göyşə aşıq şerində xalq danışıq dili", Dil məsələlərinə dair toplu, ADPU, No 1, 1997
 4. "Tələbələrin pedaqoji təcrübəsinin təşkili məsələləri", "Siyasət" BSİPİ 1999
 5. ""Kitabi-Dədə Qorqud" ənənələri Azərbaycan dastan sənətində", Filologiya məsələlərinə dair toplu, ADPU, No 2, 1999
 6. "Dədə Ələsgərin ən sevimli şəyirdlərindən biri də qardaşı oğlu Aşıq Qurbandır", Filologiya məsələlərinə dair toplu, ADPU, №3
 7. "Dədə Ələsgərin "Dağlar" və "Dolanır" qoşmalarının yazılma tarixi barədə Aşıq Ağayarın söyləmələri", Filologiya məsələlərinə dair toplu, ADPU, No 1, 2000.
 8. "İnsana üz tutanda". (T.Rəsulov ilə ortaqlı), "Azərbaycan" ədəbi-bədii jurnalı, Bakı 2001, №6
 9. "Leksika bəhsinin tədrisində şərh və fərdi soruğu" (vəsait), ADPU-nun nəşri, Bakı, 2001.
 10. "Tağıyev oxuları - Azərbaycan dilinin tədrisində folklor nümunələrindən istifadə", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti "Tağıyev oxuları" Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2006. səh.483-489.
 11. "Qəbələdə regional siyasətin bəhrələri və inkişaf istiqamətləri", "Respublika" qəzeti, N004(3139), Bakı, 10 yanvar, 2008.
 12. "Qəbələdə regional siyasətin bəhrələri və inkişaf istiqamətləri", Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. elmi-nəzəri jurnal. Bakı, "Azərbaycan" nəşriyyatı, 2008, №1(21). səh.171-175.
 13. Yazıçı və zaman (Mir Cəlalın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın Materialları, Bakı-2008. Ümumxalq məhəbbətini qazanmış böyük alim, görkəmli nasir. Səh. 174-176. "Bakı Universsiteti"nin nəşriyyatı, 2008.
 14. Sabiq prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunan Dövlət İdarəçiliyinin İnformasiya Texnologiyalarının Tətbiqi mövzusunda Elmi-Praktik konfransın tezisləri. Təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin bəzi məsələləri. Bakı, 2008, s 56-60. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akedemiyası, Bakı-2008.
 15. "İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi "Lək-lək" jurnalı", "Açıq Dünya" nəşriyyatı, Bakı, 2008, 148 səh.
 16. "İrəvan ədəbi mühitində tanınan ünlü ziyalıların ictimai-siyasi, ədəbi fəaliyyəti", Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, Bakı, 2009, № 4, səh.14-23.
 17. "İrəvan xanlığı ərazisində məktəbdarlıq və maarifçilik". Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. Elmi Axtarışlar. V c. /2009, səh.,184-190.
 18. "Unutmayın siz də məni". ANFAS. О 7 @ mail.ru Lisenziya №2358 Anfas.№ 2(7) 2009,səh. 8-9.
 19. "Erevanda Tiyatro Truplarının Şekillenmesi və İrevan Dövlət Azərbaycan Dram Tiyatrosunun Gerekliliğı Hakkında görüşlər" (Türk dilində, Çeviren: ÖMER KÜÇÜKMEHMETOĞLU). Kardeş ikayelər kardeş Şiirler. Aylıq Avrasya Ədəbiyyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliyi Edebiyat akademisi YİL4/SAYİ43/Temmuz 2010, səhifə 85-88. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER Ankara, Eti mahallesi, Ali Suavi Sokak,Nu: 15/A Maltepe.
 20. "Erivanda Egitim Ögretim və Kitap Yayımı Alanında Aydınların Faaliyetləri" (Çeviren: Mahire Gayıbova). Kardeş ikayelər kardeş Şiirler. Aylıq Avrasya Ədəbiyyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliyi Edebiyat akademisi YİL4/SAYİ 45/Eylül 2010/ YEDİ TLsəhifə 71-75. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER Ankara, Eti mahallesi, Ali Suavi Sokak,Nu: 15/A Maltepe.
 21. "Yaddaşlarda yaşayanda", "Qarabağa aparan yol". No 19(121) 10 dekabr 2010.
 22. "İrəvan ədəbi mühitində ədəbi prosesin problem və istiqamətləri. İrəvanda teatr truppalarının formalaşması üçün göstərilən təşəbbüslər və İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının yaranma tarixi haqqında", Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, 2010, № 2(33), səh.84-89.
 23. "İrəvandakı "Molla Nəsrəddin"çilər". AMEA Folklor İnstitutu. Elmi Axtarışlar. 1/02, 2010, səh.74-83
 24. "İrəvan ədəbi mühitində Məmmədvəli Qəmərlinskinin və İbadulla bəy Muğanlinskinin maarifçilik fəaliyyəti haqqında". Beynəlxalq emi-nəzəri jurnal, Dil və ədəbiyyat №1(72) Bakı, 2010, səh. 194-197.
 25. "İrəvan ədəbi mühitinin XIX əsr və XX əsrin 20-ci illərini əhatə edən dövrünün tarixi özünəməxsusluğu". Kültür Evreni, kış, 2010. Ankara-Türkiye.
 26. "Qərbi Azərbaycan ədəbi mühitinin folklor örtüyündə şifahi söz sənəti və aşıq yaradıcılığı". Bakı Slavyan Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universitetı və Gəncə Dövlət Universitetinin Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş "Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri I Beynəlxalq elmi konfransı", 3-8 may 2010, Bakı-Naxçıvan-Gəncə. səh., 414-419.
 27. "XIX əsrin ikinci yarısında Tiflisdə nəşr olunan dövri mətbuatın İrəvan mədəni, ictimai-siyasi və ədəbi mühitinə təsiri". Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.Elmi Axtarışlar. II/2010, № 2/04 səh. 20-25.
 28. "İrəvan maarifinin tarixinə bir baxış". "Azərbaycan Məktəbi" elmi-nəzəri, pedaqoji jurnal, mart-aprel №2(636) 2010, səh. 81-86.
 29. "İrəvanda kitab nəşri tarixindən", Bakı Slavyan Unversiteti. Elmi əsərlər: ictimai-siyasi elmlər seriyası №1, Bakı, 2010, səh.132-140.
 30. "İrəvan quberniyası ərazisində yaranan məktəblər". Beynəlxalq emi-nəzəri jurnal, Dil və ədəbiyyat № 2(73) Bakı, 2010, səh.236-239.
 31. "İrəvan türklərinin mətbuat abidəsi". "Qarapapaq" jurnalı, №4 səh. 29-32. Tbilisi, 2010
 32. "XIX əsrdə və XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan ədəbi mühitinin İrəvan xanlığı ərazilərindəki şairləri və onların "İrəvani"lər təxəllüsünü daşıyanları haqqında", Kültür evreni, KIÇ(Sprihg) BECHA 2010- Yil(Год) Year 2- Sayi (Число) Number 6.
 33. "İrəvan ədəbi-mədəni mühiti və Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri". Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 3(74), Bakı, 2010. səh. 135-139.
 34. Erevanda Tiyatro Truplarının Şekillenmesi və İrevan Dövlət Azərbaycan Dram Tiyatrosunun Gerekliliğı Hakkında görüşlər (Türk dilində, Çeviren: Ömer Küçük Mehmetoğlu). Kardeş ikayelər kardeş Şiirler. Aylıq Avrasya Ədəbiyyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliyi Edebiyat akademisi YİL 4/SAY 43/Temmuz 2010, səh. 85-88. Gazi Üniversitesi Tömer, Ankara, Eti mahallesi, Ali Suavi Sokak, Nu: 15/A Maltepe. http://www.tomer.qazi.edu.tr[ölü keçid] e-mail: tomer@qazi.edu.tr
 35. "Erivanda Egitim Ögretim və Kitap Yayımı Alanında Aydınların Faaliyetləri" (Çeviren: Mahire Gayıbova). Kardeş ikayelər kardeş Şiirler. Aylıq Avrasya Ədəbiyyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliyi Edebiyat akademisi YİL 4/SAYİ 45/Eylül 2010/ YEDİ TL. səh.71-75. Gazi Üniversitesi Tömer, Ankara, Eti mahallesi, Ali Suavi Sokak, Nu: 15/A Maltepe. http://www.tomer.qazi.edu.tr[ölü keçid] e-mail: tomer@qazi.edu.tr
 36. "Qərbi Azərbaycan ədəbi mühitinin folklor örtüyündə şifahi söz sənəti və aşıq yaradıcılığı", AMEA Folklor İnstitutu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXII. Bakı: 2010, səh. 100-109.
 37. İrəvanda teatr truppalarının formalaşması üçün göstərilən təşəbbüslər. İrəvanda Azərbaycan Dram Teatrının yaranması. Beynəlxalq emi-nəzəri jurnal, Dil və ədəbiyyat № 4(75) Bakı, 2010. səh. 179-182.
 38. "Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiyası və represiyasının mətbuatda əksi", Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər, Bakı, iyul-avqust-sentyabr 2010, №3,səh.72-77.
 39. "İrəvan ədəbi mühitində mətbuatın problem və istiqamətləri". "Qarapapaq" aylıq elmi-kütləvi dərgi, №12(42) səh. 47-52, Tbilisi, 2010
 40. "Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr. Göyçə folkloru". AMEA Folklor İnstitutu. Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu. III(36). Bakı, 2010, səh.138-143.
 41. "İrəvanlı Mollanəsrəddinçilər". Dövlət idarəçiliyi:elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2011. № 1(33). səh. 208-211.
 42. "Cabbar Əsgərzadənin (Baxçaban) bir çox məcmuələrdə rast gəlinən imzaları", Bakı Avrasiya Universiteti, Sivilizasiya elmi-nəzəri jurnalı, №3, Bakı: 2014. səh.54-58
 43. "Fazil İrəvani kimi tanınan Ayətullahul-uzma Molla Məhəmməd ibn Məhəmməd Bağır", "Filologiya məsələləri" jurnalı, №3, Bakı: 2014. səh.356-360.
 44. "Deyilən söz yadigardır...", "Laçın yurdu" jurnalı, №3(14), 2014. səh.35-39.
 45. "İrəvan xanlığı ərazisində məktəbdarlıq və maarifçilik məsələləri". Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Dil və ədəbiyyat. №2 (90), Bakı, 2014, səh.283-285.
 46. "XIX əsrin ikinci yarısında Tiflisdə nəşr olunan dövrü mətbuatın İrəvan mədəni, ictimai-siyasi və ədəbi mühitinə təsiri". Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Dil və ədəbiyyat. №3 (91), Bakı, 2014, səh.326-327.
 47. "İrəvanda kitab nəşri ədəbi-mədəni həyatın vacib tələbi idi...", Bakı Avrasiya Unversiteti. Sivilizasiya elmi-nəzəri jurnal. №5, Bakı, 2014, səh.91-95.
 48. "İrəvandakı "Molla Nəsrəddin"çilər". Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, 2014. № 2. səh.196-202.
 49. "İrəvan ədəbi mühitinin XIX əsr və XX əsrin 20-ci illərini əhatə edən dövrünün tarixi özünəməxsusluğu". Azərbaycan Dillər Universiteti, Dil və ədəbiyyat, Bakı, 2014. №2, səh.170-177.
 50. "XIX əsrdə və XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan ədəbi mühitinin İrəvan xanlığı ərazisindəki şairləri və onların İrəvanilər təxəllüsünü daşıyanları haqqında", Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı, 2014. №3, səh.283-290.
 51. "İrəvan türklərinin mətbuat abidəsi". Bakı Slavyan Universiteti. "Tağıyev oxuları" elmi məqalələr məcmuəsi, №1, Bakı, 2014. səh.116-121.
 52. İrəvan ədəbi mühitində nəşr olunan: "Lək-lək" və "Bürhani-həqiqət" ədəbi-bədii mətbuat abidələrinin rolu barədə, AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat məcmuəsi, Bakı
 53. "Lək-lək" jurnalının ədəbi-mədəni və ictimai həyata təsiri, Bakı, AMEA-nın xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2014, №2. səh.77-79. ISSN: 2409-1006
 54. İrevan edebi çevresinin XIX yüzyıl ve XX yüzyılın 20’li yıllarını kapsayan döneminin tarihsel kendineözgülüğü, Türkiyə, "Kümbet", Ekim-Kasım-Aralık, 2014. yıl:9, sayı:34 səh.101-107. ISSN: 1307-3966
 55. Aзербайджано-армянские литературные связи. Ученые записки Таврического Национального Университета имени Вернадского. Серия филология и социальные коммуникации, Tom 27(66).№ 4, ч.1 Симферопол, 2014, ст., 147-152.
 56. "Просвещение в Азербайжане: новый этап литературно-общественной мысли", Вестник Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби, серия филология” № 1(153) за 2015, ст., 315-321.
 57. Education in Azerbaijan:New stage of literary social thought,Salmangundi-A Quarterly of The Humanities and Social Sciences,ISSN:0036-3529,vol 6,No 1,2015,http://www.jobn.org
 58. Xalqın Xidmətində," Respublika" qəzeti,8 iyul 2015,səhifə 6 №145(5306)
 59. Milli dəyərləri qayğının parlaq təzahürü,Respublika qəzeti 5 Noyabr 2015-ci il №243(5404),səhifə 15
 60. Heydər Əliyev Fondu " Mirzə Şəfi nüəmması" na işıq salan tədqiqatı xaricdə nəşr etdirmişdir ,Xalq qəzeti №257(28060),səhifə 4,22 noyabr 2015
 61. Mirzə Şəfi Vazeh Azərbaycan ədəbi mühitdə, Qarabağa aparan yol
 62. Mirzə Şəfi Vazeh Azərbaycan əbədi mühitdə ,Bütövlük №13-14 (237-238,dekabr 2015-ci il)
 63. İrevan edebi çevrəsinin XIX. Yüzyıl və XX. yüzyılın 20`li yıllarını Azerbaycan Edebi Çevrəsinin İrevan Hanlığı ərazisindəki Şairlərivı “İrevani”ler Mahlaslarını Taşıyanları hakkında. Çınqı Kultur Sanat Edebiyat Dergisi, YIL 6., Sayı 32 TEMMUZ-AĞUSTOS, Türkiyə, 2015. seh., 8-11.
 64. XİX. Yüzyılda və XX.Yüzilin 20 il Yıllarında Azerbaycan Edebi Çevrəsinin İrevan Hanlığı Arazilerindəki Şairləri və İrevanilər Mahlaslarıının Taşıyanları Hakkında. AYDIN EFESİ Kultur Sanat Edebiyat Dergisi YIl:5 Sayı:26 Mayıs-Hazıran 2015. səh., 8-10.
 65. İrevan edebi çevrəsinin XIX. Yüzyıl və XX. yüzyılın 20`li yıllarını kapsayan döneminin Tarihsel kəndıneözgüluğü. Tokat Şairler və Yazaqrlar Dernegi Kumbet Egitim, Kültür, Sanat və Edebiyat Dergisi, YIL: 9., Sayı 34 Ekim-Kasım-Aralık Türkiyə, 2015. səh., 101-107.
 66. Education in azerbaijan: new stage of literary social thought. Salmagundi-A Quarterly Of The Humanities And Social Sciences, ISSN: 0036-3529 Vol 6, No 1, 2015 http://www.jobn.org.
 67. UDC 331.1:004 EDUCATION IN AZERBAIJAN: NEW STAGE OF LITERARY SOCIAL THOUGHT. İnternational Journal of Life Sciences Http:|||nepjol.info|index.php|IJLS|Index
 68. H.Əliyev fondu. "Mirzə Şəfi müəmması"na işıq saçan tədqiqatı xaricdə nəşr edilmişdir. Xalq qəzeti, 22 noyabr 2015-ci il.
 69. Mirzə Şəfi Vazeh Azərbaycan ədəbi mühitində bütövlük. № 13-14 (237-238)dekabr, 2015-ci il.
 70. Görkəmli müəllim və tədqiqatçı alim. Respublika qəzeti 21 fevral 2018-ci il.
 71. Görkəmli alim, tədqiqatçı, incə duyğulu pedaqoq. Yurd sevgisi № 25(49), 15 fevral 2018-ci il.
 72. Məhərrəmov Ziyəddin Həmil oğlu 16.01.2018-ci il tarixində AMEA-nın Ədəbiyyat institutunun Müdafiə Şurasında doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Filologiya elmləri doktoru üzrə elmi ad almaq üçün AMEA-nın Ədəbiyyat institutunun Dissertasiya Şurasının 16 yanvar 2018-ci il tarixli iclasında doktorluq dissertasiyası təsdiq edilmiş, 15.02.2018-ci il tarixində AAK-a təqdim edilmişdir.
 73. "Hamının dostu - Namiq Axundov", "Yurd sevgisi" qəzeti, № 27(51) 15 aprel -15 may 2018-ci il.
 74. Mikayıl Gözəlov yaşasaydı 70 yaşı olardı. Təzadlar, N 10, aprel 2018-ci il.
 75. Zəhmətilə ucalan alim ömrü, Yurd sevgisi N 28 (52) 15 may 2018-ci il.
 76. Şuşa onun idealı idi. Şuşa qəzeti, N 9, may-2018-ci il.
 77. Şuşanın taleyində əvəzolunmaz rəhbərlərdən biri. "Qarabağa aparan yol" qəzeti. N16 (376), 4 may 2018-ci il.
 78. Şuşann həsrəti ilə yaşayırdı. Şuşa qəzeti, 30 aprel 2018-ci il, N 8.
 79. «Образование в Азербайджане как предмет литературного исследования», Praxis Educacional Journal, 8 ноября 2019. (UESB, Юго-западного Государственного Университета города Баия). ISSN-2178-2679
 80. "Education in Azerbaijan as an object of study in literature", Revista Práxis Educacional, Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, v. 16, n. 38, p. 323-337, jan./mar. 2020.

Bədii-publisistik məqalələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. “Bir məclisdə Ədaləti dinlədim”. F.Məhəmmədoğlu,"Sazın Ədalət dünyası", Bakı-1999
 2. “Əsl sənətkar unudulmaz” (T.Rəsulov ilə ortaqlı), Bayram Mehralı oğlu,“Əkbər sənətinin işığında”, Bakı, “Uğur” nəşriyyatı, 2004
 3. “O bizim Sərdarımız idi...”, Telli Pənahqızı “Sizi sevən Sərdaram”, Bakı, “Ziya-Nurlan”, 2004
 4. "Böyük siyasətin uğurlu davamı", “Respublika”qəzeti, 30.11.2006, səh.3
 5. "İtirilmiş yurd yerlərinin həsrəti", “Ekspress” qəzeti, Bakı, 3-5.02.2007
 6. “Ürəklərin əbədi sakini”, “Qarabağa aparan yol” qəzeti, Bakı, N 9,10(17,18), 07-24.05.2006.
 7. “Ədəbi İrəvan-2005”, “Ədəbiyyat qəzeti”, Bakı, 26.01.2007.
 8. “Ədəbi İrəvan-2006”, “Ədəbi İrəvan-2006” toplu, Bakı, 2007, səh.223-229.
 9. "Vətən ona oğul dedi", “Qarabağa aparan yol” qəzeti, Bakı, N 2(034), 31.01.2007.
 10. "Əli müəllim hamının sevimlisi idi", “Vedibasar”qəzeti, Bakı, No 13,14(104,105), 01.07.2007.
 11. "Müəllimlər müəllimi", “Ekspres” qəzeti, 08.06.2007.
 12. "Vətən ona oğul dedi", “Bütövlük” qəzeti, N 2, səhifə 11, 19 yanvar 2008.
 13. "Ulu Borçalıdan başlanan yol", “Respublika” qəzeti,N 063(3198),Bakı, 21 mart, 2008., səh., 7.
 14. "Ulu Borçalıdan başlanan yol", “Bütövlük”qəzeti, N 3, səhifə 12, 08 mart 2008.
 15. "Dədə Şəmşir və Kəlbəcər ədəbi mühiti", “Bütövlük” qəzeti, N 17-18 sentyabr 2008.
 16. “Sevmədim heç kəsi səndən savayı”, “Ədalət məşəli” qəzeti, N 04(04) 7 mart 2009-cu il.
 17. "Ön söz", Akif Bayram.“Sevmədim heç kəsi səndən savayı”, “Nurlar”, 2009. səh.5-12.
 18. "Nəsillərə nümunə", “Qarabağa aparan yol”. № 09(111), 27 may 2010.
 19. "Ömür kitabından səhifələr", “Xalq qəzeti”№ 216(26566), səh., 7 3 oktyabr 2010.
 20. "Ömür yolu nurlu insan", “Şuşa” qəzeti № 19(85), səhifə 6-7. 15 oktyabr 2010,
 21. "Şuşalı alimlər" (“Qarabağ ensiklopediyasından”). “Şuşa” qəzeti № 10(76), səh.3. 31 may 2010,
 22. "Xatirəsi ehtiramla yad edilən alim". “Bütövlük”qəzeti, N 23-24, dekadr 2010.
 23. "Xatirəsi daim yad edilən insan". Respublika qəzeti, № 027(4029) 05 fevral 2011, səhifə 7.
 24. "Kökə bağlılığı yaşadan söz ustadı", "Ulduz" jurnalı, №2, 2012. səh.56-58.
 25. "Kimlər keçdi bu dünyadan - Hidayət Bəylərov", "Laçın yurdu" jurnalı, №4(7), 2012. səh.45-47.
 26. "Unudulmayanlar" (professor Məhərrəm Cəfərov), "Qarabağa aparan yol", №09(177), 14 may 2013-cü il.
 27. "Ürəklərdə daim yaşayacaqdır", "Bütövlük", №04-05(187-188), mart 2013-cü il.
 28. "Ələsgər", "Ozan dünyası" jurnalı, №3(14), 2013. səh.63.
 29. "Ön söz", İlham Pənahov, "10 il xalqın xidmətində" (Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 10 illik fəaliyyəti barədə), Bakı, "Qismət", 2014, səh.6-9.
 30. "Görkəmli tarixçi alim və pedaqoq"[ölü keçid], "Respublika" qəzeti, 17.04.2015. səh.10
 31. "İnam" (Qələbə-70), "Şuşa" qəzeti № 9(195), səh.4. 15 may 2015.
 32. "Xalqın xidmətində". "Respublika" qəzeti, № 145(5306) 8 iyul 2015.
 33. "Yurd sevgisinə güvənən şair", "Bütövlük" qəzeti, №247-248, 9-10 dekabr 2016-cı il.
 34. "Bacarıqlı nevroloq həkim". "Respublika" qəzeti,14 iyul 2019-cu il
 35. "Bacarıqlı nevroloq həkim". "Yurd sevgisi" qəzeti, № 16(40) 15 may -15 iyuln 2017-ci il
 36. A.Bayramov. "Ziyəddin Məhərrəmov-70"."Yurd sevgisi" qəzeti, № 16(40) 15 may -15 iyuln 2017-ci il
 37. Tanınmış filosof alim Ziyəddin Göyüşov, "Yurd sevgisi"N49(69) 10 noyabr 2019 cu il.
 38. Filosof alimin ömür yolu, "Respublika" qəzeti, N58(6677). səh. 6. - 15 mart 2020.[4]

Redaktoru, rəyçisi və ön sözün müəllifi olduğu kitablar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Tərlan Göyçəli, “Göyçə aşıq məktəbi”, (elmi redaktoru Z.Məhərrəmov) Bakı-Göytürk, 1998.
 2. M.Musa “Torpağında izim qalan Göyçə”. (Tərtibçi, redaktor, ön sözün müəllifi Z.Məhərrəmov) Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, Bakı, 2000, 252 s.
 3. Q.Bəhmənoğlu “O yerlərin yönü bəri”. (Tərtibçi, redaktor, ön söz müəllifi Z.Məhərəmov) Bakı, “Araz” nəşriyyatı , 2000
 4. “Şair Bəhmən Göyçəli” (Tərtibçi, ön sözün müəllifi, lüğət Z.Məhərrəmov), Bakı, “Təhsil” NRU, 2004, 130 s.
 5. Ə.Abdullayev “İnzibati Hüquq”, (redaktoru Z.Məhərrəmov), Bakı, “Qanun”, 2005
 6. Ə.Eyvazlı "Naxçıvan Qədim türk torpağıdır", (redaktor Z.Məhərrəmov), Bakı, “Elm” nəşriyyatı, Tİ – Mediya şirkətinin mətbəəsi, 2006
 7. A.Hacıyev, “Böyük siyasətin uğurlu davamı”, (redaktor Z.Məhərrəmov), Bakı, “Nərgiz” nəşriyyatı, 2006
 8. "İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi "Lək-lək" jurnalı". (Transliterasiyanın, ön sözün və lüğətin müəllifi Z.Məhərəmov) Bakı, "Təknur", 2008. 148 səh. tiraj 300.[5]
 9. Sərraf Şiruyə, "Seçilmiş əsərləri" V cild (Qoşmalar), (Redaktoru, ön sözün müəllifi Z.Məhərəmov). Bakı, "Nurlan", 2010, səh.272, 500 nüs.
 10. İlham Pənahov, "Əbədiləşən şəxsiyyət", (Rəyçi: Z.Məhərəmov). Bakı, "Qismət", 2013, səh.240.
 11. İlham Pənahov, "10 il xalqın xidmətində" (Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 10 illik fəaliyyəti barədə), (Rəyçi: Z.Məhərəmov). Bakı, "Qismət", 2014, səh.400.
 12. Mustafa İsgəndərzadə, "Məni yaşadan mühit". Bakı, "Apastrof", 2016.
 13. Akif Bayram. "Adlı ünvanlı misralar". Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2018.

Haqqında yazılanlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Qurban Bayramov, "XX əsr Göyçə aşıq mühiti", "Azərbaycan" qəzeti №155 (1676) 24 iyul 1997-ci il.
 2. İsmayıl Məmmədov, "XX əsr Göyçə aşıq mühiti", "Ağrıdağ" qəzeti 6-12 may 1998-ci il.
 3. U.Qaraqızı, "Unudulmaz sazlı-sözlü yurdumuz", "Ekspress" qəzeti №250 (922), 27 dekabr 2001-ci il.
 4. İsmayıl Vəliyev, "Alimin ziyası", "Respublika" qəzeti 15 iyul 2006-cı il.
 5. Zümrüd Qurbanqızı, "Ömrünü hədər yaşamayan insan", "Respublika" qəzeti 17 iyul 2007-ci il.
 6. Akif Bayramov, "Tarixdən xəbər verən tədqiqat işi", "Yeni Azərbaycan" qəzeti №124 (3791) 12 iyul 2012-ci il.
 7. Qurban Bayramov, "İrəvan türklərinin ədəbi mühiti yeni tədqiqatda", "Kredo" qəzeti №21 (776) 24 may 2014-cü il. səh. 8, 13.
 8. Qurban Bayramov, "Qərbi Azərbaycan – İrəvan ədəbi mühitinin elmi-nəzəri dərki", "Respublika" qəzeti №122 (4995) 11 iyun 2014-cü il. səh. 5, 7.
 9. Akif Bayramov, "Zəhmətkeş alim, yorulmaz tədqiqatçı".Respublika" qəzeti №114 (5857) 31 may 2017-ci il.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. "Ziyəddin Həmil oğlu Məhərrəmov". 2016-03-10 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-09-25.
 2. "Mərkəzi Aparat". 2013-11-05 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-11-09.
 3. 1 2 3 4 "АВТОР: "Məhərrəmov, Ziyəddin Həmil oğlu"". 2014-07-14 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-11-09.
 4. Filosof alimin ömür yolu[ölü keçid]
 5. "Литература — iravan.info saytı (sıra sayı:192)". 2014-09-08 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-05-14.

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Vikianbarda Ziyəddin Məhərrəmov ilə əlaqəli mediafayllar var.

Vikikitabda Ziyəddin Məhərrəmov ilə əlaqəli kitablar var.

Vikisitatda Ziyəddin Məhərrəmov ilə əlaqəli məlumatlar var.