Ağadadaş Əliyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Ağadadaş Əliyev
Ağadadaş Əliyev.jpg
Doğum tarixi 16 oktyabr 1940(1940-10-16) (79 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Atası Mahmud
Anası Sugra
Elm sahəsi Kimya
Elmi dərəcəsi texnika elmləri doktoru
İş yeri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
Təhsili M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun neft-mexanika fakültəsi
Tanınmış yetirmələri

Elmlər doktoru:1.Məmmədov E.M., 2.Nağıyev A.Q., 3.Nağıyev Ç.M., 4.Həsənov Q.S., 5.Səfərov A.R., 6.Şabanova Z.A.

KÜFD:1.Mircəfərova T.M., 2.Qasımova R.A., 3.Talışinskaya M.L., 4.Ternorutskiy L.Е., 5.Kəsəmənski V.P., 6.Mikayılov R.Z., 7.Kisеlyovа l.А., 8.Peresada İ.M., 9.Mövsümova A.A., 10.Qurbanov Ə.H., 11.Ağayeva R.Y., 12.İsmayılov O.A., 13.İbrahimov Z.İ., 14.Rüstəmov İ.M., 15.Zeynalov N.Z., 16.Əli-zadə G.Ə., 17.Məmmədov O.A., 18.Əzizov A.O., 19.Qasım-zadə A.Y., 20.Məhərrəmov V.R., 21.Məlikova A.Ş., 22.Mətiyev K.İ., 23.Qasimov M.F., 24.Muradov M.X., 25.Məcidov İ.A., 26.Fətullayeva S.S., 27.Səfərov A.R., 28.Əsədov S.M., 29.Yusifov R.Y., 30.Hüseynov K.A., 31.Əlixanova Z.A., 32.Həsənov M.A., 33.Quliyev A.S., 34.Məmmədova Ü.A., 35.Əliyev F.V., 36.NəcəfQuliyev Ü.M., 37.Abasova Ü.Ə., 38.Əliyeva M.Q., 39.Ağayev F.A., 40. Ağayev V.Ş., 41. Kərimov Ə.İ.
Mükafatları Azərbaycan SSR Ali Sovetinin «Fəxri Fərmanı»

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Ağadadaş Əliyev 1963-cü ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun mexanika fakültəsini bitirmiş, 1969-cu ildə namizədlik, 1985-ci ildə isə «Qeyri stasionar katalitik proseslərin modelləşdirilməsi» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Professor A.Əliyev kimyəvi kinetika və kataliz, kimya texnologiyasının proses və aparatları ixtisasları üzrə görkəmli alimdir. Professor A.Əliyevin elmi-tədqiqat işləri 678-ə qədər elmi əsərdə, o cümlədən 60 müəlliflik şəhadətnaməsində və patentdə öz əksini tapmışdır. Onun rəhbərliyi ilə 45 fəlsəfə doktoru,4 elmlər doktoru hazırlanmışdır. Azərbaycan AMEA-nın həqiqi üzvüdür[1].


Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

Qeyri–stasionar aktivliyə malik katalizatorların iştirakı ilə gedən proseslərin modelləşdirilməsi, intensivləşdirilməsi və optimal layihələşdirilməsinin nəzəri əsasları yaradılmışdır. Alifatik spirtlərin, kiçik molekula çəkili olefin və parafin karbohidrogenlərin məqsədyönlü selektiv oksidləşməsi reaksiyaları üçün metalseolit katalizatorlarının seçilməsinin elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı-678 dir.Onlardan bəziləri:

 1. A.M.Aliyev, Z.A.Shabanova, U.M.Najaf-Guliyev. Selection of active modified zeolite catalyst and kinetics of the reaction of selective oxidative dehydrogenation of cyclohexane to cyclohexadiene 1,3. Modern Researches in Catalysis, 2015. №4. P. 86-97.
 2. A.M.Aliyev, Z.A.Shabanova, F.V.Aliyev. Oxidative dehydrogenation of hydrocarbons and the partial oxidation of aliphatic alcohols on modified zeolites // European Applied Sciences.№5 – 2015 P. 67-79.
 3. А.М.Алиев, Ф.А.Агаев, А.Р.Сафаров, М.Ф.Бахманов, Р.Ю.Агаевa. Кинетика селективного окислительного дегидрирования бутанола-2 в метилэтилкетон на модифицированном цеолитном катализаторе CuZnPdCaA // Нефтепереработка и нефтехимия.2015.№10. С.54.
 4. А.М.Алиев, З.А. Шабанова, М.К. Алиева, А.А.Сарыджанов, Г.А.Ализаде. Окислительное дегидрирование циклогексанола на модифицированных цеолитах. / 7ая Всероссийская цеолитная конференция "Цеолиты и мезопористые материалы: Достижения и перспективы", Тезисы докладов Звенигород, 2015.с.193.
 5. A.M. Aliyev, M.G. Aliyeva, Z.A. Shabanova, G.A. Alizade. Oxidative dehydrogenation of cyclohexanol to cyclohexanone over modified zeolite.//1st International Turkic World Conferenece on Chemical Sciences and Technologies, 28 october-1 november, Sarayevo, 2015. Р.319.
 6. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, Ф.В.Алиев, А.М.Гусейнова. Моделирование кинетики каталитического окислительного превращения метана в этилен и ацетилен в двухступенчатом реакторе. // Хим. пром. сегодня, Москва, 2016, №2, c.12-19.
 7. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, А.М.Гусейнова. Расчет предварительного материального баланса химико-технологического комплекса по переработке газов крекинга и пиролиза. // Хим. пром. сегодня. Москва, 2016. №3, c.16-28.
 8. А.М.Алиев, З.А.Шабанова, У.М.Наджаф-Кулиев, С.М.Меджидова. Окислительное дегидрирование циклогексана на модифицированных цеолитах. // Нефтехимия, 2016, №4, c. 407-414.

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı[redaktə | əsas redaktə]

126

Müəllif şəhadətnamələri və patentləri[redaktə | əsas redaktə]

60

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı[redaktə | əsas redaktə]

57

Beynəlxalq konfranslarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

 1. 2006 - Kimyəvi reaktorlar üzrə Yunanıstanda keçirilmiş (Athens-Crete, Greece) "Ximreaktor-17" XVII Beynəlxalq konfransı.
 2. 2009 - Professor K.İ.Zamarayevin 70 illiyinə həsr olunmuş, "Katalitik reaksiyaların mexanizmi" VIII Beynəlxalq konfransı (Novosibirsk ş., 29 iyun–2 iyul, Rusiya).
 3. D.İ.Mendeleyev adına Rusiya Kimya cəmiyyətinin "Kimya və neft kimyası sənayesində ehtiyatlara və enerjiyə qənaət edən texnologiyalar "I Beynəlxalq konfransı.(Moskva ş., RF, 29–30 sentyabr).
 4. 2010 - D.İ.Mendeleyev adına Rusiya Kimya cəmiyyətinin II Beynəlxalq "İnnovasiyalı kimya texnologiyaları, material və məhsulların biotexnologiyaları" konfransı (Moskva ş., RF, 28 sentyabr).
 5. 2010 - Lionda keçirilmiş (Fransa, 30 may–3 iyun) "NGCS9, Qazın yeni çevrilmələri. С1–С4 kimyası: qazıntılardan bioehtiyatlara" 9-cu Simpozium.
 6. 2010 - Birgə keçirilmiş 16-cı Beynəlxalq seolit konfransı və mezoquruluşlu materiallar üzrə 7-ci Beynəlxalq (IZC-IMMS 2010) simpozium.(Sorrento ş., İtaliya, 4–9 iyul).
 7. 2011 - XIX Mendeleyev qurultayının (Volqoqrad ş., Rusiya, 25–30 sentyabr). Professor K.V.Topçiyevanın 100 illiyinə həsr olunmuş (Zveniqorod ş., RF, 14–16 iyun).
 8. 2011 - Beynəlxalq iştiraklı "Seolitlər və mezoməsaməli materiallar, nailiyyətlər və perspektivlər" 6-cı Ümumrusiya seolit konfransı.Elmin fundamental və tətbiqi problemləri üzrə VI Beynəlxalq simpoziumu.(Çelyabinsk vil., Miass ş.).
 9. 2011 - Akad. T.N.Şahtaxtinskinin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

Redaksiya fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Kimya Jurnalının baş redaktoru 2011-2014-cü illər

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

 1. Azərbaycan Neft Akademiyası (1972-1973 illər)
 2. Sumqayıt Texniki Universiteti (1995-2001 illər)

Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü[redaktə | əsas redaktə]

Təltif və mükafatlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Azərbaycan Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı –1996
 2. 60 illik yubileyi münasibəti ilə AMEA-nın Fəxri Fərmanı

Elektron poçtu[redaktə | əsas redaktə]

agadadashaliyev@gmail.com

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Görkəmli kimyaçılar